Color: 
da960a

Noutăţi

IDIS „Viitorul” a încheiat prima etapă din programul de consolidare a OSC-urilor la nivel local în domeniul bunei guvernări”

Ultimul seminar al programului de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări a unui grup de 30 de organizații ale societății civile s-a desfășurat, online, la sfârșitul lunii februarie. În cadrul seminarului, experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Viorel Pîrvan și Diana Enachi, au vorbit reprezentanților OSC-urilor despre achizițiile publice, investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale și resursele umane.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al OSC-urilor, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. 

Potrivit Dianei Enachi, cadrul legal care reglementează procesul de achiziție este unul complex, iar datele și sursele de date pe achiziții nu sunt accesibile într-o sursă unică de date, ceea ce de obicei face destul de dificil procesul de monitorizare. Experta spune că OSC-urile au aflat în cadrul seminarului care sunt sursele de date și care sunt informațiile și documentele din procesul de achiziție pe care autoritățile sunt obligate să le publice.

„Pentru a reduce din riscurile de corupție, conflictele de interese și utilizarea banilor în alte scopuri este important ca autoritățile publice locale, în calitate de fondatori, să asigure transparența și profesionalismul în administrarea corporativă a întreprinderilor. Concursurile desfășurate pentru ocuparea funcțiilor publice la nivel local, de multe ori se desfășoară cu înțelegeri ascunse și favorizarea unor candidați. De aceea este important ca autoritățile publice locale să asigure accesul publicului la toate informațiile ce se referă la selectarea și angajarea cadrelor în serviciul public”, a spus Viorel Pîrvan.

„Au fost seminare extrem de utile, cu informații exacte, cuprinzătoare și bine structurate. Acestea trebuie repetate ca să afle cât mai mulți activiști civici cum pot ei influența sporirea transparenței în procesul decizional. Consider că doar așa vom putea urni carul din loc”, a spus Elena Calmîș, participantă la seminar.

„Temele abordate  în cadrul programului au fost selectate anume acele de care avem nevoie în domeniul bunei guvernări la nivel local. Toți formatorii au dat dovadă de înalt profesionalism, prezentând temele abordate succint, clar, pe înțelesul tuturor participanților la  instruire”, a spus Elena Vlas, și ea participantă la seminar.

Ana Znaceni, coordonatoarea programului, susține că principiile bunei guvernări implică respectarea transparenței în elaborarea și adoptarea actelor normative, iar transparența reprezintă o caracteristică esențială de administrare a treburilor publice. De asemenea, menționează că deptul la acces liber la informațiile de interes public și dreptul de participare la procesul decizional le este garantat tuturor părților interesate, care ar putea fi afectate de adoptarea deciziei autorității publice și care pot influența procesul decizional.

„Achizițiile publice, investițiile, întreprinderile municipale, participarea în societățile comerciale și resursele umane reprezintă ultime trei zone de transparență din cele nouă care au fost discutate de către beneficiarii programului împreună cu experții proiectului Viorel Pîrvan și Diana Enachi. În cadrul celor 3 seminare de instruire, ne-am propus să consolidăm capacitățile OSC-urilor locale, iar prin intermediul „temelor pentru acasă” cunoștințele teoretice au fost materializate în activități practice ce vor ajuta beneficiarii să elaboreze rapoartele de monitorizare a transparenței APL”, a spus Ana Znaceni.

Programul cuprinde trei etape – instruire, mentorat și elaborarea rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Procesul de instruire a inclus trei seminare. Etapa de mentorat prevede ghidarea participanților și explicarea pașilor necesari elaborării raportatelor de monitorizare, iar ultima etapă este elaborarea rapoartelor. Alte activități ale proiectului sunt organizarea a trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca OSC-urile să aducă la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare.

Primul seminar a avut loc pe data de 4 februarie, iar al doilea pe 18 februarie.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Note și poziții

Apel public al societății civile în privința clarificărilor pe baza raportului privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020

Către: Agenția Achiziții Publice

Copie: Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, Coaliția pentru transparență în utilizarea fondurilor publice salută toate eforturile depuse pentru transparența și monitorizarea procedurilor de achiziții publice în contextul pandemiei de COVID-19. 

În același timp, ne îngrijorează neconcordanța în cadrul raportului publicat privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020 și anume necorespunderea metodei de achiziție publică aplicată și suma contractată, care depășește extrem de mult limita admisibilă, după cum se menționează:

- Conform dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a  Comisiei  pentru  Situații Excepționale a Republicii Moldova se menționează în punctul 20. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 pe durata stării de urgență, se permite instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale, achiziționarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare  pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19, în sumă de pînă la 800 000 (opt s ute mii) lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile

Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.

Totodată menționăm că în Hotărârea Guvernului 494 din 08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 se menționează că pentru toate contractele care au o valoare mai mica de 800 000 lei se aplică prevederile Regulamentului cu privire la Achizițiile Publice de valoare mica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016.

Conform celor menționate, solicităm Agenției Achiziții Publice să verifice corectitudinea datelor publicate și să explice public situația creată.

În cazul în care datele sunt veridice, solicităm autorităților de profil să verifice conformitatea și legalitatea acestor achiziții și să prezinte public rezultatul verificărilor.

Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova https://bit.ly/2USAznE

Date de contact

digest.tender@gmail.com 

Apelul poate fi descărcat aici.http://viitorul.org/files/Apel%20public_%20Agent%CC%A6ia%20Achizit%CC%A6ii%20Publice.pdf

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” continuă seria de instruiri în domeniul bunei guvernări pentru OSC-uri la nivel local

 

Joi, 18 februarie, s-a desfășurat, în regim online, cel de-al doilea seminar al programului de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări a unui grup de 30 de organizații ale societății civile. Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Viorel Pîrvan și Diana Enachi, au vorbit participanților despre procesul bugetar și transparența bugetară, etica profesională și conflictul de interese și despre serviciile sociale.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al OSC-urilor, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

„Principiul transparenței bugetare nu este un moft al societății civile, ci este prevăzut în legea privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală. Deși, autoritățile publice locale sunt obligate să elaboreze și să administreze bugetele locale transparent, precum și să prezinte cetățenilor informația bugetară într-o manieră clară și accesibilă, totuși constatăm că aceste prevederi legale nu întotdeauna sunt respectate”, a spus Diana Enachi.

Experta a mai menționat că potrivit Clasamentului de transparență locală 2020, elaborat de către IDIS „Viitorul”, doar 19 administrații publice raionale (59%) și 25 de autorități publice locale de nivelul întâi (42%) au utilizat pagina web pentru a supune consultărilor publice și aduce la cunoștința publicului proiectul de buget pentru anul 2020. „Prin instruirea societății civile locale, contribuim la creșterea capacităților acestora de monitorizare a transparenței bugetare și, implicit de responsabilizare a autorităților publice locale”, a mai spus experta.

La rândul său, Viorel Pîrvan, a menționat că autoritățile au responsabilitatea să elaboreze instrumente anticorupție și alte măsuri de integritate. Însă, spune expertul, din varii motive, mai multe instrumente anticorupție nu au fost elaborate la nivel local, fie au fost elaborate, dar un caracter formal și fără impact. În plus, sunt ineficiente și uneori inexistente mecanismele de supraveghere și sancționare a subiecților care nu aplică legislația integrității.

„Cetățenilor activi din comunitate și organizațiilor societății civile le revine rolul de a identifica lipsurile din instrumentarul anticorupție la nivel local, de a pune presiune pe autorități să se alinieze la cerințele existente și chiar de a sesiza autoritățile competente în cazul lipsei de reacție din partea aleșilor și funcționarilor locali, inclusiv in cazul depistării unor ilegalități”, a spus Viorel Pîrvan.

„Ne-am reamintit ce reprezintă sistemul bugetar, dar am învățat și ce înseamnă “transparența bugetară pe înțelesul cetățeanului”. Schimbul de experiență m-a ajutat sa reflectez asupra situației APL-urilor din țara noastră și să constat că este mult de muncă. Legile sunt bune, dar predomină în societate “favoritismul” și “lipsa eticii profesionale”. Schimbarea vine de la noi și “surcica mica răstoarnă carul mare”, a spus Svetlana Olaru, participantă la seminare.

„Transparența bugetului unei localități oferă posibilitate locuitorilor să cunoască exact serviciile de care pot beneficia din partea administrației publice locale. Locuitorii oricărei localități trebuie să fie interesați de modul cum se formează și cum se execută bugetul public, deoarece anume ei participă la acumularea mijloacelor financiare în buget prin achitarea impozitelor și taxelor locale”, a menționat Margaritei Rotari, la fel participantă la seminare.

„Prin intermediul acestui proiect, ne dorim ca societatea civilă de la nivel local din țară, să fie instituită cu cunoștințele și abilitățile necesare implicării active în viața comunității, promovarea valorilor democratice, precum soluționarea diverselor probleme socio-economice. O societate civilă activă reprezintă un factor important în societățile democratice.  Societatea civilă are o importanță cheie pentru valorile fundamentale, democratice și pluraliste ale oricărei țări, dar și pentru încurajarea implicării sociale a cetățenilor în procesele de dezvoltare. Societatea civilă, în calitate de catalizator, poate contribui progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, iar beneficiarii programului, pot deveni viitori lideri ai comunităților lor”, a spus Ana Znaceni, coordonatoarea proiectului.

Programul cuprinde trei etape – instruire, mentorat și elaborarea rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Procesul de instruire include trei seminare. Etapa de mentorat - ghidarea participanților și explicarea pașilor necesari elaborării raportatelor de monitorizare, iar ultima etapă este elaborarea rapoartelor. Alte activități ale proiectului sunt organizarea a trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca OSC-urile să aducă la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare.

Primul seminar a avut loc pe data de 4 februarie, iar ultimul va fi desfășurat pe 25 februarie.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” a dat startul unui program de consolidare a capacității unui grup de OSC-uri

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a dat startul unui program de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări a unui grup de 30 de organizații ale societății civile. Prima instruire a avut loc joi, 4 februarie, în regim online. Experții IDIS „Viitorul”, Viorel Pîrvan și Diana Enachi, au instruit participanții cum să participe în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor la nivel local, cum să obțină acces la informațiile publice și cum să monitorizeze administrarea proprietăților publice.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al OSC-urilor, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Coordonatoarea proiectului, Ana Znaceni a spus în deschiderea sesiunii că programul cuprinde trei etape – instruire, mentorat și elaborarea rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Procesul de instruire presupune organizarea a trei seminare în zilele de 4, 18 și 25 februarie. Etapa de mentorat - ghidarea participanților și explicarea pașilor necesari elaborării raportatelor de monitorizare, iar ultima etapă este elaborarea rapoartelor.

Potrivit Anei Znaceni, alte activități ale proiectului sunt organizarea a trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca OSC-urile să aducă la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare. Ana Znaceni a îndemnat reprezentanții OSC-urilor să fie acei agenți ai schimbării în localitățile lor, iar cunoștințele acumulate în cadrul acestui proces să nu ezite să le pună în practică în cadrul altor proiecte pentru a avea cetățeni informați și autorități publice locale transparente.

„Gestionarea proprietății publice este unul dintre cele mai vulnerabile domenii la riscuri de corupție. Această vulnerabilitate este generată de cadrul legal lacunar, confuz, contradictoriu; lipsa de transparență, dar și lipsa unei evidențe a bunurilor proprietate a APL. Transparența în administrarea proprietății publice este un principiu prevăzut în cadrul legal. Iar, asigurarea transparenței anunțurilor și rezultatelor privind licitațiile sau concursuri de vânzare, locațiune, arendă a bunurilor publice este o obligație legală a APL-urilor”, a spus Diana Enachi,

„Chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește cetățenia activă, există în continuare o nevoie acută de a dezvolta o cultură a participării active și democratice a cetățenilor la nivel local, regional și național. Orice decizie a administrației publice locale are un efect asupra cetățeanului, din acest motiv este nevoie de transparență în luarea deciziilor publice și de participare publică”, a spus Viorel Pîrvan.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

ANUNȚ PRIVIND SELECTAREA A DOI EXPERȚI PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE (SESIUNI DE COACHING)

Data lansării: 02.02.2021

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 25.02.2021, ora 10.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”.

Context general

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” își propune să promoveze și să monitorizeze transparența și responsabilitatea a 92 de APL de nivelul I și II din Republica Moldova. Pentru atingerea scopului general, echipa de proiect și-a setat două obiective specifice prin intermediul cărora organizații neguvernamentale la nivel local vor fi capacitate, astfel încât acestea să poată, pe o de parte, îndeplini acel rol de gardian al societății, cât și să participe activ în administrarea treburilor publice.

În acest sens, echipa de proiect va realiza mai multe activități, printre care și sesiuni de coaching (astfel încât partea teoretică să fie combinată cu partea practică), va oferi sprijin în dezvoltarea capacităților individuale și implicare în procesul decizional și va ajuta beneficiarii proiectului să elaboreze rapoartele de monitorizare.

În vederea atingerii Obiectivului specific de consolidare a rolului de watch-dog a 30 de ONG-uri locale în domeniul transparenței decizionale și utilizării datelor deschise, IDIS „Viitorul” anunță concurs de selectare a experților pentru desfășurarea sesiunilor de coaching.

Care sunt responsabilitățile experților?

 • Feedback privind elaborarea sarcinilor practice.
 • Sprijin în elaborarea documentelor de solicitare a informației publice conform metodologiei proiectului.
 • Sprijin în colectarea informațiilor necesare elaborării rapoartelor de monitorizare.
 • Consultarea beneficiarilor în elaborarea rapoartelor de monitorizare conform zonelor de transparență.
 • Desfășurarea a cel puțin 60 de sesiuni de mentoring și coaching (câte 30 sesiuni per expert).
 • Elaborarea raportului general ce va cuprinde topul APL I și APL II din perspectiva transparenței.
 • Desfășurarea altor activități necesare atingerii obiectivului proiectului.

Criterii de selecție a experților:

 • Studii universitare în drept / economie / administrație publică locală / relații internaționale / științe politice etc.;
 • Studiile de masterat sau doctoratul în domeniile respective și studiile în străinătate sunt un mare avantaj;
 • Cunoștințe temeinice cu privire la transparența decizională și accesul la informație;
 • Cunoștințe temeinice a cadrului legal (Legea 436/2006; Legea 239/2008; Legea 131/2015; Legea 121/2007; Legea 181/2014; Lega 435/2006; Legea 397/2003; Legea 489/1999; Legea 158/2008; Legea 123/2010 etc.)
 • Experiență de cercetare independentă și posedarea excelentă a domeniului profesat (experiență de cel puțin 5 ani);
 • Posedă abilitați de prezentare și interacțiune;
 • Posedă experiență în desfășurare sesiunilor de mentoring, coaching etc.

Candidații selectați trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere și scriere coerentă, structurată și accesibilă în limba română, inclusiv în terminologie domeniului de expertiză;
 • Abilități analitice și comunicaționale avansate;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Eficiență și Responsabilitate;
 • Non-partizanat politic;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu beneficiarii proiectului.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

Perioada de realizare a responsabilităților 01 martie 2021 – 30 iunie 2021.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică (CV-ul actualizat cu indicarea studiilor, expertizei solicitate și implicarea în cadrul proiectelor implementate în domeniile menționate mai sus și datele de contact a două persoane de referință).
 • Oferta financiară în EUR (oferta gross), care va include oferta pentru o zi de coaching și oferta totală.

Procedura de aplicare:

Doritorii de a participa în calitate de experți trebuie să expedieze dosarul ce cuprinde oferta tehnică și financiară pe următoarea adresă de e-mail: ana.znaceni@viitorul.org (cu Titlu: Selectarea experților), sau să depună dosarul în plic sigilat la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 25 februarie 2021, ora 10.00.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest anunț a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us