Color: 
12b758

Anunțuri

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Consiliul raional Basarabeasca anunță desfășurarea consultărilor publice asupra „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A RAIONULUI BASARABEASCA 2019-2021” și PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 2019, elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene,  Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională (SIDA) și Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Elveției (SDC).

În scopul îmbunătățirii situației, conducerea raionului Basarabeasca și-a propus elaborarea „Programului Local și Planului de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice” care include sectoarele clădirilor publice și cel al iluminatului public, ce dispun de cel mai mare potențial de economisire a energiei.

Programul Local de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al raionul Basarabeasca pentru anii 2019-2021, a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 02.07.2010 prin care autoritățile publice locale de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe și planuri de acțiuni privind eficiența energetică.

Programul Local de îmbunătățire a Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca stabilește următoarele obiective pentru perioada 2019-2021:

 1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice;
 2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea eficienței energetice;
 3. Îmbunătățirea eficienței consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului public.

Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului stradal este preconizat să fie realizat în următoarele instituții și localități:

 • Liceul Teoretic „Matei Basarab” (finanțare: Uniunea Europeană);
 • Departamentul terapeutic al spitalului raional (finanțare: Guvernul Turciei);
 • Grădinița de copii „Andries”, Basarabeasca;
 • Grădinița de copii „Soarele”, Basarabeasca;
 • Liceul Teoretic A. S. Pușkin, Basarabeasca;
 • Spitalul raional și Centrul Medicilor de Familie „Basarabeasca”;
 • Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Abaclia;
 • Grădinița de copii „Romanița”, Sadaclia;
 • Oficiul medicilor de familie „Iserlia”;
 • Reabilitarea sistemului de iluminat public în următoarele comunități:
 • Basarabeasca (str. Moldova, str. Sovhoznaia, str. Chișinău, str. Consomolului, str. Lenin, str. Depo, str. Gogol, str. Pușkin, str. K. Marx, str. Muncii);
 • Sadaclia (str. Frunze, str. Gorki, str. 24 August);
 • Iserlia (str. Păcii, str. Consomolului);
 • Ivanovca (str. Serghei Lazo);
 • Carabiber (str. Pușkin);
 • Bogdanovca (str. Sovietskaia);
 • Iordanovca (str. Ștefan cel Mare);
 • Carabetovca (str. Ștefan cel Mare, str. I. Secrieru, str. M. Eminescu, str. N. Sulac, stradela N. Sulac);
 • Bașcalia (str. Ștefan cel Mare, str. Gagarin);
 • Abaclia (str. Independenței, str. Ștefan cel Mare, str. Școlii, str. I. Secrieru).

 Vă rugăm să luaţi cunoştinţă cu „Programul Local și Planul de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice”  pe paginile web: http://basarabeasca.mdhttp://primariabessarabka.md.

Plan local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO)-

https://drive.google.com/open?id=1Q28t2w-JardwZg1Ll1d52cMRB1aWyRCA

Program local pentru îmbunătățirea eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO) –

https://drive.google.com/open?id=1L20OA5AImWKbUPjljCJ9EZ_1l9r7OEwl

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 28 august 2018, pe suport de hârtie ori în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor, dna. Vasilisa Gaibu, managerul energetic al raionului Basarabeasca.

Adresa: or. Basarabeasca, str. Karl Marx, nr.55, et.5, cab. 503.

Adresa de e-mail: vasilisagaibu@mail.ru. Тel: 0 (297) 20123

Data şi locul organizării consultărilor publice:

Joi, 30 august 2018, ora 10.00, Sala de Şedinţe a Consiliului raional, etajul 2.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Consiliul raional Basarabeasca anunță desfășurarea consultărilor publice asupra „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A RAIONULUI BASARABEASCA 2019-2021” și PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 2019, elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene,  Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională (SIDA) și Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Elveției (SDC).

În scopul îmbunătățirii situației, conducerea raionului Basarabeasca și-a propus elaborarea „Programului Local și Planului de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice” care include sectoarele clădirilor publice și cel al iluminatului public, ce dispun de cel mai mare potențial de economisire a energiei.

Programul Local de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al raionul Basarabeasca pentru anii 2019-2021, a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 02.07.2010 prin care autoritățile publice locale de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe și planuri de acțiuni privind eficiența energetică.

Programul Local de îmbunătățire a Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca stabilește următoarele obiective pentru perioada 2019-2021:

 1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice;
 2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea eficienței energetice;
 3. Îmbunătățirea eficienței consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului public.

Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului stradal este preconizat să fie realizat în următoarele instituții și localități:

 • Liceul Teoretic „Matei Basarab” (finanțare: Uniunea Europeană);
 • Departamentul terapeutic al spitalului raional (finanțare: Guvernul Turciei);
 • Grădinița de copii „Andries”, Basarabeasca;
 • Grădinița de copii „Soarele”, Basarabeasca;
 • Liceul Teoretic A. S. Pușkin, Basarabeasca;
 • Spitalul raional și Centrul Medicilor de Familie „Basarabeasca”;
 • Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Abaclia;
 • Grădinița de copii „Romanița”, Sadaclia;
 • Oficiul medicilor de familie „Iserlia”;
 • Reabilitarea sistemului de iluminat public în următoarele comunități:
 • Basarabeasca (str. Moldova, str. Sovhoznaia, str. Chișinău, str. Consomolului, str. Lenin, str. Depo, str. Gogol, str. Pușkin, str. K. Marx, str. Muncii);
 • Sadaclia (str. Frunze, str. Gorki, str. 24 August);
 • Iserlia (str. Păcii, str. Consomolului);
 • Ivanovca (str. Serghei Lazo);
 • Carabiber (str. Pușkin);
 • Bogdanovca (str. Sovietskaia);
 • Iordanovca (str. Ștefan cel Mare);
 • Carabetovca (str. Ștefan cel Mare, str. I. Secrieru, str. M. Eminescu, str. N. Sulac, stradela N. Sulac);
 • Bașcalia (str. Ștefan cel Mare, str. Gagarin);
 • Abaclia (str. Independenței, str. Ștefan cel Mare, str. Școlii, str. I. Secrieru).

 Vă rugăm să luaţi cunoştinţă cu „Programul Local și Planul de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice”  pe paginile web: http://basarabeasca.mdhttp://primariabessarabka.md.

Plan local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO)-

https://drive.google.com/open?id=1Q28t2w-JardwZg1Ll1d52cMRB1aWyRCA

Program local pentru îmbunătățirea eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO) –

https://drive.google.com/open?id=1L20OA5AImWKbUPjljCJ9EZ_1l9r7OEwl

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 28 august 2018, pe suport de hârtie ori în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor, dna. Vasilisa Gaibu, managerul energetic al raionului Basarabeasca.

Adresa: or. Basarabeasca, str. Karl Marx, nr.55, et.5, cab. 503.

Adresa de e-mail: vasilisagaibu@mail.ru. Тel: 0 (297) 20123

Data şi locul organizării consultărilor publice:

Joi, 30 august 2018, ora 10.00, Sala de Şedinţe a Consiliului raional, etajul 2.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs de oferte pentru elaborarea unei hărți turistice

Data lansării: 08.08.2018

Data limită pentru acceptarea înscrierii : 05.09.2018, ora 18.00

Solicitant: Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova), Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Administrația raională Iampol (Ucraina).

Prezentarea proiectului:

Proiectul Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinnița) este implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Soroca și Administrația raională Iampol (Ucraina). Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC).

Anunțul integral poate fi vizualizat aici.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Orașul Călărași - supus în premieră unui audit energetic pentru sistemul de iluminat public, modernizat cu suportul UE

 

Zonele în care orașul Călărași are nevoie de îmbunătățiri în domeniul iluminării publice sunt supuse unui audit energetic. Lucrările au loc în cadrul proiectului implementat cu suportul UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” și au drept scop analiza stării sistemului de iluminat public existent și identificarea zonelor care necesită extindere și modernizare. În baza acestei inventarieri vor fi propuse soluţii de eficientizare a energiei.

Auditul energetic pentru sistemul de iluminat stradal este efectuat în premieră pentru oraș. În acest sens, pe 3 august, la Primăria Călărași a fost organizată o ședință pentru a discuta situația actuală a sistemului de iluminat public pe o lungime de 48 km, străzile care urmează să fie conectate și cerințele tehnice impuse pentru corpurile de iluminat. 

Potrivit Primăriei orașului Călărași, la licitația pentru realizarea auditului energetic au participat două companii, iar firma „Eco Evolutions” SRL a fost desemnată câștigătoare, prezentând cea mai avantajoasă ofertă. „Eco Evolutions” a fost creată în 2011 este printre primele companii care au adus tehnologia LED la standarde europene în Republica Moldova. Compania este importatorul direct cu drepturi de distribuție a peste 500 modele de corpuri de iluminat cu LED pentru interior și exterior  în Republica Moldova, se arată pe pagina oficială a firmei.

Am decis să desfășurăm acest audit energetic pentru a cunoaște cu exactitate situația actuală a sistemului de iluminat public și a înțelege cum să implementăm cu succes lucrările de iluminat public din cadrul proiectului, a menționat primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic.

Potrivit expertului în domeniul energetic din cadrul IDIS „Viitorul”, Ion Muntean, în orașul Călărași vor fi înlocuite 500 corpuri de iluminat, iar proiectul de eficiență energetică va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare. Actualmente, liniile electrice din orașul Călărași au o vechime de peste de 60 de ani, iar din această cauză, se defectează foarte des, iar localitatea rămâne în beznă.

Conform legislației naționale privind eficiența energetică, auditul energetic este obligatoriu pentru toate proiectele de eficiență energetică finanțate sau cofinanțate din bani publici. Auditul energetic este necesar pentru a identifica cele mai eficiente măsuri de economisire a energiei și pentru a aprecia costurile de investiție din cadrul proiectului.

Raportul final de audit energetic și proiectul tehnic de execuție pentru măsurile de modernizare și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public în orașul Călărași vor fi gata în luna septembrie a anului curent.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și are o perioadă de 30 de luni. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

În premieră, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și Congresul Autorităților Locale (CALM) au început să ofere asistență juridică primăriilor

De curând, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și cu suportul și susținerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în Republica Moldova, au lansat un proiect comun prin care oferă asistență juridică aleșilor locali.

Ideea acestui tip de serviciu juridic comun a izvorât din numărul tot mai mare de situații în care autoritățile locale de nivelul I sunt atacate în instanțe pe motive care țin de aplciarea sau neaplicarea unor proceduri legale, sau întemeiate pe interpretarea unilaterală a unor atribuții, ceea ce contribuie la slăbirea puterilor locale și crearea unei atmosfere de disconfort tot mai mare în sistemul administrației publice locale. Considerând mai multe cazuri de ambiguități existente în sistemul legal, generator de litigii și procese administrative, cele două organizații, IDIS și CALM, au decis să formeze o echipă comună de juriști, care să ofere asistență acelor aleși locali care au nevoie de susținere metodologică și juridică asupra unor probleme practice. Ambele organizații sunt conștiente de imperfecțiunile legale existente, de lipsa acută de specialiști în domeniul juridic la nivel local, dar și de acțiunile ilegale și nejustificate ale unor organe ale puterii centrale, dar au dedicat timp și echipă profesionistă pentru a ajuta la soluționarea unor situații de conflict legal.

În acest scop, IDIS și CALM vor oferi aleșilor locali (primari, secretari, consilieri locali) expertiză pe anumite domenii legate de autonomia locală. Autonomia locală reprezintă un principiu fundamental respectat în tot spațiul Uniunii Europene. Statele membre ale Consiliului Europei și-au asumat obligații legale pentru îndeplinirea Cartei Autonome a Puterii Locale, din 1985, și ratificată de Parlamentul RM în 1996. Oricare stat european este puternic în măsura în care susține și protejează autonomia locală, care oferă colectivităților locale și sub-naționale dreptul de a-și proteja identitatea pe plan local, sporindu-și gradul de bunăstare. Adeseori, statele care au suferit de pe urma unor regimuri opresive sunt tentate să subestimeze mecanismele puterii locale, în favoarea unei guvernări centralizatoare, ceea ce se întâmplă din păcate și în Republica Moldova, a susținut Igor Munteanu, Directorul IDIS. Din păcate, observăm adeseori situații bizare în care sunt adoptate legi care afectează bugetele locale, înfara consultării comunităților afectate; legislația recunoaște multe prea numeroase competențe, în absența resurselor necesare pentru a le exercita. Primarii sunt adeseori intimidați de puterea centrală cu dosare și controale excesive, care aduc atingere directă principiilor consacrate de Carta Europeană a Puterilor locale. Asistăm de fapt la existența a 2 lumi paralele: una a regulilor formale, isvorând din Carta Europeană a Autonomiei Locale, și a principiilor constituționale, și alta a regulilor informale, care se bazează pe încercarea permanentă la care sunt supuse puterile locale, schimbătoare, politizate și puternic inlfuențate de interesul electoralist al guvernării.

La rândul său, Viorel Furdui, Directorul CALM a susținut că, ”cele mai dese probleme cu care se ciocnesc APL țin de imposibilitatea înregistrării de APL a imobilelor, altor proprietăți, care trebuiau transmise deținătorilor de cote părți valorice în rezultatul privatizării, delimitarea terenurilor proprietate publică APL, administrarea ilegală de agenții economici/persoane fizice a bunurilor imobile din proprietatea publică a APL sau cu statut și neexecutarea de către agenții economici a obligațiilor contractuale cu APL (contracte de achiziții publice, contracte de arendă,)

Coordonatorul proiectului, Viorel Pîrvan, Juristul IDIS, a declarat că ”obiectivele serviciului de asistență juridică are drept scop consolidarea capacităților APL, întărirea nivelului de cunoștințe juridice a funcționarilor publici și a aleșilor locali în ceea ce privește realizarea activităților și furnizarea serviciilor într-un mod eficient și calitativ, în conformitate cu prevederile cadrului legal existent și o pregătirea aleșilor locali să fie mai bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a rezista eventualelor acțiuni ilegale și nejustificate ale organelor de drept”.

Proiectul va oferi asistență juridică tuturor celor interesați din administrația publică locală, fără discriminare, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la cerere, care va include asistență directă primarilor la elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții, formularea de opinii privind legalitatea lor, oferirea răspunsurilor la întrebările specifice cu caracter juridic ale aleșilor locali, ce se referă la instrumentele, practicile, normele prin care organele de drept pot efectua abuzuri și presiuni asupra aleșilor locali și întocmirea proiectelor de cereri, demersuri, plângeri, petiții din partea autorităților publice locale și aleșilor locali.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

La Călărași a avut loc prima ședință a Comitetului Director al proiectului de eficiență energetică, finanțat de UE

Reprezentanți ai administrației publice locale din orașul Călărași, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, membri ai societății civile și furnizorul regional de energie electrică și-au dat întâlnire pe 18 iulie în cadrul primei ședințe a Comitetului Director al proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Evenimentul a pus în discuție regulamentul de activitate al Comitetului Director, atribuțiile membrilor, dar și activitățile planificate pentru următoarele luni.

Constituirea Comitetului Director reprezintă încă o etapă semnificativă în implementarea proiectului nostru. Sprijinul comunității este un factor determinant în procesul de monitorizare a proiectului. Iar prin intermediul acestui mecanism sperăm ca implicarea comunității în realizarea obiectivelor proiectului să devină mai dinamică și mai responsabilă”, a declarat Managerul proiectului, Liubomir Chiriac.

La rândul său, coordonatoarea proiectului din cadrul Primăriei orașului Călărași, Cristina Smolenschi, a menționat; Comitetul Director reprezintă un grup de lucru constituit pe lângă Consiliul orășenesc pentru implementarea și monitorizarea într-un mod transparent a proiectului nostru. Sper mult ca activitatea acestui grup să devină o bună practică ce ar putea fi aplicată și la celelalte proiecte din comunitate”.

Comitetul Director al proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” urmează să fie condus de viceprimarul orașului Călărași – Victor Ambroci, în calitate președinte, consilierul orășenesc Veaceslav Arapan în calitate de vicepreședinte al Comitetului și Elena Lungu, reprezentantul societății civile, care va asigura secretariatul Comitetului. În calitate de președinte voi face tot posibilul ca lucrările acestui proiect să fie realizate calitativ și la timp. Ne dorim foarte mult că cetățenii orașului Călărași să se bucure în timpul apropiat de iluminatul stradal la standarde europene. Doar în așa fel, vom putea contribui la eficientizarea sistemului de iluminat public şi la economisirea resurselor financiare”, a susținut Victor Ambroci, președintele Comitetului Director.

Tot în cadrul reuniunii, a fost discutat și aprobat Regulamentul de activitate al Comitetului Director. În acest sens, potrivit regulamentului, o reuniune este eligibilă dacă este prezentă cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Membrii, potrivit documentului, au dreptul să formulez propuneri pentru sporirea realizării obiectivelor proiectului, să implice specialiști și experți independenți care îi pot susține la implementarea proiectului, cât și să interacționeze cu societatea civilă pentru a spori transparența activităților de proiect.

De asemenea, în scopul asigurării unei monitorizări eficiente a realizării acțiunilor prevăzute de proiect, părțile au stabilit un grafic de desfășurare a ședințelor Comitetului Director, care vor avea loc la fiecare trei luni. Ședințele vor fi convocate de președintele Comitetului sau la cererea membrilor acestuia în caz de necesitate.

Pe parcursul ședinței, participanții au apreciat buna cooperare dintre toate părțile implicate și și-au exprimat încrederea că dialogul instituit și realizarea în termen a tuturor activităților prevăzute creează premisele necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Comitetul Director are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și are o perioadă de 30 de luni. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs pentru selectarea unui PR Manager în cadrul unui proiect transfrontalier

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, anunță concurs pentru selecarea unui PR Manager.

Criteriile de selecție pot fi vizualizate aici.

Anunțul poate fi vizualizat aici.

Data limită de aplicare: 27 iulie, ora 18.00. 

Procedura de aplicare: CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu titlul: Selectarea PR Manager), sau depus la sediul IDIS ”Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 27 iulie 2018, ora 18.00.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Cea de-a treia ședință a Comisiei Regionale în Sectorul Alimentare cu Apă și Canalizare a fost desfășurată în Regiunea de Dezvoltare Sud

Membrii Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit marți, 19 iunie, în incinta Consiliului raional Cimișlia în cadrul celei de-a treia ședințe ordinare.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), membrii și specialiștii grupului de lucru ai CRS AAC, consultanți GIZ/MSPL, și specialiști ADR Sud. 

În debutul ședinței, Veveriță Petru, Consultant național superior în planificare și programare regională din cadrul GIZ/MSPL, a salutat participanții și a menționat că instituția pe care o reprezintă, este deschisă în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru ca această comisie să fie una funcțională și să-și atingă scopul.

Ludmila Gofman, expertă GIZ, a prezentat raportul privind situația actuală a sectorului AAC în Regiunea Sud, bazat pe rezultatele chestionarelor completate de APL II și operatorii de servicii AAC din Regiune. În concluzie, experta a recomandat membrilor comisiei și responsabililor să acorde a atenție deosebită veridicității datelor colectate despre domeniul AAC, pentru că investițiile sunt eficiente numai dacă răspund problemelor reale ale sectorului.

Serafima Tronza, consultant superior în Direcția politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul MADRM, a făcut o prezentare a  proiectelor demarate în Regiunea Sud, finanțate din Fondul Ecologic Național (FEN) și a vorbit despre problemele care apar în procesul de implementare a acestora. De asemenea, reprezentanta MADRM a făcut unele recomandări referitoare la conceptele de proiecte eligibile pentru FEN și a răspuns la întrebările participanților la ședință.

Serafima Tronza a vorbit de asemenea și despre avantajele și dezavantajele formelor organizatorico-juridice ale operatorilor din domeniul AAC în procesul de regionalizare a serviciului.

Membrii ședinței au examinat și un Studiu de Caz cu privire la regionalizarea serviciului de AAC: S.A. „Apă Canal Cahul”, prezentat de Sergiu Pleșca, consultant regional GIZ.

Ulterior, în ședința comisiei a fost prezentat și aprobat Planul de activitate al CRS AAC pentru al doilea semestru al anului 2018, elaborat în conformitate cu sugestiile și propunerile formulate de membrii CRS în cadrul primelor două ședințe ordinare.

CRS AAC a fost constituită prin  Decizia nr.2/03 din 29 iunie 2017 a CRD Sud. În cadrul aceleiași ședințe, CRD Sud a aprobat Regulamentul de funcționare a structurii create. Funcționalitatea  Comisiei va fi asigurată de ADR Sud, cu susținerea proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernului României, Guvernului Suediei, Uniunii Europene și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

În activitatea sa, CRS AAC dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate în cadrul ședințelor CRD Sud. Comisia are drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale în sectorul AAC, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Aplică acum la proiectul multinațional pentru tineri #Provocarea 1918| 2018 | 2118

Ești activ civic în spațiul digital, iar videoclipurile YouTube, podcasturile, blogurile, desenele animate sau meme-urile îți sunt cunoscute? Locuiești în Moldova, Germania, Franța, Belarus, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan sau Rusia? Dorești să-și împărtășești experiența în domeniul jurnalismului civic cu colegii din Europa și să afli mai multe despre metodele de combatere a discursului instigator la ură și promovarea comunicării în mediul digital? Dorești să-și consolidezi cunoștințele despre mass-media și să-ți îmbunătățești abilitățile în raportarea digitală profesională? Vrei să te faci remarcat într-o echipă multinațională care lucrează la provocările legate de trecutul, prezentul și viitorul European?

Atunci ești binevenit într-o aventură de șase luni plină de oameni inspirați, minți creative și tehnici inovatoare de lucru! Aplică și devin-o parte la provocarea # challenge1918 | 2018 | 2118! Să creăm un spațiu multinațional deschis pentru implicarea jurnalismului civic!

Ce înseamnă #provocarea 1918| 2018 | 2118?

•    un program multinațional, cu trei etape și competiție
•    urmărește creșterea gradul de conștientizare a responsabilității digitale și consolidarea competențelor legate de digital media
•    inspirație și abilitare pentru tinerii care lucrează cu diferite instrumente de de comunicare digital
•    un forum pentru networking și lucru într-o echipă multinațională

Ce așteptăm de la tine?
•    etica muncii bazată pe soluții
•    creativitate și gândire în afara tiparelor
•    deschiderea și curiozitatea pentru diversitate​

Dacă…?
•    ai vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;
•    cunoști fluent limba engleză;
•    locuiești în următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Franța, Georgia, Germania, Republica Moldova, Rusia sau Ucraina și
•    ești activ din punct de vedere civic în spațiul digital asupra problemelor politice, economice sau culturale sau care aspiră să devină una
•    ești dornic să-ți împărtășești și să obții cunoștințe într-un cadru multinațional

Ce așteptăm de la tine?

•    etica muncii bazată pe soluții
•    creativitate și gândire în afara tiparelor
•    deschiderea și curiozitatea pentru diversitate

…atunci

... nu ezita să aplici pentru această călătorie interesantă pentru profesionalismul și pluralismul media. Începe acum provocarea!

Ce avem nevoie de la tine:

•    motivația inspirată, demonstrată într-un un mod creativ - video, podcast, imagine, scrisoare etc.
•    o scrisoare de intenție în limba engleză prin care descrieți motivația de a participa la provocarea 1918| 2018 | 2118 și cu ce asociați următoarele trei date 1918 | 2018 | 2118
•    CV-ul actualizat în limba engleză (cu informațiile de contact incluse)
•    exemple de lucrări și produse relevante (cerință aplicabilă pentru bloggeri și alți profesioniști în domeniul digital)

Cronologie:

4 – 10 august                               WorkLab & Factory în Berlin – tabără de empowerment și cunoștințe (peer-to-peer, discuții, schimb de experiență, creare de idei)

august – noiembrie                      WorkTeam & Creation – „Provocarea". Echipa multinațională lucrează pentru a transforma ideile în realitate (mentorat la distanță) și competiția propriu-zisă

18 – 21 noiembrie                        WorkFab & Start-up – atelier de lucru Berlin pentru câștigători, provocarea finală comună, eveniment public

Astfel,  după tabăra de vară din Berlin, cei aproape 30 de participanți vor crea produse digitale comune, cum ar fi  videoclipuri, texte sau imagini pe  subiectul proiectului #provocarea 1918| 2018 | 2118. Participanți vor spune și vor crea povestiri istorice / fictive din perioada de 200 de ani, legate de istoria lor și de provocările politice/culturale/sociale / civice ale țării participante, pe care le vor face publice pe YouTube, blog, Facebook, Instagram etc. Ei vor lucra în echipe multinaționale de până la patru persoane împreună cu un participant din Germania. Mai mult, va fi creată o platformă online pentru a rezuma toate aceste postări digitale.

Termenul limită pentru aplicare: 15 iulie 2018

Aplicațiile (în limba engleză) vor fi transmise prin e-mail pe adresa: Academia Europeană din Berlin (EAB): cr@eab-berlin.eu. Persoană de contact: Claudia Fedur, Manager de proiect, +49 30 895951-37, http://www.eab-berlin.eu

Acest proiect este inițiat de Academia Europeană din Berlin, în colaborare cu partenerii de proiect din țările Parteneriatului Estic, Franța și Rusia și susținut financiar de către Ministerul Federal de Externe al Germaniei. Partenerii proiectului sunt Centrul European Robert Schuman (Franța), Centrul Armatei pentru Tineret (Armenia), Junior Achievement Azerbaijan (Azerbaijan), Societatea de discuții și analitică Clubul Liberal" (Belarus), IDIS „Viitorul" (Republica Moldova), Institutul pentru cooperarea euro-atlantică (Ucraina), Institutul pentru Democrație și Studii Euro-Atlantice (Georgia), Bursa germano-rusă, Sankt-Petersburg (Rusia).

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați www.eab-berlin.eu

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Cea de-a 2-a ședință a Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide desfășurată în Regiunea de Dezvoltare Sud

Membrii Comisiei Regionale în Sectorul Managementului Deșeurilor Solide (CRS/MDS) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit astăzi, 7 iunie, în incinta Consiliului raional Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ședințe.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), membrii și specialiștii grupului de lucru ai CRS/MDS, consultanți GIZ/MSPL, reprezentanți IDIS Viitorul, specialiști ADR Sud, ADR Găgăuzia.

Ședința a fost moderată de Netedu Gheorghe, vicepreședintele raionului Cimișlia, substituindu-l la ședință pe Iovu Bivol, copreședinte al Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Cu un cuvânt de salut a venit și Tatiana Aramă, șef secția planificare strategică și programare, menționând faptul că trebuie să se asigure continuitatea activităților desfășurate în cadrul ședințelor și dacă apar impedimente, comisia instituită va avea rol de a înlătura aceste obstacole cu forțe comune.

La rândul său, Veveriță Petru, Consultant național superior în planificare și programare regională din cadrul GIZ/MSPL, a salutat participanții și a menționat că instituția pe care o reprezintă, este deschisă în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru ca această comisie să fie una funcțională și să-și atingă scopul.

Secretarul CRS/MDS Sud, Natalia Dubalari, a prezentat comisiei activitățile realizate în perioada noiembrie 2017 – mai 2018. Ulterior, membrii CRS/MDS au discutat despre situația curentă în sector specifică Regiunii de Dezvoltare Sud, reieșind din informațiile raportului bazat pe rezultatele unor chestionare completate de autoritățile publice locale din regiune. Raportul a fost prezentat de către Tamara Guvir, expertă GIZ, care s-a mai referit și la prioritățile în amenajarea depozitelor temporare, selectate din gunoiștile existente.

„Ne-am întrunit pentru a discuta cele mai stringente probleme ale regiunii în sectorul MDS și să identificăm cele mai bune soluții pentru fiecare problemă în parte”, a menționat șefa Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice în cadrul MADRM, Bolocan Svetlana. Reprezentanta MADRM a vorbit pe larg despre noile prevederi legale în domeniul managementul deșeurilor.

După un schimb de informații, participanții s-au implicat active într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, propuneri și soluții. În cadrul ședinței, membrii Comisiei au luat act de Planul de activitate al CRS/MDS pentru semestru al II-lea a.c., pe care l-au aprobat la finalul ședinței. 

CRS/MDS a fost constituită prin Decizia nr. 2/03 din 29 iunie 2017 a CRD Sud, în cadrul aceleiași ședințe fiind aprobat, de asemenea, Regulamentul de funcționare a structurii non-juridice nou formate. Funcționalitatea. În crearea și asigurarea funcționalității comisiilor regionale sectoriale, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și Agenția de Dezvoltare Sud sunt sprijinite de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene, Guvernului României, Guvernului Suediei, și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

În activitatea sa, CRS/MDS va dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Sud. Comisia va avea drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale în sectorul MDS, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

Materialele ședinței:

Activitile_realizate_in_perioada_noiembrie_2017-_mai_2018.ppt

Raportul_privind_statutul_actual_al_sectorului_MDS_in_RDS.ppt

Noile_prevederi_legale_in_domeniul_managementul_deeurilor.ppt

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages