Color: 
E54624

Noutăţi

IDIS „Viitorul” prezintă prima ediție din anul 2023 a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”

 


Cetățeniii din raionul Cimişlia sunt mai bine informați despre achizițiile publice locale. Sper ca în raionul Cimișlia să nu mai fie planificată construcția trotuarelor prin sat cu pilonii de electricitate care nimeresc în centrul trotuarului, iar agenții economici să respecte caietele de sarcini și să nu modifice din mers lucrările, povesteşte Andrei Bargan Directorul Asociaţiei obşteşti „Prospect”, una dintre cele opt organizaţii din Moldova care au beneficiat de grant în cadrul proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" şi Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA. 

Aflați din ediția de februarie 23 a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” cum Asociaţia „Prospect” a reuşit să fie unica organizaţie civilă în Grupul de lucru pe achiziţiile publice din raionul Cimişlia​, ce urmăreşte noul Program naţional de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice, cât de transparent este Ministerul Educaţiei în viziunea Asociaţiei „Părinți Solidari”, ce provocări întâmpină jurnaliştii când vine vorba de documentarea articolelor despre achiziţiile publice, în ce mod o firmă din Comrat a câştigat o licitaţie după ce a depus contestaţie și alte articole interesante.

Tot în acest numar veți descoperi urmatoarele subiecte:

NOUTĂŢI: Organizațiile societății civile continuă să monitorizeze integritatea achizițiilor publice din Moldova și să responsabilizeze actorii implicați
INTEGRARE EUROPEANĂ: Opinia Comisiei Europene: Republica Moldova „la nivel începător” în domeniul achizițiilor publice
POLITICI PUBLICE: „Valoare pentru bani” – obiectivul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice
LEGISLAŢIE: Societatea civilă atenționează asupra riscurilor proiectului privind creșterea pragurilor din Legea achizițiilor publice  
TRANSPARENŢĂ: Asociaţia „Părinți Solidari” a prezentat rezultatele evaluării transparenței financiare a Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2022. Află concluziile raportului
INTERVIU: Andrei Bargan: „Asociaţia noastră este unica asociație obștească reprezentată la ședințele Grupului de lucru pentru achiziţiile publice în raionul Cimișlia”
RAPOARTE: Achiziţiile sectoriale din Moldova, evaluate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă într-o serie de publicaţii
MONITORIZARE: Provocările jurnaliștilor și activiștilor în documentarea articolelor despre achizițiile publice, discutate cu autoritățile
INVESTIGAŢIE: 800 000 de lei pentru reparații la Spitalul Raional Rîșcani. După ce au finalizat lucrările au înțeles că lipsesc prizele
ANALIZĂ: Termoizolarea fațadei Grădiniței nr. 1 din Cahul. O firmă din Comrat a devenit câștigătoare a licitației după ce a contestat rezultatele inițiale

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Note și poziții

Avizul AGER, IDIS „Viitorul” şi Inițiativa Pozitivă privind proiectele de modificare a Legii nr. 131/2015

 

Prezentul aviz al AO „AGER”, AO „IDIS Viitorul” și AO „Inițiativa Pozitivă” se referă la Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice Nr. 464 din 13.12.2022 și Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.83), Nr. 202 din 24.08.2021.

Creșterea pragurilor de la care se aplică Legea nr. 131/2015 va scoate o parte semnificativă de achiziții din aria Legii nr. 131/2015. Astfel, pragurile noi vor prevedea că, în cazul contractelor de achiziții de bunuri și servicii, de până la 300 000 lei fără TVA și lucrări, de până la 375 000 lei fără TVA, Legea nr. 131/2015 cu toate garanțiile sale, în special posibilitatea de contestare a documentației de atribuire și rezultatelor achiziției la ANSC, nu va mai fi aplicabilă. În cazul contractelor de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2, pragul va fi 600 000 lei fără TVA.

Conform rapoartelor de audit emise de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în anul 2020, volumul achizițiilor de valoare mică a constituit 9 miliarde de lei, iar conform Raportului privind activitatea în domeniul achizițiilor publice în 2020, elaborat de către Agenția Achiziții Publice, valoarea contractelor desfășurate prin proceduri competitive a constituit aproximativ 9 miliarde de lei. Prin urmare se evidențiază valoarea contractelor de achiziție de valoare mică care este egală cu valoarea contractelor desfășurate prin proceduri competitive, ceea ce denotă că reglementarea propusă ar crește semnificativ lipsa transparenței și eficienței valorificării banilor publici. Autorii proiectului nu au făcut un calcul ca să identifice câte procente din banii cheltuiți pe achiziții publice vor ajunge să nu mai fie verificați cu ajutorul ANSC.

Or, o parte semnificativă de achiziții publice vor ajunge să nu mai fie reglementate de Legea achizițiilor publice. Constatăm că marea majoritate a achizițiilor desfășurate de autoritățile contractante cu bugete mici, cum ar fi APLurile (circa 890), se încadrează în aceste limite. Astfel, se creează o portiță [Rus: лазейка , Eng: loophole] pentru ca majoritatea achizițiilor acestora să fie realizate prin contractare directă, în afara cadrului legal al Legii nr. 131/2015 și, deci cu minim de transparență și responsabilitate (accountability). Pe de altă parte, aceste modificări vor determina creșterea semnificativă a ponderii banilor publici cheltuiți prin proceduri de achiziție de valoare mică și de către autoritățile publice centrale. Din Hotărârile Curții de Conturi, aflăm că și unele Ministere cheltuie în jur de 50% și mai mult din banii alocați prin achiziții de valoare mică, prin divizarea contractelor de achiziții publice. Majorarea pragurilor înlesnește divizarea și va duce inevitabil la creșterea sumelor cheltuite prin achiziții de valoare mică. De asemenea, majorarea pragurilor poate diminua din efectele pozitive ale centralizării achizițiilor publice, spre exemplu, în domeniul sănătății. Instituțiile medicale, care au posibilitatea să cheltuie sume mai mari de bani prin achiziții de mică valoare, în special directe, ar putea alege să desfășoare mult mai multe achiziții independent, eventual de la farmaciile din incinta instituțiilor medicale, diminuându-se ponderea resurselor financiare gestionate de CAPCS. În acest mod, mai mulți bani vor fi cheltuiți netransparent, fără asigurarea concurenței, ceea ce va duce și la majorarea prețurilor de achiziție. Însă Legea nr. 131/2015 anume pentru asta și a fost adoptată – ca să stabilească standarde înalte de eficiență, transparență și corectitudine în domeniul achizițiilor publice.

Citeşte avizul integral aici: Avizul AGER, IDIS  „Viitorul” şi Inițiativa Pozitivă privind proiectele de modificare a Legii nr. 131/2015

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Note și poziții

APEL PUBLIC al societății civile privind necesitatea asigurării transparenței și reglementării eficiente a achizițiilor publice de valoare mică

 

Achizițiile publice de valoare mică (AVM) reprezintă achizițiile autorităților publice de bunuri și servicii în valoare de până la 200.000 lei, fără TVA și de lucrări de până la 250.000 lei. Deși, sunt considerate achiziții de valoare mică, dacă sunt analizate ca și volum, acestea ating sume impresionante din buget. Conform Sintezei analitice a rezultatelor de audit aferente domeniului achizițiilor publice în perioada 2020 – 2021, Curtea de Conturi estimează valoarea AVM la circa 9 miliarde e lei, ceea ce reprezintă, conform statisticilor oficiale, bugetul total al achizițiilor publice din Republica Moldova. AVM nu cad sub incidența legii achizițiilor publice, fiind reglementate separat de un regulament cu prevederi generale care nu include nici măcar o singură prevedere privind publicarea sau transparența acestora. Pe scurt, este permisă contractarea directă a unui anumit operator economic la discreția autorității publice, fără obligația de a desfășura proceduri deschise prin sistemul electronic sau de a publica, cel puțin, rezultatele atribuirii contractelor. Așadar, în realitate AVM sunt lipsite total de transparență și lăsate la discreția autorităților publice, fapt ce generează riscuri înalte de fraudă și corupție. Mai mult, nici măcar autoritățile publice nu dețin date și statistici despre valoarea sau eficiența lor.

În acest context, organizațiile societății civile care monitorizează modul în care sunt utilizați banii publici, inclusiv achizițiile publice, au sesizat în repetate rânduri despre necesitatea aducerii AVM în câmpul transparenței, inclusiv prin digitalizarea acestora și publicarea în sistemul electronic de achiziții. În iunie 2021, Ministerul Finanțelor a lansat pentru consultări publice primul proiect al noului Regulament privind AVM, asupra căruia ne-am expus public aici. Procesul, însă, a fost tergiversat circa un an, iar recent, Ministerul a relansat consultările publice, dar cu conținut și reglementări conceptual diferite, în special noi praguri pentru realizarea electronică a AVM. Noi, reprezentanți ai societății civile, ne-am expus, atât public în cadrul discuțiilor organizate de către Ministerul Finanțelor, cât și prin transmiterea comentariilor și propunerilor noastre în scris. Înțelegând și necesitățile autorităților de a contracta uneori în regim de urgență anumite bunuri, servicii sau lucrări, am aprobat pragurile introduse pentru contractare directă, dar cu condiția ca pentru fiecare contract să fie publicate în sistemul electronic rezultatele atribuirii contractului.

Îngrijorător este faptul că, în ședința Guvernului din 14 decembrie, am constatat că a fost aprobat un proiect de regulament nu doar care nu a luat în considerare propunerile noastre, dar este conceptual diferit de proiectul pe care l-am consultat, iar punctul privind publicarea rezultatelor procedurilor de achiziție de valoare mică pur și simplu „a dispărut”. Dincolo de faptul că noul regulament aprobat nu aduce transparență și acces deschis la datele privind AVM, acesta a fost aprobat și cu încălcarea vădită a principiilor de transparență și participării civice în procesul decizional. Dar să le luăm pe rând:

 1. Pragurile valorice pentru contractare directă fără procedură prin sistemul electronic în proiectul de regulament consultat cu noi au fost: bunuri și servicii în valoare de 50.000 - 125.000 lei și lucrări în valoare cuprinsă între 50.000 - 150.000 lei, fără TVA. În Regulamentul aprobat, pragurile pentru achizițiile de bunuri și servicii de la 50.000 - 150.000 lei și lucrări în valoare de 50.000 - 200.000 lei, fără TVA.
 2. Pct. 13 din proiectul consultat de noi se referea la publicarea datelor, cel puțin, post-factum privind rezultatele atribuirii contractelor de AVM: Autoritatea/entitatea contractantă publică obligatoriu în SIA „RSAP”, în termen de 15 zile de la data semnării contractului/achitării facturii de plată, informația cu privire la achizițiile publice de valoare mică realizate în conformitate cu prevederile pct. 12, anexând documentul care confirmă achiziția de bunuri, servicii sau lucrări. În Regulamentul aprobat acest punct a dispărut integral, fiind introdusă o prevedere sterilă privind obligația autorităților/entităților de a raporta trimestrial în sistemul electronic.
 3. Un alt element esențial se referă la realizarea AVM și publicarea rapoartelor în sistemul electronic MTender. Or, actualmente acesta nu dispune de funcționalități tehnice specifice desfășurării procedurilor de valoare mică și nici funcționalități care ar permite autorităților/entităților contractante publicarea rapoartelor trimestriale privind rezultatele AVM.

În acest context, solicităm autorităților responsabile de sectorul achizițiilor publice să intervină cu următoarele acțiuni:

 1. Modificarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, prin micșorarea pragurilor pentru contractare directă fără procedură prin sistemul electronic conform proiectului de regulament consultat cu societatea civilă.
 2. Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la modalitatea de prezentare a datelor privind atribuirea contractelor de AVM, prin care să se asigură publicarea rezultatelor obligatorie în sistemul electronic Mtender.
 3. Prezentarea informațiilor cu privire la acțiunile de dezvoltare/modificare a funcționalităților tehnice din MTender, care să permită publicarea datelor și rapoartelor cu privire la rezultatele procedurilor de AVM.

Semnatari:

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”

Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

AO Părinți Solidari

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI

AO „Localinvest”

AO „Inițiativa Pozitivă”

Transparency International Moldova

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)

Citește apelul integral aiciAPEL PUBLIC al societății civile privind necesitatea asigurării transparenței și reglementării eficiente a achizițiilor publice de valoare mică

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Un workshop privind achizițiile publice durabile, oportunitățile și provocările, a fost organizat pentru toți cei interesați de domeniu

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat miercuri, 7 decembrie 2022, un workshop exploratoriu cu tematica „Achiziții publice durabile – oportunități și provocări”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023. La workshop au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, autorităților contractante, operatorilor economici, mediului academic, dar și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul achizițiilor publice.

„Scopul activității este de a contribui cu un transfer de cunoștințe la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea inegalităților în plan social și a încuraja afacerile durabile și a consumului sustenabil”, a specificat Carolina Ungureanu, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Sergiu Căinărean, șef al Direcției Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor, a menționat că Parlamentul a aprobat recent Strategia națională de dezvoltare „Moldova europeană 2030”, care prevede creșterea veniturilor din surse regenerabile și atenuarea inegalităților, îmbunătățirea condițiilor de trai, garantarea educației relevante pentru toți pe întreg parcursul vieții, asigurarea unei guvernări eficiente și transparente și asigurarea unui mediu sănătos și sigur. Sergiu Căinărean a mai specificat că la moment Ministerul Finanțelor lucrează la Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, document ce prevede inclusiv implementarea Programului Național de dezvoltare a achizițiilor publice pentru anii 2023-2026.

„Unul dintre compartimentele Programului va fi dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice care să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice. Merge vorba despre eficiență, eficacitate și economie. Printre obiective se numără construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației, inclusiv dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile și puternică în regiunile țării”, a precizat reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Natalia Postolachi, șefa Direcției statistică, raportări și achiziții electronice din cadrul Agenției Achiziții Publice, a relatat că sectoarele cheie pentru achiziții publice sunt cel al construcțiilor, tehnologiei informaționale și comunicației, serviciilor de curățenie, produselor alimentare și serviciilor de catering, vehiculelor și electricității, iar printre provocările cu care se confruntă implementarea achizițiilor durabile se numără lipsa de cunoștințe în domeniu, pregătirea inadecvată a specialiștilor, conștientizarea scăzută a populației, lipsa de responsabilitate a managerilor, costul produselor etc. „Aceste provocări sunt comune pentru toate țările. Este foarte dificil să convingi un factor de decizie că achizițiile durabile sunt atât de necesare. În mare măsură, piața nu este pregătită pentru ceea ce ne dorim noi să fie durabil. Noi trebuie să creăm cerere, iar agenții economice să vină cu ofertă. Apoi, pregătirea unei proceduri de achiziție necesită timp”, a precizat reprezentanta Agenției Achiziții Publice.

Maria Cojocaru, doctor conferențiar universitar, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, lector universitar la USM a menționat că „paralel cu dezvoltarea achizițiilor durabile, noi trebuie să lucrăm și la consumul durabil. În opinia doctorului conferențiar, Republica Moldova are nevoie să mediatizeze bunele practici cât mai mult, prin diverse emisiuni, evenimente, și desigur să elaboreze la nivel guvernamental un cod de principii de achiziții durabile, care să vină cu niște reguli de consum durabil.

Olga Pisarenco, șefa Direcției achiziții și management contracte din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a comunicat că în cadrul instituției serviciile de curățenie de exemplu sunt presate obligatoriu cu soluții chimice dezinfectante, fără adaos de clor, iar solicitarea certificatului pentru soluții și consumabile sau alte certificate se face conform standardelor internaționale (ISO, produs avizat, certificat EU etc.). „Ne propunem să promovăm în cadrul BNM ancorarea eficientă a sustenabilității în cadrul procedurilor de achiziții publice și avem două obiective majore: elaborarea normelor interne de transformare a modelului de operare a domeniului de achiziții publice existent cu elemente de achiziții verzi, durabile, sustenabile și implementarea procesului de includere cu prioritate a aspectelor de achiziții verzi, durabile, sustenabile în cadrul procedurilor de achiziții”, a menționat Olga Pisarenco, recomandând autorităților naționale să elaboreze mai mult suport informațional, în contextul achizițiilor sociale și de mediu.

Diana Enachi, expert IDIS Viitorul, cercetător științific în cadrul proiectului, a ținut să adus participanților exemple de practici de achiziții publice durabile, amintind inclusiv despre ghidul elaborat de către IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului. „Nici la nivel european, nici în directive, nici în alte reglementări, nu există obligație clar stabilită pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări durabile de către instituțiile publice. Această reiese mai multe din anumite documente de politici, din strategii. Ceea ce este la nivel european, la fel sunt niște ghiduri, cum ar fi „Procură ecologic” și poate fi găsit pe pagina Comisiei Europene. Cu toate că nu există o obligație, totuși instituțiile tind către a achiziționa ecologic, durabil, pentru un viitor mai sănătos și mai prielnic pentru dezvoltare și inovație”, a menționat Diana Enache.

Vadim Țurcan, expert asociat al IDIS „Viitorul”, cercetător științific în cadrul proiectului, a venit cu detalii ce ține de procesul de achiziții publice în sectorul construcțiilor, venind și cu un șir de recomandări către autoritățile contractante. „Nemijlocit ne referim la serviciile de proiectare. Să fie incluse măsuri pentru a consolida și a garanta o înaltă performanță în fiecare etapă de achiziții publice. Facem referire la utilizarea acelor criterii de atribuire precum ar fi preț-calitate sau cost-calitate. Când facem acel proiect de execuție trebuie de atras atenție deosebită la acele materiale care au impact asupra mediului. Să acordăm prioritate proiectelor care includ sisteme de energie din surse regenerabile”, a specificat expertul asocial al IDIS „Viitorul”.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat în luna noiembrie curent, training-uri pentru reprezentanți ai operatorilor economici privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. La sfârșitul lunii iunie curent, un training similar a fost desfășurat pentru reprezentanți ai autorităților contractante (APC și APL) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. La fel, un ghid care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Organizațiile societății civile continuă să monitorizeze integritatea achizițiilor publice din Moldova și să responsabilizeze actorii implicați

 

Articole, videoclipuri explicative, investigații jurnalistice, emisiuni TV, infografice și evenimente publice privind procesul de achiziție publică. Sunt o parte din rezultatele organizațiilor societății civile beneficiare de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA. În acest sens, reprezentanții societății civile și echipa de implementare a proiectului și-au dat întâlnire online pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2022 pentru a face schimb de experiență și a împărtăși rezultatele și impactul proiectelor lor în ultimul trimestru.

Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă),  „LEX XXI",  „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS” sunt organizațiile societății civile din Moldova care beneficiază de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice. Programul de granturi desfășurat de IDIS „Viitorul" își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare.

„Pentru noi este important ca reprezentanții societății civile, dar și jurnaliștii din Republica Moldova să monitorizeze procesul de achiziție și să ofere recomandări pentru îmbunătățirea comunicării cu autoritățile și consolidarea integrității achizițiilor publice", a declarat Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul" și managerul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

La rândul său, Hady Fink, directorul de proiect din cadrul PTF, a specificat „Vrem să vedem impactul, rezultatele proiectelor, recomandările pentru autorități și modul în care achizițiile monitorizate contribuie la îmbunătățirea sistemului de achiziție publică și a legislației în domeniu".

Organizațiile, selectate pe baza unui proces competitiv beneficiază de suport financiar între 17 și 25 mii de dolari, asistență și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor. Beneficiarii granturilor implementează proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Rezultatele monitorizării sunt reflectate în articole jurnalistice, infografice, materiale analitice, discuții publice și evenimente de instruire.

Astfel, de la jurnaliștii proiectului media „CU SENS” putem afla prin intermediul materialelor video Investigație: De ce nu aud? de se tergiversează procedura de achiziție a implanturilor auditive, cine și cum poate contesta licitațiile publice și cum poți accesa licitațiile publice? Scopul nostru principal este să urmărim banii publici, iar prin munca noastră, să motivăm autoritățile să fie mai responsabile de modul cum gestionează resursele publice. Avem în Moldova baze de date deschise și instrumente care pot fi folosite în acest sens. Urmărim stegulețele roșii și analizăm achizițiile care implică sume mari de bani, achizițiile urgente sau legate de sănătate pentru că implică sume foarte mari", a subliniat jurnalista Olga Ceaglei.

În același timp, 15 tineri din regiunile țării au învățat să promoveze transparența în domeniul achizițiilor publice, cum este construit sistemul de achiziții, identifica riscuri de corupție, verifica datele și modul în care pot comunica aceste probleme în cadrul taberei de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor” organizată de către Asociația „Media-Guard" în perioada 4-6 august și ulterior să scrie articole în domeniu. Asociația a publicat două investigații, a finalizat documentarea celei de-a treia și publicat două explicatoare video și urmează să mai publice încă trei, cum ar fi VIDEO EXPLICATIV: Cum verificăm achizițiile întreprinderilor cu capital de stat sau Firmele unui consilier raional de la Călărași, „abonate” la bugetul public. „Întreprinderile publice nu publică informații legate de achizițiile așa că ne-am concentrat pe monitorizarea achizițiilor efectuate de întreprinderile publice care au legătură de demnitarii de stat ce câștigă contracte cu astfel de întreprinderi și unde se atestă conflicte de interese. La mijlocul lunii decembrie vom avea evenimentul final, prezentând rezultatele și concluziile proiectului nostru", a spus Mariana Colun.

De asemenea, din cele șase materialele elaborate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în cadrul acestui semestru putem afla mai multe despre achizițiile publice sectoriale, cum ar fi achiziția de valoare mică a 22 000 sticle de apă potabilă de 1,5 l de către „Apă - Canal Chișinău", de ce ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat un contract de achiziție în perioada în care la ANSC se afla pe rol o contestație sau alte cazurile ce țin de aplicarea Legii nr. 74/2020. „Una din problemele identificate constă în lipsa documentației standard în achizițiile sectoriale sau a listei de interdicție, sau lipsa includerii acestor tipuri de achiziții în sistemul MTender. Totodată, am organizat o masă rotundă unde am pus în discuție problemele cu care se confruntă entitățile contractante în procesul de desfășurare a achizițiilor sectoriale, dar și am formulat recomandări pentru eficientizarea cadrului legal", a subliniat Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte AGER.

La rândul său, Asociația „Părinți Solidari” și-a propus să fie cu ochii pe achizițiile publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării și alte nouă instituții din subordinea Ministerului. În acest sens, organizația a monitorizat în ultimele luni 14 proceduri de achiziții desfășurate de către șapte instituții, a monitorizat modul în care informațiile sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, de exemplu, planurile de achiziții și evaluarea acestora, a publicat două infografice și realizat o emisiune live pe Facebook despre achiziții publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării. „Ministerul Educației continuă să fie una netransparentă deoarece nu monitorizează modul în care instituțiile din subordinea sa utilizează banii publici", a spus directoarea asociației, Ala Revenco.

La nivel regional, Asociația pentru Drepturile Omului „LEX XXI" din municipiul Bălți se mândrește cu două analize, cum ar fi Primăria municipiului Bălți vs. SRL „Tehnologica Construct”: ce interese ascunde procedura de achiziție privind „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți”?, două infografice, dar și un dialog public despre crizei energetică în planul anual de achiziții publice în municipiul Bălți" „Unele dintre recomandările pe care le-am transmis sunt legate de sesizarea contractantului despre încălcări ale contractului, impunerea de penalități sau solicitarea includerii operatorului în lista de interdicții", a zis Daniela Răileanu, asistentă în cadrul asociației.

Mai multe reportaje și articole de presă,  emisiuni, dar și seminare publice privind desfășurarea achizițiilor publice în raionul Cimișilia au fost elaborate de Asociația obștească „Prospect". De menționat că prin intermediul proiectului în premieră în grupul de lucru privind achizițiile publice au fost incluși reprezentanți ai societății civile și anume Asociația obștească „Prospect".

Întrebat de Sabine Engelhard, ofițer de proiect din partea PTF, cum au convins autoritățile să facă parte din grupul de lucru pe achiziții, directorul AO „Prospect", Andrei Bargan, a argumentat „Cred că au fost pur și simplu surprinși la început și au încercat să-și justifice reticența spunând că întrunirea grupului de lucru este secretă. Dar am fost de acord să semnăm un acord de confidențialitate și le-am spus că monitorizăm achizițiile în conformitate cu legea în cadrul unui proiect. Când au înțeles intenția noastră, au acceptat treptat situația. În general, oamenii nu știu care este rolul grupului de lucru, ce face acesta și cum se pot implica".

Asociația este un exemplu elocvent al unei organizații deschise, cu soluții, cooperantă și constructivă în dialog cu autoritățile. Aceste elemente reprezintă și cheia succesului", a argumentat Sabine Engelhard. Tot ea a fost interesată să afle dacă autoritățile contractante sunt sancționate pentru nerespectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau ce pericole ascund contractele cu sume foarte mici sau neargumentat de mari.

În același context, Lars Jeurling, membru al echipei de management și consilier de proiect la Fondul de Parteneriat pentru Transparență a vrut să cunoască de la organizațiile participante care sunt cele mai potrivite instrumente de monitorizare a achizițiilor publice în Moldova, dar și cât de eficient este sistemul MTender în acest scop.

Totodată, achizițiile publice desfășurate de Consiliul raional și Spitalul raional din Rîșcani, în special executarea contractelor, sunt monitorizate în cadrul proiectului implementat A.O. „Localinvest”. Valoarea totală a achizițiilor monitorizate de către asociație în acest trimestru este de aproape 24 de milioane de lei. Un produs în cadrul proiectului este și reportajul Reparație ca la carte, doar că fără prize, unde abia după finalizarea lucrărilor de reparație, Consiliul Raional Rîșcani și-a dat seama că nu a fost instalat sistemul de electricitate.

În raionul Cahul, de exemplu, achizițiile publice sunt monitorizare de către cetățeni și presa locală cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, au fost monitorizate șase proceduri de achiziție publice, creat un grup de lucru pe monitorizarea achizițiilor și publicate opt articole în presa locală, cum ar fi Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul sau Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT. „În ultimele luni am realizat o serie de vizite în teren împreună cu membrii grupului de lucru și am angajat și un expert tehnic pentru a ne ajuta să înțelegem ce se întâmplă în domeniul achizițiilor lucrărilor de construcții. Un alt obiectiv al proiectului nostru este să conștientizăm publicul cu privire la necesitatea de a se implica în procesul de monitorizare a achizițiilor publice", a zis directorul asociației, Mihai Cucereanu. 

Ulterior, investigațiile, constatările și recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Reprezentanți ai operatorilor economici au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat pe 24 și 25 noiembrie 2022, două training-uri pentru reprezentanți ai operatorilor economici privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 25 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

La training au participat reprezentanți ai operatorilor economici care pregătesc sau intenționează să depună oferte în procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări durabile, contribuind, astfel, la protecția mediului,  creșterea economică și  promovarea unei dezvoltări durabile. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

Acum încă foarte mulți sunt reticenți, dar avantajele achizițiilor publice durabile sunt în timp. Ca și oricare alt proces, se mișcă încet la început, până își ia avânt și intră într-un circuit tradițional. Încet se va dezvolta acest proces și toți se vor adapta”, a menționat Virginia Bujor, specialist în achiziții publice la Accent Electronic.

Credeam, până a venit la acest training, că nu este domeniul nostru. Acum am înțeles că noi chiar facem astfel de achiziții publice, dar nu am știut că sunt durabile. Nu am întâlnit până acum acest termen de durabilitate prin tot procesul de achiziții. Urmează să fim mai atenți la aceste criterii, care se referă la protecția mediului, grijă față de societate, un mediu de trai mai curat”, a declarat Cristina Gusan, manager la Romedcom SRL.

Nu am cunoscut nimic până la acest training despre achizițiile publice durabile, dar nici în practica desfășurării achizițiilor efectuate de către noi până acum nu am întâlnit astfel de criterii să se ceară. Dar le considerăm destul de utile și necesare societății noastre. Tindem spre modernizare și noi trebuie să ne perfecționăm să corespundem tuturor cerințelor timpurilor moderne. Trebuie să fie făcute tot mai multe achiziții publice durabile, deoarece este vorba de eficiență energetică, protecția mediului”, a remarcat Dinu Ciobanu, reprezentant SRL Meridian Construct.

Sunt deja tot mai multe exemple pozitive care pot determina operatorii economici să aplice cât mai frecvent criteriile de durabilitate într-un proces de achiziție publică. Este un domeniu destul de complex dacă nu ai această experiență de a utiliza criteriile de durabilitate. Pentru foarte mulți acestea sunt încă generale. De asta și venim cu expertiza noastră. Prin intermediul acelor documente de politici și ghiduri pe care le elaborăm încercăm să ridicăm și să sporim capacitatea atât a autorităților contractante, dar și a operatorilor economici, de a aplica și a utiliza aceste criterii de durabilitate în activitatea lor”, a spus Vadim Țurcan, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Operatorii economici trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajați să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Aceste training-uri sunt o componentă de consolidare a capacităților și tot mai mulți să încerce să aplice aceste criterii de durabilitate. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

La sfârșitul lunii iunie curent, un training similar a fost desfășurat pentru reprezentanți ai autorităților contractante (APC și APL) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

EXPERT: Creștere record de 40% a achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022

 

Datele Agenției Achiziții Publice (AAP) privind evoluția achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022 arată o creștere record de 40% a volumului achizițiilor. Mai exact, autoritățile publice au achiziționat bunuri, servicii și lucrări în valoare de 5,4 miliarde lei (exclusiv achizițiile de valoare mică), cu 1,5 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Aceasta reprezintă o creștere fără precedent și este determinată în special de creșterea cheltuielilor publice, dar și de baza de comparație slabă de comparație, având în vedere faptul că în anul 2021 a fost înregistrată o reducere a volumului achizițiilor de circa 6,5%. Așadar, în perioada de referință, autoritățile contractante au încheiat 7 242de  contracte de achiziție ca urmare a desfășurării a 2 852 de proceduri.

În paralel, în scopul analizei disponibilității și calității datelor în achiziții, am analizat și instrumentul de analiza a datelor în achiziții (BI module). Conform datelor disponibile aici, valoarea contractelor de achiziții publice în prima jumătate a anului 2022 se cifrează la 5,43 miliarde lei, ceea ce corespunde cu raportul AAP. Conform acestuia, achizițiile respective au fost realizate de către circa 1 000 autorități contractante. În topul autorităților publice cu cel mai mare volum de achiziții sunt: Primăria mun. Chișinău (911 milioane lei), ÎS. Administrația de Stat a Drumurilor (276 milioane lei), ADR Centru (259 milioane lei), Ministerul Sănătății (232 milioane lei), Direcția generală Transport Public și Căi de Comunicații a Consiliului Municipal Chișinău (220 milioane lei), Agenția Servicii Publice (206 milioane lei) și Serviciul Vamal (191 milioane lei).

O alte noutate este creșterea volumului și ponderii lucrărilor procurate de către autoritățile publice. Tradițional, achizițiile de bunuri dețin cea mai mare pondere, fiind urmare de lucrări și, în cele din urmă, servicii. Respectiv, în prima jumătate a anului curent, ponderea lucrărilor achiziționate în totalul achizițiilor a constituit 40%, depășind-o pe cea a bunurilor (38%). Dacă în primul semestru al anului 2021, au fost procurate lucrări în valoare de 1,4 miliarde lei, atunci în anul curent, autoritățile publice au procurat lucrări în valoare de circa 2,2 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 50%. Majorarea volumului lucrărilor achiziționate este un indicator pozitiv care indică asupra faptului că autoritățile au acordat o atenție deosebită investițiilor capitale în detrimentul cheltuielilor curente, fapt ce contribuie la dezvoltarea social-economică.

Un alt indicator pozitiv este reducerea semnificativă a achizițiilor anulate din diverse motive (lipsa ofertelor/concurenței, lipsa finanțării, alte motive). Astfel, procentul procedurilor de achiziție anulate s-a redus de două ori, de la 28,2% în anul 2021 la 12,5% în prima jumătate a anului curent. Cele mai multe achiziții au fost anulate din lipsa ofertelor, ceea ce indică un nivel al concurenței pe piața achizițiilor redus.

În ceea ce privește încălcările pe care le admit autoritățile în achiziții, datele arată că lucrurile nu s-au îmbunătățit, iar gradul de responsabilizare al autorităților contractante este unu redus. Acest fapt este demonstrat de datele privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice de către AAP, dar și de către societatea civilă care, identifică în continuare încălcări în procesul de achiziție publică. Conform constatărilor AAP, doar pentru 56% dintre procedurile de achiziție desfășurate cu diverse abateri de la legislație, neajunsurile depistate au fost înlăturate în totalitate. Celelalte proceduri de achiziție au fost finalizate cu abateri de la prevederile legale, corespunzător, fiind afectat întregul proces de derulare a procedurii de achiziție și încălcarea principiilor achizițiilor publice”. De subliniat că lipsa de responsabilizare a autorităților și perpetuarea încălcărilor și ilegalităților în achiziții este determinată în special de lipsa controalelor și sancțiunilor. Or, rapoartele de monitorizare ale AAP au caracter de recomandare. Cu toate că, din decembrie 2021, AAP are rol de agent constatator pentru contravențiile în achiziții prevăzute de Codul Contravențional (ca urmare a aprobării proiectului de lege cu privire la modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008), totuși, AAP nu a aplicat sancțiuni celor responsabili. Cel puțin, nu există date publice în acest sens.

Pe final, deși, se constată o îmbunătățire a nivelului transparenței sectorului achizițiilor și accesului la date, totuși acestea rămân a fi fragmentate și nu sunt disponibile într-o sursă unică de date. Un altă problemă este lipsa unor date și indicatori prin prisma cărora am putea analiza evoluția sectorului (ponderea ofertelor depuse de IMM-uri, achiziții publice cu criterii de durabilitate/achiziții verzi, ponderea achizițiilor criterii de atribuire non-preț, durata medie de atribuire a unui contract etc.).

Autor: Diana Enachi, coordonatoare de proiecte și expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”

Mai multe articole găsiți în ediția lunii septembrie a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”.

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" extends the competition for the selection of an audit company for the project "Increasing Integrity in Public Procurement"

 

Background and short information about the Project

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" in partnership with the US-based Partnership for Transparency Fund (PTF) is implementing the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The goal of the project is to support public procurement reforms in Moldova, which will increase the transparency and fairness of public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable. The project includes a grant program aimed at monitoring public procurement at all levels, identifying red flags and formulating recommendations for public authorities and policymakers. Ultimately, the aim is to foster integrity of public procurement and efficiency in the use of public money.

The selection process for award of sub grants was organized in an open and transparent manner considering:

 - the score obtained (based on the evaluation criteria used by the evaluation committee formed by IDIS and PTF) and

- the available amount of USD 185697,2 based on which 8 civil society and media organizations were awarded Grants.

The projects have the following geographical distribution and implementation period:

*all contracts have been signed - middle of April 2022

TERMS OF REFERENCE:

The object of the audit:

The objective of the audit is to obtain a professional auditor opinion on the financial reports of 8 Grants offered within the aforementioned project.

Scope

The audit will be conducted in accordance with national and international auditing standards. Those standards require that the auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements pertaining to each of the different Grants are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements pertaining to the different Grants. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement pertaining to the Grants.

According to the National and International Standards on Auditing, the auditor is expected to carry out tests to confirm that:

 1. All Grant funds have been used in accordance with the conditions of the relevant Grant Agreement.
 2. Goods, works, and services financed out of the Grant have been procured in accordance with national legislation; the auditor should perform any necessary physical inspections based on risk considerations.
 3. All necessary supporting documents, records, and accounts have been maintained in respect of all Grant activities and expenditures.

The internal control evaluation should include testing the effectiveness of control in the procurement process under the Grant and payment for goods, works, and services for the period reviewed, based on a representative sample for purposes of reducing audit risks. 

Period of activity performance

 

Each audit report, electronic version (in pdf and word format) will be presented within maximum 2 months after the end of each project.

The audit reports (the auditor’s opinion) must comply with the provisions of national and international standards.

Technical tasks:

The audit opinion must be in accordance with International Standard on Related Services (ISRS) 4400. The audit report must contain the financial statements, including the notes (audit opinion) by Grant and the letter to management when one was issued.

The audit report, verified, dated, and signed by the responsible auditor (the name, surname, and position of the qualified and licensed auditor, not only the name of the company) must be submitted to IDIS and PTF according to this RFP.

The audit report will be presented in two copies in English, as well as their electronic version (in pdf and word format).

The auditor will have access to all project documents and accounting documents regarding the procedure for allocating, managing and reporting the Organization’s Grant, in compliance with the principles of confidentiality. If will be necessary, IDIS can provide the necessary support and space for the auditor to facilitate the audit process.

In addition to the audit opinion, the auditor will prepare a Management Letter in which the auditor will:

 1. provide comments and observations on the accounting records, systems, and controls that were examined during the course of the audit;
 2. record lack of supporting documents quantified in exact numbers, if any;
 3. identify specific deficiencies and areas of weakness in systems and controls and make recommendations for their improvement;
 4. report on instances of noncompliance with the terms of the corresponding Grant Agreement;
 5. quantify and report expenditures that are considered to be ineligible and/or paid out of the designated account or claimed;
 6. communicate matters that have come to light during the audit that might have a significant impact;
 7. bring attention to any other matters that the auditor considers pertinent.
 8. bring auditor’s recommendations to address identified deficiencies (recommendations will be presented in order of priority);

If none of the above applies, and a management letter is therefore not prepared, the auditor will issue a letter stating that during the audit nothing has come to their attention that the auditor considers pertinent to be brought to the attention of IDIS and PTF.

The audit report or extracts from it may be made public by IDIS and PTF without any limitation, provided that the meaning of the findings is not distorted.

General

The auditor is entitled to unlimited access to all project information and explanations considered necessary to facilitate the audit, including legal documents, project preparation and supervision reports, reports of reviews and investigations, correspondence, and credit account information. The auditor may also seek written confirmation of amounts disbursed and outstanding in the Grants records.

The auditor is encouraged to meet and discuss audit-related matters with IDIS, PTF and Grant’s team in every CSO.

CONTENT OF THE OFFER:

Offers to be made by firms participating in this tender will cover all 8 audits for all 8 Grants. Only 1 audit services contract for all 8 Grants will be awarded to one participating firm.

Only complete files will be accepted for participation in the tender.

The selection of the company will be made based on the fulfillment of all the obligatory requirements and the lowest price.

The offer must include the following documents (obligatory requirements):

 1. Audit license (scanned copy);
 2. Company profile, including information about the audit company, management, contact details.
 3. Experience in the field – interested audit companies must have experience in auditing non-profit organizations in the Republic of Moldova (minim 3 years);
 4. Qualification of the team that will perform the audit (minimum 3 years of experience for the audit manager and minimum 2 years for the other team members);
 5. CV of the persons / auditors who will be directly involved in the audit;
 6. Recommendation letter (at least 1)
 7. The financial offer, indicating the price of audit services in USD (please indicate per 1 unit and also for 8 units, i.e., all Grants). 

Submission deadline

The deadline for submitting the file is November 23, 2022, at 18.00 Moldova time. Please indicate in the title of the email the following: "Submission application_select audit firm". The file will be sent to the following addresses mihai.turcanu@viitorul.org and ungureanu.carolina@gmail.com or at the Iacob Hincu 10/1 street, Chisinau, Republic of Moldova.

Questions

Participants should send clarification questions to the email address mihai.turcanu@viitorul.org before November 18, 2022.

Evaluation process

Administrative verification

The following aspects will be examined in the administrative verification process:

- if the deadline for submitting the file has been met;

- if the file includes all the required documents and the application is complete;

If any of the requested information is missing or incorrect, the file may be rejected. Files that pass the administrative verification will be accepted for the next stage of evaluation.

The examination of tenders will be carried out by the Evaluation Committee on the basis of the criteria listed above.

Communication of results

The selected company will be published on the IDIS website www.viitorul.org by end of November or at beginning of December 2022. 

This announcement is launched by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul and the Partnership for Transparency Fund (PTF) under the project "Increasing Integrity in Public Procurement".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ediția lunii septembrie a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”: despre monitorizarea achizițiilor publice, licitații trucate și transparența achizițiilor sectoriale

 

Achizițiile publice reprezintă instrumental prin care guvernele își cheltuiesc banii. Sumele mari de investiții care fac legătura dintre interesele publice și private fac din sistemul de achiziții publice un teren propice pentru corupție în întreaga lume, iar Moldova nu face excepție. În practică, totuși, cetățenii beneficiază de serviciile și lucrările achiziționate, indiferent de calitatea, eficiența și corectitudinea procesului. Procedurile complexe și lungi, lipsa informațiilor disponibile și interesele puternice reprezintă o provocare pentru cetățeni ca să se implice activ fără a necesar neapărat un mandat pentru acest lucru, este de părere Hady Fink, director de proiect din cadrul Fondului de Parteneriat pentru Transparență.

Aflați din ediția lunii septembrie a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” care este rolul societății civile în combaterea corupției în achizițiile publice, cine stă în spatele licitațiilor trucate, ce a determinat creșterea record a achizițiilor în prima parte a anului, dar și ce cred tinerii despre monitorizarea achizițiilor publice.

Tot în acest număr veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: Organizațiile societății civile monitorizează transparența achizițiilor publice din Moldova. Printre rezultate se numără investigații jurnalistice, rapoarte analitice și discuții publice
NOUTĂȚI: IDIS „Viitorul" a lansat Ghidul bunelor practici privind achizițiilor publice durabile 
INFOGRAFIC: 67 de achiziții publice în valoare de peste un miliard de lei, incluse în planul Ministerului Educației pentru anul 2022
OPINIE: Hady Fink: Rolul societății civile în combaterea corupției în achizițiile publice
ANALIZĂ: Cum nu au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la doi ani de la adoptarea Legii 74/2020
CIFRE: Creștere record de 40% a achizițiilor publice în prima jumătate a anului 2022
CU SENS: „Curat-murdar"
INSTRUIRE: Tinerii activi, despre monitorizarea achizițiilor publice: „Informația despre bugetele locale, disponibilă pe paginile web ale administrațiilor publice, nu este prezentată într-un format accesibil”
MONITORIZARE: Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută
INVESTIGAȚIE: Dosarele licitațiilor trucate: Ședințe amânate, zero condamnări cu executare și firme „abonate” în continuare la banii publici

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" announces the competition for the selection of an audit company for the project "Increasing Integrity in Public Procurement"

 

Background and short information about the Project

The Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" in partnership with the US-based Partnership for Transparency Fund (PTF) is implementing the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The goal of the project is to support public procurement reforms in Moldova, which will increase the transparency and fairness of public procurement by empowering citizens to hold relevant institutions accountable. The project includes a grant program aimed at monitoring public procurement at all levels, identifying red flags and formulating recommendations for public authorities and policymakers. Ultimately, the aim is to foster integrity of public procurement and efficiency in the use of public money.

The selection process for award of sub grants was organized in an open and transparent manner considering:

- the score obtained (based on the evaluation criteria used by the evaluation committee formed by IDIS and PTF) and

- the available amount of USD 200,000, based on which 8 civil society and media organizations were awarded Grants.

The projects have the following geographical distribution and implementation period:

*all contracts have been signed - middle of April 2022

TERMS OF REFERENCE:

The object of the audit:

The objective of the audit is to obtain a professional auditor opinion on the financial statements of 8 Grants offered within the aforementioned project. The cumulative financial value of the Grants is USD 185,608. The accounting records for the Grants are established to reflect the financial transactions in respect of the project, providing the basis for financial statements preparation.

Scope

The audit will be conducted in accordance with national and international auditing standards. Those standards require that the auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements pertaining to each of the different Grants are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements pertaining to the different Grants. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement pertaining to the Grants.

According to the National and International Standards on Auditing, the auditor is expected to carry out tests to confirm that:

 1. All Grant funds have been used in accordance with the conditions of the relevant Grant Agreement.
 2. Goods, works, and services financed out of the Grant have been procured in accordance with national legislation; the auditor should perform any necessary physical inspections based on risk considerations.
 3. All necessary supporting documents, records, and accounts have been maintained in respect of all Grant activities and expenditures.

The internal control evaluation should include testing the effectiveness of control in the procurement process under the Grant and payment for goods, works, and services for the period reviewed, based on a representative sample for purposes of reducing audit risks. 

Period of activity performance

Each audit report, electronic version (in pdf and word format) will be presented within maximum 2 months after the end of each project.

The audit reports (the auditor’s opinion) must comply with the provisions of national and international standards. The audit will examine the financial statements prepared in accordance with the National Accounting Standards.

Also, during the audit, the observance of the fiscal legislation in force within the activities of the Organization will be verified.

Technical tasks:

The audit opinion must be in accordance with International Standard on Auditing (ISA) 700/705. The audit report must contain the financial statements, including the notes (audit opinion) by Grant and the letter to management when one was issued.

The audit report, verified, dated, and signed by the responsible auditor (the name, surname, and position of the qualified and licensed auditor, not only the name of the company) must be submitted to IDIS and PTF according to this RFP.

The audit report will be presented in two copies in English, as well as their electronic version (in pdf and word format).

The auditor will have access to all documents and accounting documents regarding the procedure for allocating, managing and reporting the Organization’s Grant, in compliance with the principles of confidentiality. If will be necessary, IDIS can provide the necessary support and space for the auditor to facilitate the audit process.

In addition to the audit opinion, the auditor will prepare a Management Letter in which the auditor will:

 1. provide comments and observations on the accounting records, systems, and controls that were examined during the course of the audit;
 2. record lack of supporting documents quantified in exact numbers, if any;
 3. identify specific deficiencies and areas of weakness in systems and controls and make recommendations for their improvement;
 4. report on instances of noncompliance with the terms of the corresponding Grant Agreement;
 5. quantify and report expenditures that are considered to be ineligible and/or paid out of the designated account or claimed;
 6. communicate matters that have come to light during the audit that might have a significant impact;
 7. bring attention to any other matters that the auditor considers pertinent.
 8. bring auditor’s recommendations to address identified deficiencies (recommendations will be presented in order of priority);

If none of the above applies, and a management letter is therefore not prepared, the auditor will issue a letter stating that during the audit nothing has come to their attention that the auditor considers pertinent to be brought to the attention of IDIS and PTF. The audit report or extracts from it may be made public by IDIS and PTF without any limitation, provided that the meaning of the findings is not distorted.

General

The auditor is entitled to unlimited access to all information and explanations considered necessary to facilitate the audit, including legal documents, project preparation and supervision reports, reports of reviews and investigations, correspondence, and credit account information. The auditor may also seek written confirmation of amounts disbursed and outstanding in the Grants records.

The auditor is encouraged to meet and discuss audit-related matters with IDIS, PTF and Grant’s team in every CSO.

CONTENT OF THE OFFER:

Offers to be made by firms participating in this tender will cover all 8 audits for all 8 Grants. Only 1 audit services contract for all 8 Grants will be awarded to one participating firm.

Only complete files will be accepted for participation in the tender.

The selection of the company will be made based on the fulfillment of all the obligatory requirements and the lowest price.

The offer must include the following documents (obligatory requirements):

 1. Audit license (scanned copy);
 2. Company profile, including information about the audit company, management, contact details.
 3. Experience in the field – interested audit companies must have experience in auditing non-profit organizations in the Republic of Moldova (minim 3 years);
 4. Qualification of the team that will perform the audit (minimum 3 years of experience for the audit manager and minimum 2 years for the other team members);
 5. CV of the persons / auditors who will be directly involved in the audit;
 6. Recommendation letter (at least 1)
 7. The financial offer, indicating the price of audit services in USD (please indicate per 1 unit and also for 8 units, i.e., all Grants). 

Submission deadline

The deadline for submitting the file is October 25, 2022, at 18.00 Moldova time. Please indicate in the title of the email the following:  "Submission application_select audit firm". The file will be sent to the following addresses mihai.turcanu@viitorul.org and ungureanu.carolina@gmail.com

Questions

Participants should send clarification questions to the email address mihai.turcanu@viitorul.org before October 17, 2022. The answers to all questions asked will be published on October 20, 2022.

Evaluation process

Administrative verification

The following aspects will be examined in the administrative verification process:

 1. if the deadline for submitting the file has been met;
 2. if the file includes all the required documents and the application is complete;

If any of the requested information is missing or incorrect, the file may be rejected. Files that pass the administrative verification will be accepted for the next stage of evaluation.

The examination of tenders will be carried out by the Evaluation Committee on the basis of the criteria listed above.

Communication of results

The selected company will be published on the IDIS website www.viitorul.org by November 2022. 

This announcement is launched by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul and the Partnership for Transparency Fund (PTF) under the project "Increasing Integrity in Public Procurement". The project aims to support procurement reforms in Moldova that will increase transparency and fairness of public procurement through empowering citizens to hold relevant institutions accountable.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages