Color: 
12b758

Anunțuri

Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în

 

În scopul respectării recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății privind tendințele de evoluție la nivel global, regional și național a infecției COVID-19, asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim un metru, luând în considerare că în Republica Moldova a fost instituit gradul de alertă Cod roșu la nivel național referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, Primăria orașului Călărași în parteneriat cu IDIS „Viitorul” anunță extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Astfel, noul termen limită de depunere a ofertelor este 04 mai 2020, ora locală 10.00.

Totodată, ședința de informare programată pentru 23 martie 2020, ora locală 10.00 se transferă pentru data de 13 aprilie 2020, ora locală 10.00.

Depunerea ofertelor: 

Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență. Toate ofertele trebuie recepționate de către Autoritatea Contractantă până pe 04 mai 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trebuie trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:
Primăria Călărași
Str. M. Eminescu 19
Orașul Călărași, MD-4400
Republica Moldova

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos:

Dosarul licitației în limba română

și accesând următoarele link-uri de pe pagina oficială a Primăriei orașului Călărași - www.calarasi-primaria.md:

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria orașului Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, or. Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Smolenschi Cristina sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md 

***********

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Expertul energetic Ion Muntean: „Sectoarele eficienței energetice și a energiei regenerabile nu sunt prioritare în procesul de implementare a Acordului de Asociere”

 

Sectoarele eficienții energetice și a energiei regenerabile în procesul implementării Acordului de Asociere au fost lăsate în umbră în ultimii ani. Aceste segmente sunt considerate prioritare de Comunitatea Energetică Europeană (CEE), iar statele membre ale CEE și-au asumat mai multe angajamente care urmau a fi atinse până în anul 2020. Este vorba de reducerea consumului anual de energie cu 20%, o pondere a energiei regenerabile de 17% din consumul total de energie și de 10% din cel al energiei electrice. De asemenea, se prevede o reducere cu 25% a emiselor de CO2 și altele. Constatăm, deocamdată, că în Republica Moldova nu există suficientă voință politică de a susține și promova aceste sectoare ale domeniului energetic, este de părere expertul energetic Ion Muntean.

Aflați din numărul patru al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” cum sunt transpuse standardele europene în domeniul eficienței energetice din Republica Moldova, dar și alte subiecte interesante.

În numărul de februarie 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

EVALUARE: Provocările și progresul proiectului de eficiență energetică din orașul Călărași, discutate la o nouă ședință a Comitetului director
NOUTĂȚI: Platforma pentru Dezvoltare Locală Durabilă, lansată cu suportul Uniunii Europene la Chișinău
Agenția pentru Eficiență Energetică a început consultările pe marginea lansării apelului de propuneri de proiecte în domeniul iluminatului public stradal
OPINIE: Ion Muntean: „Sectoarele eficienței energetice și a energiei regenerabile nu sunt prioritare în procesul de implementare a Acordului de Asociere”
SOLUȚII: Masă rotundă pentru comunitatea din Călărași privind soluțiile de optimizare a consumului de energie
Soluții de monitorizare a consumului de energie pentru precizie și eficiență energetică
INSTRUIRE: Reprezentanții autorităților locale din raionul Călărași, instruiți în domeniul achizițiilor publice eficiente energetic
CALENDAR: Evenimentele lunii martie 2020

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Sporirea eficienţei energetice în comunitățile din Moldova depinde de implementarea corectă a politicilor naționale în domeniu

 

Care este politica europeană în domeniul eficienței energetice? Ce prevede Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020? Care sunt atribuțiile autorităților publice locale pentru atingerea obiectivelor naționale în domeniul eficienței energetice și promovează eficiența energetică pe plan local? Acestea sunt câteva dintre subiectele mesei rotunde „Ce trebuie să știe cetățenii despre legislația în vigoare privind eficiența energetică”, desfășurată pe 6 martie în orașul Călărași. Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul“ în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

 „Aceste evenimente publice pe care le desfășurăm împreună cu IDIS „Viitorul” abordează domeniul eficienței energetice după etape, începând cu ce înseamnă eficiența energetică, facturarea consumului de energie, dar și legislația în vigoare. Sper ca această masă rotundă să fie de perspectivă pentru a atinge obiectivele de eficientizarea consumului de energie cu 20% și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 pentru orașul Călărași”, a declarat viceprimarul orașului Călărași, Vladirmir Susarenco.

Discuțiile mesei rotunde au abordat prevederile legislației naționale și internaționale privind eficiența energetică; obiectivele naționale, măsurile de politică, precum și atribuțiile autorităților publice în domeniul eficienței energetice în Republica Moldova. Evenimentul a adunat specialiști din administrația publică, reprezentanți ai instituțiilor publice din raionul Călărași și societății civile.

Politicile naționale în domeniul eficiența energetică sunt elaborate în contextul implementării Acordului de Asociere, armonizării legislației în domeniul eficienței energetice la acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Printre legislația europeană transpusă se numără Directiva Europeană 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor; Directiva Europeană 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică

„Domeniul eficienței energetice a devenit o prioritate pentru Republica Moldova odată cu adoptarea Legii cu privire la energetică din 19.02.1998”. Conform acestei legi, autoritățile locale au atribuția de construi obiective energetice, coordonează lucrările de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la obiectivele energetice, reglementarea alocaţiilor de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului de asigurare a consumatorilor din teritoriu cu resurse energetice; dar și acordarea de compensaţii nominale la plata consumului normat de resurse energetice păturilor social-vulnerabile”, spune Ion Muntean, expert în energetică de la IDIS „Viitorul”.

În contextul politicilor naționale în domeniu, principalele prevederi ale Legii nr. 139 cu privire la eficiența energetică din 19.07.2018 se referă la consolidarea capacităților autorității publice responsabile de implementarea politicilor de eficiență energetică; obligațiile în domeniul eficienței energetice; auditul energetic; consolidarea capacităților managerilor energetici, eficiența energetică în achizițiile publice, dar și promovarea eficienței energetice la nivel național. Potrivit legii, creșterea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice a statului datorită contribuției majore pe care o are la îmbunătățirea siguranței alimentării cu energie și a competitivității, la dezvoltarea durabilă, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, participanți au aflat de la managerul proiectului, Liubomir Chiriac, care sunt măsurile de eficiență energetică la nivel național și în mod special atribuțiile autorităților administrației publice locale.

Politicile în domeniul eficienței energetice la nivel local sunt incluse în planurile locale  de acțiuni în domeniul eficienței energetice, Aceste planuri se elaborează pentru un termen de 3 ani și trebuie să corespundă cu Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice, dar și cu strategiile de dezvoltare. Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea desemnează managerii energetici raionali, iar la nivelul primăriilor,pot fi desemnați manageri energetici locali în vederea promovării eficienței energetice la nivel de comunitate”. În același timp, autoritățile publice locale trebuie să publice pe paginile lor web oficiale informații despre măsurile întreprinse în domeniul eficienței energetice, cu periodicitatea de cel puțin un an.

În opinia participanților, aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice va contribui la atingerea obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice, iar autorităților publice și cetățenii joacă un rol important în acest sens.

Avem nevoie să cunoaștem legislația în domeniul energetic, căci suntem o țară care nu are această cultură de politici de eficientizare a energiei, pentru o viață mai bună. Ar fi bine ca să existe astfel de instruiri la nivelul tuturor autorităților publice locale, ca subiectul să fie mediatizat, iar societatea – educată pentru a salva planeta, orașul și casa în care trăim”, zice Mariana Iurcu, cetățean activ al orașului Călărași și muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

La rândul său, specialistul în construcții din cadrul Primăriei orașului Călărași – Ion Radu, a adăugat: „Am aflat multe informații interesante și utile din legile și directivele europene care au fost prezentate astăzi. De exemplu am aflat cum poate fi calculat consumul energetic și cum poate fi economisit. Consider că, aplicată corect, această informație este doar benefică consumatorilor, specialiștilor și aleșilor locali din administrația publică locală”.

Iar Lilia Rață, specialist în atragerea investițiilor la Primăria orașului Călărași este de următoarea părere: „Evenimentul este binevenit pentru a îmbunătăți cunoștințele și capacitățile cetățenilor și a autorităților publice locale privind legislația în domeniul eficienței energetice. Administrația publică locală poate deveni un promotor la nivel local de reducere a consumului de energie prin aplicarea legislației în domeniu în procesele de achiziții publice, cât și prin informarea cetățenilor privind modul în care fiecare se poate implica în reducerea emisiilor de carbon pentru creșterea calității vieții cetățenilor”.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

..............

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Autoritățile locale trebuie să-și consolideze permanent capacitățile de implementare a proiectelor de eficiență energetică

 

Specialiștii din administrația publică, aleși locali și cetățeni din raionul Călărași și-au dat întâlnire pe 28 februarie la seminarul de instruire „Creșterea capacităților autorităților publice locale privind dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniului eficienței energetice. Identificarea și atragerea resurselor suplimentare de finanțare în comunități”.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

Instruirea a pus în discuție modalitățile de identificare și atragerea investițiilor în comunitate, precum și creșterea capacităților autorităților publice locale în ce privește dezvoltarea și implementarea proiectelor, și în mod special a inițiativelor de eficiență energetică. Prezentările au fost oferite de economistul Sergiu Gaibu, expertul național al Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova – Victor Parlicov și Carolina Ungureanu, vicedirector și fundraiser la IDIS „Viitorul”.

Astfel, potrivit expertului național al Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova, Victor Parlicov, Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova, Convenţia Primarilor – Est din Moldova a fost semnată de 49 de primari, însă doar 31 dintre semnatari implementează proiecte ce duc la o dezvoltare locală durabilă. Ei şi-au asumat angajamentul de a reduce emisiile de dioxid cu 20%, până la finalul acestui an, şi cu 87%, până în 2030.

 „În prezent semnatarii Convenției Primarilor - Est își asumă reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030; îmbunătățirea rezilienței la impactul schimbărilor climatice; cooperare sporită pentru acoperirea consumului cu energie sigură, durabilă, și accesibilă. Toate acestea împreună conduc la asigurarea standardelor înalte de viață pentru cetățeni, precum și la dezvoltarea unor localități durabile și adaptate la schimbări climatice”, spune Victor Parlicov.

Convenția primarilor include patru componente de bază și anume creșterea capacităților semnatarilor, a coordonatorilor și organizațiilor de suport; oferirea suportului tehnic, colaborarea cu actorii-cheie, comunicarea și diseminarea informației din domeniu.

În același timp, participanți au aflat de la experta fundraising de la IDIS „Viitorul” – Carolina Ungureanu de ce este nevoie de finanțatori, cum se identifică potențialii donatori, unde se anunță cererile de proiecte europene sau ce oportunități există în sectorul energiei. Potrivit expertei, felul în care este evaluată și argumentată problema pe care proiectul încearcă să o soluționeze va determina gradul de convingere a finanțatorului privind susținerea proiectului. La fel, trebuie demonstrată către finanțator și la durabilitatea proiectului, la ideea că investiția nu va fi pierduta, că viitorul proiectului este planificat și există documente utile pentru susținerea financiară a proiectului după încetarea finanțării.

La rândul său, participanții au apreciat drept utile informațiile obținute în cadrul instruirii, menționând că vor aplica cunoștințele de identificare a surselor de finanțare pentru proiectele la nivel local în activitatea pe care o desfășoară.

„Seminarul a abordat un subiect actual pentru administrația publică locală, adică oportunitățile de finanțare și sursele externe de finanțare pentru proiectele din comunitate. Particip de fiecare dată cu mare plăcere la astfel de instruiri utile”, e de părere Eugen Tihonov, șeful Direcției economie de la Consiliul raional Călărași.

Seminarul a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Masă rotundă pentru comunitatea din Călărași privind soluțiile de optimizare a consumului de energie

 

Cum putem reduce consumul de energie în comunitate, dar și acasă? Cum sunt implementate măsurile de eficiență energetică în contextul Acordului de Asociere și care sunt principalele provocări în vederea respectării standardelor de eficiență energetică? Acestea sunt câteva dintre subiectele mesei rotunde „Soluții practice pentru autoritățile publice locale și cetățeni privind reducerea consumului de energie”, desfășurată pe 20 februarie curent. Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul“ în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

La nivel local se fac anumite măsuri de eficiență energetică, dar pe lângă iluminare stradală, să putem economisi banii care se investesc; să fie încălzite clădirile, dar să putem economisi costurile pentru menținerea căldura. Care sunt modalitățile de economisire a energiei și ce ar trebui de făcut la nivel local, dar și la nivelul gospodăriile casnice sunt subiectele discutate și sperăm să fie binevenite și să fie aplicate în practică”, a spus managerul proiectului, Liubomir Chiriac

Discuțiile mesei rotunde au abordat conceptul de eficiență energetică în sectorul public în contextul implementării Acordului de Asociere; cât și bunele practici privind reducerea consumului de energie in instituții publice si sectorul privat. Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, reprezentanți ai instituțiilor publice din raionul Călărași și societății civile.

Sectoarele eficienții energetice sunt considerate prioritare de Comunitatea Energetică Europeană (CEE), iar statele membre ale CEE și-au asumat mai multe angajamente care urmau a fi atinse până în anul 2020. Este vorba de reducerea consumului anual de energie cu 20 %, o pondere a energiei regenerabile de 17% din consumul total de energie și de 10% din cel al energiei electrice. De asemenea, se prevede o reducere cu 25% a emiselor de CO2 și altele.

„Domeniul eficienței energetice cunoaște un progres evident în ultimii ani însă există dificultăți în asimilarea resurselor financiare disponibile. Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE Republica Moldova are șansă să reformeze sectorul energetic al țării noastre în conformitate cu acquis-ul european. Pentru asta, instituțiile responsabile din domeniu trebuie să dea dovadă de mai multă consecvență în implementarea reformelor”, spune Ion Muntean, expert în energetică de la IDIS „Viitorul”.

Potrivit lui, principalele provocări în vederea respectării standardelor de eficiență energetică în contextul Acordului de Asociere sunt angajamentele politice formale, cadrul legislativ deficitar, amploarea sărăciei energetice, datoriile mari acumulate de sectorul termoenergetic, nivelul scăzut al eficienţei energetice și al utilizării surselor regenerabile, insuficienţa capacităţilor de generare a energiei electrice, dar și cota ridicată a pierderilor în sectorul de gaze naturale electroenergetic şi cel termic.

Eficiența energetică înseamnă modalităţile prin care putem reduce consumul de energie fără să ne diminuăm confortul cetățenilor. În acest sens, participanți au aflat de la managerul proiectului, Liubomir Chiriac, cele mai bune exemple și soluții pentru reducerea consumului de energie în sectorul privat și în instituțiile publice.

Viața modernă nu poate fi concepută fără energie electrică, de aceea este recomandat să găsim soluții de economisire. În cadrul evenimentului am prezentat câteva metode prin care oricine își poate reduce semnificativ costurile pentru energie electrică și în același timp protejează mediul înconjurător. Este ușor să economisești energie și bani dacă ești atent la câteva trucuri și reușești să le respecți”. Printre aceste sfaturi se numără utilizarea aparatelor electrice moderne și eficiente energetic; scoaterea din priză a aparatele electronice și electrocasnice în momentul în care nu le folosești; eficientizează spălarea rufelor la mașină; izolarea locuinței; utilizarea becurilor fluorescente în locul celor incandescente, achiziționarea electrocasnicelor de clasa A și alte metode.

Astfel de sfaturi practice te informează cum să economisești inteligent, fiind și cel mai ușor de implementat. Sfaturile de reducerea a consumului de energie sunt ușor de memorizat și aplicat, distrugând unele clișee greșite pe care le cunoaște”, zice Mariana Iurcu, cetățean activ al orașului Călărași și muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

La rândul său, consilierul orășenesc Victor Ambroci a adăugat: „Această masă rotundă, alături de celelalte evenimente organizate în cadrul acestui proiect a adus idei și soluții practice în domeniul eficienței energetice, nu doar pentru APL-uri, dar și pentru cetățeanul simplu. Experții au prezentat instrumentele pentru analiză și monitorizare a consumul de energie, dar și unele soluții practice pentru a economisi resursele energetice. Sunt sigur că dacă fiecare cetățean, comunitate sau țară ar iniția cât mai multe campanii de informare privind necesitatea  economisirii resurselor energetice, am contribui la protejarea mediului înconjurător pentru următoarele generații. Doar împreună putem salva planeta”.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

INSTRUIRE// Soluții de monitorizare a consumului de energie pentru precizie și eficiență energetică

 

Analiza și monitorizarea energiei contribuie la estimarea corectă a consumului de energie, identifică și reduce risipa de energie. Aplicabile la nivel de organizații sau comunități, instrumentele de monitorizare a managementului energetic sunt niște soluții moderne care susțin creșterea economiei și stimularea securității energetice. Este concluzia la care au ajuns participanții la instruirea „Metode și instrumente pentru analiza și monitorizarea consumului de energie”, care a avut loc pe 14 februarie curent în orașul Călărași.

Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, aleși locali și experți în domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

În cadrul instruirii, experții Ion Muntean (IDIS „Viitorul”), Simion Berzoi (Green City Lab) și Vitalie Mîța de la „Termolectrica” au prezentat principalele instrumente de analiză și monitorizare a consumului de energie, și în mod special sistemul informațional de management al energiei. De asemenea, ei au relatat și o serie de exemple practice din domeniu.

„În cadrul proiectului implementat la Călărași echipa noastră pune un accent special pe transmiterea cunoștințelor și promovarea bunelor practici privind eficientizarea energiei la nivel local. Seminarul de astăzi are o semnificație aparte în acest sens. Cei prezenți la instruire au aflat cum trebuie să organizeze în comunități procesul de eficientizare a energiei și să economisească resurse financiare importante. Iar experții, la rândul său, au venit cu recomandări concrete și modele de bune practici care ar putea fi preluate și aplicate la nivel local de către autorități”, a declarat managerul proiectului, Liubomir Chiriac, la deschiderea evenimentului.

Măsurarea și monitorizarea energiei contribuie la estimarea corectă a consumului de energie. În așa mod pot fi controlate și estimate cu mai multă precizie costurile pentru energie și în acest mod există posibilitatea de a identifica și reduce risipa de energie. Pentru a reduce în mod eficient consumul de energie, este necesară identificarea factorilor ce au impact asupra utilizării energiei și implementarea măsurilor pentru reducerea risipei de energie. Monitorizarea și raportarea sunt un proces continuu și, o dată stabilit, va fi ușor și rapid de gestionat.

Cea mai ieftină măsură de eficiență energetică este urmărirea consumurilor de resurse. În acest sens, în ajutor ne vin indicatorii de performanță energetică, care arată nivelul de dezvoltare a analizei energetice. Ca recomandări pentru monitorizarea corectă a consumului de energie pot menționa colectarea sistematică și calitativă a datelor de consum a energiei, stabilirea responsabilităților de analiză energetică. Discutarea în echipă a rezultatelor analizei energetice și nu îl utimul rând, întreprinderea acțiunilor de eficientizare a consumurilor”, a subliniat managerul energetic Vitalie Mîța.

Un instrument de bază ce sprijină sistemul de management energetic în clădirile publice și comerciale este și sistemul informațional de management energetic (EMIS).

„EMIS ne permite să cunoaștem consumul real de energie și costurile respective, permite identificarea problemelor acute, cum ar fi consumul excesiv de energie, oferă o bază de date pentru a solicita finanțare din diferite surse și posibilitate de a monitoriza contracte de performanță energetice, a spus Simion Berzoi, specialist în dezvoltarea afacerilor, PNUD Moldova, laboratorul Green City.

Potrivit lui Simion Berzoi, EMIS permite monitorizarea continuă, de la distanță, a consumului de apă, precum și de energie electrică și termică. Sistemul inteligent generează alerte în cazul consumurilor peste normă de resurse energetice și permite intervenția rapidă în caz de avarii sau de consum fraudulos de energie. EMIS dezvoltă de asemenea rapoarte statistice despre consumul real de energie pe perioade concrete. EMIS a fost dezvoltat și lansat de PNUD în Croația în 2006 și este replicat în prezent în peste 13.000 de clădiri publice. Ulterior, modelul EMIS a fost replicat și în Bosnia, Herțegovina, Serbia. În Republica Moldova, sistemul va fi dezvoltat cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova”. Pentru început, EMIS va fi lansat într-un număr restrâns de instituții cu menire socială din Chişinău: şcoli, grădiniţe, spitale, pentru ca ulterior să fie extins la nivel urban.

La rândul lor, participanții de la instruire au apreciat prezentările expuse drept utile pentru utilizarea eficientă a consumului de energie și monitorizare permanentă.

Seminarul de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț de participare la licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale  (IDIS) „Viitorul” implementează proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) și și co-finanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria orașului Călărași. Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Proiectul de eficiență energetică urmărește creșterea eficienței iluminatului public și a siguranței locuitorilor din orașul Călărași. Iar în scopul atingerii acestui scop au fost trasate un set de obiective specifice, printre care și modernizarea sistemul de iluminat public pentru reducerea emisiilor de CO2, a costurilor operaționale și creșterea confortului, siguranței cetățenilor și vizitatorilor or. Călărași.

Obiectivele stabilite în proiect sunt în conformitate cu prioritățile orașului stabilite în Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED), care sprijină autoritățile publice locale în implementarea măsurilor integrate din PAED și duc la o economie reală de energie de aproximativ 713,57 MWh / an și peste 316,4 t CO2 în an.

În acest sens, Primăria orașului Călărași anunță licitație publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal de comun cu implementarea sistemului de management a acestuia.

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos:

Dosarul licitației în limba română

și accesând următoarele link-uri de pe pagina oficială a Primăriei orașului Călărași - www.calarasi-primaria.md:

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Documentația de tender a fost elaborată în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind achizițiile de lucrări stipulate în PRAG 2016. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe.

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, orașul Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Cristina Smolenschi sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md.

Data limită de depunere a ofertelor: 4 mai 2020, ora locală 10:00

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 4 mai 2020, ora locală 14:00

Depunerea ofertelor:

Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență.

Oferta tehnică și cea financiară trebuie plasate împreună într-un plic sigilat. Plicurile trebuie apoi plasate într-un alt plic/pachet sigilat.

Toate ofertele trebuie recepţionate de către Autoritatea Contractantă până pe 4 mai 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:

Primăria Călărași

Str. M. Eminescu 19

Orașul Călărași, MD-4400

Republica Moldova

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Provocările și progresul proiectului de eficiență energetică din orașul Călărași, discutate la o nouă ședință a Comitetului Director

 

Membrii Comitetului Director ai proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu suportul UE, s-au întrunit pe 12 februarie într-o ședință de lucru în cadrul căreia au discutat despre progresul, activitățile și provocările proiectului, precum și despre acțiunile care urmează a fi implementate până la finele anului 2020. La eveniment au participat reprezentanții Primăriei Călărași, IDIS „Viitorul”, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și membri ai societății civile.

Proiectul de eficiență energetică este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice din orașul Călărași. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

 „Eficiența energetică reprezintă o componentă importantă pentru orașul nostru și ne dorim ca cetățenii să aibă parte de siguranță și confort datorită unui sistem de iluminat public eficient, modernizat cu suportul UE. Apreciem oportunitățile oferite de către partenerii europeni și proiectul pe care îl implementăm în vederea modernizării iluminatului stradal ne va deschide calea către noi proiect și oportunități de investiții. Iar datorită proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, orașul Călărași poate fi considerat un oraș eficient energetic și vom dezvolta în continuare acest sector, este de părere primarul orașului Călărași, Ion Olari.

La rândul său, managerul proiectului, Liubomir Chiriac a declarat în cadrul ședinței că IDIS „Viitorul” va continuă să ofere suportul necesar primăriei orașului Călărași în implementarea cu succes a proiectului și promovarea măsurilor de eficiență energetică durabilă: Pentru a atinge obiectivele proiectului de eficiență energetică în orașul Călărași, o serie de activități au fost realizate, cum ar fi proiectul tehnic și auditul energetic. În același timp, a fost votată contribuția Agenției pentru Eficiență Energetică pentru cofinanțarea proiectului în sumă de 2 mln. lei, ceea ce este o noutate îmbucurătoare. Sperăm  că împreună vom reuși și vom avea rezultate bune.

Suntem aici ca să lucrăm ca o echipă pentru ca acest proiect să devină unul de succes și ne dorim cât mai curând să asistăm la evenimentul de lansare a iluminatului public stradal în orașul Călărași și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din acest oraș”, a menționat Christian Ballaro, Manager de proiecte în cadrul Delegației UE în Republica Moldova

În același timp, Jan Waanders, lider de echipă din cadrul Programului UE pentru proiecte durabile demonstrative urbane (SUDEP) a punctat faptul că proiectul de eficiență energetică din orașul Călărași se implementează conform planului de acțiuni și are toate șansele să devină un exemplu pentru alte localități din Republica Moldova. Până la acest moment, echipa proiectului a demonstrat un nivel înalt de profesionalist în procesul de implementare și sunt fericit să lucrez alături de această echipă. Și pentru că este vorba de un proiect mare, putem declara că suntem gata să trecem la următoarea etapă și anume organizarea licitației pentru lucrările de iluminat.

Despre aspectele tehnice și cele contractuale au vorbit expertul în energetică – Ion Muntean și coordonatorul proiectului din partea IDIS „Viitorul” – Ana Znaceni. Astfel, Ion Muntean a vorbit despre inovațiile proiectului și anume trasarea subterană a cablurile de alimentare cu energie electrică, dar și sistemul performant de monitorizare online a sistemului de iluminat public stradal în orașul Călărași. Iar pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public stradal în orașul Călărași prin procurarea și instalarea corpurilor de iluminat urmează să fie organizate achiziții publice în conformitate cu cerințele PRAG. Dosarul complet de licitație publică deschisă urmează a fi publicat pe 14 februarie  pe pagina web a DG Cooperare Internațională și Dezvoltare, pe pagina web a Primăriei orașului Călărași www.calarasi-primaria.md/, pe pagina web a IDIS „Viitorul” - www.viitorul.org, portalul www.civic.md, în ziarul regional „Expresul”, cât și pe platforma www.e-licitatie.md, secțiunea „Achiziții comerciale” www.e-licitatie.md, iar termenul limită de depunere a ofertelor de licitație este 14 aprilie, ora 10:00.

În total, sunt preconizate de a fi achiziționate și instalate până la 951 corpuri de iluminat LED conectate la 25 puncte de transformare (PT), atât pe stâlpii deja existenți, cât și pe stâlpii nou instalați conform proiectului tehnic.

Printre activitățile următoare ale proiectului putem menționa seria de instruiri și mese rotunde pe subiectul eficienței energetice, precum și forumul energetic, planificat pentru 14 mai curent, eveniment ce va avea drept scop facilitarea dialogului dintre autorități, donatori și societatea civilă în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă și procesele de dezvoltare durabilă.

Comitetul Director are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare. Comitetul este condus de viceprimarul orașului Călărași – Vladimir Susarenco și Elena Lungu, reprezentantul societății civile, care asigură secretariatul Comitetului.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Reprezentanții autorităților locale din raionul Călărași, instruiți în domeniul achizițiilor publice eficiente energetic

 

De ce trebuie respectate cerințele de calitate pentru sistemul de iluminat public stradal? Care sunt criteriile de eficiență energetică în procesul de achiziții publice sau cum se evaluează preţul ofertei sunt doar câteva din subiectele instruirii „Criterii de eficiență în procesul de achiziții publice”, care a avut loc pe 7 februarie, în orașul Călărași.

Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, aleși locali și experți în domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

În cadrul instruirii, experții Valerian Colun de la Agenția pentru Eficiență Energetică și șeful adjunct al Direcției juridice din cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, Gheorghe Ghidora au vorbit despre cerințele minime de calitate pentru sistemele de iluminat public și criteriile de atribuire a contractelor în procesul de achiziții publice.

Un sistem de iluminat modern trebuie să asigure un pachet de cerințe care determină calitatea și confortul participanților la trafic, parametrii fiziologici; de siguranţă a circulaţiei; de norme luminotehnice; de utilizare eficientă a energiei electrice; de diminuare a volumului investiţiilor și de reducere a costului de întreţinere. Această clasificare depinde însă și de infrastructura localității unde este instalat sistemul de iluminat public stradal, lucru determinat statutul politic, potenţialul economic, intelectual, social, densitatea populaţiei şi a spaţiilor de locuit al urbei.

 „Pentru o eficiență energetică ridicată o atenție deosebită trebuie atrasă corpurilor de iluminat. Acestea ar trebui să aibă o garanție de minim cinci ani, un randament de cel puțin 75%, o durată de viață de minim 50 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial, să fie echipate cu surse de tip LED, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K și să funcționeze la temperaturi până la  +40 grade Celsius. Aceste cerințe, dar și altele cu privire la iluminatul public trebuie asigurate, în mod obligatoriu, în corespundere cu actele normative în vigoare față de sistemele de iluminat”, recomandă Valerian Colun, expert în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă la Agenția pentru Eficiență Energetică.

În același timp, participanți au aflat că organizarea corectă a procesului de achiziții publice asigură un iluminat public eficient. Astfel, criteriile de eficiență energetică în achizițiile publice fac referință la specificațiile tehnice, criteriile de calificare și selecție, criteriile de atribuire a contractelor și nu în ultimul rând, clauzele de executare a contractului de achiziție.

 „Printre cele mai importante criterii de achiziții publice care trebuie luate în considerare este experiența, adică deținerea unei calificări profesionale adecvate în domeniul ingineriei iluminatului, respectarea standardelor de protecție a mediului, eficacitate corpurilor de iluminat, cel mai bun raport preț-calitate și toate costurile care vor fi suportate pe durata de viață a produsului. În același timp, pe parcursul evaluării autoritatea contractantă poate solicita explicații, justificări ale prețului, inclusiv solicita înlocuirea unui subcontractant, iar autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei”, spune Gheorghe Ghidora de la Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Potrivit lui, principalul impact asupra mediului al iluminatului stradal și al semnalizatoarelor rutiere constă în consumul energetic în timpul funcționării acestora, precum și emisiile asociate de gaze cu efect de seră. Alte impacturi asupra mediului pot rezulta din utilizarea anumitor substanțe, de exemplu, poluarea cu mercur și poluarea luminoasă, în funcție de locația sistemului de iluminat. Prin urmare, criteriile de bază se axează pe consumul energetic, în special pe eficacitatea lămpii și eficiența balasturilor pentru iluminatul stradal.

La rândul său, participanții au apreciat drept utile informațiile obținute în cadrul instruirii, menționând că vor aplica cunoștințele în localitățile lor, dar și în activitatea pe care o desfășoară.

„Sunt la primul mandat de primar și la fel prima oară la un seminar pe subiectul achizițiilor publice. Pentru mine este important să aflu experiența altor primari și mă bucur că am putut comunica și cu specialiști în domeniu. La achizițiile pe care le vom organiza vom atrage atenția nu doar la prețul cel mai mic, dar și la raportul cost-calitate”, povestește Ludmila Burghelea, primar al comunei Tuzara.

„Subiectul mi s-a părut unul interesant și util, deoarece reprezentanții administrației publice locale nu au încă experiență suficientă de organizare a procesului de achiziții publice conform criteriilor internaționale”, e de părere Eugen Tihonov, șeful Direcției economie de la Consiliul raional Călărași.

La rândul său, Diana Jumbei de la Incubatorul de Afaceri Călărași a adăugat: „Am apreciat mult faptul că experții de la seminar au prezentat detaliat criteriile trebuie să le urmărim în procesul de achiziții publice și ceea ce am aflat nou este că deja prețul mic nu este un punct forte, ci în special calitatea lucrărilor”.

Seminarul de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ion Olari, primarul orașului Călărași: „Mulțumită suportului UE toți locuitorii orașului vor beneficia de iluminat stradal inteligent, iar Primăria orașului Călărași - de economii la energia electrică”

 

Pentru că infrastructura în Republica Moldova lasă de dorit, iar orașul Călărași are drumuri greu accesibile, lipsa iluminatului stradal creează dificultăți pentru circulația locuitorilor și a transportului. Dar în urma realizării proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, practic toată populația orașului va beneficia de rezultatele lui și în special locuitorilor care locuiesc în zona centrală a urbei, astfel încât viața locuitorilor va deveni mai sigură. De asemenea, vom instala la muzeu mai multe corpuri de iluminat artistic, un joc de culori care vor scoate în evidență elementele arhitecturale de pe fațada clădirii muzeului, va fi iluminat și accesul spre curtea muzeului și nemijlocit și această curte va fi luminată arhitectural. Ca rezultat, se va îmbunătăți aspectul arhitectural al clădirii muzeului, dar și al orașului, aducând plus valoare vizitatorilor care își doresc să cunoască orașul și toate meșteșugurile iscusite din regiunea noastră.

Aflați din numărul trei al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” care sunt soluțiile de modernizare a iluminatului stradal în orașul Călărași.

În numărul de ianuarie 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

FINANȚARE: Proiectul de modernizare a iluminării stradale din orașul Călărași va fi cofinanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică
INTERVIU: Ion Olari: „Ne dorim un transport electric inteligent, un parc fotovoltaic modern și o stație de ardere a deșeurilor pentru a deveni un oraș eficient energetic
ZIUA ENERGIEI: Ziua Energiei, marcată la Călărași - investiții pentru un smart city cu viitor energetic mai curat
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ: Primăria Călărași își împărtășește experiența în domeniul eficienței energetice
INSTRUIRE: Planurile locale de eficiență energetică - importante pentru dezvoltarea locală durabilă, atragerea investițiilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
INSTRUIRE: Eficiența energetică, esențială pentru dezvoltarea orașului Călărași
ACHIZIȚII: Lucrările de modernizare a iluminatului public stradal din Călărași vor fi achiziționate după standardele europene

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages