Color: 
E54624

Noutăţi

Reprezentanți ai autorităților contractante au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat în această săptămână un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 45 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

Trainingul a avut ca scop informarea reprezentanților autorităților contractante cum să desfășoare achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări, aplicând criterii de durabilitate, ecologice, contribuind, astfel, la protecția și îmbunătățirea stării mediului înconjurător, la creșterea economică și la promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

„Am desfășurat recent o achiziție privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localității pe care o conduc și am avut cerință ca să respectăm anumite criterii de durabilitate, să selectăm dintre acele propuneri care sunt împotriva degradării mediului înconjurător. Atunci știam puțin despre aceste criterii de durabilitate, ce sunt, de ce sunt necesare, cât de bune sunt, iar acum cunosc mult mai multe și respectiv sunt mai pregătită să desfășurăm la noi la primărie alte achiziții publice cu respectarea anumitor criterii de durabilitate, a spus Ludmila Magu, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț, după sesiunea de instruire.

„Achizițiile public durabile ar permite ca să nu fie pierduți mulți bani. De acum încolo vom ține cont tot mai mult de aceste criterii de durabilitate în ceea ce privește achizițiile publice de care este responsabilă Asociația Medicală Teritorială (ATM) Buiucani să le desfășoare. Este ceva nou, avem încă de învățat, urmează să o înfăptuim și să o aplicăm în practică”, a declarat Tatiana Muschei, de la AMT Buiucani, la finalul trainingului.

„Achizițiile publice durabile trebuie să aibă viitor în țara noastră. Asta înseamnă produse bio, lucrări eficiente energetic, energie regenerabilă, servicii reciclabile, mai puține deșeuri, alte produse, lucrări și servicii care să asigure calitate. Trebuie să ținem cont de aceste criterii ca banii publici să aibă o eficiență mai mare, să fie utilizați în folosul și pentru cetățeni. Acum avem inițiate o serie de licitații ce vizează lucrări de reparație a fațadelor, acoperișurilor unde vom ține cont ca toate materialele să fie ecologice, să nu dăuneze mediului, nici sănătății oamenilor. Vom ține cont, la procurarea aparatelor de aer condiționat, de consumul de energie, de costurile de întreținere, prețul de achiziție care sunt elemente ale unei achiziții durabile”, a afirmat Snejana Brînză, specialist în achiziții publice din cadrul Primăriei municipiului Cahul.

„Durabilitatea este un segment nou al procesului de achiziție publică din Republica Moldova, care trebuie încă mult de-l studiat, explorat și ulterior implementat la nivel național. La nivel de bunuri trebuie să se ia în considerare clasa de eficiență, în ceea ce privește lucrările trebuie să ținem cont de calitatea materialelor utilizate, iar referitor la servicii este vorba de calitatea specialiștilor, experiența acestora”, a menționat Mariana Ciorba, specialist achiziții al Departamentului de achiziții și marcheting din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

„Autoritățile contractante din Republica Moldova trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajate să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Conform legii privind achizițiile publice, autoritățile contractante au dreptul de a impune, în documentația de atribuire, condiții prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau de mediu și promovarea dezvoltării durabile. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”. 

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Un ghid despre bunele practici privind achizițiilor publice durabile a fost lansat

Un ghid care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. Ghidul a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Consolidarea Achizițiilor Publice Durabile în Republica Moldova” – Proiect 20.80009.7007.15, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020.

În ghid se menționează că achizițiile publice durabile/ecologice/verzi (green public procurement – GPP) sunt definite ca „achiziții publice pentru un mediu mai bun”, ca „un proces prin care autoritățile publice achiziționează bunuri, servicii și lucrări cu impact redus asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață, în comparație cu bunurile, serviciile și lucrările achiziționate în mod obișnuit”. La fel, se spune că implementarea achizițiilor durabile/verzi contribuie și la stimularea unei cereri mai mari pentru bunuri și servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil de introdus pe piață. De asemenea, că „achizițiile publice durabile sunt un instrument de impulsionare a economiei prin inovare”.

Totodată, este specificat că multe țări implementează politici privind achizițiile publice durabile care au fost deja incluse de către comunitatea internațională în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), adoptate în 2015. Obiectivul 12 al ODD „Consum și producție responsabile” prevede „promovarea practicilor de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale”. La nivelul UE, achizițiile publice durabile sunt un instrument cu caracter voluntar, ceea ce denotă că statele membre și autoritățile publice au dreptul de a decide măsura în care le implementează.

În ghid se mai afirmă că, din 2010, Comisia Europeană promovează bunele practici cu scopul de a evidenția modul în care autoritățile publice din Europa reușesc să implementeze achiziții durabile/verzi în diverse domenii.

Potrivit ghidului, conform Legii privind achizițiile publice, care se aplică în Republica Moldova, autoritățile contractante au dreptul de a impune în documentația de atribuire, condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

„Bunele practici sunt prezentate din perspectiva beneficiilor aduse atât autorităților contractante, cât și mediului, economiei și societății în general. Sunt prezentate aspecte practice din procesul de achiziție publică, exemple de specificații tehnice, factori de evaluare, criteriile de atribuire și selecție, rezultate și impactul asupra mediului”, se precizează în nota introductivă a ghidului.

În același timp, ghidul își propune încurajarea autorităților publice din Republica Moldova de a aplica în procesul de achiziție publică criterii de durabilitate/ecologice. În ghid sunt prezentate bunele practici de achiziție publică durabilă din șapte domenii, care au fost selectate astfel încât acestea să fie cât mai relevante și aplicabile în contextul achizițiilor publice din Republica Moldova. Este vorba de: sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor; domeniul hârtiei pentru birou; procurării mobilierului; achiziția produselor alimentare și catering; lucrări de construcție, renovare, reparații ale clădirilor; achiziția soluțiilor de management a apelor pluviale; servicii de curățenie/cleaning.

În baza practicilor analizate și prezentate, autorii ghidului formulează o serie de recomandări pentru autoritățile contractante în implementarea achizițiilor publice durabile la elaborarea specificațiilor tehnice și criteriilor de selecție; la inițierea unei achiziții durabile, la elaborarea documentației de atribuire, dar și la verificarea conformității ofertelor operatorilor economici; la determinarea ofertei câștigătoare etc.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

La sfârșitul lunii iunie, IDIS „Viitorul” a desfășurat un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Note și poziții

APEL: Beneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament

 

Pe data de 12 mai, în Parlament a fost înregistrat un nou proiect de modificare a Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015. Proiectul de lege urmărește îmbunătățirea și ajustarea cadrului normativ actual care va spori transparența procedurilor de achiziții publice, inclusiv introducerea reglementărilor aferente modului de încheiere a contractelor de achiziții publice de mică valoare.

În general, Legea privind achizițiile publice necesită a fi completată și îmbunătățită în privința mai multor aspecte. Proiectul de lege vine cu soluții pentru unele dintre carențele legislative actuale și problemele sesizate de societatea civilă în ultimii ani. Însă, din punctul nostru de vedere, proiectul de lege propus conține unele lacune și riscuri, care vor fi detaliate în continuare.

Una dintre propunerile proiectului vizează reglementarea prin lege a achizițiilor de valoare mică (bunuri și servici în valoare de până la 200 000 lei și lucrări – 250 000 lei). Actualmente, achizițiile de valoare mică sunt reglementate printr-un regulament separat și nu sunt înregistrate în sistemul electronic, fiind desfășurate în condiții de transparență minimă. Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică nu a fost actualizat din anul 2016, perioadă în care Legea privind achizițiile publice a fost modificată substanțial, inclusiv pragurile fiind majorate de aproape două ori.

La fel, cu referire la achizițiile de valoare mică, prin proiectul de lege se încurajează publicarea anunțurilor de participare în sistemul electronic de achiziții. Însă, în cazul alegerii unor alte metode de comunicare, autoritatea are obligația de a obține cel puțin trei oferte, care nu este obligatorie în cazul publicării anunțului în sistemul electronic.

Prin aceste completări a legii privind achizițiile publice va fi soluționată problema lipsei de transparență a achizițiilor de valoare mică și responsabilitatea redusă a autorităților în executarea contractelor de valoare mică. Deși, sunt considerate achiziții de valoare mică, dacă sunt analizate ca și volum, acestea ating sume impresionante de bani publici. Conform Sintezei analitice a rezultatelor de audit aferente domeniului achizițiilor publice în perioada 2020 - 2021, Curtea de Conturi estimează valoarea achizițiilor de valoare mică la circa 9 miliarde lei, ceea ce reprezintă, conform statisticilor oficiale, bugetul total al achizițiilor publice din Republica Moldova (care nu include achizițiile de valoare mică). Respectiv, anual, prin sistemul achizițiilor publice trec între 17 și 18 miliarde lei (circa 8-9 miliarde lei contractele de valoare mare și circa 9 miliarde - contractele de valoare mică), ceea ce reprezintă circa 20% din cheltuielile bugetului public național.  În aceeași sinteză, Curtea de Conturi menționează că reglementarea lacunară a achizițiilor publice de valoare mică, combinată cu discreția înaltă a autorităților contractante, facilitează utilizarea netransparentă și, uneori, ineficientă a banilor publici, precum și, implicit, condiționează apariția riscului de fraudă.

Proiectul de lege, de asemenea, își propune să clarifice rolul și să completeze atribuțiile Agenției Achiziții Publice (AAP). Astfel, rolul principal al Agenției constă în implementarea politicilor în sectorul achizițiilor publice și monitorizarea conformității procedurilor de achiziție publică. Se propune și completarea atribuțiilor Agenției care urmează să constate și să examineze cazurile de încălcare a regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice, să emită prescripții și să aplice sancțiuni conform legislației. Totodată, Agenția va avea obligația de a publica pe pagina web toate deciziile adoptate în termen de trei zile din data emiterii. Această nouă atribuție a Agenției îi revine ca urmare a adoptării, în decembrie 2021, a proiectului de lege cu privire la modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.402). Despre acest proiect și problema privind lipsa aplicării sancțiunilor pentru ilegalitățile din procesul de achiziție din ultimii patru ani, a fost scris în ediția precedentă a Buletinului „Achizițiile în vizor” (pag. 5). Astfel, Agenția Achiziții Publice va constata încălcările din procesul de achiziție și va aplica sancțiuni celor care sunt responsabili de aceste încălcări.

Semnatari: 
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Citește apelul integral aiciBeneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ediția lunii mai a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”: despre integritate, experiența achizițiilor publice de lucrări și propuneri legislative


Achizițiile publice sunt un domeniu vulnerabil la fraudă și corupție. Ceea ce trebuie să facem este să îmbunătățim sistemele: sistemele de administrare, sistemele de integritate, procesele, să consolidăm sistemul public, să motivăm funcționarii publici, să creăm condiții, să creăm legi, procese, regulamente care să fie clare, ușor de aplicat și care să nu se genereze interpretări abuzive. Și astfel, să diminuăm pe cât este posibil, aceste riscuri de corupție.

Aflați din ediția lunii mai a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” ce beneficii și riscuri implică proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament, câte achiziții au fost încheiate în 2021, care sunt cele mai dese încălcări la capitolul achiziții publice și condițiile ce trebuie respectate în cazul achizițiilor de lucrări.

Tot în acest număr veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: IDIS „Viitorul" prezintă ediția actualizată a Ghidului de monitorizare a achizițiilor publice
NOUTĂȚI: Valorile contractelor de achiziție publică de lucrări, ajustate prin mecanisme noi
OPINIE: Vadim Țurcan: „Capacitatea tehnică și cea profesională, esențiale pentru determinarea experienței similare în cazul achizițiilor publice de lucrări”
LEGISLAȚIE: Beneficiile și riscurile proiectului de modificare a Legii privind achizițiile publice înregistrat în Parlament
ANALIZĂ: Achiziții de peste 8 miliarde lei, încheiate de autoritățile publice din Moldova în anul 2021
INTEGRITATE: Diana Enachi: „Acolo unde nu există transparență, sancțiuni și control, achizițiile publice riscă să fie fraudate”
CONTROL: Cine verifică legalitatea achizițiilor publice și care sunt cele mai frecvente încălcări 
BANI PUBLICI: Achiziții „cu dedicație”. Ofertele unice ale distribuitorilor auto pentru cerințele trase la indigo ale unor primării

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul" prezintă ediția actualizată a Ghidului de monitorizare a achizițiilor publice

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență prezintă Ghidul de monitorizare a achizițiilor publice: instrument pentru societatea civilă, ediția actualizată.

Ghidul este semnat de experții Diana Enachi și Viorel Pîrvan și are scopul de asista organizațiile societății civile, monitorii civici și jurnaliștii în activitățile de monitorizare a achizițiilor publice la orice nivel și în orice sector.

„Societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achiziţiilor publice şi asigurarea transparenţei în atribuirea şi executarea contractelor de achiziţii. În cazurile în care autoritățile publice nu respectă principiile de transparență, integritate și eficiență în procesul de achiziție, sau chiar sunt parte a unor scheme de corupție, organizațiile societății civile pot utiliza constatările și riscurile de corupție identificate, atât pentru sesizarea organelor de control/drept, cât și pentru mobilizarea cetățenilor, pentru ca aceștia să ceară mai multă responsabilitate din partea guvernării. Prin urmare, societatea civilă este cea care, prin supravegherea modului în care sunt utilizați banii publici, poate avea o contribuție importantă la consolidarea bunei guvernări și la dezvoltarea punților de legătură dintre societate și guvernare la toate nivelurile", se menționează în publicație.

Structura logică a ghidului permite înțelegerea mecanismului de funcționare a sistemului de achiziții (cadrul legal și instituțional, etapele procesului de achiziție, accesarea și analiza datelor disponibile etc.) și, ulterior, selectarea achizițiilor pentru monitorizare împreună cu instrumentele de monitorizare. Ghidul oferă instrucțiuni pas cu pas pentru procesul de identificare a indicatorilor de risc (stegulețe roșii) la fiecare etapă a procesului de achiziție. Autorii formulează și recomandări post-monitorizare, inclusiv care se referă la acțiuni de advocacy, sesizare a organelor competente, coalițiile cu alți actori din societatea civilă, mass-media etc. Aceste acțiuni au drept scop să contribuie la sporirea transparenței, asigurarea eficienței în utilizarea banilor publici, sancționarea celor responsabili de ilegalități, precum și responsabilizarea autorităților contractante în fața cetățenilor.

Publicația poate fi accesată aici: Ghid de monitorizare a achizițiilor publice: instrument pentru societatea civilă

Ghidul este un produs al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

,...................................

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Granturi acordate societății civile pentru monitorizarea achizițiilor publice. Află care sunt organizațiile câștigătoare

 

Opt organizații ale societății civile din Moldova vor beneficia de granturi în valoare totală de 200 mii de dolari. Organizațiile au fost selectate pe baza unui proces competitiv în cadrul concursului de granturi lansat de proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA.

Este vorba de AO „Localinvest", AO „Prospect", AO „Media-Guard" (partener: Ziarul de Gardă), AO „LEX XXI", AO „Centrul Contact Cahul" (partener: „Cahul 2030"), AO „AGER", AO „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS”.  Propunerile de proiect selectate au fost evaluate în baza unor criterii de evaluare: relevanță, impact, expertiză și eficiența resurselor bugetate, publicate în Ghidul de finanțare a concursului de granturi.

 „Ne dorim să monitorizăm îndeaproape achizițiile publice și modul în care sunt utilizați banii publici, să informăm cetățenii despre utilitatea monitorizării achizițiilor publice, dar și să responsabilizăm autoritățile contractante", a declarat Carolina Ungureanu, coordonatoare proiectului și vice directoarea IDIS „Viitorul".

Organizațiile câștigătoare vor primi suport financiar între 17 și 25 mii de dolari, asistență și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor, în următoarele 8-12 luni. Beneficiarii granturilor urmează să implementeze proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Rezultatele monitorizării vor fi reflectate în rapoarte, materiale analitice, investigații jurnalistice, infografice, instruiri și evenimentele publice planificate de organizațiile beneficiare. 

„Ne propunem să fim de ajutor autorităților publice ca să fie mai responsabile, să gestioneze corect banii publici și să-și îmbunătățească procedurile de achiziție publică astfel încât cetățeanul să aibă într-un final de câștigat. În acest sens, vom publica cel puțin cinci materiale analitice care vor analiza achizițiile publice din municipiul Bălți, vom face reportaje și vom prezenta procedurile prin infografice pe înțelesul cetățeanului", a spus Diana Grosu, președinta asociației „LEX XXI" din municipiul Bălți.

La rândul său, Andrei Bargan de la asociația „Prospect" din Cimișlia a adăugat „Banul public trebuie monitorizat, deoarece publicul întreabă cum cheltuie banii primăria sau raionul. Prin intermediul acestui proiect vom putea acumula experiență în monitorizarea achizițiilor publice, vom fi mai preciși, mai aproape de cetățeni și mai echidistanți față de administrația publică locală".

„Ne place să monitorizăm orice se întâmplă cu banii publici, inclusiv achizițiile publice. În următoarele luni ne dorim să conectăm tinerii, să-i instruim și să-i familiarizăm cu domeniul achizițiile, iar cu autoritățile să avem un dialog și să le spunem deschis că unele lucruri nu merg și că trebuie să le îmbunătățească", este de părere Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă și a asociației MediaGuard.

Iar Alexandru Crigan, președintele asociației „Local invest" a accentuat importanța monitorizării pentru dezvoltarea locală: „Ne dorim să monitorizăm și să supraveghem activitatea instituțiilor publice pentru ca dezvoltarea locală să fie mai complexă și să meargă în direcția corectă".

Programul de granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare. 

La concursul de granturi au participat 18 organizații ale societății civile din toate regiunile țării, dintre care șase din ele și-au depus dosarul în parteneriat cu alte entități. Din totalul organizațiilor participante, 11 organizații au participat la Programul de training privind monitorizarea achizițiilor publice desfășurat de IDIS „Viitorul" în perioada octombrie - decembrie 2021

……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Recomandările Ministerului Finanțelor privind executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor

 

Luând în considerare sesizările primite de la autoritățile contractante și operatorii economici privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care promovează politica în domeniu, vine cu următoarele recomandări:

1.    În cazul în care, executarea obligațiilor contractuale asumate printr-un contract de achiziție publică devine, din cauza unei schimbări excepționale a circumstanțelor, atât de oneroasă (din cauza majorării costurilor la produse/servicii/lucrări), încât ar fi vădit inechitabil de a o menține în sarcina operatorului economic (furnizor/prestator/executor):
a)    Analiza posibilității rezoluțiunii contractului de achiziție publică de către părți, la solicitarea operatorului economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul-model (Anexa nr. 24 la OMF nr. 115/2021), fără a solicita includerea acestuia în lista de interdicție și fără a i se reține garanția de bună execuție, dacă aceasta a fost concepută;
b)    Operatorul economic la solicitarea de rezoluțiune prevăzută la lit. a), va demonstra prin documente justificative (de exemplu: factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, certificat de la BNS privind rata inflației și IPC, etc.) că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa;
c)    Ca urmare a rezoluțiunii contractului, pentru volumul nelivrat, autoritatea contractantă urmează să inițieze imediat o nouă procedură de achiziție publică, asigurând calcularea valorii estimate a viitorului contract conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015, ținând cont de prognoza ratei inflației și orice alte riscuri care pot avea impact pe perioada de executare a contractului;
d)    În cazul în care, bunurile/serviciile/lucrările sunt necesare imediat, autoritatea contractantă pe perioada desfășurării procedurii descrise la lit. c), va putea încheia un contract în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
e)    Autoritatea contractantă, pentru cazul prevăzut la lit. d), va stabili durata/volumul contractului pe o perioadă nu mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
f)    Pentru produsele/serviciile alimentare, autoritatea contractantă poate încheia contracte cu un termen de valabilitate de până la trei luni.


2.    În cazul în care, operatorul economic este în imposibilitate de a executa contractele de achiziții publice de bunuri și servicii ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocat de războiul din Ucraina, se recomandă:
a)    Micșorarea, de către autoritatea contractantă, a valorii contractului, prin excluderea loturilor/pozițiilor care nu pot fi importate (pct. 7.4 din contractul-model, Anexa 24 al Documentației Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin OMF nr. 115/2021);
b)    În acest caz, pentru bunurile importate din Ucraina, operatorul economic va justifica imposibilitatea executării contractului prin prezentarea avizului de atestare a impedimentului justificator, publicat de către Camera de Comerț și Industrie din Ucraina pe pagina web oficială, https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z- 28-02-2022;
c)    Pentru loturile/pozițiile excluse, autoritatea contractantă va iniția imediat o nouă procedură de achiziție, reieșind din soldul (volumul nelivrat) contractului inițial și încadrarea acestei proceduri potrivit pragurilor prevăzute de art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
d)    În cazul în care, bunurile excluse sunt necesare imediat, autoritatea contractantă pe perioada desfășurării procedurii descrise la lit. c), poate încheia un contract în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
e)    Autoritatea contractantă, pentru cazul prevăzut la lit. d), va stabili durata/volumul contractului pe o perioadă nu mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.


3.    În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, încheiate pe un termen mai mic de un an, autorității contractante i se recomandă calcularea valorii estimate a viitorului contract, conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015, ținând cont de prognoza ratei inflației pe perioada de executare a contractului.


4.    În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, ajustarea periodică a valorii contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Mai multe informații găsiți în instrucțiune Executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor
 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

IDIS „Viitorul" anunță câștigătorii concursului de granturi pentru organizațiile societății civile în domeniul monitorizării achizițiilor publice

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă anunță câștigătorii la concursul de finanțare prin granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice. Programul de granturi se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care urmărește urmărește îmbunătățirea nivelului de comunicare dintre societatea civilă și autoritățile din sector, integritatea și eficiența achizițiilor publice.

Obiectivele programului de granturi

 1. Monitorizarea achizițiilor la nivel național, local sau municipal de către Organizațiilor Societății Civile din Moldova (OSC) și jurnaliștii de investigație, utilizând o varietate de instrumente.
 2. Consolidarea capacității OSC și a jurnaliștilor de investigație de a monitoriza eficient și responsabil achizițiile publice prin intermediul consilierii autorităților cu privire la: potențiale riscuri în domeniul achiziților; indicatorii de risc; neregulile și modalitățile de abordare a acestora în sensul îmbunătățirii situației generale.
 3. Facilitarea accesului liber la datele privind achizițiile publice prin dezvoltarea de diverse instrumente, inclusiv digitale.
 4. Îmbunătățirea legislației, reglementărilor, politicilor și procedurilor prin formularea de recomandări către autoritățile contractante și cele de reglementare, pe baza constatărilor rezultate din procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Cine a aplicat?

La concursul de granturi au fost depuse 18 aplicații, dintre care șase din ele și-au depus dosarul în parteneriat cu alte entități. Dintre beneficiarii de granturi, 11 organizații au participat la Programul de training privind monitorizarea achizițiilor publice desfășurat de IDIS „Viitorul" în perioada octombrie - decembrie 2021. Astfel, la concurs au participat 21 asociații obștești, trei SRL-uri și o universitate din Republica Moldova. Patru aplicații au fost din nordul republicii, opt din centrul țării și șase și sudul Republicii Moldova.

Granturile (cu bugete cuprinse între 17 000 - 25 000 de dolari SUA) vor fi acordate reprezentanților organizațiilor societății civile din Republica Moldova selectate  în baza unui proces competitiv de selecție și a unor criterii de evaluare transparente (publicate in Ghidul de finantare).

Cine sunt participanții și câștigătorii

Organizațiile câștigătoare sunt următoarele:

 1. AO „AGER" - Centru
 2. AO „LEX XXI" - Nord
 3. AO „Prospect" - Sud
 4. Proiectul media „CU SENS” - Centru
 5. AO„Media-Guard" (partener: Ziarul de Gardă) - Centru
 6. AO „Părinți Solidari" - Centru
 7. AO „Localinvest" - Nord
 8. AO „Centru Contact Cahul" (partener: „Cahul 2030") - Sud

Care sunt activitățile

Granturile urmează să finanțeze în următoarele 8 - 12 luni proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autorități publice din Republica Moldova , cum ar fi autorități publice locale, autorități centrale, întreprinderile cu capital public sau alte entități care utilizează bani publici. Rezultatele monitorizării vor fi reflectate în materialele jurnalistice, studii, rapoarte de monitorizare, instruiri și evenimentele publice organizate de organizațiile beneficiare.

Ce urmează

Drept urmare a procesului de monitorizare a achizițiilor, recomandările formulate de reprezentanții societății civile vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. De asemenea, monitorii vor sesiza organele de control, audit, integritate și anticorupție cu privire la ilegalitățile constatate, conflictele de interese și cazurile de corupție. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

…………..

Urmărește-ne:

 1. Twitter: @IDIS Viitorul / @PTFund
 2. Facebook: @IDIS_Viitorul / @Achizițiile publice în vizorul societății civile / @Partnership for Transparency - PTF
 3. LinkedIn: IDIS ViitorulPartnership for Transparency 

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Lista de întrebări și răspunsuri în cadrul concursului de granturi din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”

 

În contextul concursului de finanțare prin granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" prezintă următoarea listă de întrebări și răspunsuri de la sesiunile de informare din 2 și 4 martie curent:

Întrebare – Referitor la parteneriate, acestea pot fi doar cu asociații obștești, sau și cu primării?

Răspuns – Important e ca aplicantul principal, deci cel care aplică să fie o asociație obștească. Prin urmare puteți aplica în parteneriat și cu autoritățile publice locale.

Î – Există cheltuieli eligibile pe care le-am putea rezerva pentru dezvoltarea ONG-urilor? Pentru achiziții de tehnică, de exemplu? Mai ales pentru ONG-urile mai noi?

R – Noi nu limităm organizațiile obștești să se încadreze într-o anumită sumă pentru tipuri de cheltuieli – pentru personal, costuri administrative, etc. Dar avem criteriul de analiză eficiență- cost a activităților propuse. Cu privire la echipament, dacă achiziționarea acestuia e motivată de activitățile propuse în proiect, atunci o astfel de linie de buget ar putea fi introdusă, dar e necesar ca aceste achiziții să fie bine argumentate din perspectiva obiectivelor programului de subgrantare care țin exclusiv de monitorizarea achizițiilor. Acest program nu este focalizat pe consolidarea capacităților ONG-urilor.

Î - La onorarii pentru experți includem în buget impozitele achitate de angajator de 24%, sau le includem doar pentru linia bugetară de personal?

R – Impozitul de 24% se achită inclusiv pentru activități, nu doar pentru personal. Programul nostru va fi supus auditului și toate cheltuielile vor corespunde legislației în vigoare.

Î – Vor fi finanțate și activități, sau acțiuni complementare monitorizării: ateliere de instruire, vizite de studiu, implicarea experților? Ne puteți da exemple mai concrete despre ce se așteaptă de la noi?

R – Noi nu am oferit exemple de activități eligibile, pentru a nu pune limite arbitrare asupra acțiunilor. Important e să fie făcută monitorizarea achizițiilor, iar la aceasta se pot adăuga activități conexe, auxiliare, de consolidare a capacităților de monitorizare. Noi am dat exemple doar de activități neeligibile pentru a evidenția anume ceea ce nu poate fi finanțat, iar de Dvs. deja ține să utilizați imaginația și creativitatea pentru a veni cu propuneri de activități viabile, care să asigure inclusiv sustenabilitatea acestui program și sporirea nivelului de conștientizare a problemei achizițiilor în rândul cetățenilor. Sunt binevenite toate tipurile de activități care nu sunt neeligibile și se referă la monitorizarea achizițiilor și care pot trece evaluarea pe baza criteriului cost-eficiență. În curând noi vom publica un ghid actualizat de monitorizare a achizițiilor publice pe care-l veți putea utiliza în activitatea dvs. în cadrul acestui program. Vă vom sta și noi la dispoziție pe perioada de implementare a proiectelor dvs. cu sfaturi, consultanță, monitorizare și evaluare a evoluției proiectelor etc.

Î - Se accepta patenta de întreprinzător pentru experți?

R – Patenta nu poate fi aplicată în cazul programului nostru. Din punct de vedere financiar, nu toți finanțatorii de programe acceptă utilizarea patentei, dar unii solicită achitarea integrală a impozitelor din toate tipurile de remunerare.

.....

Lista integrală a întrebărilor și răspunsurilor poate fi accesată și aici Lista de întrebări și răspunsuri în cadrul concursului de granturi din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” 

Prezentarea din cadrul sesiunii de informare poate fi accesată aici - Sesiune de informare privind concursul de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

Pentru a participa la concursul de granturi, reprezentanții organizațiilor societății civile vor depune o propunere de proiect de monitorizare a achizițiilor publice. Programul de granturi se desfășoară în carul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare.

Cine poate aplica?

Asociațiile obștești (organizațiile societății civile și organizațiile jurnaliștilor de investigație) înregistrate în Republica Moldova (din toate localitățile și regiunile țării).

Valoarea și durata proiectelor

Suma totală disponibilă pentru granturi este de 200 000 dolari SUA. Asociațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova pot aplica și solicita granturi care vor fi de minimum 5 000 dolari SUA si maximum 25 000 dolari SUA. Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 12 luni.

Procedura de aplicare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente obligatorii:

 1. Copia certificatului de înregistrare a organizației.
 2. Formularul de aplicare. Formularul poate fi completat în limba romana sau în limba engleză. Vor fi  admise doar aplicațiile ce respectă acest model de formular.
 3. Profilul organizației (descrierea organizației).
 4. CV-urile echipei de implementare și ale experților.
 5. Bugetul proiectului. Bugetul va fi formulat utilizând acest model de buget anexat. Vor fi  admise doar aplicațiile ce respectă acest model.
 6. În cazul unui parteneriat între organizații se va atașa acordul de parteneriat semnat de toate părțile.

Termenul limită

Termenul limită de depunere a dosarului este 17 martie 2022, ora 23.00, indicând „Aplicație granturi monitorizarea achizițiilor publice”. Dosarul va fi expediat la adresa mihai.turcanu@viitorul.org și ungureanu.carolina@gmail.com.

Mai multe informații despre concurs aflați aici -  IDIS „Viitorul" anunță concurs de granturi pentru societatea civilă în valoare de până la 25.000 de dolari în domeniul monitorizării achizițiilor publice

Urmărește-ne:

 1. Twitter: @IDIS Viitorul / @PTFund
 2. Facebook: @IDIS_Viirtorul / @Achizițiile publice în vizorul societății civile / @Partnership for Transparency - PTF
 3. LinkedIn: IDIS Viitorul / Partnership for Transparency 

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” prezintă prima ediție din anul 2022 a buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor”

 

Pactele de integritate asigură transparența la toate etapele procesului de achiziție, de la evaluarea necesităților până la gestionarea contractelor și achitare. Ele au capacitatea de a crește nivelul de participare, competiție și responsabilitate, contribuind în cele din urmă la o încredere sporită. În același timp, încurajează participarea ofertanților cu standarde stricte de integritate, oferte competitive și servicii de înaltă calitate, este de părere Wayne Wittig, Consilier de proiect, Fondul de Parteneriat pentru Transparență.

Aflați din ediția de februarie 22 a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” care este rolul și impactul pactelor de integritate, cum este calculat salariul muncitorilor-constructori în cadrul achizițiilor publice de lucrari, ce provocari include sistemul Mtender și alte articole interesante.

Tot în acest numar veți descoperi urmatoarele subiecte:

NOUTĂȚI: Raportul de evaluare a sistemului de achiziții publice, conform metodologiei MAPS a Băncii Mondiale, prezentat public
ANUNȚURI: IDIS „Viitorul" anunță concurs de granturi pentru societatea civilă în valoare de până la 25.000 de dolari în domeniul monitorizării achizițiilor publice
NOUTĂȚI LEGISLATIVE: Încălcările în procesul de achiziții publice sancționate, dar neajustate la legislația actuală
TRANSPARENȚĂ: A fost lansat portalul informativ al achizițiilor publice în cadrul Parlamentului Republicii Moldova – achizitii.parlament.md  
POLITICI PUBLICE: Prioritățile Guvernului pe domeniul achizițiilor publice în anul 2022
ACHIZIȚII DE LUCRĂRI: Află cum este calculat salariul muncitorilor-constructori în cadrul achizițiilor publice de lucrări
OPINIE: Wayne Wittig „Pactele de integritate: doar faptele contează”
ACHIZIȚII ELECTRONICE: Achizițiile electronice: noutăți și viitorul sistemului electronic MTender
STEGULEȚE ROȘII: Stegulețe roșii în achizițiile publice ale Direcției Transport

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA).

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages