Anunțuri

UE// Anunț privind selectarea unui expert/expertă în scopul elaborării și discutării în parteneriat cu societatea civilă a Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice din orașul Călărași

2020.10.12 Eficiență energetică Maria Procopciuc Imprimă

Data lansării: 12.10.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 23.10.2020, ora 18.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Context general

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului, pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 milioane MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată, aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei, care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice ale Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții, dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice.

În vederea atingerii Obiectivului specific I. Contribuirea la analizarea situației actuale în domeniul eficienței energetice din orașul Călărași și stabilirea perspectivelor de dezvoltare, IDIS Viitorul își propune să selecteze  un expert în domeniul eficienței energetice pentru efectuarea  următoarei activități centrale:

”Elaborarea și discutarea draftului Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice la capitolul clădiri publice ale orașului Călărași 2021-2023 cu cetățenii în cadrul unei dezbateri publice”

Pentru realizarea acestui obiectiv, expertul selectat în colaborare cu partenerii locali și societatea civilă vor:

 • efectua cartografierea instituțiilor publice și datele de contact din Raionul/orașul Călărași;
 • elabora chestionare și colecta informație (de la toate instituțiile publice din orașul Călărași);
 • desfășura interviuri aprofundate (cu managerul pe eficiență energetică, funcționarii publici din cadrul APL de nivelul I și II, membrii societății civile etc.);
 • colecta sugestii din cadrul seminarelor de instruire și workshopurilor privind creșterea EE la capitolul clădiri publice;
 • analiza cadrul legal și prevederile internaționale la care Republica Moldova și-a asumat angajamente privind EE a clădirilor publice;
 • elabora un draft al Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice la capitolul clădiri publice ale orașului Călărași 2021-2023;
 • organiza o dezbatere publică cu OSC locale, părinți, elevi, cetățenii, în vederea discutării draftului Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice la capitolul clădiri publice ale orașului Călărași 2021-2023. Cetățenii vor putea monitoriza dacă sugestiile lor în cadrul workshopurilor au fost făcute. Dacă vor fi alte sugestii și propuneri, ele vor fi luate în considerare la definitivarea Planului de Acțiuni EE;
 • prezenta Planul de Acțiuni EE în cadrul Consiliului Local la care vor fi invitați reprezentanții societății civile și cetățenii;
 • informa după aprobarea Planului de Acțiuni EE de către Consiliul Local, cetățenii, ONG-urile locale.

Cine poate aplica?

 • Experți  cu buna cunoaștere a politicilor publice, legislației, actelor normative în domeniul EE, în vederea:
 • Elaborării unui Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice;
 • Conlucrării și implicării societății civile în procesul de elaborare, discutare și aprobare a Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice;

Care sunt responsabilitățile experților?

 • elaborarea, în colaborare cu echipa de implementare a proiectului, a metodologiei(-ilor) de analiză și cercetare, care vor fi aplicate pentru realizarea produsului indicat mai sus;
 • propunerea structurii Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice;
 • elaborarea și implicarea cetățenilor în procesul de discutare a Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice, conform metodologiei aprobare de către echipa de implementare a proiectului;
 • elaborarea recomandărilor și propunerilor de politici publice privind creșterea EE a clădirilor publice la nivel local;

Criterii de selecție a experților:

 1. Studii: absolvenți de studii superioare/post-universitare
 2. Experiență
 • Experiență de lucru minim 5 ani în calitate de expert pe poziții relevante, care au conexiune cu obiectivul propus, în cadrul proiectelor implementate;
 • Experiență relevantă de analiză și elaborare a politicilor publice etc.;
 • Experienţă de cercetare independentă și posedarea excelentă a domeniului profesat;
 • Experiență în scrierea de analize, studii și metodologii de cercetare în domeniu EE;
 • Experiență de colaborare și conlucrare cu instituții publice și organizații neguvernamentale;
 1. Abilități
 • Abilități de analiză și de sinteză a unui volum mare de informații;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități de instruire, formare și motivare a tinerilor și cetățenilor;
 • Abilități excelente de auto-organizare;
 1. Alte cerințe
 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Flexibilitate;
 • Creativitate;
 • Non-partizanat politic;
 • Eficiență și Responsabilitate.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

Perioada de realizare a responsabilităților octombrie 2020 – decembrie 2020.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat cu indicarea analizelor/studiilor realizate anterior în domeniile menționate mai sus (dacă este relevant);

Procedura de aplicare:

CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 23 octombrie 2020, ora 18.00.

În mesaj este obligatoriu de a indica : Numele și prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us