Color: 
12b758

Noutăţi

EVENIMENTUL DE LANSARE A DOUĂ GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ÎN SUBREGIUNI SELECTATE ÎN RAIOANELE UNGHENI ȘI ȘTEFAN VODĂ: PROVOCARI VECHI, PRACTICI NOI DE REANIMARE A SPAȚIULUI RURAL

Miercuri, 18 aprilie, 2018, în Sala de Conferințe a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) a avut loc premiera lansării celor două GAL (Grupuri de Acțiune Locală) pentru Subregiunea Culii din raionul Ungheni și Subregiunea Lunca Nistrului din rn Ștefan Vodă.

Ambele Grupuri de Acțiune Locală reprezintă vaste teritorii situate în zone deosebit de pitorești, străbătute de importante drumuri naționale, în apropierea unor vămi internaționale cunoscute, care se confruntă însă cu acute probleme legate de subfinanțare a infrastructurii de drumuri și tehnologii învechite de producție agricolă, indicatori social-economici în degradare, numeroase inegalități care stimulează depopularea rapidă a localităților, accesul limitat la servicii, servicii de educație restrânse, investiții insuficiente în educație, competitivitate, etc. Pornind de la analize SWOT minuțios efectuate, grupuri de inițiativă din subregiunile Cula și Lunca Nistrului au decis la mijlocul anului 2017 să constituie 2 asociații, care să reflecte viziunea și interesele de dezvoltare strategică a populației din aceste areale.  

Putem constata că obiectivul consolidării efortului comun și alegerii unei Strategii de dezvoltare a celor 2 GALuri a fost îndeplinită, rămânând ca recunoașterea lor legală să fie încheiată săptămâna viitoare. Cu sprijinul IDIS, aceste noi platforme sub-regionale își propun să promoveze obiectivul atragerii de resurse publice și private, experiență, expertiză, tehnologii în reanimarea economiei locale, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea unei game mai largi de servicii publice de calitate, promovarea exporturilor locale, valorificarea potențialului și caracteristicilor identitare ale arealelor în serviciul comunităților și a dezvoltării durabile (dezvoltarea turismului rural, recreativ, religios, nostalgic, sportiv, promovarea mărcilor comerciale și a brandurilor locale, meșteșugurilor și obiceiurilor localnice, promovarea regiunilor pe plan național și internațional).

Cuvânt de salut au rostit Primarul de Măgurele, Sergiu Bodrug (Subregiunea Culii) și Primarul de Palanca, Larisa Voloh (Subregiunea Lunca Nistrului), asociindu-se și reprezentanți ai mediului de afaceri (Serghei Șandru, Mircești), V.Zaharia, Palanca), Natalia Caraion (Ștefan Vodă) și Natalia Balica (Ungheni). Prezenți la eveniment, Președintele CR Ungheni, Dna Ludmila Guzun a salutat constituirea acestei forme noi de mobilizare ascendentă a dezvoltării locale, asigurând participanții de sprijinul autorităților raionale. De partea sa, Dl Alexandru Pavlicenco, Vicepreședintele CR Ștefan Vodă a remarcat că spațiul rural care aderă prin constituirea GAL la această platformă sub-regională are șanse reale să atragă interesul și atenția partenerilor pentru dezvoltare prin identificarea de proiecte bine scrise și organic legate de interesele reale ale populației.  

Din partea IDIS, organizatorii evenimentului au notat oportunitatea care există în acest moment, în 2018, de a crea politici eficiente de revitalizare a spațiului rural, completând efortul politicilor regionale și folosind modelul GAL-urilor, ca instrument european de dezvoltare și creare a bunăstării în mediul rural. Ambele subregiuni dispun de un potențial natural excelent în domeniul agriculturii ecologice și organice, turismului, comerțului, fiind amplasate în apropierea unor piețe de proximitate în creștere rapidă, magistrale rutiere și de cale ferată centrale esențiale pentru economia națională. Este nevoie ca ambele subregiuni să se învețe a comunica eficient și în timp util cu toți cei care vor dori să ajute cetățenilor Republicii Moldova din aceste sub-regiuni.

Asistența oferită în acest caz s-a făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei și parteneriatului existent între IDIS și conglomeratul de orașe Tartu-Parnu din Estonia.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Ce înseamnă politici locale eficiente în domeniul turismului rural?”

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Ce înseamnă politici locale eficiente în domeniul turismului rural?”. Seminarul va avea loc pe data de 10 aprilie 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 2 aprilie, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de participare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE traineri politici locale

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Proiectul de iluminare stradală în orașul Călărași cu suportul UE, lansat oficial

Proiectul de eficientizare a iluminatului public în orașul Călărași a fost lansat oficial pe 26 martie, alături de alte două inițiative susținute prin programul UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale", în cadrul unei conferințe publice. La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Moldova, autorități publice locale și ai societății civile.

Dezvoltarea eficienței energetice și a energiei regenerabile reprezintă unul dintre aspectele cheie ale dezvoltării economice durabile, iar Uniunea Europeană (UE) este convinsă că municipalitățile joacă rol crucial în acest proces. UE a lansat solicitarea de propuneri pentru a veni în ajutorul municipalităților din Parteneriatul Estic semnatare ale Convenției primarilor în reducerea decalajului dintre planurile de acțiuni pentru energie durabilă și implementarea practică a acestora pentru a aduce beneficii directe și tangibile pentru cetățeni. Prin intermediul acestor proiecte, Uniunea Europeană va lucra cu autoritățile locale pentru a asigura o viață mai bună pentru cetățenii Moldovei”, a declarat șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko.

Astfel, datorită suportului european, viața cetățenilor din orașul Călărași va deveni mai bună datorită modernizării iluminatului public, patru clădiri de învățământ din orașul Cantemir vor fi reabilitate termic, iar în satul Feștelița (r-nul Ștefan Vodă) va fi creat un parc solar, instalate panouri solare și sisteme de încălzire pe biomasă.

 „Mulțumesc mult pentru susținerea din partea Uniunii Europene pentru a implementa acest proiect de amploare. Este primul proiect când banii ajung înainte de implementarea lucrărilor, iar asta ne responsabilizează să fim eficienți și să câștigăm încrederea partenerilor europeni. Proiectul dat este benefic atât pentru cei 16 500 de locuitori și 490 de agenți economici, cât și pentru cetățenii raionului și turiștii care ne vizitează”, consideră Nicolae Melnic, primarul orașului Călărași.

La rândul său, managerul de proiect din cadrul IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac, a subliniat: „Sperăm mult că rezultatele obținute în cadrul proiectului va spori încrederea cetățenilor în administrația locală. Și respectiv, creșterea calității serviciilor publice la nivelul orașului va convinge tinerii să rămână în comunitate pentru a-și dezvolta ideile”. 

Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași - Licurici în inima Codrilor”, este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs de oferte pentru elaborarea paginii web www.soroca-yampil-tur.org

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, selectează companii/persoane fizice pentru elaborarea conceptului, structurii și design-ului paginii web www.soroca-yampil-tur.org.

Pagina web www.soroca-yampil-tur.org va fi creată pentru a spori vizibilitatea raioanelor Soroca și Iampil și a crește numărul de vizitatori. Pagina urmează a fi lansată până la 25 iunie 2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 30 martie, ora 16.00. 

Procedura de aplicare: Setul de documente va fi depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, (cu Titlu: Concurs de oferte pentru producerea filmului) pentru Carolina Ungureanu ori poate fi transmis pe adresa de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com, până pe data de 30 martie 2018, ora 16.00.

Pentru mai multe informații, faceți clik CONCURS WEBSITE

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț: Selectarea experților pentru elaborarea unui studiu despre tradițiile istorice dintre raioanele Soroca și Iampil

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, selectează doi experți (un expert din Republica Moldova și un expert din Ucraina) pentru elaborarea studiului „Descrierea tradițiilor istorice de bună vecinătate dintre raioanele Soroca și Iampil”. 

Lucrarea, care va avea circa 60 de pagini, va cuprinde o analiză a experienței istorice de bună vecinătate dintre Soroca și Iampil. Studiul va scoase în evidență punctele forte și oportunitățile de colaborare dintre aceste două raioane prin intermediul cooperării transfrontaliere.

Experții trebuie să întrunească următoarele criterii:
•    Studii universitare în istorie, turism, geografie, administrație publică sau domenii conexe (drept, economie, relații internaționale ș.a.); 
•    Cunoștințe temeinice cu privire la subiectul abordat;
•    Experienţă de cercetare independentă și posedarea excelentă a domeniului profesat (experiență de minimum 3 ani);
•    Experiență în elaborarea studiilor, cercetărilor, monografiilor etc.

Data limită de aplicare: 30 martie, ora 18.00. 

Procedura de aplicare: CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu titlul: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS ”Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, sau adresa Consiliul raional Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 (pentru Dna Stela Zabrian), sau la adresa Ucraina, regiunea Vinnytsia, orașul Iampol, ул. Свободы 132  (pentru doamna Ludmila Mayorova), până pe data de 30 martie 2018, ora 18.00.

Pentru mai multe informații, faceți clik ANUNȚ SELECTARE EXPERȚI STUDIU

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Grupurile de Acțiune Locală din Ungheni fac primii pași spre recunoaștere și succese

Miercuri, în incinta Primăriei orașului Cornești, rn. Ungheni, a fost lansată Strategia de dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală (GAL) pentru sub-regiunea cunoscută public drept ”zona Culei” și care reprezintă, conform datelor BNS și IDAM, una din cele mai defavorizate zone ale Republicii Moldova. Din ”zona Culei” fac parte 18 localități printre care Cornești, Cornova, Năpădenii Vechi, Agronomovca i Teșcureni.

Strategia constată câteva probleme esențiale care adâncesc declinul social-economic al acestei subregiuni. Printre acestea numim: subdezvoltarea economică și lipsa de investiții în modernizarea și re-tehnologizarea sectorului agricol și de servicii, declinul demografic și lipsa de oportunități de angajare, fragmentarea excesivă a terenurilor agricole și gradul redus de diversificare a economiei locale, lipsa de coeziune sub-regională și deconectarea localităților de principalele artere de drumuri naționale. Autorii strategiei GAL, experții IDIS Viitorul, au remarcat existența unei corelații directe între lipsa de investiții în economia locală și absența unei viziuni integrate și atractive, care să creeze modele de creștere economică și sinergie comunitară la nivel sub-regional, slaba mobilizare în scopul dezvoltării și lipsa de atenție din partea guvernului central pentru zonele defavorizate. Autoritățile centrale au trasat direcții de ameliorare a situației printr-o Hotărâre de Guvern (No.1237 din 27.10.2006), dar nu a întreprins aproape nimic.

Starea deplorabilă a traseelor turistice, lipsa condițiilor de infrastructură civilă (apă, gaze naturale, canalizare, drumuri) stimulează depopularea masivă a localităților și adâncesc disparitățile sociale. Pe baza unui diagnostic al situației social-economice a apărut decizia celor 14 primării (care includ 34 localități rurale) de a aborda în mod autonom soluții de ieșire din impas și de folosire a potențialului local în scopul unei dezvoltări durabile. Cu sprijinul IDIS Viitorul, aceste localități au decis să înregistreze un GAL (Grup de Acțiune Locală) conform standardelor europene în materie de dezvoltare a spațiului rural și regional, care are toate motivele să devină în următorii câțiva ani un factor serios de coagulare a economiei locale, creare și prestare a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii, atragere a investițiilor în sectorul pensiunilor agricole printr-un eco-sistem unical, puține cunoscut și aproape ne-explorat.

Experiența constituirii Subregiunii ”Cula” vorbește clar despre necesitatea unor noi instrumente de politici spațiale de revitalizare a zonelor defavorizate sub aspect economic și social – parte din Strategia Națională de Dezvoltare Regională, dar care să ofere asociațiilor voluntare de localități să participe efectiv la dezvoltare și crearea bunăstării pe plan subregional. Subregiunea ”Cula” dispune de un potențial excelent de producere și comercializare a produselor agroalimentare ecologice și organice tradiționale, fiind amplasat în apropierea unor piețe de proximitate, magistrale rutiere și de cale ferată centrale esențiale pentru economia națională.

Asistența oferită în acest caz s-a făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei și parteneriatului existent între IDIS și conglomeratul de orașe Tartu-Parnu din Estonia.
 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023

Astăzi, 13 martie, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 care urmează a fi realizat în cadrul Proiectului ”Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”, proiect co-finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova cu suportul UE. La ședință au participat dl Ion Groza, președintele raionului Cahul, reprezentanți ai Consiliului Raional Cahul, consilieri raionali și primari ai localităților raionului Cahul, membrii grupului de lucru, precum și experți GIZ: dl Sergiu Pleșca, consultant regional Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, dna Silvia Strelciuc, expert național GIZ în planificare strategică, dl Vitalie Cernomoreț, expert național GIZ în analiză tehnică, dl Anatol Moldovanu, expert ”IDIS Viitorul”.

Scopul actualizării componentei de alimentare cu apă și canalizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul este de a oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de alimentare cu apă și canalizare pentru asigurarea accesului populației la servicii îmbunătățite cantitativ și calitativ. În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au fost informați cu privire la rezultatele obținute în perioada de planificare 2012 – 2017, ce țin de domenii precum: cooperare intercomunitară, regionalizarea serviciilor de AAC, aspecte instituționale, măsuri investiționale implementate în raion, discutînd și împărtășind  problemele și provocările întîmpinate pe parcurs, dar și bune practici și lecții învățate.

Procesul de actualizare a Planului de Acțiuni AAC 2018 – 2023 va fi realizat în 2 etape: etapa I – de evaluare a planului din perioada de programare 2012 – 2017 și a calității acestuia, gradului de implementare cu elaborarea unor recomandări de îmbunătățire și etapa II – elaborarea noului Plan de Acțiuni, cu organizarea consultărilor și audierilor publice, aprobarea Planului de Acțiuni de către Consiliul Raional.

În cadrul ședinței, Președintele raionului Cahul, dl Ion Groza, a reiterat importanța implementării măsurilor ce țin de îmbunătățirea accesului populației raionului la servicii de apă potabilă de calitate, a necesității implicării tuturor părților interesate în acest proces, precum și importanța comunicării și conștientizării populației cu privire la aspectele ecologice și de sănătate privind calitatea apei consumate, totodată și a necesității unei programări strategice adecvate, participative pentru atragerea surselor financiare naționale și externe pentru dezvoltarea sectorului dat.

SURSA: cahul.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

CONCURS de oferte pentru producerea unui film documentar despre turismul rural în raioanele Soroca și Iampil

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs de oferte pentru producerea unui film documentar.

Filmul urmează să fie utilizat ca instrument de promovare a potențialului turistic și în scopul creșterii vizibilității raioanelor Soroca și Iampil. 

Filmul documentar va include următoarele compartimente: dezvoltare economică regională;  patrimoniu cultural, istoric şi arhitectural; peisaje pitoreşti; resurse recreative, de agrement şi curative; comunități culturale, etnice și religioase; tradiții și ocupații populare, meșteșugărești și artizanale; antreprenoriat  în domeniul turismului rural;  oportunităţi pentru investiţii;  cooperare transfrontalieră, parteneriate și integrare europeană.

Cerințele tehnice față de filmul documentar:

•    Durata de 15 minute durată;
•    filmările vor fi realizate în raioanele Soroca și Iampil în perioada de primăvară, vară și toamnă;
•    vor fi realizate în cadrul diverselor evenimente culturale, etnografice, târguri, festivaluri, ocupații tradiționale, etc.;
•    o versiune a filmului va fi sonorizată în limba română cu subtitrare în engleză;
•    o versiune similară va fi sonorizată în limba ucraineană cu subtitrare în engleză;
•    multiplicarea pe DVD: 60 exemplare (în română-engleză) şi 60 exemplare (în ucraineană-engleză).

Procedura de aplicare:

Dosarul de concurs va fi depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, (cu Titlu: Concurs de oferte pentru producerea filmului) pentru Carolina Ungureanu ori poate fi transmis pe adresa de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com, până pe data de 23 martie 2018, ora 16.00.

Pentru mai multe informații și detaliile de participare, faceți clik CONCURS PRODUCERE FILM DOCUMENTAR

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț: Selectarea prestatorilor de servicii turistice din Soroca și Iampil, în calitate de participanți la instruiri dedicate managementului turismului rural

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, selectează participanți la următoarelor evenimente de instruiri în domeniul managementului turismului rural:

• „Standarde pentru prestarea serviciilor turistice rurale. Sprijin pentru inițierea și dezvoltarea unui plan de afaceri în turism. Partea I” 
• „Marketing modern pentru turismul rural. Sprijin pentru inițierea și dezvoltarea unui plan de afaceri în turism. Partea II”
• „Gestionarea resurselor umane și financiare în furnizarea de servicii turistice. Aplicații practice" 
• „Deontologia turismului rural. Organizarea și petrecerea  timpului liber în zonele rurale" 

Instruirile se vor organiza în perioada 17.04.2018 – 31.08.2018, în orașele Soroca (R.Moldova) și Iampol (Ucraina)

Cine poate aplica?

• Furnizorii de servicii turistice, antreprenori și manageri de pensiuni, întreprinzători individuali, care sunt la începutul afacerii în turism, de cel puțin 2-3 ani
• Fermieri, antreprenori și întreprinzători individuali – viitori prestatori de servicii în domeniul turismului rural, care intenționează să-și lanseze și să dezvolte o afacere în turism în următoarele 5-7 luni

Sunt îndemnați să aplice antreprenori tineri și antreprenoare-femei.

Data limită de aplicare: 30 martie, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Selectarea participanților) sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, sau adresa Consiliul raional Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 (pentru Stela Zabrian), sau la adresa Ucraina, regiunea Vinnytsia, orașul Yampol, ул. Свободы 132  (pentru Ludmila Mayorova).

Pentru mai multe informații și detaliile de participare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE participanți pentru instruire Soroca și Iampil

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Locuitorii din orașul Călărași vor avea iluminare stradală datorită asistenţei Uniunii Europene

Aproape 17 mii de locuitori din orașul Călărași vor beneficia de iluminare stradală pe timp de noapte. Lungimea rețelei de iluminat stradal va constitui 21 de kilometri și va oferi o reducere a consumului anual de energie cu 35%. Proiectul, lansat astăzi în orașul Călărași este realizat de autoritățile locale, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

Proiectul de eficiența energetică își propune să eficientizeze sistemul de iluminat public în orașul Călărași și să consolideze capacitățile autorităților publice locale privind sporirea eficienţei energetice.

Felicit autoritatea publică locală din orașul Călărași, care, în parteneriat cu „Viitorul”,  a reușit să obțină suport din partea Uniunii Europene pentru implementarea acestui proiect de eficiență energetică. Acest suport este o recunoștință față de calitatea proiectului și buna reputație a orașului care susține inițiativele de eficiență energetică. Sperăm că proiectul va fi benefic atât pentru țară, pentru municipalitatea din Călărași și, cel mai important când este vorba de acțiunile finanțate de UE, pentru cetățenii orașului”, a declarat Alexandre Darras, manager proiecte, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

La rândul său, directorul executiv IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, a subliniat: „Am lucrat cot la cot timp de șase luni cu Primăria Călărași pentru a reuși în cadrul unei competiții lansate de Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea urbană durabilă. Deși competiția a fost una dură, am reușit împreună să obținem acest sprijin european. Sper mult ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor orașului Călărași, să diminueze migrația și să dezvolte economia locală”.  

Vrem să reușim reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal și rutier din Călărași pentru a contribui la creșterea siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte. Reprezentanții autorităților publice locale din raionul Călărași vor fi familiarizați cu conceptul de eficiență energetică, vor fi instruiți vor realiza și un schimb de experiență în domeniul revitalizării urbane”, subliniază Managerul de proiect, Liubomir Chiriac.

 „Suntem bucuroși că fiind o localitate semnatară a Convenției primarilor privind clima și energia, am găsit susținere din partea Uniunii Europene pentru a implementa acest proiect de amploare. Respectiv, orașul nostru va fi luminat, locuitorii vor circula în siguranță pe timp de noapte și în consecință, vom reduce consumul de CO2 și numărul de infracțiuni. Doar prin astfel de proiecte localitățile din Moldova vor ajunge mai aproape de orașele europene”, consideră Nicolae Melnic, primarul orașului Călărași.

Proiectul de eficiență energetică va include și instalarea iluminatului arhitectural pentru două instituții publice din orașul Călărași, organizarea „Zilei energiei”, concursuri de desene pentru elevi, instruirea specialiștilor din domeniu, desfășurarea unui forum național privind oportunitățile de investiții în eficiența energetică etc. Pe termen lung, în cadrul proiectului va fi implementat un sistem durabil de management energetic, iar nivelul de siguranță și confort pentru cetățeni și vizitatori va crește semnificativ.

În acest sens, pentru Mariana Iurcu, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași, a fost o surpriză să afle că instituția unde activează va fi iluminată: „Recent, muzeul a fost renovat și a fost inclus în traseul turistic național, ceea ce reprezintă o inovație pentru orașul Călărași. Iar iluminarea fațadei clădirii noastre, care este atractivă arhitectural, va oferi o alură frumoasă și coloristică. Totodată, cetățenii și turiștii vor cunoaște mai multe despre noi, iar instituția va deveni mult mai vizibilă”.

Potrivit expertului în domeniul energetic din cadrul IDIS „Viitorul”, Ion Muntean, vor fi înlocuite 500 corpuri de iluminat, iar proiectul de eficiență energetică va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Conferința de lansare a avut loc în cadrul proiectului Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatul estic privind dezvoltarea urbană durabilă.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages