Color: 
12b758

Noutăţi

„Banii publici sunt banii cetățenilor“

 

„Bugetul public este bugetul cetățenilor” este opinia celor peste 50 de aleși locali, funcționari publici și reprezentanți ai societății civile din regiunea de Nord a țării, care și-au dat întâlnire pe 3 iunie la seminarul de instruire „Administrații publice eficiente cu bugete transparente”, care avut loc în municipiul Bălți. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Bugete fără secrete“, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC), în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 „Transparenţa trebuie să persiste atât în procesul decizional, cât și în mod special, la toate etapele procesului bugetar. Acest lucru va crește încrederea cetățenilor în administrație, va monitoriza cheltuirea banilor publici și ca rezultat va fi diminuat fenomenul corupţiei și vom atrage noi investiții”, a declarat viceprimarul municipiului Bălți, Ghenadie Șmulschii.

În același timp, Ana-Maria Veverița, expertă în bună guvernare la IDIS „Viitorul”, a menționat: „O guvernare deschisă schimbă modul în care trăim, ca cetățeni, dar și modul în care autoritățile guvernează și oferă soluții pentru comunitate. În acest sens, cetățenii oricărei localităţi trebuie să fie informați de modul cum se formează şi cum se execută bugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la acumularea mijloacelor financiare în buget prin achitarea impozitelor şi taxelor locale. Mai înainte de toate, un cetățean informat este un cetățean puternic”.

În cadrul seminarului, economista Lilia Rotaru-Dragomir le-a explicat celor prezenți în ce constă procesul bugetar și care sunt modalitățile de gestionare eficientă a acestuia la nivel local, iar Diana Enachi, expert IDIS „Viitorul”, a relatat despre importanța respectării principiilor de transparență pentru o administrație eficientă: „Cetățenii vor veni cu inițiative pentru dezvoltarea localității atunci când vor fi informați corect de către autorități și vocea lor va fi luată în considerare. Iar odată câștigată încrederea în autoritatea publică, cetățenii vor fi responsabili în ceea ce privește achitarea impozitelor și autoritățile vor avea doar de câștigat”.

De asemenea, Lilia Rotaru - Dragomir a punctat următoarele „Banii statutului sunt banii cetățenilor. Cetățenii sunt actorii principali la formarea veniturilor, iar bugetele sunt planificate, executate și raportate luând în considerare necesităților cetățenilor”.

La rândul lor, participanții la sesiunea de instruire au apreciat exemplele de bune practici și instrumentele de asigurare a transparenței la nivel local prezentate de experți și și-au exprimat opinia referitor la situația actuală în ce privește respectarea unei guvernări deschise și responsabile.

 „Reprezentanții societății civile și cetățenii trebuie implicați în procesul de luare a deciziilor. Ei sunt barometrul cel mai apropiat de realitate și care poate aprecia necesitățile reale ale comunității. E regretabil, însă, faptul că, deseori, se organizează tot felul de grupuri de lucru în cadrul carora nu este inclus nici un reprezentant al societății civile”, consideră Diana Grosu, președintele AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

Bugetul nostru municipal scade vizibil din cauza faptului că foarte mulți cetățeni pleacă peste hotare pentru un trai mai bun și pentru a achita impozite statelor care le oferă servicii de calitate. Oamenii nu mai văd schimbări în societate și de accea nu mai sunt motivați să rămână aici”, este de părere Victoria, locuitoare a municipiului Bălți.

Iar Vitalie Cimpoeș de la Asociaţia Obştească „Cutezătorul” din Fălești a fost interesat de metodele de implicare a cetăţenilor în procesul bugetar și cel de luare a deciziilor și a afirmat că cetățenii trebuie să participe mai activ la etapa de planificare și monitorizare a bugetului. Potrivit lui, seminarul de instruire îi va motiva pe funcționarii publici să-şi exercite atribuţiile de serviciu mai competent şi profesionist.

Municipiul Bălți este cea mai transparentă localitate din țară, cu un indice de transparență de 82 de puncte din 100 și o clasă de A +, potrivit clasamentului de transparență a IDIS „Viitorul”. Astfel, Primăria municipiului Bălți prima poziție și la capitolul participare în procesul decizional, cu 79%. În ce privește transparența bugetară, municipiul Bălți ocupă cea de-a opta poziție la acest criteriu. Respectiv, proiectele de buget sunt supuse consultările publice, iar pe pe pagina web a Primăriei municipiului Bălți sunt disponibile bugetele pentru cel puțin ultimii trei ani consecutivi. Cu toate acestea, autoritatea publică din Bălți mai are însă de lucru la publicarea rectificărilor la buget și a rapoartelor cu privire la executarea bugetelor anuale.

……………..

Instruirea a avut în cadrul proiectului „Bugete fără secrete!“. Proiectul este realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. Pentru mai multe detalii despre noi accesați.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)  creează parteneriate pentru promovarea unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale guvernului american.

Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare financiare robuste care să sprijine economii de piață sănătoase în țari în curs de dezvoltare și emergente. Ca entitate non-profit, bazată pe parteneriat public-privat, FSVC desfășoară, la cererea beneficiarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii financiare, care activează ca voluntari neremunerați, ori în cazuri specifice, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe obiective și la cele mai înalte standarde. 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Instruire/Autoritățile locale din regiunea de Centru își îmbunătățesc capacitățile pentru a-și face bugetele transparente

 

Autoritățile publice trebuie să ofere șansa cetățenilor să formuleze propuneri și să se implice în procesul de planificare și utilizare a bugetelor publice. Doar așa va spori încrederea față de guvernarea locală, iar autoritățile vor deveni mai deschise și vor satisface mai bine necesitățile locuitorilor. La această concluzie au ajuns reprezentanții societății civile, funcționarii publici și specialiștii participanți la seminarul de instruire „Administrații publice eficiente cu bugete transparente?”, care a avut loc pe 29 mai, în orașul Ialoveni. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Bugete fără secrete“, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC), în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 „Suntem încântați că orașul nostru a devenit parte a acestui proiect. Administrația publică locală din raionul Ialoveni are nevoie de astfel de instruri pentru a avea mai multă claritate la subiectul transparenței bugetare și a găsi răspunsul la multe probleme cu care zilnic ne confruntăm. De asemenea, îmi doresc ca cetățenii să fie informați despre situația din oraș și să participe cât mai activ la procesul bugetar”, a declarat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu.

La rândul său, economista Diana Enachi a subliniat importanța transparenței în activitatea unei administrații publice „Este extrem de important să spargem cercul vicios prin care, pe de o parte, autoritățile susțin că sunt deschise, dar cetățenii nu se implică iar pe de altă parte, cetățenii nu se implică, argumentând că nu ar fi suficient de informați. Respectiv, trebuie ca autoritățile să înțeleagă că «transparența» nu înseamnă doar publicarea unor informații, ci asigurarea unei informări active, corecte și la timp. Ca rezultat, cetățenii vor fi motivați să participe în procesul decizional, și implicit, la cel bugetar. În cele din urmă, autoritatea publică va avea multiple beneficii, inclusiv susținerea cetățenilor în implementarea deciziilor adoptate, o comunitate informată și activă, precum și o mai bună performanță instituțională”.

În cadrul seminarului au fost discutate și prezentate etapele procesului bugetar, principiile bugetare, sursele de informare pentru participarea în procesul bugetar, mecanismele de implicare a cetățenilor, bune practici de asigurare a transparenței, dar și alte aspecte legate de transparența bugetară.

În acest sens Angela Boguș a menționat „Atunci când cetățenii sunt implicați activ, aceștia privesc astfel bugetarea, iar reprezentanții administrației publice locale scapă de o povară foarte mare. Cetățenii la rândul lor trebuie să conștientizeze cât de important este să fie implicați în acest proces și să vină cu propuneri”.

Sesiunea de instruire a fost înalt apreciat de către participanții la seminar și a răspuns întru totul așteptărilor acestora. La finele seminarului aleșii locali și contabilii prezenți la seminar au împărtășit impresiile lor despre cunoștințele pe care le-au acumulat, menționînd, că sesiunea de instruire a fost una foarte interesantă, consistentă, bine structurată și utilă, iar cunoștințele primite vor fi aplicate cu succes în activitatea lor zilnică.

Cetățenii din orașul Ialoveni sunt destul de activi în procesul bugetar la nivel local și participă la consultările publice pe marginea bugetului local. Mai mult decât atât, toate ședințele Consiliului Local, consultările și audierile publice le transmitem online”, a povestit Lilia Mâța, Secretarul Consiliului Local Ialoveni.

Este important ca înainte de aprobarea unei legi, spre exemplu legea achizițiilor publice sau legea salarizării, să fie desfășurate anumite sesiuni de informare și instruire cu specialiștii în domeniu. Din păcate însă, în realitate, ne este pusă legea în față fără a ne consulta ”, este de părere Elena Palii, specialist planificare în cadrul Primăriei orașului Ialoveni.

Primăria orașului Ialoveni se află pe poziția a șaptea în topul celor mai transparente autoritățile publice locale din Republica Moldova potrivit clasamentului de transparență a IDIS „Viitorul”, cu 54 de puncte din 100. În ce privește bugetarea, orașul Ialoveni a acumulat în 2018 75 de puncte din 100, ocupând ce-a de-a 10-a poziție la acest criteriu. Respectiv, proiectele de buget sunt supuse consultările publice, iar pe pe pagina web a Primăriei orașului Ialoveni sunt disponibile bugetele pentru cel puțin ultimii trei ani consecutivi. Cu toate acestea, autoritatea publică din Ialoveni mai are însă de lucru la publicarea rapoartelor cu privire la executarea bugetelor anuale.

……………..

Instruirea a avut în cadrul proiectului „Bugete fără secrete!“. Proiectul este realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. Pentru mai multe detalii despre noi accesați.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)  creează parteneriate pentru promovarea unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale guvernului american.

Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare financiare robuste care să sprijine economii de piață sănătoase în țari în curs de dezvoltare și emergente. Ca entitate non-profit, bazată pe parteneriat public-privat, FSVC desfășoară, la cererea beneficiarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii financiare, care activează ca voluntari neremunerați, ori în cazuri specifice, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe obiective și la cele mai înalte standarde. 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Buget transparent pentru Cahul și implicare civică pentru o administrație publică eficientă

 

Ce înseamnă transparența bugetară? Cum pot fi gestionate eficient finanțele publice locale? Cum se pot implica cetățenii la procesul bugetar? Sunt doar câteva din subiectele instruirii „Administrații publice eficiente cu bugete transparente?”, care a avut loc pe 27 mai, în municipiul Cahul.

Evenimentul, care a adunat peste 30 de specialiști din administrația publică și aleși locali a fost desfășurat în cadrul proiectului „Bugete fără secrete“. Proiectul este realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC), cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 „Toate activitățile noastre sunt realizate cu banii publici. Respectiv, transparența este foarte importantă nu doar pentru procesul bugetar, dar și în general pentru activitatea unei administrații publice eficiente”, a menționat Tatiana Romaniuc-Mititelu, viceprimara municipiului Cahul.

 „Participarea cetățenească redusă în procesul bugetar nu se datorează legislaţiei, or, normele legale existente permite şi încurajează participarea publică. Pe de o parte, oamenii nu își cunosc drepturile pe care le au în relația cu autoritățile publice, iar pe de altă parte, o parte din personalul din cadrul autorităților publice nu este conștient de obligațiile care îi revin pentru a asigura implicarea cetățeanului în actul decizional. Pentru impulsionarea participării civice în procesul de elaborare și adoptare a bugetului la nivel local este necesară informarea corectă a cetățenilor despre drepturile lor și încurajarea comportamentelor participative a cetățenilor de către autorităților publice”, a subliniat Viorel Pârvan, coordonatorul proiectului.

Pe parcursul instrurii, juristul Viorel Pârvan și doctorul în economie, Angela Boguș au descris etapele procesului bugetar și au vorbit despre transparența procesului de adoptare a deciziilor cu privire la bugetul local. De menționat că în Republica Moldova a fost introdus recent în practică un nou sistem de formare a bugetelor pentru autoritățile publice locale, menit să eficientizeze gestiunea banilor publici. „Înțelegerea corectă a importanței acestui sistem, precum și a faptului că stabilirea priorităților și utilizarea resurselor financiare disponibile vor aparține exclusiv autorităților publice locale, efectiv ar permite creșterea performanței autorităților publice locale”, a spus în acest sens, Angela Boguș.

Seminarul a fost apreciat de către participanți ca fiind extrem de util și interesant, în cadrul lui fiind evidențiată importanța transparenței în planificarea, executarea și monitorizarea bugetului și oferită posibilitatea de a înțelege mai bine modul în care poate fi implicată comunitatea în procesul bugetar.

 „Formatorii au reușit să descrie întreg procesul bugetar: de la inițierea bugetului și până la implementarea și chiar monitorizarea executării bugetare. Foarte interesante mi-au părut studiile comparative și exemplele de bune practici. Aceste bune practici pot fi luate în considerare pentru a îmbunătăți și a atrage societatea civilă în procesul bugetar”, consideră Snejana Brînză, specialistă în economie, planificare, achiziții publice și dezvoltare comunitară în cadrul Primăriei municipiului Cahul.

Primăria municipiului Cahul se află pe locul trei în topul celor mai transparente autoritățile publice locale din Republica Moldova potrivit clasamentului de transparență a IDIS „Viitorul”, cu 62 de puncte din 100. În ce privește bugetarea, municipiul Cahul a acumulat anul trecut 83 de puncte din 100, ocupând ce-a de-a două poziție la acest criteriu. Respectiv, proiectele de buget sunt supuse consultările publice, iar pe pe pagina web a Primăriei municipiului Cahul sunt disponibile bugetele pentru cel puțin ultimii trei ani consecutivi, cât și rapoartele anuale privind executarea bugetului municipal.

Instruirea a avut în cadrul proiectului „Bugete fără secrete!“. Proiectul este realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

……………..

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. Pentru mai multe detalii despre noi accesați.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)  creează parteneriate pentru promovarea unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale guvernului american.

Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare financiare robuste care să sprijine economii de piață sănătoase în țari în curs de dezvoltare și emergente. Ca entitate non-profit, bazată pe parteneriat public-privat, FSVC desfășoară, la cererea beneficiarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii financiare, care activează ca voluntari neremunerați, ori în cazuri specifice, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe obiective și la cele mai înalte standarde. 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

BUGETE FĂRĂ SECRETE în Republica Moldova

 

Vrei să știi cum se formează bugetul național și cel al localității tale, cum sunt cheltuiți banii publici, câți bani alocă statul pentru sectorul de tineret, educație sau sănătate și cum te poți implica în procesul bugetar? Atunci te invităm să devii parte a proiectului Bugete fără secrete!“. Proiectul este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Proiectul „Bugete fără secrete!“ are drept scop creșterea nivelului de transparență în derularea procesului bugetar din Republica Moldova, consolidarea participării civice la procesul bugetar și îmbunătățirea comunicării dintre societatea civilă și factorii de decizie pe dimensiunea bugetului național și a bugetelor locale.

Pentru atingerea acestor obiective, în perioada mai-iulie 2019, IDIS „Viitorul” va desfășura o serie de activități și evenimente de instruire, informare și conștientizare publică privind procesul bugetar din Republica Moldova. Desfășurarea acestor activități va contribuie la sporirea transparenței bugetului și va încuraja participarea cetățenilor în procesul bugetar la nivel național, regional și local.

Primul eveniment public la care invităm tinerii, profesorii și membrii ai societății civile este discuția publică „Tinerii pentru bugete transparente: informare și participare în procesul bugetar”. În cadrul discuției economista Diana Enachi de la IDIS „Viitorul” va vorbi despre transparența bugetului din Republica Moldova și cum pot tinerii participa la procesul bugetar, iar expertul în politici economice, Veaceslav Ioniță, și ex-vicepreședintele CNTM, Adrian Băluțel vor veni cu o analiză a bugetului public național prin prisma sectorului de tineret. Evenimentul va avea loc vineri, 24 mai, ora 10.00, la ASEM, blocul F, sala 103.

Totodată, așteptăm aleșii locali și funcționarii publici din toată țara, cât și alte persoane interesate, să participe la sesiunile de instruire „Administrații publice eficiente cu bugete transparente”, desfășurate la nivel național:

  1. Primăria municipiului Cahul: 27 mai 2019,  ora 10.00
  2. Primăria orașului Ialoveni: 29 mai 2019, ora 9.30
  3. Primăria municipiului Bălți: 3 iunie 2019, ora 10.00
  4. Primăria municipiului Chișinău: 6-7 iunie 2019, ora 9.30
  5. Primăria municipiului Comrat: 10 iunie 2019, ora 10.00

Suntem convinși că implicarea cetățenilor, a autorităților publice și societății civile va contribui la sporirea transparenței bugetare în Republica Moldova și va încuraja o mai bună comunicare și colaborare între toți actorii implicați în procesele bugetare din țara noastră.

Pentru participarea la evenimentele publice din cadrul proiectului „Bugete fără secrete“ și alte informații, contactaţi: Ana – Maria Veverița, Ofițer de comunicare, pe e-mail la ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221 844.

……………..

Proiectul „Bugete fără secrete!“ este realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. Pentru mai multe detalii despre noi accesați.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) creează parteneriate pentru promovarea unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale guvernului american.

Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare financiare robuste care să sprijine economii de piață sănătoase în țari în curs de dezvoltare și emergente.  Ca entitate non-profit, bazată pe parteneriat public-privat, FSVC desfășoară, la cererea beneficiarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii financiare, care activează ca voluntari neremunerați, ori în cazuri specifice, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe obiective și la cele mai înalte standarde. 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

SCOATE LOCALITATEA DIN ANONIMAT! Participă la competiția celor mai bune practici în administrația locală

Ai în localitatea ta inițiative de succes cu care te mândrești? Atunci scoate-te din anonimat ca să le cunoască toată țara și să fie premiate. Pentru asta, IDIS „Viitorul”, împreună cu Consiliul Europei te invită să participi la ediția 2017 – 2018 a Programului celor mai bune practici în administrația publică locală din Moldova.

Scopul acestei program este acela de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din administrația publică locală din Republica Moldova, precum și a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țară.

Secțiunile competiției celor mai bune practici pentru ediția curentă sunt:

  1. Transparența face diferența!
  2. Implicare locală pentru revitalizare urbană
  3. Patrimoniu cultural și tradiții autentice acasă
  4. Comunități inteligente prin servicii publice eficiente

Competiția presupune parcurgerea a trei etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor depuse, desemnarea și premierea câștigătorilor.

Pentru a participa, practica locală trebuie să fie implementată în perioada iunie 2017 – decembrie 2018.  Cele mai bune practici vor fi evaluate în baza GRILEI DE CRITERII

DATA LIMITĂ de înscriere la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova este 1 IUNIE 2019. Astfel, autoritățile administrației publice locale vor transmite FORMULARUL DE PARTICIPARE completat la următoarele adrese:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS „Viitorul”, pentru „Programul Bunelor Practici” sau

programul.bunelepractici@gmail.com cu mențiunea „Programul Bunelor Practici”

Autorităţile publice locale pot înscrie în competiție maxim patru (4) cazuri de bună practică implementate, dar nu mai mult de două (2) aplicații în cadrul aceleiași secțiuni tematice. Astfel, pentru fiecare practică trebuie completate şi expediate formulare de participare separate. Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare care au obținut rezultate până în momentul înscrierii în competiție.

Nu pot participa în competiția națională proiectele de bună practică care au fost premiate la edițiile anterioare ale programului sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate. Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare care au obținut rezultate până în momentul înscrierii în competiție.

Cele mai bune practici vor fi premiate în cadrul unei Ceremoniei Naționale și vor fi diseminate printr-o Antologie de bune practici și documentarul „Împreună pentru performanțe în guvernarea locală”.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat de către IDIS Viitorul”, cu suportul financiar al Consiliului Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail programul.bunelepractici@gmail.com.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

30 de străzi din Călărași vor avea sisteme moderne de iluminare

 

Treizeci și unu de străzi importante din orașul Călărași își vor înnoi din toamnă sistemele de iluminat public. Este vorba de străzile centrale ale orașului, printre care str. Mihai Eminescu, str. Ștefan cel Mare sau str. Mihail Sadoveanu. Aceste străzi au fost analizate și vizitate în cadrul ședinței Comitetului Director, care a avut loc pe 22 aprilie la Călărași. La ședință au participat oficiali de la Delegația UE în Republica Moldova, de la programul SUDEP, reprezentanți ai Primăriei Călărași, ai IDIS „Viitorul”, ai Alianței pentru Eficiență Energetică și membri ai societății civile.

Evenimentul a pus în discuție progresul proiectului pe parcusul anului 2018, problemele de implementare, dar și activitățile planificate pentru următoarele luni. De asemenea, în cadrul ședinței, Irina Plis și Petr Comarov, experți energetici în cadrul Alianței pentru Eficiență Energetică și-au împărtășit lecțiile învățate și experiența de achiziții publice în cadrul proiectelor de eficiență energetică din orașele Ocnița și Cantemir. La final, cei prezenți au făcut o vizită la obiectivele din orașul Călărași care urmează a fi iluminate.

Astfel, în orașul Călărași urmează a fi montate 900 de corpuri de iluminat LED pe o lungime de aproximativ 25 de km, iar cablurile de alimentare cu energie electrică vor fi trasate subteran. Lucrările vor fi efectuate în cadrul proiectului susținut de UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Proiectul de eficiență energetică din orașul Călărași este unul important pentru noi pentru că aduce economii substanțiale orașului și oferă beneficii reale cetățenilor. Conștientizăm că aducerea luminii pe străzi este o oportunitate pentru cetățeni să se simtă în siguranță. Sper mult ca proiect să devină un exercițiu pentru noi ca să vedem care au fost beneficiile pentru cetățeni și sper că în viitor, toate aceste activități vor spori capacitățile primăriei de a implementa pe viitor și alte proiecte de eficiență energetică, a subliniat Christian Ballaro, manager de proiecte la Delegația UE în Republica Moldova.

În același timp, Jan Waanders, lider de echipă din cadrul Programului UE pentru proiecte durabile demonstrative urbane (SUDEP) a punctat faptul că proiectul de eficiență energetică din orașul Călărași se implementează conform planului de acțiuni și are toate șansele să devină un exemplu pentru alte localități din Republica Moldova.

Primăria orașului Călărași susține că modernizarea sistemului de iluminare va aduce atât beneficii cetățenilor, cât și economii la bugetul local. „Ne propunem în cadrul proiectului să iluminăm orașul, să renovăm sistemul de iluminat stradal, să realizăm iluminatul arhitectural la Muzeul de Istorie și Etnografie, iluminatul pietonal pe străzile centrale ale orașului, stadionul orășenesc și două romanițe din preajma primăriei și implementarea unui sistem de management energetic de ultimă generație. Ne dorim ca proiectul nostru să fie unul de succes ca orașul nostru să fie primul în Republica Moldova cu asemenea sistem modern de iluminat stradal și să devenim un oraș smart”, a spus Victor Ambroci, viceprimarul orașului și președintele Comitetului Director al proiectului.

Tehnologiile de modernizare a sistemului de iluminat din orașul Călărași urmează să fie integrate într-un singur sistem și au menirea de a aduce plus valoare întregului proiect, dar și să amplifice beneficiile și avantajele unui sistem public de iluminat

 „Orașul Călărași își propune să devină orașul cu cel mai performant sistem de iluminat public din Republica Moldova. Pe lângă cele mai moderne tehnologii de control și comandă, proiectul pentru modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Călărași conține și unele elemente inovative, precum trasarea cablurilor de alimentare cu energie electrică pe sub pământ pe o porțiune de jumătate de kilometru, iluminarea arhitecturală a unei clădiri istorice și iluminarea pistei de alergare a stadionului orășenesc”, spune expertul în energetică de la IDIS „Viitorul”, Ion Muntean.

Potrivit raportul de audit energetic, străzile/sectoarele cu cele mai mari costuri investiționale sunt Ștefan cel Mare (500 mii lei), Vătămăneasa (380 mii lei), Testimițeanu (228 mii lei), Mihail Sadoveanu (180 mii lei) și M. Eminescu (170 mii lei). Respectiv, ca urmare a proiectului, economiile financiare de energie electrică pe strada Ștefan cel Mare vor fi de 132, 65 mii lei/an, iar pe strada Mihai Eminescu – economii de 72,5 mii lei/an. De asemenea, străzile care sunt amplasate în partea de jos a colinei (Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare și Alexandru cel Bun), vor beneficia de linii electrice subterane.

În același timp, va fi iluminat și stadionul orășenesc, în special pista de alergare, cât și o clădire arhitecturală din localitate. Sistemul modern de iluminat va include și un sistem online de monitorizare, control şi dirijare.

Actualmente, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași are un grad de funcționare de 54% și un consum anual de 216 mii lei. Consumul actual mediu lunar de energie este de aproximativ 7 550 kWh, sau circa 90 600 kWh anual. În termeni financiar, acest lucru indică un cost de 216 350 lei anual. Prin urmare, tehnologiile moderne vor reduce costurile de întreținere pentru un sistem public de iluminat modern.

Comitetul Director are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare.

Proiectul Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul presupune instalarea unei rețele de iluminat de 25 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice din orașul Călărași. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Proiectul de eficiență energetică din orașul Călărași și-a prezentat rezultatele pentru anul 2018

 

Primul audit energetic pentru sistemul de iluminat stradal în orașul Călărași, 48 de km de străzi analizate, zilele energiei din cadrul Săptămânii europene a energiei durabile, desfășurate în premieră în orașul Călărași. Acestea sunt doar câteva din rezultatele proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” pentru primul an de implementare - 2018. Raportul de activitate al proiectului a fost prezentat pe 4 aprilie în cadrul ședinței Comitetului Director.

Proiectul de eficiență energetică este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în perioada 2018-2020. Proiectul presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice din orașul Călărași. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Actualmente, potrivit raportului energetic, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași are un grad de funcționare de 54% și un consum anual de 216 mii lei. Consumul actual mediu lunar de energie este de aproximativ 7 550 kWh, sau circa 90 600 kWh anual. În termeni financiar, acest lucru indică un cost de 216 350 lei anual. Prin urmare, tehnologiile LED ar permite reducerea costurilor de întreținere pentru un sistem public de iluminat modern. 

Faptul că ne întâlnim periodic în cadrul Comitetului Director pentru a discuta implementarea proiectului privind iluminatul public stradal în orașul Călărași arată atitudinea serioasă a membrilor în raport cu obiectivele trasate. În acest context, discuția de astăzi a fost una utilă pentru toate părțile și am clarificat împreună acțiunile urgente și cele planificate pentru următoarele luni. Iar astfel de discuții și întâlniri mobilizează cu siguranță întreaga echipă de implementare a proiectului”, a punctat Liubomir Chiriac, managerul proiectului.   

„O componentă importantă a proiectului este auditul energetic, care a fost realizat în premieră în orașul Călărași. Astfel, cu ajutorul acestei analize, Primăria a reușit să identifice soluțiile eficiente și inovative privind sistemul public de iluminat stradal, este de părere Cristina Smolenschi, coordonator de proiect.

IDIS „Viitorul” și Primăria orașului Călărași au colaborat pe perioada implementării proiectului atât cu autoritățile raionale, cu instituțiile publice și cu cetățenii orașului Călărași pentru a determina viziunea beneficiarilor în ceea ce privește eficiența energetică. Totodată, partenerii au stabilit reguli comune de transparență și au împreună au realizat ulterior și alte proiecte, fapt care le-a consolidat relația de colaborare, se arată în raport.

„Orașul Călărași își propune să devină orașul cu cel mai performant sistem de iluminat public din Republica Moldova. Pe lângă cele mai moderne tehnologii de control și comandă, proiectul pentru modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Călărași conține și unele elemente inovative, precum trasarea cablurilor de alimentare cu energie electrică pe sub pământ pe o porțiune de jumătate de kilometru, iluminarea arhitecturală a unei clădiri istorice și iluminarea pistei de alergare a stadionului orășenesc, a menționat expertul în energetică, Ion Muntean.

Comitetul Director are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

OPINIE//Strategia energetică ar putea reduce dependenţa Republicii Moldova de energia importată


Anul 2020 este unul de cotitură pentru Republica Moldova, fiind anul integrării totale în piața internă de energie a Uniunii Europene. În acest sens, legislaţia ţării va fi armonizată cu acquis-ul Comunităţii Energetice şi convergentă cu acquis-ul UE, se arată în Strategia energetică a Republicii Moldova. Iar măsurile de eficiență energetică vor contribui la reducerea consumului de energie cu 20% şi utilizarea surselor regenerabile de energie celor mai apropiate de costul energiei convenţionale până în anul 2020.

Aflați din ediția de martie a Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” care sunt măsurile de eficiență energetică ale Republicii Moldova până în 2020.

În numărul doi al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

PREMIERĂ: Primul audit energetic în orașul Călărași pentru sistemul de iluminat stradal, modernizat cu bani europeni
REFORMĂ: Agenția pentru Eficiență Energetică a fuzionat cu Fondul pentru Eficiență Energetică
INTERVIU: Ion Muntean: „Sistemul de iluminat trebuie să răspundă în primul rând la necesitățile vieții moderne ale populației”
5 MARTIE -  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EFICIENȚEI ENERGETICE: 25 de sfaturi practice pentru un plus de eficiență economică la energie
GHIDUL TĂU ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: Etapele de construire, restabilire și reconstituire a unui sistem de iluminat public stradal

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ion Muntean: „Sistemul de iluminat trebuie să răspundă în primul rând la necesitățile vieții moderne ale populației”

 

Investiția într-un sistem de iluminare stradală eficientă din punct de vedere energetic poate fi un schimbător de imagine pentru localitățile din Republica Moldova. Trecerea la sistemele moderne de iluminat stradal, bazate pe tehnologia LED-urilor oferă un consumul redus de energie și aduce o serie de avantaje socio-economice, cum ar fi siguranța și confortul cetățenilor. Ce înseamnă un iluminat public stradal modern, care sunt soluțiile eficiente ale sistemului de iluminat public stradal și care dintre localitățile din Republica Moldova se pot mândri cu un sistem de iluminat public modern și eficient din punct de vedere energetic, aflați din interviul cu expertul în energetică, Ion Muntean.

- Ce este un sistem de iluminat public stradal și ce include acesta?

- Un sistem de iluminat public stradal reprezintă ansamblu de elemente tehnice care include corpuri de iluminat, sursa de lumină, piloni pentru fixare, fire electrice, elemente de comandă și protecție. Acestea au menirea de a asigura iluminarea pe timp de noapte a zonelor carosabile și celor pietonale, oferind astfel confort și siguranță pietonilor și șoferilor.

- Cum ai descrie sistemul actual de iluminat public stradal în Republica Moldova?

- Sistemul actual de iluminat public stradal din localitățile din Republica Moldova este în cea mai mare parte învechit și nefuncțional, fiind construit încă în perioada sovietică, când pentru proiectarea și construcția acestuia nu se ținea cont de aspectele de eficientizare energetică din cauza disponibilității energiei ieftine. Cheltuielile pentru operarea și mentenanța lui (acolo unde mai sunt părți funcționale ale sistemului), sunt destul de mari, însă nivelul de confort este sub normativele în vigoare în cele mai multe cazuri. Caracteristic pentru aceste sisteme este aspectul dezolant cu piloni înclinați, fire electrice rupte, corpuri de iluminat deteriorate sau dezmembrate.

- Ce înseamnă un iluminat public stradal modern?

- Un sistem performant de iluminat public este cartea de vizită a unei localități pe timp de noapte. Acesta are posibilitatea să ofere o altă imagine, mult mai bună și plăcută asupra situației reale. Sistemul de iluminat trebuie să răspundă în primul rând la necesitățile vieții moderne ale populației. Comparativ cu un sistem de iluminat de tip vechi, cel modern îmbină și elemente inteligente soft care ajută la o mai bună gestionare a sistemului de iluminat, cu un consum minim de energie și fiabilitate maximă. Acesta oferă posibilitatea de aplicare a celor mai noi soluții și tehnologii de eficientizare a consumului de energie, iar gestionarea lui este posibilă de la distanță.

- Ce trebuie să știe cetățenii despre beneficiile iluminatului stradal modern față de iluminatul clasic? Care sunt însă dezavantajele acestor tehnologii?

- Un sistem de iluminat modern, pe lângă beneficiile legate de confort și siguranță, reprezintă și o premisă pentru dezvoltarea economică a unei localități. Prin structură și aspectele sale funcționale, un sistem de iluminat modern oferă un nivel înalt de confort, cu cheltuieli de operare și întreținere minime, net inferioare celor necesare în cazul unui sistem clasic. Tehnologiile noi într-un sistem modern de iluminat nu prea au dezavantaje, cu excepția faptului că este necesară o persoană care să cunoască gestionarea eficientă a unui sistem de iluminat stradal.

În condițiile Republicii Moldova, unde persistă problema asigurării cu cadre calificate, lipsa unui specialist pregătit în gestionarea sistemelor moderne de iluminat face imposibilă valorificarea la maxim a tuturor avantajelor oferite de acestea, care în final să genereze economii maxime de energie, asigurând un nivel înalt al parametrilor de calitate.

- Care sunt soluțiile eficiente din punct de vedere tehnic și economic ale sistemului de iluminat public stradal?

- Soluțiile eficiente pornesc de la utilizarea celor mai eficiente surse de iluminat. Tehnologiile actuale de iluminare pe bază de LED sunt cele mai eficiente în prezent. Fiind combinate cu sisteme de comandă și gestionare la distanță, acestea oferă posibilitatea operării unui sistem de iluminare stradală la parametrii normați cu cheltuieli minime. Eficiența maximă poate fi obținută prin reducerea la maxim a timpului de funcționare în perioada în care zonele iluminate nu sunt circulate de pietoni sau autovehicule. În acest sens, există soluții de detectare a prezenței pietonilor sau autovehiculelor de la o anumită distanță până aceștia ajung în zona iluminată.

O altă soluție destul de practicată în orașele mari o constituie dimarea corpurilor de iluminat. Această soluție permite ajustarea nivelului intensității luminoase, corespunzător și consumul de energie, în trepte, pe parcursul intervalelor de timp prestabilite. Spre exemplu, până la ora 23:00 și de la 05:00 până la deconectare sistemul să funcționeze la intensitatea luminoasă de 100%, iar în intervalul de timp 23:00-05:00 aceasta să fie redusă la 50% sau poate și la 30% pe un anumit interval de timp.   

- Ce tehnologii se implementează în sistemele de iluminat public stradal și care sunt actuale pentru Republica Moldova?

- Tehnologiile actuale permit adaptarea unui sistem de iluminat public clasic la cele mai diverse necesități ale utilizatorilor. Acesta poate fi programat și comandat de la distanță prin intermediul unui calculator sau telefon mobil. La fel, pe calculator se pot depista ușor străzile și chiar locațiile unde un corp de iluminat sau mai multe, nu funcționează. În situația în care în multe localități din Republica Moldova nu există un sistem de iluminat stradal funcțional, eforturile minime necesare ar consta în înlocuirea firelor și corpurilor de iluminat cu altele noi pe bază de LED-uri.

Un aspect important în fiabilitatea unui sistem de iluminat îl reprezintă modul de amplasare a firelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat. În mod tradițional, firele sunt trasate pe pilonii existenți. Acest lucru face sistemul vulnerabil pe timp de ploi, vânt puternic sau ninsoare, când firele se pot rupe din diverse motive. Soluția practicată pe larg în orașele europene o constituie trasarea firelor pe sub pământ. În cadrul proiectului de modernizare a sistemului de iluminat stradal din orașul Călărași va fi pilotată această practică pe o porțiune de stradă de aproximativ 500 m.

- Cum funcționează sistemele de dirijare și automatizare a iluminatului public stradal? Care sunt avantajele și dezavantajele  lor?

- Elementele de dirijare și automatizare a sistemului de iluminat public reprezintă un set de dispozitive numite în limbajul tehnic controlere, care, fiind conectate la sistemul clasic de iluminat, permit programarea diferitor regimuri de funcționare prin ajustrea timpului de conectare și deconectare a acestuia fără intervenția factorului uman în acel timp.

La fel, interacțiunea cu aceste controlere se poate face la distanță prin intermediul unor module care pot comunica fie prin internet, unde radio, fire electrice etc. În acest mod, dirijarea unui sistem de iluminat stradal poate fi făcută direct din birou prin intermediul unui calculator până la partea lucrului, ce constă în a repara fizic un dispozitiv sau a schimba o anumită sursă de iluminat pe care noi o putem depista printr-un sistem inteligent care ne poate identifica locație în câteva secunde.

- Care dintre localitățile din Republica Moldova se pot mândri, în opinia ta, cu un sistem de iluminat public modern și eficient din punct de vedere energetic?

- În Republica Moldova au fost implementate sisteme moderne de iluminat public în mai multe localități, însă la o scară relativ mică comparativ cu necesitățile reale. Recent, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în orașele Cantemir și Ocnița au fost implementate sisteme inteligente de iluminare stradală care încorporează și elementul de comandă la distanță. De asemenea, și în municipiul Chișinău apar străzi cu sistem modern de iluminare. Totuși, gradul de aplicare a soluțiilor moderne de iluminat stradal este unul foarte redus din cauza posibilităților limitate ale autorităților publice locale de a investi într-un asemenea sistem.

-Ce trebuie de întreprins înainte de a lua decizia de a construi sau moderniza un sistem de luminal public stradal într-o localitate?

- Majoritatea sistemelor de iluminare publică se află la balanța autorităților publice locale. În majoritatea localităților, sistemele vechi de iluminat sunt funcționale la un nivel mai jos de 25%. În cazul modernizării unui sistem de iluminat public, costurile ulterioare de operare pot să le depășească pe cele actuale din considerente legate de creșterea calității și extinderea sistemului de iluminat la 100%. Costurile de modernizare a unui sistem de iluminat public sunt destul de mari, fapt ce limitează foarte mult capacitatea autorităților publice locale să modernizeze un sistem de iluminat cu forțele proprii. La fel, trebuie menționată și necesitatea capacităților de operare și întreținere a unui sistem de iluminat public. În cazul primăriilor mici acest lucru devine practic imposibil de realizat.

În situația în care totuși se găsesc mijloace finanicare pentru modernizarea sistemului de iluminat, o soluție pentru deservirea acestuia ar fi cooperarea inter-municipală, în scopul creării unei întreprinderi care să presteze un serviciu public de iluminare mai multor primării. Toate aceste aspecte trebuie luate în considerație atunci când se examinează posibilitatea modernizării unui sistem de iluminat public. În acest sens, este necesară efectuarea unui audit energetic care va analiza în detalii sistemul existent și cele mai eficiente soluții de modernizare. Acesta poate fi complementat și de un studiu de fezabilitate pentru examinarea posibilități de cooperare inter-municipală la etapa de deservire a sistemului de iluminat, în comun cu alte autorități publice.      

- Către anul 2021 orașul Călărași va deveni primul din Moldova care va înlocui în totalitate iluminatul stradal cu unul modern. Peste 500 corpuri de iluminat vor fi instalate pe 23 de străzi cu lungimea totală de 21 km și consumul anual de energie electrică se va reduce cu 65%. Ce sfat ai oferi Primăriei orașului Călărași pentru a face față gestionării și întreținerii durabile a sistemului eficient de iluminat public stradal?

- Într-adevăr orașul Călărași, prin intermediul proiectului finanțat de către Uniunea Europeană își propune să devină orașul cu cel mai performant sistem de iluminat public din Republica Moldova. Pe lângă cele mai moderne tehnologii de control și comandă, proiectul pentru modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Călărași conține și unele elemente inovative, precum trasarea cablurilor de alimentare cu energie electrică pe sub pământ pe o porțiune de jumătate de kilometru, iluminarea arhitecturală a unei clădiri istorice și iluminarea pistei de alergare a stadionului orășenesc.

Toate acestea urmează să fie integrate într-un singur sistem și au menirea de a aduce plus valoare întregului proiect, dar și să amplifice beneficiile și avantajele unui sistem public de iluminat. Amploarea sistemului nou ce urmează a fi construit necesită și unele capacități și eforturi în gestionarea acestuia în cea mai eficientă manieră. În acest scop, Primăria orașului Călărași trebuie să angajeze o persoană responsabilă de managementul energiei la nivel de oraș. Această persoană ar trebui să aibă o poziție centrală în implementarea politicii energetice la nivel de oraș, să interacționeze cu instituțiile relevante în domeniu și să aibă și un rol de catalizator al investițiilor în infrastructura energetică a orașului.    

- Cum vezi sistemul de iluminat public stradal în Republica Moldova în următorii 10 ani?

- Prefer să vin cu un răspuns mai optimist la această întrebare. Tendința actuală sugerează clar că tehnologiile pe bază de LED vor domina sistemele de iluminat public. Situația actuală impune necesitatea lansării unor programe la nivel național de modernizare a sistemelor de iluminat public, astfel, pe parcursul a 10 ani ar putea fi schimbată total imaginea localităților pe timp de noapte. În această perioadă sper să fie pusă în aplicare tarifarea diferențiată pentru gestionarii sistemelor de iluminat public, fapt ce ar permite reducerea cu minim 30% a cheltuielilor pentru consumul de energie electrică doar prin aplicarea coeficientului 0.6 de la tariful stabilit în intervalul de timp 22-7, așa cum legislația actuală oferă această posibilitate, însă din motive mai puțin cunoscute, nu este încă aplicată în Republica Moldova.

- Mulțumesc pentru interviu!

Pentru conformitate, Ana-Maria Veverița


 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Pretinsele afaceri imobiliare – cele mai dese învinuiri aduse APL

Administrarea bunurilor imobile contrar procedurilor reprezintă faptele de care cel mai des sunt învinuiți aleșii locali la intentarea cauzelor contravenționale. Acestea reprezintă circa o treime din numărul cauzelor contravenționale analizate, potrivit raportului nr. 3 ”Monitorizarea cauzelor penale și contravenționale în privința reprezentanților administrațiilor publice locale referitor la actele conexe corupției” elaborat de către expertul legal al IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan.

Invocarea „intereselor publice” în calitate de urmări prejudiciabile ale celor 2 contravenții are de regulă un caracter arbitrar. Analiza efectuată ne arată că în 13 cauze contravenționale au fost invocate drept urmări prejudiciabile „interesul public”. În lipsa unei noțiuni în Codul Contravențional, care ar determina semnificația „interesului public” ca valoare socială, persistă interpretări și estimări subiective din partea organelor de drept.

Sunt inexplicabile cauzele contravenționale pe motiv că primarul nu a informat și nu a adus la cunoștință consilierilor și altor subiecți scrisorile și răspunsurile recepționate în Primărie. Nu este clar care este gradul de pericol social al unor astfel de fapte din partea primarilor pentru a porni dosare contravenționale împotriva lor, precum și existența sau inexistența unei daune interesului public sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Remarcăm și anumite erori procedurale la intentarea cauzelor contravenționale, constatate în hotărârile finale ale instanțelor de judecată. Aici notăm calificarea incorectă a faptelor aleșilor locali, cu indicarea comiterii unor acţiuni din neglijenţă. La fel, menționăm constatarea contravenției de către o autoritate care nu avea astfel de competențe conform prevederilor Codului Contravențional, fie întocmirea incompletă a actelor procesuale.

Totodată, sancțiunea contravențională „privarea dreptului de a deţine anumite funcţii” este extrem de vagă, nefiind specificate clar situațiile când privarea poate fi aplicată și nu ține cont de particularitățile aleșilor locali. Subliniem faptul că în cazul unui primar, aplicarea sancţiunii respective înseamnă efectiv lipsirea de mandatul acordat de alegători.

În concluzie autorul raportului Viorel Pîrvan susține că pentru evitarea situațiilor în care autoritățile publice locale sunt învinuite pe nedrept e nevoie de evaluarea corectă și argumentarea motivată a daunelor cauzate interesului public și sporirea capacităților oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat la efectuarea controlului de legalitate, pentru depistarea și sesizarea eventualelor încălcări în deciziile și dispozițiile autorităților publice locale în scopul evitării unor posibile dosare contravenționale.

Raportul ”Monitorizarea cauzelor penale și contravenționale în privința reprezentanților administrațiilor publice locale referitor la actele conexe corupției” este realizat de IDIS Viitorul  și CALM cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectul și opiniile exprimate în cadrul acestei publicații țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației  Soros-Moldova.

Raportul poate fi accesat aici.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages