Color: 
12b758

Noutăţi

INSTRUIRE// Soluții de monitorizare a consumului de energie pentru precizie și eficiență energetică

 

Analiza și monitorizarea energiei contribuie la estimarea corectă a consumului de energie, identifică și reduce risipa de energie. Aplicabile la nivel de organizații sau comunități, instrumentele de monitorizare a managementului energetic sunt niște soluții moderne care susțin creșterea economiei și stimularea securității energetice. Este concluzia la care au ajuns participanții la instruirea „Metode și instrumente pentru analiza și monitorizarea consumului de energie”, care a avut loc pe 14 februarie curent în orașul Călărași.

Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, aleși locali și experți în domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

În cadrul instruirii, experții Ion Muntean (IDIS „Viitorul”), Simion Berzoi (Green City Lab) și Vitalie Mîța de la „Termolectrica” au prezentat principalele instrumente de analiză și monitorizare a consumului de energie, și în mod special sistemul informațional de management al energiei. De asemenea, ei au relatat și o serie de exemple practice din domeniu.

„În cadrul proiectului implementat la Călărași echipa noastră pune un accent special pe transmiterea cunoștințelor și promovarea bunelor practici privind eficientizarea energiei la nivel local. Seminarul de astăzi are o semnificație aparte în acest sens. Cei prezenți la instruire au aflat cum trebuie să organizeze în comunități procesul de eficientizare a energiei și să economisească resurse financiare importante. Iar experții, la rândul său, au venit cu recomandări concrete și modele de bune practici care ar putea fi preluate și aplicate la nivel local de către autorități”, a declarat managerul proiectului, Liubomir Chiriac, la deschiderea evenimentului.

Măsurarea și monitorizarea energiei contribuie la estimarea corectă a consumului de energie. În așa mod pot fi controlate și estimate cu mai multă precizie costurile pentru energie și în acest mod există posibilitatea de a identifica și reduce risipa de energie. Pentru a reduce în mod eficient consumul de energie, este necesară identificarea factorilor ce au impact asupra utilizării energiei și implementarea măsurilor pentru reducerea risipei de energie. Monitorizarea și raportarea sunt un proces continuu și, o dată stabilit, va fi ușor și rapid de gestionat.

Cea mai ieftină măsură de eficiență energetică este urmărirea consumurilor de resurse. În acest sens, în ajutor ne vin indicatorii de performanță energetică, care arată nivelul de dezvoltare a analizei energetice. Ca recomandări pentru monitorizarea corectă a consumului de energie pot menționa colectarea sistematică și calitativă a datelor de consum a energiei, stabilirea responsabilităților de analiză energetică. Discutarea în echipă a rezultatelor analizei energetice și nu îl utimul rând, întreprinderea acțiunilor de eficientizare a consumurilor”, a subliniat managerul energetic Vitalie Mîța.

Un instrument de bază ce sprijină sistemul de management energetic în clădirile publice și comerciale este și sistemul informațional de management energetic (EMIS).

„EMIS ne permite să cunoaștem consumul real de energie și costurile respective, permite identificarea problemelor acute, cum ar fi consumul excesiv de energie, oferă o bază de date pentru a solicita finanțare din diferite surse și posibilitate de a monitoriza contracte de performanță energetice, a spus Simion Berzoi, specialist în dezvoltarea afacerilor, PNUD Moldova, laboratorul Green City.

Potrivit lui Simion Berzoi, EMIS permite monitorizarea continuă, de la distanță, a consumului de apă, precum și de energie electrică și termică. Sistemul inteligent generează alerte în cazul consumurilor peste normă de resurse energetice și permite intervenția rapidă în caz de avarii sau de consum fraudulos de energie. EMIS dezvoltă de asemenea rapoarte statistice despre consumul real de energie pe perioade concrete. EMIS a fost dezvoltat și lansat de PNUD în Croația în 2006 și este replicat în prezent în peste 13.000 de clădiri publice. Ulterior, modelul EMIS a fost replicat și în Bosnia, Herțegovina, Serbia. În Republica Moldova, sistemul va fi dezvoltat cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova”. Pentru început, EMIS va fi lansat într-un număr restrâns de instituții cu menire socială din Chişinău: şcoli, grădiniţe, spitale, pentru ca ulterior să fie extins la nivel urban.

La rândul lor, participanții de la instruire au apreciat prezentările expuse drept utile pentru utilizarea eficientă a consumului de energie și monitorizare permanentă.

Seminarul de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț de participare la licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale  (IDIS) „Viitorul” implementează proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) și și co-finanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria orașului Călărași. Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Proiectul de eficiență energetică urmărește creșterea eficienței iluminatului public și a siguranței locuitorilor din orașul Călărași. Iar în scopul atingerii acestui scop au fost trasate un set de obiective specifice, printre care și modernizarea sistemul de iluminat public pentru reducerea emisiilor de CO2, a costurilor operaționale și creșterea confortului, siguranței cetățenilor și vizitatorilor or. Călărași.

Obiectivele stabilite în proiect sunt în conformitate cu prioritățile orașului stabilite în Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED), care sprijină autoritățile publice locale în implementarea măsurilor integrate din PAED și duc la o economie reală de energie de aproximativ 713,57 MWh / an și peste 316,4 t CO2 în an.

În acest sens, Primăria orașului Călărași anunță licitație publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal de comun cu implementarea sistemului de management a acestuia.

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos:

Dosarul licitației în limba română

și accesând următoarele link-uri de pe pagina oficială a Primăriei orașului Călărași - www.calarasi-primaria.md:

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Documentația de tender a fost elaborată în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind achizițiile de lucrări stipulate în PRAG 2016. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe.

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, orașul Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Cristina Smolenschi sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md.

Data limită de depunere a ofertelor: 4 mai 2020, ora locală 10:00

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 4 mai 2020, ora locală 14:00

Depunerea ofertelor:

Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență.

Oferta tehnică și cea financiară trebuie plasate împreună într-un plic sigilat. Plicurile trebuie apoi plasate într-un alt plic/pachet sigilat.

Toate ofertele trebuie recepţionate de către Autoritatea Contractantă până pe 4 mai 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:

Primăria Călărași

Str. M. Eminescu 19

Orașul Călărași, MD-4400

Republica Moldova

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Provocările și progresul proiectului de eficiență energetică din orașul Călărași, discutate la o nouă ședință a Comitetului Director

 

Membrii Comitetului Director ai proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu suportul UE, s-au întrunit pe 12 februarie într-o ședință de lucru în cadrul căreia au discutat despre progresul, activitățile și provocările proiectului, precum și despre acțiunile care urmează a fi implementate până la finele anului 2020. La eveniment au participat reprezentanții Primăriei Călărași, IDIS „Viitorul”, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și membri ai societății civile.

Proiectul de eficiență energetică este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice din orașul Călărași. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

 „Eficiența energetică reprezintă o componentă importantă pentru orașul nostru și ne dorim ca cetățenii să aibă parte de siguranță și confort datorită unui sistem de iluminat public eficient, modernizat cu suportul UE. Apreciem oportunitățile oferite de către partenerii europeni și proiectul pe care îl implementăm în vederea modernizării iluminatului stradal ne va deschide calea către noi proiect și oportunități de investiții. Iar datorită proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, orașul Călărași poate fi considerat un oraș eficient energetic și vom dezvolta în continuare acest sector, este de părere primarul orașului Călărași, Ion Olari.

La rândul său, managerul proiectului, Liubomir Chiriac a declarat în cadrul ședinței că IDIS „Viitorul” va continuă să ofere suportul necesar primăriei orașului Călărași în implementarea cu succes a proiectului și promovarea măsurilor de eficiență energetică durabilă: Pentru a atinge obiectivele proiectului de eficiență energetică în orașul Călărași, o serie de activități au fost realizate, cum ar fi proiectul tehnic și auditul energetic. În același timp, a fost votată contribuția Agenției pentru Eficiență Energetică pentru cofinanțarea proiectului în sumă de 2 mln. lei, ceea ce este o noutate îmbucurătoare. Sperăm  că împreună vom reuși și vom avea rezultate bune.

Suntem aici ca să lucrăm ca o echipă pentru ca acest proiect să devină unul de succes și ne dorim cât mai curând să asistăm la evenimentul de lansare a iluminatului public stradal în orașul Călărași și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din acest oraș”, a menționat Christian Ballaro, Manager de proiecte în cadrul Delegației UE în Republica Moldova

În același timp, Jan Waanders, lider de echipă din cadrul Programului UE pentru proiecte durabile demonstrative urbane (SUDEP) a punctat faptul că proiectul de eficiență energetică din orașul Călărași se implementează conform planului de acțiuni și are toate șansele să devină un exemplu pentru alte localități din Republica Moldova. Până la acest moment, echipa proiectului a demonstrat un nivel înalt de profesionalist în procesul de implementare și sunt fericit să lucrez alături de această echipă. Și pentru că este vorba de un proiect mare, putem declara că suntem gata să trecem la următoarea etapă și anume organizarea licitației pentru lucrările de iluminat.

Despre aspectele tehnice și cele contractuale au vorbit expertul în energetică – Ion Muntean și coordonatorul proiectului din partea IDIS „Viitorul” – Ana Znaceni. Astfel, Ion Muntean a vorbit despre inovațiile proiectului și anume trasarea subterană a cablurile de alimentare cu energie electrică, dar și sistemul performant de monitorizare online a sistemului de iluminat public stradal în orașul Călărași. Iar pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public stradal în orașul Călărași prin procurarea și instalarea corpurilor de iluminat urmează să fie organizate achiziții publice în conformitate cu cerințele PRAG. Dosarul complet de licitație publică deschisă urmează a fi publicat pe 14 februarie  pe pagina web a DG Cooperare Internațională și Dezvoltare, pe pagina web a Primăriei orașului Călărași www.calarasi-primaria.md/, pe pagina web a IDIS „Viitorul” - www.viitorul.org, portalul www.civic.md, în ziarul regional „Expresul”, cât și pe platforma www.e-licitatie.md, secțiunea „Achiziții comerciale” www.e-licitatie.md, iar termenul limită de depunere a ofertelor de licitație este 14 aprilie, ora 10:00.

În total, sunt preconizate de a fi achiziționate și instalate până la 951 corpuri de iluminat LED conectate la 25 puncte de transformare (PT), atât pe stâlpii deja existenți, cât și pe stâlpii nou instalați conform proiectului tehnic.

Printre activitățile următoare ale proiectului putem menționa seria de instruiri și mese rotunde pe subiectul eficienței energetice, precum și forumul energetic, planificat pentru 14 mai curent, eveniment ce va avea drept scop facilitarea dialogului dintre autorități, donatori și societatea civilă în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă și procesele de dezvoltare durabilă.

Comitetul Director are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare. Comitetul este condus de viceprimarul orașului Călărași – Vladimir Susarenco și Elena Lungu, reprezentantul societății civile, care asigură secretariatul Comitetului.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Reprezentanții autorităților locale din raionul Călărași, instruiți în domeniul achizițiilor publice eficiente energetic

 

De ce trebuie respectate cerințele de calitate pentru sistemul de iluminat public stradal? Care sunt criteriile de eficiență energetică în procesul de achiziții publice sau cum se evaluează preţul ofertei sunt doar câteva din subiectele instruirii „Criterii de eficiență în procesul de achiziții publice”, care a avut loc pe 7 februarie, în orașul Călărași.

Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, aleși locali și experți în domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

În cadrul instruirii, experții Valerian Colun de la Agenția pentru Eficiență Energetică și șeful adjunct al Direcției juridice din cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, Gheorghe Ghidora au vorbit despre cerințele minime de calitate pentru sistemele de iluminat public și criteriile de atribuire a contractelor în procesul de achiziții publice.

Un sistem de iluminat modern trebuie să asigure un pachet de cerințe care determină calitatea și confortul participanților la trafic, parametrii fiziologici; de siguranţă a circulaţiei; de norme luminotehnice; de utilizare eficientă a energiei electrice; de diminuare a volumului investiţiilor și de reducere a costului de întreţinere. Această clasificare depinde însă și de infrastructura localității unde este instalat sistemul de iluminat public stradal, lucru determinat statutul politic, potenţialul economic, intelectual, social, densitatea populaţiei şi a spaţiilor de locuit al urbei.

 „Pentru o eficiență energetică ridicată o atenție deosebită trebuie atrasă corpurilor de iluminat. Acestea ar trebui să aibă o garanție de minim cinci ani, un randament de cel puțin 75%, o durată de viață de minim 50 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial, să fie echipate cu surse de tip LED, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K și să funcționeze la temperaturi până la  +40 grade Celsius. Aceste cerințe, dar și altele cu privire la iluminatul public trebuie asigurate, în mod obligatoriu, în corespundere cu actele normative în vigoare față de sistemele de iluminat”, recomandă Valerian Colun, expert în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă la Agenția pentru Eficiență Energetică.

În același timp, participanți au aflat că organizarea corectă a procesului de achiziții publice asigură un iluminat public eficient. Astfel, criteriile de eficiență energetică în achizițiile publice fac referință la specificațiile tehnice, criteriile de calificare și selecție, criteriile de atribuire a contractelor și nu în ultimul rând, clauzele de executare a contractului de achiziție.

 „Printre cele mai importante criterii de achiziții publice care trebuie luate în considerare este experiența, adică deținerea unei calificări profesionale adecvate în domeniul ingineriei iluminatului, respectarea standardelor de protecție a mediului, eficacitate corpurilor de iluminat, cel mai bun raport preț-calitate și toate costurile care vor fi suportate pe durata de viață a produsului. În același timp, pe parcursul evaluării autoritatea contractantă poate solicita explicații, justificări ale prețului, inclusiv solicita înlocuirea unui subcontractant, iar autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei”, spune Gheorghe Ghidora de la Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Potrivit lui, principalul impact asupra mediului al iluminatului stradal și al semnalizatoarelor rutiere constă în consumul energetic în timpul funcționării acestora, precum și emisiile asociate de gaze cu efect de seră. Alte impacturi asupra mediului pot rezulta din utilizarea anumitor substanțe, de exemplu, poluarea cu mercur și poluarea luminoasă, în funcție de locația sistemului de iluminat. Prin urmare, criteriile de bază se axează pe consumul energetic, în special pe eficacitatea lămpii și eficiența balasturilor pentru iluminatul stradal.

La rândul său, participanții au apreciat drept utile informațiile obținute în cadrul instruirii, menționând că vor aplica cunoștințele în localitățile lor, dar și în activitatea pe care o desfășoară.

„Sunt la primul mandat de primar și la fel prima oară la un seminar pe subiectul achizițiilor publice. Pentru mine este important să aflu experiența altor primari și mă bucur că am putut comunica și cu specialiști în domeniu. La achizițiile pe care le vom organiza vom atrage atenția nu doar la prețul cel mai mic, dar și la raportul cost-calitate”, povestește Ludmila Burghelea, primar al comunei Tuzara.

„Subiectul mi s-a părut unul interesant și util, deoarece reprezentanții administrației publice locale nu au încă experiență suficientă de organizare a procesului de achiziții publice conform criteriilor internaționale”, e de părere Eugen Tihonov, șeful Direcției economie de la Consiliul raional Călărași.

La rândul său, Diana Jumbei de la Incubatorul de Afaceri Călărași a adăugat: „Am apreciat mult faptul că experții de la seminar au prezentat detaliat criteriile trebuie să le urmărim în procesul de achiziții publice și ceea ce am aflat nou este că deja prețul mic nu este un punct forte, ci în special calitatea lucrărilor”.

Seminarul de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ion Olari, primarul orașului Călărași: „Mulțumită suportului UE toți locuitorii orașului vor beneficia de iluminat stradal inteligent, iar Primăria orașului Călărași - de economii la energia electrică”

 

Pentru că infrastructura în Republica Moldova lasă de dorit, iar orașul Călărași are drumuri greu accesibile, lipsa iluminatului stradal creează dificultăți pentru circulația locuitorilor și a transportului. Dar în urma realizării proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, practic toată populația orașului va beneficia de rezultatele lui și în special locuitorilor care locuiesc în zona centrală a urbei, astfel încât viața locuitorilor va deveni mai sigură. De asemenea, vom instala la muzeu mai multe corpuri de iluminat artistic, un joc de culori care vor scoate în evidență elementele arhitecturale de pe fațada clădirii muzeului, va fi iluminat și accesul spre curtea muzeului și nemijlocit și această curte va fi luminată arhitectural. Ca rezultat, se va îmbunătăți aspectul arhitectural al clădirii muzeului, dar și al orașului, aducând plus valoare vizitatorilor care își doresc să cunoască orașul și toate meșteșugurile iscusite din regiunea noastră.

Aflați din numărul trei al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” care sunt soluțiile de modernizare a iluminatului stradal în orașul Călărași.

În numărul de ianuarie 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

FINANȚARE: Proiectul de modernizare a iluminării stradale din orașul Călărași va fi cofinanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică
INTERVIU: Ion Olari: „Ne dorim un transport electric inteligent, un parc fotovoltaic modern și o stație de ardere a deșeurilor pentru a deveni un oraș eficient energetic
ZIUA ENERGIEI: Ziua Energiei, marcată la Călărași - investiții pentru un smart city cu viitor energetic mai curat
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ: Primăria Călărași își împărtășește experiența în domeniul eficienței energetice
INSTRUIRE: Planurile locale de eficiență energetică - importante pentru dezvoltarea locală durabilă, atragerea investițiilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
INSTRUIRE: Eficiența energetică, esențială pentru dezvoltarea orașului Călărași
ACHIZIȚII: Lucrările de modernizare a iluminatului public stradal din Călărași vor fi achiziționate după standardele europene

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Cele mai bune practici ale autorităților publice locale din Moldova pot fi descoperite acum într-o antologie

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, prezintă Antologia bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova, ediția 2019. Antologia este produsă în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2017 – 2018 și are scopul de a descrie istoriile de succes ale autorităților locale din Moldova.

Reprezentanții autorităților locale care cred că pot schimba lucrurile și doresc să se motiveze pentru a implementa unele din modelele de succes, pot examina cu atenție această antologie, și astfel, inspirându-se, vor fi pregătiți să contribuie cu idei inovatoare la procesul de dezvoltare comunitară și modernizare a localității. În felul acesta, considerăm că se face un pas sigur spre modernizarea și europenizarea Republicii Moldova”, susține Liubomir Chiriac, director executiv la IDIS „Viitorul”.

Realizarea publicaţiei a fost posibilă datorită eforturilor experţilor IDIS „Viitorul”, precum şi ai reprezentanţilor administraţiei publice locale, care şi-au manifestat constant interesul şi capacitatea creatoare.

Antologia bunelor practici cuprinde următoarele secţiuni: 1.Transparența face diferența!; 2. Implicare locală pentru revitalizare urbană; 3. Patrimoniu cultural și tradiții autentice acasă; 4. Comunități inteligente prin servicii publice eficiente.

Accesați Antologia bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova, ediția 2019.

La ediţia 2017 – 2018 a Programului Bunelor Practici au participat în competiție 64 bune practici din 41 de autorități publice locale.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat de către IDIS „Viitorul”, cu suportul financiar al Consiliul Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veveriţa la numărul de telefon 0 22 221844 sau ana.veverita@viitorul.org

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Inițiativele civice de dezvoltare ale satului Budești vor putea fi finanțate din bugetul local. Află ce își doresc locuitorii

 

14 proiecte de dezvoltare ale comunității din satul Budești, municipiul Chișinău au fost propuse de locuitori spre finanțare din bugetul participativ, pentru care va fi alocată suma de 10 000 euro. Printre proiectele propuse se numără deschiderea muzeului satului, construcția unui pod al securității, masă de tenis în parcul central, patru stații noi pentru călători și amenajarea terenurilor de joacă în cartierele rezidențiale ale localității. Ideile locuitorilor au fost discutate pe 12 octombrie curent în cadrul unei întâlniri publice, care a avut loc la Centrul pentru tineri din Budești.

Implicarea cetățenilor în procesul decizional este importantă, ca propunerile cetățenilor să ajungă pe ordinea de zi la ședința Consiliului local și să fie ulterior implementate. Iar prin intermediul bugetării participative ne dorim nu doar să implicăm cetățenii, dar și să dezvoltăm în rândul locuitorilor aptitudinea de a identifica și a depune proiecte pentru dezvoltarea localității. O persoană dacă se implică e bine, dar dacă sunt trei, deja este vorba de putere”, a declarat primarul satului Budești, Nina Costiuc

 „Procesul de bugetare participativă atunci când este aplicat bine poate aduce într-adevăr o transformare în comunitate. Iar cetățenii nu pot doar să voteze ce proiecte vor fi implementate, dar și să propună proiectele lor. Sunt foarte fericită să văd că acest instrument de participare civică este implementat la Budești și le mulțumesc partenerilor din localitatea și celor de la IDIS pentru buna cooperare și munca excelentă de care dau dovadă”, a punctat Miroslava Vitásková, manager de proiect la Agora Central Europe.

Una din prioritățile comunității este instituirea unui muzeu al satului, iar Nina Proca consideră că acest locaș va scoate din animat personalitățile care au contribuit la istoria satului Budești, precum și materialele, obiectele legate de istoria localității: „Ideea provine din dorința de a conserva și de a promova moștenirea culturala a localității pentru a perpetua generațiile viitoare. Instituirea unui muzeu este deosebit de necesară pentru a salva distrugerea și dispariția multor rămășite istorice, documente de mare valoare pentru istoria satului. Datorită lipsei unui muzeu local aproape toate materialele descoperite au intrat în colecții private sau colecții din muzee naționale.

Un alt proiect re referă la construcția unui pod al securității de care vor benefica toți cei 5 mii de locuitori ai satului. „O prioritate ce ține de infrastructura socială este construcția unui podeț de legătură peste râulețul afluent al Râului Bălțata, care se scurge din râpa de la izvor. Podețul este strict necesar de restabilit, deoarece trotuarul care se întrerupe pe malul râulețului creează incomodități celor 500 de elevi și ceilalți locuitori care sunt nevoiți să traverseze această porțiune, ceea ce creează nesiguranță și pune sub semn de întrebare securitatea la trafic. Proiectul ar costa 136 mii lei, spune Maricica Proca.

În același timp, tinerii își doresc și locuri amenajate pentru practicarea sportului. „Tinerii nu dispun de un loc bine amenajat pentru a se antrena la volei și baschet. Propun construcția unui teren cu suprafață de 24*15 m care se va întinde pe o suprafață de 360 m2 și va acoperit cu un covor artificial. Construcția acestui teren de sport pentru volei și baschet aduce plus valoare intru stimularea modului sănătos de viață în rândul tinerilor din localitate. Iar Amplasarea acestui teren in apropierea terenului de mini-fotbal, va deveni și mai atractiv pentru tinerii din localitate. Costul aproximativ pentru proiect e de 140 mii lei, menționează Igor Gatmaniuc.

Toate propunerile de proiecte pentru bugetarea participativă pot fi vizualizate aici: propuneri Budești

Locuitorii satului Budești sunt cei care vor decide care sunt proiectele ce se vor realiza din cele propuse, astfel că în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2019, se va putea vota unul dintre cele 13 proiecte pe care fiecare îl consideră cel mai potrivit. Locuitorii satului Budești care au 18 ani împliniți vor putea vota :

  • online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/budesti, unde vor alege maxim câte un proiect din fiecare domeniu, urmând principiul 3 voturi pozitive și unul negativ.
  • la sediul Primăriei satului Budești, de pe str. Chișinăului 131, în baza buletinului de identitate, primind un buletin de vot.

În urma procesului de votare proiectul care a acumulat numărul maximal de voturi cu un buget de 10 000 euro sau primele două proiecte care au acumulat numărul maxim de voturi și au un buget cumulativ de 10 000 euro vor fi desemnate câștigătoare. Proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă urmează să fie realizate până în luna mai 2020.

Proiectul „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova” este sprijinit financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de AGORA CENTRAL EUROPE, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești.

Informații suplimentare despre procesul de bugetare participativă pe

 www.bugetareparticipativa.viitorul.org

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Locuitorii din orașul Ialoveni ar putea avea teren pentru skateboard și panouri solare, datorită bugetării participative

 

Amenajarea unui teren pentru skateboard în centrul orașului Ialoveni, panouri solare pentru încărcarea gadgeturilor, terenuri de sport multifuncționale, tablă de șah în parc, amenajarea pe teritoriul Bibliotecii Publice „Spiridon Vangheli” a două foișoare cu acoperișul în forma cușmei lui Guguță, colectarea selectivă a deșeurilor, indicatoare solare sau amenajarea sensului giratoriu sunt doar câteva dintre ideile propuse de către locuitorii orașului Ialoveni care urmează să fie realizate cu ajutorului bugetului participativ. Proiectele au fost discutate pe 9 octombrie curent în cadrul unei întâlniri publice la Primăria orașului Ialoveni.

Liubomir Chiriac, directorul executiv IDIS  „Viitorul” a spus: „Îmi doresc ca locuitorii orașului Ialoveni să fie activi și să voteze proiectele care într-adevăr merită a fi realizate în oraș. Acest exercițiu, care sperăm a fi unul util, vă va permite să deschideți ușile și altor proiecte de dezvoltare a localității”.

Principala misiune a organizației noastre este de a îmbunătăți participarea cetățenilor la procesul de guvernare locală, iar în acești 20 de ani am lucrat cu diverse tehnici și abordări. Și permiteți-mi să vă spun că bugetarea participativă a fost până acum una dintre cele mai reușite și mai puternice instrumente de participare cetățenească”,  a menționat Miroslava Vitásková, manager de proiect la Agora Central Europe.

„Mă bucur mult că locuitorii din Ialoveni au fost activi și au prezentat multe propuneri, tocmai 13. Să fie într-un ceas bun”, a zis Andrei Țabur, specialist probleme funciare la Primăria Ialoveni și coordonator local al bugetării participative.

 „Tot mai popular în rândul tinerilor din orașul Ialoveni devine sportul activ și modul sănătos de viață. Unul dintre sporturile în vogă este skateboarding-ul. Astfel, vin cu propunerea amenajării unui teren de skateboard în centrul orașului, pe strada Basarabia. Aici există deja un teren de joacă pentru copii, care este amenajat de un agent economic, locul fiind amplasat lângă o zonă rezidențială cu mai multe blocuri. Astfel va fi creat un complex sportiv de activități pentru copii și adulți”, spune Cristina Lasco.

În același timp, o altă tânără din oraș, Cristina Țapeș, își dorește să trăiască într-un oraș smart, cu tehnologii energo-eficiente. „În era tehnologiilor informaționale este foarte important crearea condițiilor necesare pentru utilizarea gadget-urilor oricând și oriunde. Și în opinia mea, instalarea a două panouri solare în cele mai populare parcuri  - Sfatul Țării și Troița va permite ca persoanele ce au activități în aer liber să-și poată încărca telefoanele sau dispozitivele electronice.

Iar bibliotecara Raisa Planton visează la un spațiu amenajat pentru lectură pe teritoriul Bibliotecii Publice „Spiridon Vangheli”: „Odată cu progresul digital, biblioteca a devenit mai puțin atractivă pentru tineri, astfel este foarte important să ținem pasul cu cititorii noștri, creând un spațiu modern și plăcut pentru lectură în aer liber. Ideea constă în amenajarea a două foișoare cu acoperișul în forma Cușmei lui Guguță, în interiorul cărora vor fi instalate bănci și măsuțe unde cititorii vor putea lectura în liniște în aer liber”.

Toate propunerile de proiecte pentru bugetarea participativă pot fi vizualizate aici: propuneri Ialoveni.

Locuitorii orașului Ialoveni sunt cei care vor decide care sunt proiectele ce se vor realiza din cele propuse, astfel că în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2019, se va putea vota unul dintre cele 13 proiecte pe care fiecare îl consideră cel mai potrivit. Locuitorii orașului care au 18 ani împliniți vor putea vota :

  • online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni, unde vor alege maxim câte un proiect din fiecare domeniu, urmând principiul 3 voturi pozitive și unul negativ
  • la sediul Primăriei orașului Ialoveni de pe str. Alexandru cel Bun, 45, în baza buletinului de identitate, primind un buletin de vot.

În urma procesului de votare proiectul care a acumulat numărul maximal de voturi cu un buget de 10 000 euro sau primele două proiecte care au acumulat numărul maxim de voturi și au un buget cumulativ de 10 000 euro vor fi desemnate câștigătoare. Proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă urmează să fie realizate până în luna mai 2020.

Proiectul „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova” este sprijinit financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de AGORA CENTRAL EUROPE, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești.

Informații suplimentare despre procesul de bugetare participativă pe

 www.bugetareparticipativa.viitorul.org

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Primăria municipiului Strășeni și-a deschis ușile pentru a împărtăși istoria de succes a primei femei primar din istoria localității

 

Miercuri, 18 septembrie, Primăria municipiului Strășeni a devenit neîncăpătoare preț de câteva ore. Zeci de tineri, copii și oaspeți ai orașului Strășeni au venit la Ziua Ușilor Deschise pentru a cunoaște istoria de succes a primei femei primar din localitate și activitatea primăriei. Evenimentul, desfășurat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Ambasada Lituaniei în Republica Moldova, a pus-o în lumină pe Valentina Casian, participantă la concursul „Istorii de succes la feminin”, care a reușit să aducă schimbarea în comunitate prin exemplul și implicarea sa. Astfel, Ziua Ușilor Deschise a reprezentat o bună oportunitate de networking și de împărtășire a experienței în domeniul bunei guvernări la nivel local.

Ne propunem să susținem, să motivăm și să facem auzite practicile de succes ale femeilor la nivel comunitar în domeniul antreprenoriatului feminin și liderismul comunitar. Și având în vedere activitățile de lider ale doamnei Valentina Casian cu care s-a remarcat în cadrul concursului istoriilor de succes la feminin, am decis să organizăm o zi a ușilor deschise la Primăria municipiului Strășeni, alături de alte evenimente de acest gen în regiunile țării. Astfel, vom vedea care sunt reușitele doamnei Casian și a face cunoscută această experiență la nivel național, pentru ca alți primari și persoane interesate să preia această istorie de succes”, a declarat Diana Enachi, manager de proiect la IDIS „Viitorul”.

 „Întreaga istorie de administrare a localității o consider o istorie de succes. Personal împărtășesc părerea, că femeile au avut și au suficiente calități de lider, de factor decizional. În opinia mea, participarea echilibrată a femeilor și bărbaților simbolizează nivelul de maturare a societății. Iar, o societate în care vocea femeii nu poate fi auzită nu este mai puțin feminină, este mai puțin umană”, a subliniat Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni. Potrivit ei, cheia succesului unei femei lider la nivel local constă în buna comunicare cu cetățenii, implicarea comunității în procesul de administrare, perfecționarea continuă și planificarea strategică.

Istoria de succes a Valentinei Casian, primarul municipiului Strășeni, începe în anul 2011, atunci când a fost aleasă în calitate de primar al orașului Strășeni, fiind prima femeie primar în istoria localității. Pe parcursul procesului de administrare a Primăriei municipiului Strășeni, administrația publică locală a devenit un model în ceea ce privește integritatea, dar și atragerea investițiilor străine.

Vizitatorii la Ziua Ușilor Deschise au asistat la prezentarea priorităților strategice ale municipiul Strășeni, au făcut un tur al Primăriei municipiului Strășeni și au avut parte de o discuție deschisă împreună cu primarul Valentina Casian și funcționarii publici.

 „Activitatea doamnei Valentina Casian este o istorie de succes deoarece a realizat foarte multe lucruri pentru orașul nostru. Cu ajutorul doamnei Casian au fost iluminată localitatea, renovate drumurile și a reușit să implice tinerii în acțiuni de voluntariat. De asemenea, doamna primar a reușit să construiască o legătură bună între primărie și locuitorii orașului. Valentina Casian este persoana care va rămâne în istoria orașului Strășeni și reprezintă un idol pentru noi”, consideră Nadejda, elevă în clasa a 11-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.

Doamna Valentina Casian depune tot sufletul în ceea ce face, ajutând comunitatea și locuitorii orașului. Nu toți cei din administrația locală pot face așa ceva și obține succes. Doamnei Casian însă îi reușește bine”, spune Grigore, elev la Liceul Teoretic Ion Vatamanu din orașul Strășeni.

Iar Ana Nicolai, specialist principal în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) este de părere că un primar bun trebuie să fie în primul rând un manager de succes: „Am rămas surprinsă să văd la noi în țară o municipalitate care progresează. Doamna Valentina Casian a reușit ca comunitatea în care este manager să se dezvolte și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Iar oamenii la rândul lor sunt mulțumiți și o apreciază pentru rezultatele obținute”.

Proiectul „Dezvoltare regională prin implicare egală” urmează a fi realizat până în luna octombrie 2019, timp în care cele două instituții partenere își vor consolida eforturile pentru a crește gradul de conștientizare privin rolul activ al femeii în regiunile Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații despre proiect, contactaţi-o pe Ana – Maria Veverița, Ofițer de comunicare, pe e-mail la ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

……………..

Proiectul „Dezvoltare locală prin implicare egală” este implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova, cu susținerea financiară a Programului de cooperare pentru dezvoltare şi de promovare a democraţiei al Lituaniei. Proiectul are scopul de a susține dezvoltarea regională prin încurajarea activităților sociale și economice ale femeilor și integrarea egalității de gen în comunitățile locale din Republica Moldova.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

INSTRUIRE// Planurile locale de eficiență energetică - importante pentru dezvoltarea locală durabilă, atragerea investițiilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor

 

Autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse pentru organizarea instruirii şi elaborarea  planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor. Este concluzia la care au ajuns participanții la instruirea „Metode moderne de planificare a măsurilor de eficiență energetică”, care a avut loc pe 29 august, în orașul Călărași.

Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, aleși locali și experți în domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

„Primăria Călărași este parte a unui proiect realizat cu suportul Uniunii Europene și ne dorim ca cetățenii orașului să se bucure de confort, siguranță pe timp de noapte și respectiv. De asemenea, ne dorim economii la bugetul local, deoarece consumul de energie este foarte mare în condițiile în care sistemul de iluminat din Călărași este unul învechit. Respectiv, un sistem inteligent de iluminare publică ne va permite să le asigurăm cetățenilor un confort înalt după standarde europene. Ne dorim ca orașul Călărași să fie un oraș smart și credem că cu acest proiect vom da startul”, a declarat viceprimarul orașului Călărași, Victor Ambroci, la deschiderea evenimentului.

Conform raportului de audit energetic, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași are un grad de funcționare de 54%, iar tehnologiile LED ar permite reducerea costurilor de întreținere pentru un sistem public de iluminat modern.

Participarea în cadrul Convenției primarilor este un instrument eficient și de atragere a fondurilor și una din etapele principale este elaborarea planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice. Este prima etapă la care trebuie depus efort și foarte mulți se blocheaza la această etapă și nu pot atrage bani. Orașul Călărași este însă un exemplu, deoarece planul de acțiuni de eficiență energetică a fost elaborat cu forțe proprii și este un plan de succes, pe care Primăria și l-a asumam. Acest plan de acțiuni este una din cheile de succes ale orașului Călărași”, a subliniat expertul în politici energetice, Victor Parlicov.

Seminarul de instruire a abordat subiecte ce țin de aspectele regulatorii în eficienţa energetică la nivelul instituțiilor publice, cât și prevederile planului național și local de acțiuni în domeniul eficienței energetice. În acest sens, prezentările experților în cadrul instruirii s-au axat pe pași foarte practici și acțiuni care trebuie întreprinse de către managerii energetici pentru a dezvolta Planul local de acțiuni pe eficiența energetică, începând cu stabilirea inventarului clădirilor publice, a sistemelor de iluminat stradal etc. și continuând cu evaluarea potențialelor economii de energie și costurile diferitelor măsuri de eficiență energetică.

„Autoritățile publice locale au misiunea de a sprijini implementarea politica statului în domeniul eficienţei energetice, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi promovării proiectelor în domeniul eficienţei energetice. Primăriile au obligațiile să elaboreze planuri locale de acțiuni pe eficiență energetică, care trebuie coordonat cu planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice. La rândul său, autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea au obligația de a desemna manageri energetici raionali, a spus Mihai Lupu, cercetător în cadrul Institului de Energetică.

Potrivit lui Mihai Lupu, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.139, Agenția pentru Eficiență Energetică, care este unitatea responsabilă de politicile de eficiență energetică și promovarea surselor de energie regenerabilă este obligată să ofere suport autorităților în dezvoltarea planurilor locale de acțiuni de eficiență energetică. Și în baza planului local de acțiuni autoritățile locale vor prioritiza măsurile necesare comunității în baza următoarelor scopuri pentru Republica Moldova: 17% în consumul final brut de energie în anul 2020, 10% în consumul final de electricitate și 10% în consumul final de carburanţi.

Planurile locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice pot fi parte a politicilor de dezvoltare a autorităților locale, cu condiția respectării elementelor de conținut solicitate de către  autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice, precum și a perioadei de planificare, a mai adăugat cercetătorul în cadrul Institutului de Energetică.

În același context, Victor Parlicov a subliniat: Principala etapă cu care se ciocnesc autoritățile care vor să adere la Convenția primarilor sau vor să acceseze fonduri, este elaborarea planului de acțiuni. Documentul este unul important pentru autorități, în care se depune efort, se colectează și procesează date și se identifică măsurile de eficiență energetică. În multe cazuri primăriile nu au resurse pentru a face asta și există problema de asumare a anumitor măsuri pe care nu le va putea realiza. Sugerez să stabiliți măsurile până în anul 2030 și în dependență de finanțările existente, pe parcurs veți putea accesa alte fonduri”. Tot Victor Parlicov recomandă că trebuie să existe o persoană dedicată care să se ocupe cu managementul energetic la nivel local.

La rândul lor, participanții de la instruire au apreciat prezentările expuse drept utile pentru măsurile de dezvoltare a politicilor de eficiență energetică la nivel local.

Deși avem o serie de planuri în cadrul primăriei în ceea ce ține de eficiența energetică, acestea trebuie coordonate și realizate. Astăzi am aflat care sunt rezultatele care poate fi obținute în cazul gestionării calitative a proiectelor în domeniu. Informațiile aflate la seminar le vom aplica ca pe viitor să devenim o comunitate exemplu”, a menționat primarul satului Onișcani, Gheorghe Grecu.

Seminarul de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages