Color: 
E54624

Noutăţi

Reprezentanți ai operatorilor economici au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat pe 24 și 25 noiembrie 2022, două training-uri pentru reprezentanți ai operatorilor economici privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 25 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

La training au participat reprezentanți ai operatorilor economici care pregătesc sau intenționează să depună oferte în procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări durabile, contribuind, astfel, la protecția mediului,  creșterea economică și  promovarea unei dezvoltări durabile. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

Acum încă foarte mulți sunt reticenți, dar avantajele achizițiilor publice durabile sunt în timp. Ca și oricare alt proces, se mișcă încet la început, până își ia avânt și intră într-un circuit tradițional. Încet se va dezvolta acest proces și toți se vor adapta”, a menționat Virginia Bujor, specialist în achiziții publice la Accent Electronic.

Credeam, până a venit la acest training, că nu este domeniul nostru. Acum am înțeles că noi chiar facem astfel de achiziții publice, dar nu am știut că sunt durabile. Nu am întâlnit până acum acest termen de durabilitate prin tot procesul de achiziții. Urmează să fim mai atenți la aceste criterii, care se referă la protecția mediului, grijă față de societate, un mediu de trai mai curat”, a declarat Cristina Gusan, manager la Romedcom SRL.

Nu am cunoscut nimic până la acest training despre achizițiile publice durabile, dar nici în practica desfășurării achizițiilor efectuate de către noi până acum nu am întâlnit astfel de criterii să se ceară. Dar le considerăm destul de utile și necesare societății noastre. Tindem spre modernizare și noi trebuie să ne perfecționăm să corespundem tuturor cerințelor timpurilor moderne. Trebuie să fie făcute tot mai multe achiziții publice durabile, deoarece este vorba de eficiență energetică, protecția mediului”, a remarcat Dinu Ciobanu, reprezentant SRL Meridian Construct.

Sunt deja tot mai multe exemple pozitive care pot determina operatorii economici să aplice cât mai frecvent criteriile de durabilitate într-un proces de achiziție publică. Este un domeniu destul de complex dacă nu ai această experiență de a utiliza criteriile de durabilitate. Pentru foarte mulți acestea sunt încă generale. De asta și venim cu expertiza noastră. Prin intermediul acelor documente de politici și ghiduri pe care le elaborăm încercăm să ridicăm și să sporim capacitatea atât a autorităților contractante, dar și a operatorilor economici, de a aplica și a utiliza aceste criterii de durabilitate în activitatea lor”, a spus Vadim Țurcan, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Operatorii economici trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajați să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Aceste training-uri sunt o componentă de consolidare a capacităților și tot mai mulți să încerce să aplice aceste criterii de durabilitate. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

La sfârșitul lunii iunie curent, un training similar a fost desfășurat pentru reprezentanți ai autorităților contractante (APC și APL) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

EXPERT: Creștere record de 40% a achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022

 

Datele Agenției Achiziții Publice (AAP) privind evoluția achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022 arată o creștere record de 40% a volumului achizițiilor. Mai exact, autoritățile publice au achiziționat bunuri, servicii și lucrări în valoare de 5,4 miliarde lei (exclusiv achizițiile de valoare mică), cu 1,5 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Aceasta reprezintă o creștere fără precedent și este determinată în special de creșterea cheltuielilor publice, dar și de baza de comparație slabă de comparație, având în vedere faptul că în anul 2021 a fost înregistrată o reducere a volumului achizițiilor de circa 6,5%. Așadar, în perioada de referință, autoritățile contractante au încheiat 7 242de  contracte de achiziție ca urmare a desfășurării a 2 852 de proceduri.

În paralel, în scopul analizei disponibilității și calității datelor în achiziții, am analizat și instrumentul de analiza a datelor în achiziții (BI module). Conform datelor disponibile aici, valoarea contractelor de achiziții publice în prima jumătate a anului 2022 se cifrează la 5,43 miliarde lei, ceea ce corespunde cu raportul AAP. Conform acestuia, achizițiile respective au fost realizate de către circa 1 000 autorități contractante. În topul autorităților publice cu cel mai mare volum de achiziții sunt: Primăria mun. Chișinău (911 milioane lei), ÎS. Administrația de Stat a Drumurilor (276 milioane lei), ADR Centru (259 milioane lei), Ministerul Sănătății (232 milioane lei), Direcția generală Transport Public și Căi de Comunicații a Consiliului Municipal Chișinău (220 milioane lei), Agenția Servicii Publice (206 milioane lei) și Serviciul Vamal (191 milioane lei).

O alte noutate este creșterea volumului și ponderii lucrărilor procurate de către autoritățile publice. Tradițional, achizițiile de bunuri dețin cea mai mare pondere, fiind urmare de lucrări și, în cele din urmă, servicii. Respectiv, în prima jumătate a anului curent, ponderea lucrărilor achiziționate în totalul achizițiilor a constituit 40%, depășind-o pe cea a bunurilor (38%). Dacă în primul semestru al anului 2021, au fost procurate lucrări în valoare de 1,4 miliarde lei, atunci în anul curent, autoritățile publice au procurat lucrări în valoare de circa 2,2 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 50%. Majorarea volumului lucrărilor achiziționate este un indicator pozitiv care indică asupra faptului că autoritățile au acordat o atenție deosebită investițiilor capitale în detrimentul cheltuielilor curente, fapt ce contribuie la dezvoltarea social-economică.

Un alt indicator pozitiv este reducerea semnificativă a achizițiilor anulate din diverse motive (lipsa ofertelor/concurenței, lipsa finanțării, alte motive). Astfel, procentul procedurilor de achiziție anulate s-a redus de două ori, de la 28,2% în anul 2021 la 12,5% în prima jumătate a anului curent. Cele mai multe achiziții au fost anulate din lipsa ofertelor, ceea ce indică un nivel al concurenței pe piața achizițiilor redus.

În ceea ce privește încălcările pe care le admit autoritățile în achiziții, datele arată că lucrurile nu s-au îmbunătățit, iar gradul de responsabilizare al autorităților contractante este unu redus. Acest fapt este demonstrat de datele privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice de către AAP, dar și de către societatea civilă care, identifică în continuare încălcări în procesul de achiziție publică. Conform constatărilor AAP, doar pentru 56% dintre procedurile de achiziție desfășurate cu diverse abateri de la legislație, neajunsurile depistate au fost înlăturate în totalitate. Celelalte proceduri de achiziție au fost finalizate cu abateri de la prevederile legale, corespunzător, fiind afectat întregul proces de derulare a procedurii de achiziție și încălcarea principiilor achizițiilor publice”. De subliniat că lipsa de responsabilizare a autorităților și perpetuarea încălcărilor și ilegalităților în achiziții este determinată în special de lipsa controalelor și sancțiunilor. Or, rapoartele de monitorizare ale AAP au caracter de recomandare. Cu toate că, din decembrie 2021, AAP are rol de agent constatator pentru contravențiile în achiziții prevăzute de Codul Contravențional (ca urmare a aprobării proiectului de lege cu privire la modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008), totuși, AAP nu a aplicat sancțiuni celor responsabili. Cel puțin, nu există date publice în acest sens.

Pe final, deși, se constată o îmbunătățire a nivelului transparenței sectorului achizițiilor și accesului la date, totuși acestea rămân a fi fragmentate și nu sunt disponibile într-o sursă unică de date. Un altă problemă este lipsa unor date și indicatori prin prisma cărora am putea analiza evoluția sectorului (ponderea ofertelor depuse de IMM-uri, achiziții publice cu criterii de durabilitate/achiziții verzi, ponderea achizițiilor criterii de atribuire non-preț, durata medie de atribuire a unui contract etc.).

Autor: Diana Enachi, coordonatoare de proiecte și expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”

Mai multe articole găsiți în ediția lunii septembrie a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”.

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" extends the competition for the selection of an audit company for the project "Increasing Integrity in Public Procurement"

 

Background and short information about the Project

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" in partnership with the US-based Partnership for Transparency Fund (PTF) is implementing the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The goal of the project is to support public procurement reforms in Moldova, which will increase the transparency and fairness of public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable. The project includes a grant program aimed at monitoring public procurement at all levels, identifying red flags and formulating recommendations for public authorities and policymakers. Ultimately, the aim is to foster integrity of public procurement and efficiency in the use of public money.

The selection process for award of sub grants was organized in an open and transparent manner considering:

 - the score obtained (based on the evaluation criteria used by the evaluation committee formed by IDIS and PTF) and

- the available amount of USD 185697,2 based on which 8 civil society and media organizations were awarded Grants.

The projects have the following geographical distribution and implementation period:

*all contracts have been signed - middle of April 2022

TERMS OF REFERENCE:

The object of the audit:

The objective of the audit is to obtain a professional auditor opinion on the financial reports of 8 Grants offered within the aforementioned project.

Scope

The audit will be conducted in accordance with national and international auditing standards. Those standards require that the auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements pertaining to each of the different Grants are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements pertaining to the different Grants. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement pertaining to the Grants.

According to the National and International Standards on Auditing, the auditor is expected to carry out tests to confirm that:

 1. All Grant funds have been used in accordance with the conditions of the relevant Grant Agreement.
 2. Goods, works, and services financed out of the Grant have been procured in accordance with national legislation; the auditor should perform any necessary physical inspections based on risk considerations.
 3. All necessary supporting documents, records, and accounts have been maintained in respect of all Grant activities and expenditures.

The internal control evaluation should include testing the effectiveness of control in the procurement process under the Grant and payment for goods, works, and services for the period reviewed, based on a representative sample for purposes of reducing audit risks. 

Period of activity performance

 

Each audit report, electronic version (in pdf and word format) will be presented within maximum 2 months after the end of each project.

The audit reports (the auditor’s opinion) must comply with the provisions of national and international standards.

Technical tasks:

The audit opinion must be in accordance with International Standard on Related Services (ISRS) 4400. The audit report must contain the financial statements, including the notes (audit opinion) by Grant and the letter to management when one was issued.

The audit report, verified, dated, and signed by the responsible auditor (the name, surname, and position of the qualified and licensed auditor, not only the name of the company) must be submitted to IDIS and PTF according to this RFP.

The audit report will be presented in two copies in English, as well as their electronic version (in pdf and word format).

The auditor will have access to all project documents and accounting documents regarding the procedure for allocating, managing and reporting the Organization’s Grant, in compliance with the principles of confidentiality. If will be necessary, IDIS can provide the necessary support and space for the auditor to facilitate the audit process.

In addition to the audit opinion, the auditor will prepare a Management Letter in which the auditor will:

 1. provide comments and observations on the accounting records, systems, and controls that were examined during the course of the audit;
 2. record lack of supporting documents quantified in exact numbers, if any;
 3. identify specific deficiencies and areas of weakness in systems and controls and make recommendations for their improvement;
 4. report on instances of noncompliance with the terms of the corresponding Grant Agreement;
 5. quantify and report expenditures that are considered to be ineligible and/or paid out of the designated account or claimed;
 6. communicate matters that have come to light during the audit that might have a significant impact;
 7. bring attention to any other matters that the auditor considers pertinent.
 8. bring auditor’s recommendations to address identified deficiencies (recommendations will be presented in order of priority);

If none of the above applies, and a management letter is therefore not prepared, the auditor will issue a letter stating that during the audit nothing has come to their attention that the auditor considers pertinent to be brought to the attention of IDIS and PTF.

The audit report or extracts from it may be made public by IDIS and PTF without any limitation, provided that the meaning of the findings is not distorted.

General

The auditor is entitled to unlimited access to all project information and explanations considered necessary to facilitate the audit, including legal documents, project preparation and supervision reports, reports of reviews and investigations, correspondence, and credit account information. The auditor may also seek written confirmation of amounts disbursed and outstanding in the Grants records.

The auditor is encouraged to meet and discuss audit-related matters with IDIS, PTF and Grant’s team in every CSO.

CONTENT OF THE OFFER:

Offers to be made by firms participating in this tender will cover all 8 audits for all 8 Grants. Only 1 audit services contract for all 8 Grants will be awarded to one participating firm.

Only complete files will be accepted for participation in the tender.

The selection of the company will be made based on the fulfillment of all the obligatory requirements and the lowest price.

The offer must include the following documents (obligatory requirements):

 1. Audit license (scanned copy);
 2. Company profile, including information about the audit company, management, contact details.
 3. Experience in the field – interested audit companies must have experience in auditing non-profit organizations in the Republic of Moldova (minim 3 years);
 4. Qualification of the team that will perform the audit (minimum 3 years of experience for the audit manager and minimum 2 years for the other team members);
 5. CV of the persons / auditors who will be directly involved in the audit;
 6. Recommendation letter (at least 1)
 7. The financial offer, indicating the price of audit services in USD (please indicate per 1 unit and also for 8 units, i.e., all Grants). 

Submission deadline

The deadline for submitting the file is November 23, 2022, at 18.00 Moldova time. Please indicate in the title of the email the following: "Submission application_select audit firm". The file will be sent to the following addresses mihai.turcanu@viitorul.org and ungureanu.carolina@gmail.com or at the Iacob Hincu 10/1 street, Chisinau, Republic of Moldova.

Questions

Participants should send clarification questions to the email address mihai.turcanu@viitorul.org before November 18, 2022.

Evaluation process

Administrative verification

The following aspects will be examined in the administrative verification process:

- if the deadline for submitting the file has been met;

- if the file includes all the required documents and the application is complete;

If any of the requested information is missing or incorrect, the file may be rejected. Files that pass the administrative verification will be accepted for the next stage of evaluation.

The examination of tenders will be carried out by the Evaluation Committee on the basis of the criteria listed above.

Communication of results

The selected company will be published on the IDIS website www.viitorul.org by end of November or at beginning of December 2022. 

This announcement is launched by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul and the Partnership for Transparency Fund (PTF) under the project "Increasing Integrity in Public Procurement".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ediția lunii septembrie a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”: despre monitorizarea achizițiilor publice, licitații trucate și transparența achizițiilor sectoriale

 

Achizițiile publice reprezintă instrumental prin care guvernele își cheltuiesc banii. Sumele mari de investiții care fac legătura dintre interesele publice și private fac din sistemul de achiziții publice un teren propice pentru corupție în întreaga lume, iar Moldova nu face excepție. În practică, totuși, cetățenii beneficiază de serviciile și lucrările achiziționate, indiferent de calitatea, eficiența și corectitudinea procesului. Procedurile complexe și lungi, lipsa informațiilor disponibile și interesele puternice reprezintă o provocare pentru cetățeni ca să se implice activ fără a necesar neapărat un mandat pentru acest lucru, este de părere Hady Fink, director de proiect din cadrul Fondului de Parteneriat pentru Transparență.

Aflați din ediția lunii septembrie a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” care este rolul societății civile în combaterea corupției în achizițiile publice, cine stă în spatele licitațiilor trucate, ce a determinat creșterea record a achizițiilor în prima parte a anului, dar și ce cred tinerii despre monitorizarea achizițiilor publice.

Tot în acest număr veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: Organizațiile societății civile monitorizează transparența achizițiilor publice din Moldova. Printre rezultate se numără investigații jurnalistice, rapoarte analitice și discuții publice
NOUTĂȚI: IDIS „Viitorul" a lansat Ghidul bunelor practici privind achizițiilor publice durabile 
INFOGRAFIC: 67 de achiziții publice în valoare de peste un miliard de lei, incluse în planul Ministerului Educației pentru anul 2022
OPINIE: Hady Fink: Rolul societății civile în combaterea corupției în achizițiile publice
ANALIZĂ: Cum nu au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la doi ani de la adoptarea Legii 74/2020
CIFRE: Creștere record de 40% a achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022
CU SENS: „Curat-murdar"
INSTRUIRE: Tinerii activi, despre monitorizarea achizițiilor publice: „Informația despre bugetele locale, disponibilă pe paginile web ale administrațiilor publice, nu este prezentată într-un format accesibil”
MONITORIZARE: Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută
INVESTIGAȚIE: Dosarele licitațiilor trucate: Ședințe amânate, zero condamnări cu executare și firme „abonate” în continuare la banii publici

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" announces the competition for the selection of an audit company for the project "Increasing Integrity in Public Procurement"

 

Background and short information about the Project

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" in partnership with the US-based Partnership for Transparency Fund (PTF) is implementing the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The goal of the project is to support public procurement reforms in Moldova, which will increase the transparency and fairness of public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable. The project includes a grant program aimed at monitoring public procurement at all levels, identifying red flags and formulating recommendations for public authorities and policymakers. Ultimately, the aim is to foster integrity of public procurement and efficiency in the use of public money.

The selection process for award of sub grants was organized in an open and transparent manner considering:

- the score obtained (based on the evaluation criteria used by the evaluation committee formed by IDIS and PTF) and

- the available amount of USD 200,000, based on which 8 civil society and media organizations were awarded Grants.

The projects have the following geographical distribution and implementation period:

*all contracts have been signed - middle of April 2022

TERMS OF REFERENCE:

The object of the audit:

The objective of the audit is to obtain a professional auditor opinion on the financial statements of 8 Grants offered within the aforementioned project. The cumulative financial value of the Grants is USD 185,608. The accounting records for the Grants are established to reflect the financial transactions in respect of the project, providing the basis for financial statements preparation.

Scope

The audit will be conducted in accordance with national and international auditing standards. Those standards require that the auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements pertaining to each of the different Grants are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements pertaining to the different Grants. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement pertaining to the Grants.

According to the National and International Standards on Auditing, the auditor is expected to carry out tests to confirm that:

 1. All Grant funds have been used in accordance with the conditions of the relevant Grant Agreement.
 2. Goods, works, and services financed out of the Grant have been procured in accordance with national legislation; the auditor should perform any necessary physical inspections based on risk considerations.
 3. All necessary supporting documents, records, and accounts have been maintained in respect of all Grant activities and expenditures.

The internal control evaluation should include testing the effectiveness of control in the procurement process under the Grant and payment for goods, works, and services for the period reviewed, based on a representative sample for purposes of reducing audit risks. 

Period of activity performance

Each audit report, electronic version (in pdf and word format) will be presented within maximum 2 months after the end of each project.

The audit reports (the auditor’s opinion) must comply with the provisions of national and international standards. The audit will examine the financial statements prepared in accordance with the National Accounting Standards.

Also, during the audit, the observance of the fiscal legislation in force within the activities of the Organization will be verified.

Technical tasks:

The audit opinion must be in accordance with International Standard on Auditing (ISA) 700/705. The audit report must contain the financial statements, including the notes (audit opinion) by Grant and the letter to management when one was issued.

The audit report, verified, dated, and signed by the responsible auditor (the name, surname, and position of the qualified and licensed auditor, not only the name of the company) must be submitted to IDIS and PTF according to this RFP.

The audit report will be presented in two copies in English, as well as their electronic version (in pdf and word format).

The auditor will have access to all documents and accounting documents regarding the procedure for allocating, managing and reporting the Organization’s Grant, in compliance with the principles of confidentiality. If will be necessary, IDIS can provide the necessary support and space for the auditor to facilitate the audit process.

In addition to the audit opinion, the auditor will prepare a Management Letter in which the auditor will:

 1. provide comments and observations on the accounting records, systems, and controls that were examined during the course of the audit;
 2. record lack of supporting documents quantified in exact numbers, if any;
 3. identify specific deficiencies and areas of weakness in systems and controls and make recommendations for their improvement;
 4. report on instances of noncompliance with the terms of the corresponding Grant Agreement;
 5. quantify and report expenditures that are considered to be ineligible and/or paid out of the designated account or claimed;
 6. communicate matters that have come to light during the audit that might have a significant impact;
 7. bring attention to any other matters that the auditor considers pertinent.
 8. bring auditor’s recommendations to address identified deficiencies (recommendations will be presented in order of priority);

If none of the above applies, and a management letter is therefore not prepared, the auditor will issue a letter stating that during the audit nothing has come to their attention that the auditor considers pertinent to be brought to the attention of IDIS and PTF. The audit report or extracts from it may be made public by IDIS and PTF without any limitation, provided that the meaning of the findings is not distorted.

General

The auditor is entitled to unlimited access to all information and explanations considered necessary to facilitate the audit, including legal documents, project preparation and supervision reports, reports of reviews and investigations, correspondence, and credit account information. The auditor may also seek written confirmation of amounts disbursed and outstanding in the Grants records.

The auditor is encouraged to meet and discuss audit-related matters with IDIS, PTF and Grant’s team in every CSO.

CONTENT OF THE OFFER:

Offers to be made by firms participating in this tender will cover all 8 audits for all 8 Grants. Only 1 audit services contract for all 8 Grants will be awarded to one participating firm.

Only complete files will be accepted for participation in the tender.

The selection of the company will be made based on the fulfillment of all the obligatory requirements and the lowest price.

The offer must include the following documents (obligatory requirements):

 1. Audit license (scanned copy);
 2. Company profile, including information about the audit company, management, contact details.
 3. Experience in the field – interested audit companies must have experience in auditing non-profit organizations in the Republic of Moldova (minim 3 years);
 4. Qualification of the team that will perform the audit (minimum 3 years of experience for the audit manager and minimum 2 years for the other team members);
 5. CV of the persons / auditors who will be directly involved in the audit;
 6. Recommendation letter (at least 1)
 7. The financial offer, indicating the price of audit services in USD (please indicate per 1 unit and also for 8 units, i.e., all Grants). 

Submission deadline

The deadline for submitting the file is October 25, 2022, at 18.00 Moldova time. Please indicate in the title of the email the following:  "Submission application_select audit firm". The file will be sent to the following addresses mihai.turcanu@viitorul.org and ungureanu.carolina@gmail.com

Questions

Participants should send clarification questions to the email address mihai.turcanu@viitorul.org before October 17, 2022. The answers to all questions asked will be published on October 20, 2022.

Evaluation process

Administrative verification

The following aspects will be examined in the administrative verification process:

 1. if the deadline for submitting the file has been met;
 2. if the file includes all the required documents and the application is complete;

If any of the requested information is missing or incorrect, the file may be rejected. Files that pass the administrative verification will be accepted for the next stage of evaluation.

The examination of tenders will be carried out by the Evaluation Committee on the basis of the criteria listed above.

Communication of results

The selected company will be published on the IDIS website www.viitorul.org by November 2022. 

This announcement is launched by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul and the Partnership for Transparency Fund (PTF) under the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The project aims to support procurement reforms in Moldova that will increase transparency and fairness of public procurement through empowering citizens to hold relevant institutions accountable.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Organizațiile societății civile monitorizează transparența achizițiilor publice din Moldova. Printre rezultate se numără investigații jurnalistice, rapoarte analitice și discuții publice

 

Investigații jurnalistice, emisiuni TV, instruiri, materiale informative și infografice privind procesul de achiziție publică. Sunt o parte din rezultatele organizațiilor societății civile beneficiare de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA. În acest sens, reprezentanții societății civile și echipa de implementare a proiectului și-au dat întâlnire online pe 17 august 2022 pentru a face schimb de experiență și a împărtăși progresul inițiativelor lor în primele trei luni de realizare a acestora.

Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă),  „LEX XXI",  „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS” sunt organizațiile societății civile din Moldova care beneficiază de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice. Programul de granturi desfășurat de IDIS „Viitorul" își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare.

„Ne-am angajat în cadrul proiectului să susținem reformele în cadrul achizițiilor publice, care vor spori transparența, eficiența și corectitudinea achizițiilor, prin implicarea societății civile și a jurnaliștilor de investigație. Obiectivul nostru central este de a îmbunătăți situația în domeniul transparenței, recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal sau pentru consolidarea capacităților societății civile, a autorităților contractante și operatorilor economici. Mulțumesc mult organizațiilor care fac parte din programul de sub-grantare pentru deschidere, implicare, lucrul imens și mă bucură activitățile inedite realizate" , a declarat Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul"  și managerul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

La rândul său, Hady Fink, directorul de proiect din cadrul PTF, a specificat „Acest schimb de informații este foarte binevenit și este minunat să cunoaștem realizările fiecărei organizații, să învățăm din experiența altora și să utilizăm diverse metodologii".

Organizațiile, selectatate pe baza unui proces competitiv beneficiază de suport financiar între 17 și 25 mii de dolari, asistență și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor. Beneficiarii granturilor implementează proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Rezultatele monitorizării sunt reflectate în rapoarte, materiale analitice, investigaţii jurnalistice, infografice, traininguri şi evenimente publice.

Astfel, de la jurnaliștii proiectului media „CU SENS”, care au monitorizat peste 50 de proceduri de achiziții publice, putem afla prin intermediul materialelor video cine și cum poate contesta licitațiile publice și de ce o companie de cleaning continuă să ia circa 60% din contracte pe bani publici pentru servicii de curățenie în cadrul investigației „Curat - Murdar”. „Ne dorim să punem presiune pe autorități și anumite grupuri de interese care stau în spatele actelor de corupție și să creștem gradul de intoleranță la corupție în sccietate", a subliniat jurnalistul Sergiu Ipatii.

În același timp, Asociația „Media-Guard" a monitorizat 67 de proceduri de achiziții publice în ultimele luni și a realizat o serie de investigații jurnalistice în domeniu, cum ar fi Dependența antigrindină de Rusia și Dosarele licitațiilor trucate: Ședințe amânate, zero condamnări cu executare și firme „abonate” în continuare la banii publici.

La rândul său, Asociația „Părinți Solidari” și-a propus să fie cu ochii pe achizițiile publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării și alte nouă instituții din subordinea Ministerului în perioada aprilie 2022  – ianuarie 2023. În acest sens, organizația a monitorizat în ultimele luni șapte proceduri de achiziții desfășurate la Ministerul de resort, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC), Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare (ANCE) și Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE).

De asemenea, din materialele elaborate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în cadrul proiectului putem afla mai multe despre achizițiile publice sectoriale, cum ar fi practica ANSC în cazurile ce țin de aplicarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. „Am ales domeniul achizițiilor sectoriale deoarece este unul mai nou și există multe lacune pe care dorim să le înțelegem mai bine și să venim cu recomandări", este de părere Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte AGER.

La nivel regional, Asociația pentru Drepturile Omului „LEX XXI" din municipiul Bălți se mândrește cu o campanie de informare a cetățenilor cu privire la procedurile de achiziții publice, dar și un dialog public despre transparența procedurilor de achiziții publice în municipiu, organizate în luna iulie. „Vrem ca cetățenii să cunoască mai bine procedurile de achiziție publică și să se implice, deoarece banii publici sunt banii noștri", a zis Diana Grosu, președinta asociației.

Mai multe reportaje și articole de presă privind desfășurarea achizițiilor publice în raionul Cimișia au fost elaborate de Asociația obștească „Prospect", iar achizițiile publice desfășurate de Consiliul raional și Spitalul raional din Rîșcani sunt monitorizate în cadrul proiectului implementat de de A.O. „Localinvest”. 

În raionul Cahul, de exemplu, achizițiile publice sunt monitorizare de către cetățeni și presa locală cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, a fost analizate două proceduri de achiziții publice ale Primăriei municipiului Cahul și a creat un grup de lucru format din cetățeni care va monitoriza patru proceduri de achiziții publice desfășurate de autoritățile locale, nemijlocit la etapa de executare a contractelor.

Ulterior, investigațiile, constatările și recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Reprezentanți ai autorităților contractante au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat în această săptămână un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 45 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

Trainingul a avut ca scop informarea reprezentanților autorităților contractante cum să desfășoare achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări, aplicând criterii de durabilitate, ecologice, contribuind, astfel, la protecția și îmbunătățirea stării mediului înconjurător, la creșterea economică și la promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

„Am desfășurat recent o achiziție privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localității pe care o conduc și am avut cerință ca să respectăm anumite criterii de durabilitate, să selectăm dintre acele propuneri care sunt împotriva degradării mediului înconjurător. Atunci știam puțin despre aceste criterii de durabilitate, ce sunt, de ce sunt necesare, cât de bune sunt, iar acum cunosc mult mai multe și respectiv sunt mai pregătită să desfășurăm la noi la primărie alte achiziții publice cu respectarea anumitor criterii de durabilitate, a spus Ludmila Magu, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț, după sesiunea de instruire.

„Achizițiile public durabile ar permite ca să nu fie pierduți mulți bani. De acum încolo vom ține cont tot mai mult de aceste criterii de durabilitate în ceea ce privește achizițiile publice de care este responsabilă Asociația Medicală Teritorială (ATM) Buiucani să le desfășoare. Este ceva nou, avem încă de învățat, urmează să o înfăptuim și să o aplicăm în practică”, a declarat Tatiana Muschei, de la AMT Buiucani, la finalul trainingului.

„Achizițiile publice durabile trebuie să aibă viitor în țara noastră. Asta înseamnă produse bio, lucrări eficiente energetic, energie regenerabilă, servicii reciclabile, mai puține deșeuri, alte produse, lucrări și servicii care să asigure calitate. Trebuie să ținem cont de aceste criterii ca banii publici să aibă o eficiență mai mare, să fie utilizați în folosul și pentru cetățeni. Acum avem inițiate o serie de licitații ce vizează lucrări de reparație a fațadelor, acoperișurilor unde vom ține cont ca toate materialele să fie ecologice, să nu dăuneze mediului, nici sănătății oamenilor. Vom ține cont, la procurarea aparatelor de aer condiționat, de consumul de energie, de costurile de întreținere, prețul de achiziție care sunt elemente ale unei achiziții durabile”, a afirmat Snejana Brînză, specialist în achiziții publice din cadrul Primăriei municipiului Cahul.

„Durabilitatea este un segment nou al procesului de achiziție publică din Republica Moldova, care trebuie încă mult de-l studiat, explorat și ulterior implementat la nivel național. La nivel de bunuri trebuie să se ia în considerare clasa de eficiență, în ceea ce privește lucrările trebuie să ținem cont de calitatea materialelor utilizate, iar referitor la servicii este vorba de calitatea specialiștilor, experiența acestora”, a menționat Mariana Ciorba, specialist achiziții al Departamentului de achiziții și marcheting din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

„Autoritățile contractante din Republica Moldova trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajate să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Conform legii privind achizițiile publice, autoritățile contractante au dreptul de a impune, în documentația de atribuire, condiții prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau de mediu și promovarea dezvoltării durabile. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”. 

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Un ghid despre bunele practici privind achizițiilor publice durabile a fost lansat

Un ghid care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. Ghidul a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Consolidarea Achizițiilor Publice Durabile în Republica Moldova” – Proiect 20.80009.7007.15, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020.

În ghid se menționează că achizițiile publice durabile/ecologice/verzi (green public procurement – GPP) sunt definite ca „achiziții publice pentru un mediu mai bun”, ca „un proces prin care autoritățile publice achiziționează bunuri, servicii și lucrări cu impact redus asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață, în comparație cu bunurile, serviciile și lucrările achiziționate în mod obișnuit”. La fel, se spune că implementarea achizițiilor durabile/verzi contribuie și la stimularea unei cereri mai mari pentru bunuri și servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil de introdus pe piață. De asemenea, că „achizițiile publice durabile sunt un instrument de impulsionare a economiei prin inovare”.

Totodată, este specificat că multe țări implementează politici privind achizițiile publice durabile care au fost deja incluse de către comunitatea internațională în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), adoptate în 2015. Obiectivul 12 al ODD „Consum și producție responsabile” prevede „promovarea practicilor de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale”. La nivelul UE, achizițiile publice durabile sunt un instrument cu caracter voluntar, ceea ce denotă că statele membre și autoritățile publice au dreptul de a decide măsura în care le implementează.

În ghid se mai afirmă că, din 2010, Comisia Europeană promovează bunele practici cu scopul de a evidenția modul în care autoritățile publice din Europa reușesc să implementeze achiziții durabile/verzi în diverse domenii.

Potrivit ghidului, conform Legii privind achizițiile publice, care se aplică în Republica Moldova, autoritățile contractante au dreptul de a impune în documentația de atribuire, condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

„Bunele practici sunt prezentate din perspectiva beneficiilor aduse atât autorităților contractante, cât și mediului, economiei și societății în general. Sunt prezentate aspecte practice din procesul de achiziție publică, exemple de specificații tehnice, factori de evaluare, criteriile de atribuire și selecție, rezultate și impactul asupra mediului”, se precizează în nota introductivă a ghidului.

În același timp, ghidul își propune încurajarea autorităților publice din Republica Moldova de a aplica în procesul de achiziție publică criterii de durabilitate/ecologice. În ghid sunt prezentate bunele practici de achiziție publică durabilă din șapte domenii, care au fost selectate astfel încât acestea să fie cât mai relevante și aplicabile în contextul achizițiilor publice din Republica Moldova. Este vorba de: sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor; domeniul hârtiei pentru birou; procurării mobilierului; achiziția produselor alimentare și catering; lucrări de construcție, renovare, reparații ale clădirilor; achiziția soluțiilor de management a apelor pluviale; servicii de curățenie/cleaning.

În baza practicilor analizate și prezentate, autorii ghidului formulează o serie de recomandări pentru autoritățile contractante în implementarea achizițiilor publice durabile la elaborarea specificațiilor tehnice și criteriilor de selecție; la inițierea unei achiziții durabile, la elaborarea documentației de atribuire, dar și la verificarea conformității ofertelor operatorilor economici; la determinarea ofertei câștigătoare etc.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

La sfârșitul lunii iunie, IDIS „Viitorul” a desfășurat un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Note și poziții

APEL: Beneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament

 

Pe data de 12 mai, în Parlament a fost înregistrat un nou proiect de modificare a Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015. Proiectul de lege urmărește îmbunătățirea și ajustarea cadrului normativ actual care va spori transparența procedurilor de achiziții publice, inclusiv introducerea reglementărilor aferente modului de încheiere a contractelor de achiziții publice de mică valoare.

În general, Legea privind achizițiile publice necesită a fi completată și îmbunătățită în privința mai multor aspecte. Proiectul de lege vine cu soluții pentru unele dintre carențele legislative actuale și problemele sesizate de societatea civilă în ultimii ani. Însă, din punctul nostru de vedere, proiectul de lege propus conține unele lacune și riscuri, care vor fi detaliate în continuare.

Una dintre propunerile proiectului vizează reglementarea prin lege a achizițiilor de valoare mică (bunuri și servici în valoare de până la 200 000 lei și lucrări – 250 000 lei). Actualmente, achizițiile de valoare mică sunt reglementate printr-un regulament separat și nu sunt înregistrate în sistemul electronic, fiind desfășurate în condiții de transparență minimă. Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică nu a fost actualizat din anul 2016, perioadă în care Legea privind achizițiile publice a fost modificată substanțial, inclusiv pragurile fiind majorate de aproape două ori.

La fel, cu referire la achizițiile de valoare mică, prin proiectul de lege se încurajează publicarea anunțurilor de participare în sistemul electronic de achiziții. Însă, în cazul alegerii unor alte metode de comunicare, autoritatea are obligația de a obține cel puțin trei oferte, care nu este obligatorie în cazul publicării anunțului în sistemul electronic.

Prin aceste completări a legii privind achizițiile publice va fi soluționată problema lipsei de transparență a achizițiilor de valoare mică și responsabilitatea redusă a autorităților în executarea contractelor de valoare mică. Deși, sunt considerate achiziții de valoare mică, dacă sunt analizate ca și volum, acestea ating sume impresionante de bani publici. Conform Sintezei analitice a rezultatelor de audit aferente domeniului achizițiilor publice în perioada 2020 - 2021, Curtea de Conturi estimează valoarea achizițiilor de valoare mică la circa 9 miliarde lei, ceea ce reprezintă, conform statisticilor oficiale, bugetul total al achizițiilor publice din Republica Moldova (care nu include achizițiile de valoare mică). Respectiv, anual, prin sistemul achizițiilor publice trec între 17 și 18 miliarde lei (circa 8-9 miliarde lei contractele de valoare mare și circa 9 miliarde - contractele de valoare mică), ceea ce reprezintă circa 20% din cheltuielile bugetului public național.  În aceeași sinteză, Curtea de Conturi menționează că reglementarea lacunară a achizițiilor publice de valoare mică, combinată cu discreția înaltă a autorităților contractante, facilitează utilizarea netransparentă și, uneori, ineficientă a banilor publici, precum și, implicit, condiționează apariția riscului de fraudă.

Proiectul de lege, de asemenea, își propune să clarifice rolul și să completeze atribuțiile Agenției Achiziții Publice (AAP). Astfel, rolul principal al Agenției constă în implementarea politicilor în sectorul achizițiilor publice și monitorizarea conformității procedurilor de achiziție publică. Se propune și completarea atribuțiilor Agenției care urmează să constate și să examineze cazurile de încălcare a regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice, să emită prescripții și să aplice sancțiuni conform legislației. Totodată, Agenția va avea obligația de a publica pe pagina web toate deciziile adoptate în termen de trei zile din data emiterii. Această nouă atribuție a Agenției îi revine ca urmare a adoptării, în decembrie 2021, a proiectului de lege cu privire la modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.402). Despre acest proiect și problema privind lipsa aplicării sancțiunilor pentru ilegalitățile din procesul de achiziție din ultimii patru ani, a fost scris în ediția precedentă a Buletinului „Achizițiile în vizor” (pag. 5). Astfel, Agenția Achiziții Publice va constata încălcările din procesul de achiziție și va aplica sancțiuni celor care sunt responsabili de aceste încălcări.

Semnatari: 
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Citește apelul integral aiciBeneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ediția lunii mai a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”: despre integritate, experiența achizițiilor publice de lucrări și propuneri legislative


Achizițiile publice sunt un domeniu vulnerabil la fraudă și corupție. Ceea ce trebuie să facem este să îmbunătățim sistemele: sistemele de administrare, sistemele de integritate, procesele, să consolidăm sistemul public, să motivăm funcționarii publici, să creăm condiții, să creăm legi, procese, regulamente care să fie clare, ușor de aplicat și care să nu se genereze interpretări abuzive. Și astfel, să diminuăm pe cât este posibil, aceste riscuri de corupție.

Aflați din ediția lunii mai a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” ce beneficii și riscuri implică proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament, câte achiziții au fost încheiate în 2021, care sunt cele mai dese încălcări la capitolul achiziții publice și condițiile ce trebuie respectate în cazul achizițiilor de lucrări.

Tot în acest număr veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: IDIS „Viitorul" prezintă ediția actualizată a Ghidului de monitorizare a achizițiilor publice
NOUTĂȚI: Valorile contractelor de achiziție publică de lucrări, ajustate prin mecanisme noi
OPINIE: Vadim Țurcan: „Capacitatea tehnică și cea profesională, esențiale pentru determinarea experienței similare în cazul achizițiilor publice de lucrări”
LEGISLAȚIE: Beneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament
ANALIZĂ: Achiziții de peste 8 miliarde lei, încheiate de autoritățile publice din Moldova în anul 2021
INTEGRITATE: Diana Enachi: „Acolo unde nu există transparență, sancțiuni și control, achizițiile publice riscă să fie fraudate”
CONTROL: Cine verifică legalitatea achizițiilor publice și care sunt cele mai frecvente încălcări 
BANI PUBLICI: Achiziții „cu dedicație”. Ofertele unice ale distribuitorilor auto pentru cerințele trase la indigo ale unor primării

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages