Color: 
E54624

Noutăţi

IDIS „Viitorul” a împărtășit experiența sa în monitorizarea achizițiilor publice în cadrul Forumul Organizațiilor Societății Civile din Africa

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a participat marți, 19 septembrie 2023 la Forumul Organizațiilor Societății Civile din Africa pe monitorizarea achizițiilor publice, unde a diseminat experiența organizației și a experților săi. Evenimentul a fost organizat de către Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF) din SUA, care are parteneriate cu diverse organizații ale societății civile, inclusiv cu IDIS „Viitorul” în Republica Moldova.

La Forum au fost prezenți reprezentanți ai societății civile din Ghana, Republica Malawi, Senegal, Uganda, Republica Democratică Congo, Zambia, Statele Unite și Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat pentru a oferi organizațiilor partenere ocazia să-și împărtășească experiența, provocările, succesele și oportunitățile existente.

În cadrul evenimentului, Carolina Ungureanu, vice directoarea IDIS „Viitorul”, coordonatoarea proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice” a relatat despre rezultatele activității echipei IDIS „Viitorul” cu PTF, printre care au fost enumerate: consolidarea capacităților prin programul de instruire pentru reprezentanții societății civile pe achiziții publice; monitorizarea achizițiilor la nivel național, local sau municipal prin programul de subgrantare; coaliția de monitorizare a  achizițiilor publice; elaborarea rapoartelor, analizelor, dar și a recomandărilor de politici. De asemenea, au fost menționate și cele mai frecvente provocări întâlnite de către monitorii organizațiilor societății civile, implicați în prima rundă de subgrantare: lipsa de transparență și cooperare din partea autorităților contractante; lipsa de profesionalism din partea autorităților contractante la întocmirea caietului de sarcini; funcționalitatea limitată sau defectuoasă a sistemului MTender etc.

În cadrul evenimentului, Max Levites, Program Manager, a oferit informații despre proiectul Building Bridges for Stronger Systems - Global Integrity, iar Jeff Kabondo, coordonatorul programelor de guvernare a Institutului African pentru Cetățenia Corporativă din Malawi a prezentat proiectul Strengthening the Capacity of CSOs to Promote Transparency and Accountability in Public Infrastructure Projects in Malawi | Partnership for Transparency Fund (ptfund.org)

De asemenea, participanții și-au exprimat interesul și față de următoarele aspecte: importanța angajamentului constructiv cu toți actorii implicații în achiziții publice; eficacitatea grupurilor și coalițiilor cu mai multe părți interesate pentru monitorizarea achizițiilor publice; consolidarea capacității OSC-urilor de a se angaja în monitorizarea achizițiilor publice și care sunt cele mai mare provocări și lecții învățate.

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Achizițiile publice, realizate de către unele autorități și entități contractante, în vizorul mai multor ONG-uri, care au primit finanțare pe activități de monitorizare

 

Cinci organizații ale societății civile din Republica Moldova vor beneficia de granturi în valoare de 115 mii de dolari pentru activități de monitorizare a  achiziților publice, realizate de către autorități publice centrale și locale – de nivelul I și II, dar și din anumite domenii de interes public. Contractele privind acordarea granturilor au fost semnate la sfârșitul lunii august, iar implemnetarea proiectelor are loc din 01.09.2023.

Organizațiile au fost selectate ca rezultat al evaluării dosarelor depuse în cadrul rundei a II de subgranturi a concursului de finanțare, lansat în cadrul proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA. Scopul proiectului este de a sprijini reforma sectorului achizițiilor publice din Republica Moldova, pentru a crește transparența și echitatea procedurilor de achiziție publică, prin abilitatea cetățenilor în sensul responsabilizării instituțiilor relevante.

Organizațiile selectate sunt: Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER); Asociația Presei Independente (API); Transparency International-Moldova (TI-Moldova); Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI și Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Propunerile de proiect au fost evaluate în baza unor criterii de evaluare, spre exemplu: relevanță, impact, expertiză și eficiența resurselor bugetate, publicate în Ghidul de finanțare a concursului de granturi.

Organizațiile s-au angajat să monitorizeze achizițiile publice desfășurate de către autoritățile/entitățile contractante (spre exemplu: Direcțiile Generale de Asistență Socială din regiunea de Nord și cele din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale; autoritățile locale din cadrul Programului Național „Satul European”; Primăria municipiului Chișinău, direcții și întreprinderi municipale; achizițiile de valoare mică realizate de către cele cinci Direcții de educație din cadrul Direcției Generale Educație a municipiului Chișinău, etc.

Organizațiile selectate, după ce vor realiza analizele, investigațiile jurnalistice, monitorizările, vor formula și vor transmite recomandări autorităților/entităților contractante, factorilor de decizie, organelor de control/de drept/anticorupție, după caz. La sfârșitul proiectului, organizațiile selectate va elabora și rapoarte de monitorizare.

Carolina Ungureanu, coordonatoarea proiectului, vice directoare IDIS „Viitorul": „Ne bucurăm că la a două rundă de subgrantare au aplicat mai multe organizații non guvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova (Șoldănești, Bălți, Chișinău, Orhei, Ungheni, Criuleni, Basarabeasca, Cimișlia etc.). A fost dificil să selectăm, doarece toate aplicațiile au fost bune, interesante și au inclus activități de monitorizare pe măsura așteptărilor noastre. Abia așteptăm să conlucrăm productiv cu cele cinci organizații selectate în vederea monitorizării a achizițiilor publice la nivel național, central, local (APL nivelul I și APL nivelul II), sectorial, utilizând o varietate de instrumente, și să avem rezultate și recomandări pentru decidenți în vederea sprijinirii reformei sectorului achizițiilor publice din Republica Moldova, pentru a crește transparența, eficiența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici”.

Lilia Zaharia-Cravcenco, directoarea executivă a TI-Moldova: „Domeniul achizițiilor publice a fost și este unul problematic în Republica Moldova. Organizațiile societății civile de câțiva ani, împreună cu jurnaliștii de investigație, încearcă să scoată la suprafață neregulile, abaterile, la care recurg unele autorități publice, dar, totodată, și unii agenți economici, care de multe ori lucrează în tandem cu autoritățile contractante, pentru a recurge la mișmașuri în procesul de achiziții publice. Am decis să aplicăm la acest proiect ca să monitorizăm procedurile de achiziție realizate de către Primăria municipiului Chișinău și întreprinderile municipale. În materialele noastre am dori să vedem dacă sunt situații când unele achiziții publice sunt raportate ca fiind un succes al unui funcționar sau altul, mai ales că suntem într-un an electoral, sunt aproape alegerile locale generale, iar unii candidați și-ar putea atribui banul public pentru a-și lustrui imaginea”.

Maria Covalciuc, directoarea executivă a AGER: „Am aplicat la cea de-a doua rundă de granturi pentru a avea continuitate în activitatea pe care deja am început-o. Ceea ce am urmărit noi în cadrul primului proiect a fost să venim cu recomandări pentru modificarea Legii 74/2020, anume pe sectorul utilităților. La Ministerul Finanțelor există deja acest proiect de lege și urmează pe parcurs să vedem deja documentele aferente care vor apărea și să le ajustăm dacă eventual va apărea necesitatea. Mai este de muncit. Mai există activități la care ar trebui să lucrăm și ne-am propus să revenim, să continuăm în cadrul acestui proiect, în așa fel încât să avem rezultate palpabile”.

Ala Revenco, președinta AO „Părinți Solidari”: „În municipiul Chișinău, volumele de achiziții la nivelul direcțiilor de educație sunt foarte mari, doar pe achiziții de valoare mică sunt mai mult de 10 milioane de lei pe an și să fac mai mult de 100 de achiziții de valoare mică la nivel de fiecare direcție și achizițiile de valoare mică deseori nu au transparența necesară, am vazut cum se divizează achizițiile, se încheie mai multe contracte de valoare mică cu același agent economic, într-o perioadă destul de scurtă de timp și evident că se abuzează de aceste proceduri pentru a favoriza pe cineva. Am monitorizat în cadrul primei runde la general, am depistat această problemă, acum ne este interesant cum va fi respectat noul regulament privind achizițiile de valoare mică, care a fost aprobat, să vedem ce ilegalități putem depista referitoare la desfășurarea achizițiilor de valoare mică și cum putem îmbunătăți acest domeniu”.

Petru Macovei, director executiv API): „Monitorizarea achizițiilor publice este un proces foarte important pentru dezvoltarea democratică a țării și combaterea corupției. Noi am mai avut proiecte de monitorizare a achizițiilor publice, prin care am încercat să coagulăm eforturile jurnaliștilor, activiștilor locali, în monitorizarea, de exemplu, a felului cum are loc îndeplinirea contractelor de achiziții publice în diferite domenii. Acest proiect va fi o continuitate a eforturilor noastre anterioare. Programul Național „Satul European” este o investiție și un efort foarte mare al statului Republica Moldova și al donatorilor. Noi am considerat că este important ca finanțările care se oferă pentru dezvoltarea comunităților noastre să fie transparente. Și procedurile de contractare a prestatorilor de servicii, trebuie să fie și ele transparente. Prin monitorizarea pe care o avem planificată, prin investigațiile care vor fi scrise, prin articolele de promovare a principiului transparenței în activitatea APL-urilor, vom contribui la asta”.

Diana Grosu, președința Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI: „Organizația noastră este foarte dedicată problemelor existente în sectorul achizițiilor publice și al transparenței din nordul Republicii Moldova. Prin activitatea noastră, pe care o desfășurăm, suntem siguri de faptul că participăm la reducerea corupției din domeniul achizițiilor publice, atunci când suntem cu ochii pe banii publici și monitorizăm, astfel, responsabilizăm autoritățile publice. Pe fundalul acestor circumstanțe am aplicat și la rundă a doua. Avem rezultate bune din prima rundă. Vrem să continuăm. Până acum doar municipiul Bălți a fost în vizorul nostru, acum mergem în raioanele din nord”.

Prima rundă de subgranturi a avut loc în perioada aprilie 2022 – iunie 2023, cu implementarea și finanțarea a opt proiecte. Runda a II-a se va implementa în perioada septembrie 2023 – iulie 2024. În perioada desfășurării concursului, au fost organizate două sesiuni de informare, unde a fost prezentat detaliat Ghidul de finanțare, obiectivele programului de granturi și au fost oferite răspunsuri la întrebările participanților. În total, au fost depuse 15 aplicații (3 – Nord; 10 – Centru; 2 - Sud).

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Analiză Diana Enachi: Creștere record de peste 60% a volumului contractelor de achiziții în 2022

 

Sectorul achizițiilor publice a fost marcat, în anul 2022, de o creștere fără precedent. Datele statistice arată că volumul achizițiilor publice în anul 2022 a crescut cu 62% comparativ cu anul 2021. Respectiv, pe parcursul anului 2022, autoritățile publice din Republica Moldova au cheltuit circa 13,68 miliarde de lei pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Comparativ cu anul 2021, volumul achizițiilor publice a crescut cu 5,24 miliarde de lei. Datele statistice pe achiziții nu includ și contractele de achizițiile de valoare mică (bunuri și servicii cu valoarea estimată de până la 200 000 de lei și lucrări cu valoare de până la 250 000 de lei, fără TVA). Anterior, în Buletinul nr. 6 „Achiziții publice în vizor”, am scris despre precedentul record, în care valoarea achizițiilor înregistrase o creștere record de 40%. 

Așadar, în perioada de referință, autoritățile contractante au încheiat 18 096 de contracte de achiziție ca urmare a desfășurării a 6 758 de proceduri de achiziție publică. Creșterea volumului resurselor financiare publice care sunt cheltuite prin achiziții publice este o evoluție pozitivă și denotă că autoritățile publice investesc mai mult în dezvoltare, inclusiv în îmbunătățirea serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii etc. Dar, totodată, aceste cifre subliniază necesitatea scrutinizării banilor publici care sunt cheltuiți anual prin sistemul de achiziții publice, precum și necesitatea implicării active a societății civile și cetățenilor în monitorizarea atentă a achizițiilor.

 

În același timp, în scopul analizei disponibilității și calității datelor în achiziții, am analizat și instrumentul de analiza a datelor în achiziții (BI module). Conform datelor disponibile, valoarea contractelor de achiziții publice atribuite în anul 2022 se cifrează la 13,24 miliarde de lei, similar datelor statistice prezentate de Agenția Achiziții Publice.

Conform instrumentului de analiza a datelor în achiziții (BI module), în perioada anului 2022, circa 1 400 de autorități contractante au atribuit contracte de achiziție publică de valoare mare. În topul autorităților publice cu cel mai mare volum de achiziții sunt:

 1. Primăria mun. Chișinău (2,62 miliarde de lei)
 2. Ministerul Sănătății (1,2 miliarde de lei)
 3. Direcția generală Transport Public și Căi de Comunicații Chișinău (610 milioane de lei),
 4. ÎS. Administrația de Stat a Drumurilor (560 milioane de lei)
 5. ADR Centru (344 milioane de lei)

Instrumentul de analiză a datelor pe achiziții BI oferă și alte date și indicatori privind achizițiile publice. Astfel, se constată că pe parcursul anului 2022, circa 2 400 de companii au fost active pe piața achizițiilor publice, participând cu oferte la licitații. Dintre acestea, circa 1 800 de companii au câștigat cel puțin un contract de achiziție publică.

Dacă analizăm din perspectiva obiectului achiziției, constatăm că jumătate (52%) din bugetul total al achizițiilor publice au fost cheltuite pentru procurarea lucrărilor, circa o treime (35%) - pentru achiziționarea diverselor bunuri, iar circa 12% pentru procurarea serviciilor. 

În ceea ce privește încălcările pe care le admit autoritățile în achiziții, datele statistice arată că lucrurile nu s-au îmbunătățit, iar gradul de responsabilizare al autorităților contractante este unul redus. Acest fapt este demonstrat de datele privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice de către AAP pentru anul 2022. Conform constatărilor Agenției Achiziții Publice, „doar pentru 53% dintre procedurile de achiziție desfășurate cu diverse abateri de la legislație, neajunsurile depistate au fost înlăturate în totalitate. Celelalte proceduri de achiziție au fost finalizate cu abateri de la prevederile legale, corespunzător, fiind afectat întregul proces de derulare a procedurii de achiziție și încălcarea principiilor achizițiilor publice”. Printre cele mai frecvente încălcări admise de autorități în procesul de achiziție se numără: nerespectarea cerințelor privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicare; nerespectarea prevederilor legale privind cerințele de calificare, nepublicarea planurilor anuale de achiziții publice pe pagina web a autorității contractante; nerespectarea prevederilor legale privind criteriul de atribuire aplicat; neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în BAP;  neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în Buletinul achizițiilor publice; Atribuirea contractelor operatorilor economici necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite; DUAE incomplet sau completat necorespunzător; etc.

Considerăm că lipsa de responsabilizare a autorităților și perpetuarea încălcărilor și ilegalităților în achiziții este determinată în special de lipsa controalelor și sancțiunilor. Or, rapoartele de monitorizare ale Agenției Achiziții Publice au caracter de recomandare.

În concluzie, se constată o evoluție pozitivă a sectorului achizițiilor publice demonstrată prin creșterea considerabilă a volumului resurselor financiare publice cheltuite pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de către autoritățile publice. Totuși, rezultatele monitorizării, atât realizată de către Agenția Achiziții Publice cât și de societatea civilă, indică un nivel înalt al încălcărilor și un grad redus de responsabilitate din partea autorităților contractante care nu se conformează.

Autoare: Diana Enachi, coordonatoare de proiecte și expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”

Aflați mai multe în ediția lunii iunie 2023 a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” 

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” a formulat, la o masă rotundă, propuneri asupra Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

 

Experți din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” au participat miercuri, 26 iulie, la masa rotundă organizată de către Ministerul Finanțelor pe marginea proiectului de modificare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

La discuții au mai participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Delegației Uniunii Europene, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova, Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai entităților contractante precum Premier Energy, Energocom etc..

Diana Enachi, economistă la IDIS „Viitorul”, alături de reprezentantele Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Maria Covalciuc și Olga Diaconu, în cadrul discuțiilor, au amintit de NOTA CU PROPUNERI la proiectul de lege supus discuțiilor, publicată pe site-ul IDIS „Viitorul” încă pe 28 aprilie 2023.

Potrivit documentului, cele două organizații nonguvernamentale apreciază pozitiv faptul că unele recomandări, anterior prezentate de către societatea civilă, au fost luate în considerare și incluse în proiect. În acest sens este menționată reglementarea atribuțiilor Agenției Achiziții Publice referitoare la sectorul achizițiilor de utilități, inclusiv stabilirea competențelor de monitorizare a procedurilor de achiziții sectoriale, instruirea și acordarea suportului metodologi, analiza statistică a achizițiilor sectoriale, elaborarea și publicarea rapoartelor privind achizițiile sectoriale.

În al doilea rând, experții celor două ONG-uri, analizând proiectul propus pentru consultări publice, tabelul de concordanță și tabelul comparativ (prevederile Legii 74/2020 și cele ale Directivei 25/2014), au fost formulate recomandări de îmbunătățire sau de clarificare ale normelor vagi, incomplete și care, prin urmare, pot genera discreție, transparență redusă și riscuri de fraudă și corupție.

IDIS „Viitorul” urmărește cum are loc ajustarea cadrului legal privind achizițiile publice din mai multe sectoare, inclusiv prin prisma implementării unui proiect privind monitorizarea achizițiilor publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

71 de autorități publice cu achiziții de peste 93 mln. dolari, monitorizate de organizațiile beneficiare ale programului de granturi oferit de IDIS „Viitorul" și PTF

 

În cadrul proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) printr-un proces competitiv, au fost selectate opt organizații (Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă), „LEX XXI", „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS”) care au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice.

Beneficiarii granturilor din prima rundă au implementat proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Astfel, 71 de autorități contractante au fost monitorizate, iar valoarea financiară estimată cumulată a procedurilor monitorizate este de aproximativ 93.339.581 USD. Cele mai des monitorizate proceduri au fost licitațiile deschise (29%), cererea ofertelor de prețuri (25%), sau proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și doar trei proiecte s-au concentrat pe achiziții de valoare mică. Monitorii au menționat că achizițiile de valoare mică sunt efectuate în cel mai puțin transparent mod și scot în evidență constatări „interesante” în materie de nereguli, încălcări, ilegalități, conflicte de interese, situații fără precedent etc. În ceea ce privește sectoarele monitorizate, cel mai răspândit a fost cel al infrastructurii – find monitorizat de șase proiecte, și sectorul de sănătate – monitorizat de trei proiecte.

Beneficiarii au folosit o varietate de resurse pentru a monitoriza procedurile de achiziții publice. Cea mai des folosită resursă a fost Mtender (șapte proiecte), al doilea cel mai folosit instrument fiind Ghidul de monitorizare a achizițiilor publice – instrument pentru societatea civilă, elaborat de IDIS „Viitorul” (șase mențiuni). OpenMoney este pe locul trei la acest capitol (patru mențiuni). Cu toate acestea, beneficiarii au indicat o serie de probleme cu Mtender, precum faptul că utilizarea acestuia nu este obligatorie pentru achiziții sectoriale sau întreprinderi de stat, că contractele nu sunt încărcate acolo, interfață și motor de căutare slab dezvoltat etc.

Proiectele s-au concentrat într-un mod echilibrat atât pe monitorizare achizițiilor publice, cât și pe investigații jurnalistice – pe de o parte, cât și pe creșterea gradului de conștientizare și PR – pe de altă parte. Beneficiarii au emis un număr total de 231 de publicații, printre care articole, rapoarte, investigații, postări pe rețelele de socializare, emisiuni TV, videoclipuri explicative, emisiuni de radio, talk-show-uri, materiale tipărite, şcoli de vară, infografice, campanii de informare, discuții publice și evenimente de instruire.

Printre realizările centrale a subgrantiștilor putem menționa că, în raionul Cahul, de exemplu, a fost publicat articolul achizițiile publice sunt monitorizare de către cetățeni și presa locală cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, au fost monitorizate șase proceduri de achiziție publice, creat un grup de lucru pe monitorizarea achizițiilor, prezentate două rapoarte către autoritățile locale și publicate peste 14 articole în presa locală, cum ar fi Nicolae Olteanu: Ne străduim sa fim transparenți, Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație la drumul local Zîrnești-Baurci Moldoveni, Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul sau Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT. Un alt obiectiv al proiectului a inclus sporirea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea de a se implica în procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Prin intermediul proiectului „Monitorizarea achiziţiilor publice pentru anul 2022 din raionul Cimişlia”, în premieră, în oraşul Cimişlia, în grupul de lucru privind achizițiile publice au fost incluși reprezentanți ai societății civile și anume Asociația obștească „Prospect". În cadrul proiectului au fost monitorizate şapte obiecte de reparație a drumurilor locale și două obiecte de infrastructură din raionul Cimişlia şi anume reparația capitală a acoperișului Spitalului raional Cimişlia și amenajarea terenului adiacent a Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din oraşul Cimișlia, iar concluziile monitorizării au fost relatate în reportaje și articole de presă. Iar în raionul Rîşcani, reprezentanţii A.O. „Localinvest” au reușit să monitorizeze cum au fost cheltuiți banii alocați pentru lucrările de reparație într-un bloc al spitalului raional, dar și cum au fost gestionați banii alocați pentru întreținerea drumurilor din raionul Rîșcani. Încălcările au ieșit la iveală în procesul de monitorizare a achizițiilor publice în două instituții ale statului din raion. 

Iar în municipiul Bălţi, prin proiectul implementat de Asociația pentru Drepturile Omului „LEX XXI" - „Achiziții publice pe înțelesul tuturor” s-a reușit responsabilizarea autorităților publice, dar și sporirea gradului de informare a cetățenilor pe marginea subiectului achiziții publice prin investigații - Investigație: Unde este trotuarul de pe strada Mihail Sadoveanu, ori cum reușește Primăria Bălți să ocolească cadrul normativ al Republicii Moldova?,  reportaje – cel mai recent fiind VIDEO | Ei se ceartă, iar bălțenii suferă, infografice, dialoguri publice, materiale şi campanii informative. Toate aceste produse vor contribui la îmbunătățirea acestui sector și la creșterea transparenței în municipiu.

La Chișinău, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, de Asociația Media-Guard, au fost publicate trei investigații jurnalistice, organizate sesiuni de comunicare cu participarea autorităților competente în domeniul accesului la informația de interes public, am organizat o tabără de vară în cadrul căreia, experți în achiziții, transparență, acces la informație, dar și jurnaliști au instruit 15 tineri în domeniul achizițiilor publice. Tinerii au învățat cum sunt organizate achizițiile publice, ce informații pot găsi pe portalurile tender.gov.md, mtender.gov.md și ansc.md și care este cadrul legal al sistemului de achiziții publice, cum să identifice teme în sistemul de achiziții care i-ar afecta pe cei mai vulnerabili, cum să documenteze averile funcționarilor, care sunt baze de date utile pentru a verifica ipoteza unor tendere cu probleme, care sunt riscurile de corupție în achizițiile publice, cum să formuleze solicitările de informație ca să obțină dosare privind achizițiile publice, ce este clientelismul politic și ce efecte are și cum pot monitoriza problemele de interes la nivel local. De la jurnaliștii proiectului media „CU SENS” putem afla prin intermediul materialelor video ce este banul public, ce bunuri sau servicii a procurat o primărie, un minister sau orice altă instituție de stat din banii publici, cum peste 21 de milioane de lei, bani publici, au fost investiți în Parcul industrial Cahul, care deocamdată arată ca o ruină; ce achiziţii dubioase au avut loc la ANI unde au fost procurate bunuri și servicii, printre care mașină de spălat rufe cu uscător, o bucătărie, fotolii etc., în sumă totală de circa 3 milioane și jumătate de lei; aflăm prin Investigație: De ce nu aud? de se tergiversează procedura de achiziție a implanturilor auditive, cine și cum poate contesta licitațiile publice și cum poți accesa licitațiile publice? şi alte subiecte interesante.

La rândul ei, Asociația Obștească „Părinți Solidari” a realizat în cadrul programului de granturi un Ghid video despre monitorizarea achizițiilor publice din sistemul educațional. Ghidul reprezintă un suport pentru părinți, elevi, dar și orice cetățean interesat să urmărească cum sunt cheltuiți banii publici pentru școlile din țară. Materialul video explică importanța implicării în monitorizarea bugetelor alocate instituțiilor de învățământ, lucru care aduce un impact direct asupra calității procesului educațional. Totodată, au fost create diverse imnografice, articole privind monitorizarea achizițiilor în educație şi câteva emisiuni live alături de părinți, experți și reprezentanți ai Ministerului Educației.

Iar Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) a monitorizat procedurile de achiziții desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, în cadrul proiectului „Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”. Rezultatele monitorizării sunt incluse în Raportul de monitorizare a achiziţiilor sectoriale, lansat în ianuarie 2023. În baza concluziilor, raportul conține o serie de sugestii și recomandări, atât de ordin legislativ și normativ, cât și de ordin funcțional, orientate spre îmbunătățirea sistemului de achiziții sectoriale din Republica Moldova. Raportul a fost elaborat în rezultatul analizei a aproximativ 100 de proceduri de achiziție desfășurate conform Legii nr. 74/2020. Totodată, AGER a editat primul Ghid cu privire la aplicarea Legii 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Scopul acestui ghid este familiarizarea cu prevederile Legii Nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale, și anume când și cum acestea trebuie aplicate.

Problemele întâlnite cel mai des în timpul activităților de monitorizare au fost lipsa de cooperare și deschidere din partea autorității/entității contractante, precum și dificultatea de a obține informații de interes public. Pentru a face față acestor și altor dificultăți, beneficiarii au propus, printre altele, ca autoritatea/entitatea contractantă să ia măsuri pentru corectarea neregulilor și abaterilor de la legislație identificate de monitori; să fie crescut nivelul de participare/implicare a societății civile în grupul de lucru pentru achiziții al autorității contractante sau să se modifice legislația, reglementările sau procedurile. În ceea ce privește aceste dificultăți întâmpinate de beneficiari, echipa IDIS „Viitorul” a oferit sprijin constant tuturor celor care au solicitat acest lucru, oferind sfaturi cu privire la modul de a interacționa cu autoritățile contractante și alte autorități relevante pentru a se asigura că beneficiarii își pot desfășura activitatea de monitorizare.

Beneficiarii au formulat un număr total de 69 de notificări și recomandări pe baza constatărilor în procesul de monitorizare a achizițiilor publice. Recomandările au fost adresate, mai ales în formă scrisă, sau publicate pe site-urile beneficiarilor, precum autoritățile contractante monitorizate, dar și Ministerului Finanțelor, Centrului Național Anticorupție, Agenția Achiziții Publice, Cabinetul Prim-ministrului, Parlament, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate etc. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Autoare: Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul” și manager de proiect

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ediția lunii iunie 2023 a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”: despre programului de granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice, advocacy, încălcări și (ne)transparența achizițiilor de valoare mică

 

Opt organizații din Republica Moldova (Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă),  „LEX XXI",  „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS”)  au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice în cadrul proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Astfel, 71 de autorități contractante au fost monitorizate, valoarea financiară estimată cumulată a procedurilor monitorizate fiind de aproximativ 93,3 mln de dolari. Proiectele s-au concentrat într-un mod echilibrat atât pe monitorizare achizițiilor publice, cât și pe investigații jurnalistice – pe de o parte, cât și pe creșterea gradului de conștientizare, pe de altă parte, fiind produse 231 de publicații, printre care articole, rapoarte, investigații, postări pe rețelele de socializare, emisiuni TV, videoclipuri explicative, emisiuni de radio, talk-show-uri, materiale tipărite, şcoli de vară, infografice, campanii de informare, discuții publice și evenimente de instruire. Rezultatul așteptat al acestor eforturi ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova, povestește Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul" și manager de proiect.

Aflați din ediția lunii iunie 2023 a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” care sunt rezultatele programului de granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice și ce urmează în runda a doua; cine sunt membrii Coaliției de monitorizare, lansată; cât au cheltuit autoritățile în 2022 pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor; cum în ultimii 3 ani Primăria municipiului Bălți a achiziționat produse petroliere cât să călătorească din Moldova în Antarctica de 108  ori; ce încălcări au admis autoritățile din Rîșcani și Cahul în ce privește gestionarea banilor publici, dar și alte noutăți interesante.

Tot în acest număr veți descoperi următoarele subiecte:

EVENIMENTE: Proiectul de consolidare a achizițiilor publice, prezentat la Ziua Americii de la Cahul  
NOUTĂȚI: Coaliția de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, lansată în premieră în Republica Moldova de către IDIS „Viitorul"
GRANTURI: IDIS „Viitorul" anunță runda a doua a concursului de granturi pentru societatea civilă din Moldova în domeniul monitorizării achizițiilor publice
MONITORIZARE: 71 de autorități cu achiziții de peste 93 mln. dolari, monitorizate de organizațiile beneficiare ale programului de granturi oferit de IDIS „Viitorul" și PTF
ADVOCACY: Achizițiile publice de valoarea mică – mai transparente din 1 iulie?
LEGISLAŢIE: Propunerile IDIS „Viitorul” și AGER la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2020
CIFRE: Creștere record de peste 60% a volumului contractelor de achiziții în 2022
ANALIZĂ: Achizițiile de produse petroliere pentru anul 2023 în cadrul Primăriei municipiului Bălți: facturi ascunse și volume exorbitante
BANI PUBLICI: Societatea civilă la straja banilor publici. Ce încălcări au admis autoritățile din Rîșcani
INVESTIGAŢIE JURNALISTICĂ: Parc industrial pe hârtie

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Request for Proposals extension until July 9, 2023: Establishment of a Digital Platform within the Increasing the Integrity of Public Procurement project

 

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul and the Partnership for Transparency (PTF) extends the period on submitting the proposal for a Digital Platform on public procurement in Moldova, under the “Increasing Integrity in Public Procurement” project.

The extended deadline for submitting the file is 9 July 2023, at 18.00 Moldova time. Proposals are to be submitted via email using the subject: "Submission application RFP Digital Platform" to the following addresses: mihai.turcanu@viitorul.org and ungureanu.carolina@gmail.com.

About

The overall goal of the “Increasing Integrity in Public Procurement” project is to increase public procurement transparency through citizen monitoring and reporting in Moldova to hold stakeholders involved in public procurement processes accountable, inducing them to operate with integrity to perform their duties more effectively.

The objective of the Digital Platform is to be a single source of information and a tool to enable information sharing by the grantees and other potential monitors and provide essential resources for effective procurement monitoring and information on procurement processes, including by providing relevant functionalities and online tools. The Digital Platform will also include information targeted at Economic Operators (EOs) and Contracting Authorities (CAs) and any other interested stakeholders. The beneficiaries of this assignment are the civil society, investigative journalists, individuals interested in procurement monitoring, CAs, EOs, and policy makers (Ministry of Finance/ MoF, Public Procurement Authority/ PPA), CSOs conducting monitoring activities, organizations, and individuals will use the Digital Platform.

Scope of services

The service will encompass the development, design, initial operation, maintenance, and updating of the Digital Platform. The contractor will ensure proper functioning of the Digital Platform until the end of the project on June 30, 2025. This includes implementing regular updates, as well as performing regular maintenance as required.

The Digital Platform will serve as a central and reliable source of information and advocacy tool to enable coordination and cooperation of stakeholders conducting procurement monitoring activities. It will serve as a tool to facilitate monitoring activities and community building primarily in two ways: 1. Facilitation of communication and cooperation, sharing good practices; 2. Provision of analytical information, tools, and guidance.

Target audience and intended use

The Digital Platform is intended to serve as a “one-stop-shop” for anyone interested in monitoring public procurement in the Republic of Moldova. The stakeholders benefitting from the resources offered by the platform will be however, besides CSOs focused on public procurement monitoring, also economic operators interested, for instance, in the history of a certain procedure or of a Contracting Authority, supervision and control agencies who might want to consult results of a certain monitoring activity for their own purposes, and also Contracting Authorities wishing to learn from the procurement best practices depicted on the website and use the tool it offers.

Content of the Digital Platform

The selected contractor will develop the Digital Platform, using open-source software, and customize such platform to suit the needs of the legal and institutional public procurement framework in Moldova. Providing an open-source solution is essential in order to be able to integrate data and visualization elements other technology teams are developing — as relates to public procurement across Moldova.  

The Digital Platform will be in Romanian and include, as a minimum, the following sections:

 1. News
 2. „Procurement analysis” dashboard with real-time data on public procurement (PP)
 3. Procurement in figures (information and data presented in a way accessible for the general public)
 4. Library (reports, studies, guides, etc. with search filters)
 5. Organizations, investigative journalists, and procurement experts Listing of all organizations monitoring procurement, investigative journalistic media institutions and procurement experts name, contact details, webpage, as well as procurement experts to link them for monitoring purposes, areas of procurement monitoring, national/local level, CAs monitored, social media page: Facebook ) – using an interactive map for visualization.
 6. Legal and institutional framework
 7. Monitoring instruments
 8. Results and good monitoring practices
 9. Sustainable procurement
 10. FAQ (most frequently asked questions and answers for monitors and journalists)
 11. Calendar of PP-related events, including training sessions (on the front page)
 12. Other - General information

How to apply

The offer must include the following components (please describe it in the Application Form):

 1. Company profile: Information about the company, management, experience relevant to this RFP object, contact details, as well as the motivation
 2. Technical Proposal - Deliverables: Description of how the Deliverables described in the ToR will be produced - Team: CVs of the persons who will be directly involved in the project, their proposed role, and their working time allocation (working days) by deliverable.
 3. Financial Proposal: Price of services in USD, broken down by Deliverable and Team Members allocated times. If applicable, VAT should be quoted separately from the cost of the services.

The examination of tenders will be carried out by the Evaluation Committee based on the following evaluation criteria: Company: Experience and Track Record; Team Members: Technical expertise and qualification; Price and timing.

Communication of results

The award decision, comprising the selected company, will be published on the IDIS website www.viitorul.org no later than 31 July 2023.

The entire Request for Proposals can be read here: Request for Proposals: Establishment of a Digital Platform within the Increasing the Integrity of Public Procurement project

……………….

The project "Increasing the Integrity of Public Procurement" is implemented by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul", in partnership with the Partnership for Transparency Fund (USA). The project aims to support public procurement reforms in Moldova that will increase transparency and fairness in public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable.

IDIS "Viitorul" is an independent think tank established in 1993 that combines social, political and economic research with strong advocacy components. The institution conducts applied monitoring research on several areas: economics, social policy, EU policies, regional development, but also security and foreign policy risks.

The Partnership for Transparency Fund (PTF) is based in Washington DC and its mission is to promote innovative civil society-led approaches to improve governance, increase transparency, promote the rule of law and reduce corruption in developing and emerging countries. Since 2000, PTF has supported over 250 projects aimed at promoting NGO involvement in decisions, processes and laws that enforce transparency and accountability in public procurement.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Coaliția de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, lansată în premieră în Republica Moldova de către IDIS „Viitorul"

 

Mai multe organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, experţi şi monitori independenţi din Republica Moldova îşi vor consolida eforturile în vederea implicării şi monitorizării achiziţiilor publice prin fondarea Coaliției de Monitorizare a Achiziţiilor Publice. În acest sens, la 29 iunie curent, a avut loc prima şedinţa de constituire a Coaliţiei. Aceasta este creată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în comun cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) din SUA, ca parte a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, ce urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova.

Coaliţia de Monitorizare a Achizițiilor Publice îşi va desfășura activitatea pe o durată de minim 12 luni (reglementată printr-o strategie proprie şi Regulament de organizare și funcționare), cu posibilitatea de continuare în cazul în care membrii vor fi interesați.

„Misiunea Coaliției este consolidarea şi coordonarea eforturilor societății civile care monitorizează achizițiile publice în procesul de participare la dialogul cu autoritățile publice. Scopul Coaliţiei este de a asigura o sinergie a eforturilor societății civile care monitorizează achizițiile publice în identificarea problemelor şi propunerea de soluţii pentru remedierea acestora autorităților publice competente. Scopul acestor eforturi este influenţarea politicilor publice, sporirea transparenţei și integrității achiziţiilor publice, asigurarea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, asigurarea cetățenilor cu bunuri, lucrări și servicii publice de calitate”, a declarat Carolina Ungureanu, vicedirectoare IDIS „Viitorul" şi managerul proiectului.

La rândul său, Hady Fink, directorul proiectului din partea PTF a subliniat „Sperăm foarte mult că Coaliția de monitorizare va reprezenta o piatră de temelie în construirea unei infrastructuri robuste de monitorizare a achizițiilor publice în Republica Moldova. Coaliţia va dezvolta capacitățile societăţii civile prin schimbul de experiență şi va asigura ca constatările și recomandările din activitățile de monitorizare să contribuie la îmbunătățirea sistemului de achiziţii publice”.

„Coaliția instituită astăzi reprezintă o platformă pentru a ne face vocea auzită, pentru a fi mai puternici și pentru a avea un impact mai mare asupra creșterii transparenței și integrității sectorului achizițiilor publice. Coaliția rămâne în continuare deschisă și pentru alte organizații și monitori care vor să se alăture eforturilor noastre", a îndemnat Diana Enachi, coordonatoare de proiect şi expertă achiziţii publice la IDIS „Viitorul".

Iar pentru reglementarea eforturilor în monitorizarea achizițiilor publice, inclusiv prin schimb de practici și tehnici de monitorizare, membrii se vor ghida de Strategia Coaliţiei de monitorizare, dar şi de Reglamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. Regulamentul defineşte misiunea, scopul şi obiectivele Coaliţiei, printre care putem menționa: asigurarea unui mediu de discuții participativ și incluziv, cu dezbateri permanente/sistematice a problemelor în domeniul achizițiilor publice; elaborarea unei viziuni comune a societății civile asupra priorităților și direcțiile principale de dezvoltare a sistemului național de achiziții publice; influențarea procesului decizional în domeniul achizițiilor publice, prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autoritățile de reglementare; participarea la elaborarea politicilor publice în domeniul achizițiilor publice, monitorizarea şi evaluarea implementării lor; studierea și discutarea experienței europene și internaționale relevante în domeniul achizițiilor publice; promovarea transparenţei în activitatea autorităților publice cu atribuții în domeniul achizițiilor publice; elaborarea studiilor, analizelor, cercetărilor şi rapoartelor în domeniul achizițiilor publice; participarea la acțiuni de instruire şi educare în domeniul achizițiilor publice și monitorizarea acestora etc. „Ne propunem să contribuim la transparentizarea achizițiilor publice și sa venim cu recomandări de îmbunătățire a proceselor de achiziție la toate etapele de implementare", a subliniat în acest sens expertul asociat al IDIS „Viitorul", Vadim Ţurcan.

Membrii Coaliției sunt reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști de investigație, monitori independenți, experți şi alte persoanele interesate în monitorizarea achizițiilor publice. Aceştia vor primi suport din partea echipei IDIS „Viitorul" şi PTF pentru a aplica într-un mod consolidat expertiza, experiența, campaniile de advocacy și recomandările formulate în vederea îmbunătățirii achizițiilor publice în Moldova.

 „Vom avea oportunitatea să colaborăm mai mult şi vom fi o platformă puternică care va putea înainta propuneri de politici, să iniţieze discuţii cu decidenţii şi autorităţile pentru a contribui la îmbunătăţirea cadrului legal şi modul în care se execută prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice”, este de părere Olga Diaconu, Coordonator de proiecte în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER.

Valeriu Rusu, directorul executiv al Asociaţiei „Habitat” a menţionat „Vrem să ne unim eforturile pentru ca banii publici ai contribuabilor să fie utilizaţi în trend pozitiv, fapt ce va contribui la dezvoltarea localităţilor noastre”.

La rândul său, Lilia Zaharia, directoarea Transparency International Moldova a subliniat importanţa parteneriatului pentru integritatea achiziţiilor: „Mă bucur că aveţi această iniţiativă de a coagula societatea civilă în domeniul achiziţiilor, a scoate în evidenţă, a vocifera şi combate ilegalităţile din domeniu”.

Iar Dumitru Cimpoeş, preşedintele Asociaţiei „Feedback” din Basarabeasca a menţionat „Autorităţile nu sunt atât de transparente pe cât noi credem, şi nu cunoaştem cum într-adevăr sunt cheltuiţi banii publici. Din acest motiv, suntem motivaţi să monitorizăm achiziţiile publice pentru a asigura transparenţa locală”.

 „Domeniul educaţional este foarte afectat de corupţie şi la nivel de ţară vedem o tendinţă negativă la utilizarea banilor, neţinându-se ţine cont de necesităţile prioritare. Prin intermediul Coaliţiei ne vom uni eforturile şi poate reuşim să stopăm acestă tendinţă”, îşi doreşte Ala Revenco, preşedinţa Asociaţiei „Părinţi Solidari” .

„Vreau să contribui prin cunoştinele şi experienţa mea la consolidarea integrităţii achiziţiilor publice pentru o transparenţă mai mare, pentru eficientizarea banilor publici, prevenirea fradei şi a corupţiei în achiziţiile publice”, a adăugat şi monitorul independent, Ion Bulmaga.

De asemenea, în cadrul Coaliţiei a fi încurajată elaborarea diverselor materiale (articole privind monitorizarea achizițiilor publice, bune practici, rezultate ale recomandărilor propuse autorităților publice în domeniu etc.), iar unele materiale vor fi remunerate. Materialele elaborate şi recomandările formulate de către membrii Coaliției vor fi ulterior comunicate public şi transmise decidenților, contribuind astfel la îmbunătățirea legislației, politicilor și practicilor din sector.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Bunele practici europene în domeniul achiziţiilor publice durabile din Republica Moldova, prezentate în cadrul unui workshop desfăşurat de IDIS „Viitorul”

 

Achiziţiile publice durabile au un rol-cheie în eforturile Republicii Moldova de a deveni o economie eficientă din punct de vedere al alocării resurselor, iar odată cu statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, modificările sistematice de abordare a achiziţiilor publice sunt imperativ necesare. La această concluzie au ajuns participanții la atelierul de lucru „Cum preluăm cele mai bune practici în materie de achiziții publice durabile din Uniunea Europeană în Republica Moldova”, care a avut loc pe 28 iunie 2023 la sediul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, şi a adunat reprezentanți ai autorităților contractante, societății civile şi operatori economici care activează în domeniul achizițiilor publice.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023, are ca scop să contribuie la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil.

La atelierul de lucru au fost abordate politicile și bunele practici achizițiile publice durabile la nivel european, exemple de criterii de durabilitate pentru cele mai comune bunuri și servicii, dar şi recomandări practice pentru autoritățile contractante privind includerea criteriilor de durabilitate în documentația de atribuire și calcularea costurilor pe ciclul de viață al produsului

„Ne dorim ca cât mai multă lume să cunoască despre achiziţiile durabile, să formulăm propuneri şi să informăm autorităţile contractante şi operatorii economici despre aceste achiziţii prin analiza și preluarea celor mai bune practici internaționale și europene”, a declarat Carolina Ungureanu, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Maria Cojocari, doctor conferențiar universitar din cadrul USM, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, a menționat „Achiziţiile durabile reprezintă un subiect important care ne poate ajuta să economisim eficient şi sustenabil resursele publice şi cele naturale, care sunt limitate. Sper ca acest proiect a contribuit la creşterea conştientizării, de către autorităţi, a importanţei achiziţiilor verzi”.

Totodată, Vadim Țurcan, expert asociat al IDIS „Viitorul” şi cercetător științific în cadrul proiectului, a prezentat propunerea de politici „Achiziții publice durabile”, care vizează implementarea unui cadru legislativ solid și coerent, care să promoveze achizițiile publice durabile în toate sectoarele și instituțiile publice. „Prin implementarea acestor politici, ne propunem să promovăm achizițiile publice durabile ca un instrument cheie în construirea unei societăți mai sustenabile și a unui mediu mai curat în Republica Moldova. Aceste politici vor aduce beneficii multiple, incluzând protecția mediului înconjurător, stimularea economiei locale, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și crearea unei imagini pozitive a țării în ceea ce privește angajamentul față de sustenabilitate”, a menţionat Vadim Ţurcan.

Printre propunerile de politici recomandate de către expert se numără adoptarea Legii privind achizițiile publice verzi, care va stabili cadrul legal de desfășurare a acestora; implementarea unor achiziții publice-pilot care prin exemple ar demonstra autorităților contractante avantajele achizițiilor durabile; instruirea operatorilor economici și autorităților contractante despre importanța și implementarea achizițiilor publice durabile pentru a spori capacitățile acestora de a utiliza criterii durabile în procesul de achiziții publice; setarea unor obiective clare privind implementarea achizițiilor durabile în Programul și Planul de acțiuni în domeniul achizițiilor publice; sau desfăşurarea unei campanii naționale de conștientizare a rolului și beneficiilor achizițiilor publice durabile.

Iar Diana Enachi, coordonator monitorizare achiziții publice şi cercetător științific în cadrul proiectului de la IDIS „Viitorul” a vorbit despre implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici la nivel european. „La nivel de UE, achizițiile publice durabile sunt un instrument care nu are caracter obligatoriu, ceea ce înseamnă că decizia de a include aspecte de durabilitate în specificațiile tehnice ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor, aparține autorităților contractante. Cu toate acestea, achizițiile publice verzi au un rol cheie în eforturile UE de a deveni o economie mai eficientă din punct de vedere al alocării resurselor. Implementarea achizițiilor durabile/verzi contribuie și la stimularea unei cereri mai mari pentru bunuri și servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil de introdus pe piață”, a spus experta.

Totodată, în cadrul atelierului de lucru au fost discutate o serie de recomandări pentru autoritățile contractante în implementarea achizițiilor publice durabile, cum ar fi utilizarea surselor de informații, bune practici, regulamente și directive ale UE privind achizițiile publice durabile; referinţa la etichetele ecologice și multiple certificări durabile, întrebuinţate în UE și la nivel internațional sau aplicarea Acordului-cadru în procesul de achiziție publică, în special pentru bunurile/serviciile/lucrările care se procură periodic.

La rândul lor, participanţii au apreciat informaţia prezentată drept una binevenită şi utilă, aflând cum pot aplica în procesul de procesul de planificare, organizare și desfășurare a proceselor de achiziții publicea criterii de durabilitate.

„Desfăşurăm în cadrul băncii achiziţii durabile şi acum prognozăm politica mediului, inclusiv cu stabilirea acelor criterii de achiziţii verzi şi durabile în planificarea contractelor de achiziţii publice”, a spus Ionițel Ludmila, jurisconsult principal Direcţia Achiziţii şi Management de la BNM.

Constantin Nedelea, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a menționat: „Noi suntem interesaţi în transpunerea obligativităţii implementării achiziţiilor publice durabile în actele normative”.

„Tot se vorbeşte despre achiziţiile durabile, dar avem nevoie de o reţetă concretă şi aproape de realitate ca să cunoaştem cum se aplică”, a adăugat Liliana Ceremuș, șef Secție achiziții publice de la Primăria mun. Bălţi.

Iar Virginia Bujor de la Accent electronic  SRL a adăugat că vrea să îşi lărgească orizonul profesional şi să cunoască cum se aplică achiziţiile durabile în domeniul IT.

Achizițiile publice durabile reprezintă un instrument puternic pentru promovarea sustenabilității, protejarea mediului înconjurător și stimularea unei economii responsabile. Prin integrarea principiilor de durabilitate în procesul de achiziții publice, este impulsionată producția și consumul responsabil, reducând impactul negativ asupra mediului și încurajând inovația și dezvoltarea tehnologiilor sustenabile.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile.

Amintim că în cadrul proiectului a fost creat Ghidul de bune practici „Achiziţii publice durabile”, document care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. De asemenea, a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul următoarelor studii (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Clarification requests: Establishment of a Digital Platform within the Increasing the Integrity of Public Procurement project

 

See below the questions and clarification answers related to the request for proposal for a Digital Platform on public procurement in Moldova, under the “Increasing Integrity in Public Procurement” project. The overall goal of the “Increasing Integrity in Public Procurement” project is to increase public procurement transparency through citizen monitoring and reporting in Moldova to hold stakeholders involved in public procurement processes accountable, inducing them to operate with integrity to perform their duties more effectively.

The objective of the Digital Platform is to be a single source of information and a tool to enable information sharing by the grantees and other potential monitors and provide essential resources for effective procurement monitoring and information on procurement processes, including by providing relevant functionalities and online tools. 

Clarifications

Q: According to the received “Request of Proposals” document, we have identified the following phrase "..using open-source software" and we would like to know your opinion regarding the development of a digital platform using some of the licensed software which, in our professional opinion, will facilitate the development process with two key criteria, the development time frame and the advantageous price.

A: For reasons related to the need to ensure the sustainability of the project, including financial sustainability, we concluded that it would be preferable to use open development tools. However, if you consider that you can argue in your offer why it would be advisable/advantageous to use licensed tools, please do so and we assure you that we will examine your offer with interest and attention, weighing the arguments made.

........

Q: Infrastructure and Hosting - any specific requirements that should be considered? Can the proposed solution be a cloud-based platform (e.g. AWS), or does it need to be deployed and hosted on premise?

A: This should be part of the concept developped at the beginning. 

.......

Q: Security and Identity Management - please share non-functional requirements on authentication, authorization, or any other aspects.

A: This should be part of the concept developped by the bidders.

........

Q: Digital Channels in scope - based on the requirements we understand the platform is Web only, without any requirement for mobile application development. Please confirm. 

A: It should work on cell phones (optimized accordingly: so that you can look at the website on your phone and it looks OK). We do not need a separate App for it.

.........

Q: Contracting – could you please confirm who will be the contracting authority?

A: Information is included in the Request for Proposals: Establishment of a Digital Platform within the Increasing the Integrity of Public Procurement project

..........

Q: Delivery – will the Contracting Authority accept deliverables and approve payments, please? If “no” who will accept the services and invoices, please?

A: Information is included in the Request for Proposals: Establishment of a Digital Platform within the Increasing the Integrity of Public Procurement project

..........

Q: Are the associated costs for this program already budgeted and approved by the Government of the Republic of Moldova, please?

A: The Digital Platform is neither developed nor funded by the Government of the Republic of Moldova. The platform will be developed from the budget of the project implemented by IDIS and PTF that was planned and allocated in this regard.

……………….

The project "Increasing the Integrity of Public Procurement" is implemented by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul", in partnership with the Partnership for Transparency Fund (USA). The project aims to support public procurement reforms in Moldova that will increase transparency and fairness in public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable.

IDIS "Viitorul" is an independent think tank established in 1993 that combines social, political and economic research with strong advocacy components. The institution conducts applied monitoring research on several areas: economics, social policy, EU policies, regional development, but also security and foreign policy risks.

The Partnership for Transparency Fund (PTF) is based in Washington DC and its mission is to promote innovative civil society-led approaches to improve governance, increase transparency, promote the rule of law and reduce corruption in developing and emerging countries. Since 2000, PTF has supported over 250 projects aimed at promoting NGO involvement in decisions, processes and laws that enforce transparency and accountability in public procurement.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages