Color: 
12b758

Noutăţi

Planul local de acțiuni în domeniul eficienției energetice a raionului Basarabeasca

Administrația raionului Basarabeasca a elaborat Programul Local pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice (PLEE) a clădirilor publice care stabilește prioritățile de renovare a clădirilor publice și a iluminatului stradal în perioada 2019-2021. Pentru realizarea obiectivelor de eficientizare a consumului de energie, PLEE estimează un efort financiar de aproximativ 92,9 mil. MDL în perioada 2019-2021. Mijloacele financiare vor fi asigurate din diferite surse precum bugetul raionului, Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Turciei, FEE și altele care urmează a fi identificate. În rezultatul implementării PLEE în anul 2022 se preconizează economisirea energiei cu aproximativ 3407 MWh/an echivalentul a 2,9 mil. MDL/an. Totodată emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce cu 835 tCO2/an.

În calitate de instrument pentru implementarea PLEE este elaborat Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice (PLAEE) pentru anul 2019. PLAEE include măsurile prioritare de eficientizare a consumului de energie care urmează a fi implementate pe parcursul anului 2019. Printre proiectele propuse spre implementare în anul 2019 se regăsesc proiecte inițiate în ultimi 2 ani, precum și proiecte prioritare identificate de către grupul de lucru de planificare strategică în sectorul EE, creat prin dispoziția președintelui raionului Basarabeasca Nr.06 din 25 ianuarie 2018. Deoarece în anul 2018 au început implementarea proiectelor incluse în planul de acțiuni, se preconizează ca primele economii de energie să fie obținute în anul 2019.

  1. Referință

Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca pentru anul 2019 a fost elaborat în baza Programul Local pentru îmbunătățirea Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca pentru perioada 2019-2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 142 din 2010 cu privire la eficiența energetică, prin care  autoritățile publice locale de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe și planuri de acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Astfel PLAEE este un instrument de implementare a PLEE pe o perioadă de 1 an, urmând a fi actualizat anual și aprobat de către Consiliul Raional.

III. Obiectiv

Pentru anul 2019 sunt calculate economii de energie în mărime de 151 MWh, ca rezultat al implementării proiectului de reabilitare a clădirii Departamentului terapeutic al spitalului raional din or. Basarabeasca. Bugetul necesar pentru acoperirea financiară a măsurilor pentru anul 2019 constituie – 21,01 mil. MDL. Detalii privind sumele alocate pe activitate și sursa de acoperire financiară sunt prezentate în planul de acțiuni din Tabelul 1.

Tabelul 1. Planul de acțiuni privind eficiența energetică, 2019

Tabelul 1. Planul de acțiuni privind eficiența energetică, 2019

  1. Activități și măsuri planificate

În total, pentru anul 2019, au fost planificate 7 activități detaliate pe acțiuni, așa cum este prezentat în tabelul 1 conform PLEE 2019-2021  (Aprobat prin Decizia Consiliului raional nr_____ din data de ___ ____________ 2018).

Astfel, în anul 2019, urmează a fi finalizate lucrările de reconstrucție a clădirii departamentului terapeutic al Spitalului Raional Basarabeasca, și vor începe lucrările de proiectare pentru Liceul Teoretic „Matei Basarab”. Totodată vor fi inițiate lucrările de pregătire a unor proiecte noi cum ar fi grădinița de copii „Andrieș”, grădinița de copii „Soare”, LT „Pușkin” și Policlinica Basarabeasca. În plus, va fi elaborat un audit energetic și un proiect de reconstrucție a sistemului de iluminat stradal inclus în PLEE. Lucrările de reparații ale sistemului de iluminat vor fi inițiate numai în orașul Basarabeasca și în satul Sadaclia.

La fel în PLAEE sunt incluse acțiuni de instruire și sensibilizare. Pentru implementarea PLAEE în anul 2019 se estimează cheltuieli în valoare de aproximativ 21,01 mil. MDL din diferite surse printre care  bugetul raionului, GIZ/MLSP, Guvernul României, Guvernul Turciei și Uniunea Europeană.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Monitorizarea situației aleșilor locali demonstrează: principalele tipuri de anchetă sunt legate de acuzația de abuz, exces de putere și neglijență

În perioada ianuarie 2014 – 31 august 2018, instanțele de judecată au emis 43 de hotărâri în privința aleșilor locali din RM pe cauze penale conexe corupției, atestă un raport recent de monitorizare a cauzelor penale efectuat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) și Congresul Autorităților Locale din RM (CALM). În aceiași perioadă de referință au fost identificate pe rol în instanțele de judecată alte 21 cauze penale nefinalizate, aflate la diferite etape de examinare.

Concluzia raportului ”Monitorizarea cauzelor penale și contravenționale în privința reprezentanților administrațiilor publice locale referitor la actele conexe corupției” este că cei mai mulți dintre aleșii locali care s-au ales cu dosare în perioada monitorizată au decis să migreze spre alte partide politice, iar ulterior, majoritatea acestor cauze au fost încetate, potrivit autorului acestui raport, Viorel Pârvan, Expert IDIS Viitorul, care a prezentat aceste concluzii într-o conferință de presă deschisă publicului.

Raportul spune că 50% din deciziile finale emise de instanțele de judecată au fost de condamnare a aleșilor locali pentru faptele conexe corupției incriminate, restul deciziilor fiind de achitare sau de încetare a proceselor penale. Cel mai des, instanțele de judecată au aplicat amenda și doar în 4 cazuri a fost stabilită o pedeapsa cu privarea de libertate. Totodată, circa 1/3 din cei condamnați au fost liberați de răspundere penală sau le-a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei penale.

”S-a vorbit mult în ultima vreme despre influența puterii politice centrale asupra aleșilor locali, despre vulnerabilitatea autorităților locale în fața unor intimidări sau persecuții care ar destabiliza sistemul guvernării locale. Constatăm prin intermediul acestui raprot de monitorizare că există zeci de cazuri în care deschiderea unor cauze penale sau administrative se face pentru a vulnerabiliza primarii, controlându-i prin dosare instrumentate politci. Datele acumulate prin intermediul acestui raport dovedește existența unei justiții selective. Noi credem că aceste dosare politice trebuie să înceteze. Ele reprezintă o auto-acuzare în adresa organelor de drept care-și dezonorează profesia, provocând pierderi masive de imagine și de resurse în scopul unor interese politice. Acest raport va reprezenta un instrument de sprijinire a puterilor locale să-și apere autonomia, independența și integritatea profesională, care să le ajute să-și exercite atribuțiile”, a declarat directorul IDIS, Igor Munteanu.

Cauze contravenționale conexe corupției, intentate și examinate în privința reprezentanților administrațiilor publice locale, sunt mai puține, fiind identificate în perioada de referință 20 de astfel de cauze, dintre care 80% sunt finalizate, iar restul se află încă pe rol. În 94% din dosarele finalizate au fost soluții de încetare a procesului contravențional.

Observăm un număr mare de cauze penale pentru abuz, exces și neglijență examinate de Centrul Național Anticorupție. În perioada 2015 – 2018 au fost intentate 192 de astfel de cauze penale, ce reprezintă 55% din numărul total al cauzelor de corupție și conexe corupției în administrația publică locală. Doar o mică parte din ele ajung să fie examinate în instanțele de judecată (9%), în rest aceste cauze au fost încetate sau clasate, fie s-a refuzat în pornirea urmării penale” a spus Viorel Pîrvan.

Tabloul dosarelor monitorizate în acest Raport al IDIS și CALM indică asupra unor carențe fundamentale de proceduri la examinarea dosarelor penale în funcție de soluțiile finale ale instanțelor de judecată. Observăm că, în cazurile hotărârilor de condamnare, procesele de judecată în majoritatea cazurilor fie durează între 3 și 4 ani, fie este finalizat într-un termen de 1 - 2 ani. Cele mai multe cazuri de achitare s-au finalizat în 2 – 3 ani de zile. În mare parte dosarele prin care s-au încetat procesele penale au durat nu mai mult de 2 ani. Dosarele care la moment sunt pe rol au termene mari de examinare, acestea depășind 3 ani de zile, chiar fiind examinate deja mai mult de 5 ani. Totodată 1/3 din dosarele pe rol nu au mai mult de 2 ani de când se examinează.

Totodată, tabloul politic al aleșilor locali cu dosare penale conexe corupției, examinate în perioada 2014 – 31 august 2018 în instanțele de judecată, diferă pentru cauzele penale începute anterior anului 2014 și cele care au început din anul 2014. Astfel, până în 2014, cele mai multe cauze penale au fost în privința aleșilor locali membri ai PCRM (Partidului Comuniștilor din RM) (21%), urmate de PLDM și PL cu 19% ambele, iar PDM cu 17%. Începând cu 2014, 29% din cauzele penale sunt împotriva aleșilor locali din PLDM (Partidul Liberal Democrat), urmat de PL cu 21%, PCRM cu 18% și PDM cu 14%.  Subliniem faptul că nu a putut fi identificată apartenența politică în privința a 9% din aleșii locali cu dosare penale în perioada monitorizată. Din 2014 au început să fie examinate 60% din totalul dosarelor penale pornite pe aleșii locali membrii PLDM și 55% pe aleșii locali din PL, iar până la 2014 au fost pornite șase din zece dosare pe numele aleșilor locali din PDM și 58% din numărul total de dosare au vizat afiliații din PCRM.

Raportul poate fi descărcat aici

Raportul ”Monitorizarea cauzelor penale și contravenționale în privința reprezentanților administrațiilor publice locale referitor la actele conexe corupției” este realizat de IDIS Viitorul  și CALM cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectul și opiniile exprimate în cadrul acestei publicații țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației  Soros-Moldova.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Audieri publice a Planului de Acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018 – 2023

Astăzi, 27 septembrie 2018, în  incinta Consiliului raional Cahul a avut loc evenimentul de Audiere Publică a proiectului de Plan de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul. La eveniment au fost prezenți, dl Calmîc Vladimir, vicepreședintele raionului Cahul, anagajați ai aparatului președintelui raionului, consilieri raionali, primari ai localităților raionului Cahul, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate ale raionului, reprezentanți  ai societății civile,  mass media locală și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

Scopul evenimentului a fost prezentarea și punerea în discuții a documentului strategic de planificare în sectorul de apă și canalizare, care va ghida activitatea raionului Cahul în domeniul AAC pe perioada 2018-2023, contribuind în final la sporirea accesului populației raionului la servicii calitative de apă și de canalizare.

Dl Vladimir Calmîc, vicepreședintele raionului a menționat că procesul de actualizare a Planului de Acțiuni a fost organizat la solicitarea Consiliului raional Cahul, cu suportul tehnic al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul  grupului de lucru pentru actualizarea Planului de Acțiuni privind alimentarea cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 instituit prin dispozitia presedintelui raionului Cahul nr. 57 – d din 06.03.2018. Acest grup este alcătuit din 31 persoane, reprezentanți  ai Consiliului raional – angajați ai aparatului președintelui, consilieri raionali, primari – reprezentanți ai celor 5 clustere de AAC din raionul Cahul, reprezentanți ai operatorului regional S.A. Apa Canal și ai serviciilor desconcentrate (Agenția ecologică, Centrul de Sănătate Publică, etc. ). Procesul de actualizare a fost coordonat de 2 experți angajați de GIZ – Dna Silvia Strelciuc, expert GIZ în planificarea strategică și Dl Vitalie Cernomoreț, expert tehnic GIZ.  Pentru actualizarea planului de acțiuni în perioada martie – august 2018 au fost organizate 9 ședințe de lucru, dintre care 4 ședințe cu Grupul de lucru sus menționat, iar 5 ședințe au fost desfășurate în teritoriu pe clustere, sub formă de focus grupuri.

În cadrul evenimentului, autoritățile publice locale de nivel I au venit cu un șir de propuneri pentru îmbunătățirea documentului, cu privire la activitățile de dezvoltare a măsurilor investiționale în modernizarea infrastructurii de apă în raion.  Documentul final, cu propunerile prezentate urmează a fi aprobat de către Consiliul raional Cahul. Termenul de recepționare a sugestiilor și propunerilor fiind stabilit pentru data de 4 octombrie curent.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului  „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Uniunea Europeană, Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa: cahul.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Raportul intermediar de audit energetic pentru sistemul de iluminat stradal din Călărași: eficiență și economii de până la 60%

Reprezentanți IDIS „Viitorul”, ai Primăriei Călărași, de la Fondul de Eficiență Energetică și firma „Eco Evolutions” SRL și-au dat întâlnire pe 26 septembrie în cadrul unei ședințe pentru a discuta raportul intermediar de audit energetic pentru sistemul de iluminat stradal în orașul Călărași. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”,  implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). 

„În cadrul ședinței au fost scoase în evidență dificultățile care pot apărea în cadrul implementării proiectului și anume pilonii de electricitate care trebuie schimbați și îndreptați. De asemenea, luând în considerare că anumite cerințe din caietul de sarcini al proiectului nu au fost incluse în raportul prezentat, urmează ca aspectele tehnice să fie revăzute și integrate în varianta finală a raportului energetic”, a declarat Managerul proiectului, Liubomir Chiriac. 

Auditul energetic pentru sistemul de iluminat stradal este efectuat în premieră pentru orașul Călărași. În acest sens, raportul de audit energetic elaborat de compania „Eco Evolutions” SRL cuprinde măsuri complete de eficiență energetică pentru o lungime de 48 km în oraș. Documentul urmărește scopul de a reduce consumul de resurse energetice prin majorarea performanței energetice a sistemului de iluminat stradal, reducerea cheltuielilor financiar, cât și creșterea gradului de siguranță a locuitorilor. 

La rândul său, primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic, a menționat: „Proiectul este unul ambițios și orice lucru care costă are nevoie de un audit bun. Din acest motiv, auditul energetic ne va permite să evităm anumite greșeli în proiectare, realizarea lucrărilor tehnice care vor începe în 2019 și implementarea în ansamblu a proiectului de eficiență energetică”. 

În baza investițiilor totale și a economiilor obținute pentru perioada de recuperare de 3,7 ani se obține o rată de rentabilitate de 19%. Din acest punct de vedere, proiectul este unul fezabil și se încadrează perfect în categoria proiectelor de eficiență energetică, se arată în proiectul raportului de audit energetic. „În calitate de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică la iluminatul stradal din orașul Călărași se propune instalarea corpurilor de iluminat cu LED-uri, care vor reduce consumul de până la 60%. Totodată, trebuie de menționat că punctele de aprindere sunt în stare bună și nu necesită mari schimbări, cu excepția ceasului electronic care trebuie înlocuit cu unul astranomic pentru a evita necesitatea de ajustare a acestuia în funcție de perioada anului”, a menționat Mihai Socolovschi, directorul companiei „Eco Evolutions” SRL.

Raportul final de audit energetic pentru măsurile de modernizare și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public în orașul Călărași urmează să fie gata în luna octombrie a anului curent. 

Conform legislației naționale privind eficiența energetică, auditul energetic este obligatoriu pentru toate proiectele de eficiență energetică finanțate sau cofinanțate din bani publici. Auditul energetic este necesar pentru a identifica cele mai eficiente măsuri de economisire a energiei și pentru a aprecia costurile de investiție din cadrul proiectului. 

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și are o perioadă de 30 de luni. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare. 

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.
 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Activitățile proiectului de eficiență energetică din orașul Călărași, discutate la cea de-a doua ședință a Comitetului Director

 

Membrii Comitetului Director ai proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu suportul UE, s-au întrunit pe 11 septembrie într-o ședință de lucru în cadrul căreia au discutat despre progresul, activitățile și provocările proiectului din perioada iulie-septembrie, precum și despre acțiunile care urmează a fi implementate până la finele anului.

La eveniment au participat reprezentanții Primăriei Călărași, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, membri ai societății civile și furnizorul de energie electrică „Red Union Fenosa”. 

În cadrul evenimentului, Nicolae Melnic, primarul orașului Călărași a subliniat: „Activitățile proiectul de modernizare a iluminării stradale se încadrează în prioritățile Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă a orașului pentru perioada 2014-2020, (PAED) și urmărește să implementeze măsurile de eficiență energetice în conformitate cu obiectivele Convenției Primarilor privind Clima și Energia - cea mai mare inițiativă mondială care reunește administrațiile orașelor pentru acțiuni locale privind clima și energia”.

La rândul său, managerul proiectului, Liubomir Chiriac a declarat în cadrul ședinței că IDIS „Viitorul” va continuă să ofere suportul necesar primăriei orașului Călărași în implementarea cu succes a proiectului și promovarea măsurilor de eficiență energetică durabilă.

Comitetul Director al proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”  are misiunea de a asigura realizarea calitativă a activităților proiectului, a coordona implementarea și monitorizarea acestuia, cât și a propune soluții la problemele identificate în procesul de realizare. Comitetul este condus de viceprimarul orașului Călărași – Victor Ambroci; Veaceslav Arapan - vicepreședinte al Comitetului și Elena Lungu, reprezentantul societății civile, care asigură secretariatul Comitetului.

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și are o perioadă de 30 de luni. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare. 


***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.
 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Solicitare de oferte: Pentru elaborarea infograficelor

Data lansării: 05.09.2018

Data - limită pentru acceptarea ofertelor: 19.09.2018, ora locală 18.00

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”  reprezintă un institut independent de cercetare cu statut înregistrat de beneficiu public, care cooperează cu mai multe universități și think tankuri din Republice Moldova și din străinătate.

În cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației” / «Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de Uniunea Europeană  și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este în căutarea unei expert / companii / organizații care va elabora 15 infografice.

Anunțul integral poate fi viziualizat aici.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

TOP 10 cele mai bune și mai proaste politici locale și regionale din Moldova în mai-iulie 2018

 

10 cele mai bune și mai proaste politici locale și regionale din Moldova implementate în mai – iulie 2018 au fost identificate și evaluate de către membrii unui Consiliu de Evaluare, la invitația IDIS „Viitorul” și Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Activitatea urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. 

Politicile publice au fost măsurate pe baza a două criterii aprobate metodologic, luând în considerare importanța lor pentru comunitate și sustenabilitatea acestora. Astfel, membrii Consiliului de Evaluare au apreciat și clasificat politicile analizate după: (a) calitate, criteriu care cuprinde valori situate între -3 și +3 și (b) importanța acestei politici pentru comunitate și economie, adică impactul care îl produce, utilizând o scară procentuală de la 0 la 100%. Iar înmulțirea celor două criterii reprezintă scorul final al fiecărei politici, care se încadrează între -300 și 300 de puncte.   

Potrivit analizei prezentate în Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 10 politici locale și regionale din Republica Moldova (ediția a 3-a), cele mai bune cinci politici publice locale din țara noastră se referă la Ghidul turistic al raionului Soroca – cu un scor final de 218,5 puncte, serviciul intercomunitar de pompieri voluntari din satele Colibași, Vadul lui Isac și Brânza (raionul Cahul) - 209,5 puncte, elaborarea Planului de dezvoltare economică a orașului Căușeni - 207 puncte, campania de colectare a deșeurilor electrice din municipiul Ungheni, cu un scor final de 203, dar și sistemul de procesare a petiţiilor locuitorilor din municipiul Orhei: e-Primăria, care a acumulat un scor final de 166,5 puncte din totalul de 300.

Ghidul turistic al raionului Soroca, lansat pe 28 mai, conține cele mai utile informații despre atracțiile turistice ale regiunii. Publicaţia împarte raionul în cinci microzone şi prezintă ariile naturale protejate patrimoniul istoric şi cultural, muzeele, fotografii, informaţii despre meşterii populari, datele de contact ale unităţilor de cazare ş.a. Deși membrii Grupului de Evaluare consideră că publicația va contribui la promovarea comunității această astfel politică va avea un impact pozitiv doar dacă este corelată cu dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice.

Iar 11.000 de locuitori din satele Brînza, Vadul lui Isac și Colibași din raionul Cahul vor avea siguranță în cazul unor incendii și calamități mulțumită unui serviciu intercomunitar de pompieri voluntari. Serviciul a fost lansat pe 16 iulie curent și dispune de 25 de uniforme și de o autospecială donată de la o organizație austriacă. Până la finele anului, din contribuția colectată de la băștinași va fi construită stația de pompieri. La fel, membrii Consiliului de Evaluare consideră că trebuie luat în considerare raportul cost-eficiență în menținerea unui serviciul de pompieri la nivel local.

O altă practică inovativă inclusă în clasament o întâlnim în municipiul Ungheni, capitala de vest a Republicii Moldova.  Campania „Deșeuri electrice colectate – vieți omenești protejate” desfășurată în perioada 20 aprilie – 20 mai 2018 reprezintă o activitate amplă de informare a cetățenilor despre importanța colectării selective a deșeurilor electrice și electronice. Iar elevii și copii de la grădinițe au participat la concurs de colectare a deșeurilor electrice. Instituțiile care au colectat cea mai mare cantitate de deșeuri electrice și electronice au fost premiate cu câteva zile de vacanță în orașele înfrățite cu municipiului Ungheni.

La rândul său, membrii Consiliului de Evaluare au evaluat și două politici negative care prezintă anumite încălcări ale principiilor de transparență. Este vorba de două cazuri care au fost făcute publice în sursele media din Moldova în ultima perioadă. Este vorba despre implicarea coruptă a aleșilor locali din comuna Trușeni în înstrăinarea terenurilor publice și favoritismul firmelor conduse de șeful secției construcții din raionul Telenești la concursurile de achiziții publice.

Acest sumar reprezintă cea de-a treia ediției a seriei de evaluări a unor politici și acțiuni de interes public analizate. Prima ediție a fost lansată în februarie 2018, încorporând 13 politici -  Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 13 politici locale și regionale din Republica Moldova (noiembrie 2017 – ianuarie 2018), în timp ce ediția a doua a cuprins 11 politici locale și regionale și a fost prezentată în luna mai a.c - Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 11 politici locale și regionale din Republica Moldova (februarie – aprilie 2018).

Ediția următoare a celor mai bune și mai proaste politici locale și regionale din Moldova urmează să apară în octombrie 2018.

Analiza a fost elaborată în cadrul proiectului „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”. Proiectul este implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Inițiativa are ca scop îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Au fost deschise ofertele privind construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nico

Astăzi, 15 august 2018, membrii Grupului de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă, desfășurate conform regulilor PRAG UE, s-au întrunit la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru a deschide ofertele depuse de agenții economici interesați de construcţia apeductului magistral Cahul - Lebedenco din cadrul proiectului investițional "Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca", Etapa I.

Iniţial, 22 firme de construcţii au fost interesate de proiect şi au solicitat documentația de licitație, după care, până astăzi, la ora 10.00, au reuşit să depună ofertele doar 6.

În cele ce urmează, grupul de lucru constituit din reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenției de Dezvoltare Regională Sud, ai Consiliului Raional Cahul și operatorului „Apă-Canal Cahul" SA, a desfășurat procedura de deschidere a ofertelor, în prezența reprezentanților operatorilor economici ofertanți.

În zilele următoare, comisia de evaluare va purcede la verificarea modului în care fiecare ofertă răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi, ulterior, va trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor. 

De competența comisiei de evaluare ține să verifice propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă, să examineze propunerile financiare prezentate de ofertanţi, să stabilească ofertele inacceptabile sau neconforme și ofertele admisibile, precum și oferta câștigătoare. În final, grupul de lucru pentru achiziții urmează să identifice oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe bază de calitate tehnică și preț. 

Procedura de atribuire a contractului de achiziții publice va respecta cu strictețe regulile stabilite în Regulamentul (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG1 al UE, pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu ofertele competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

Măsura investițională „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca" Etapa I  este finanțată din fondurile Agenției de Dezvoltare Elvețiene (SDC) / 2,2 mln. Euro prin intermediul GIZ, în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)". În urma implementării etapei I a proiectului urmează a fi construite cca 11 km de rețea de apeduct - magistrală și cca 25 km de rețele interioare de apeduct pentru localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, din care vor beneficia de acces la sursa de apă potabilă de calitate cca. 2665 de locuitori.

Proiectul sus-menționat vine să contribuie la realizarea inițiativei de dezvoltare a sectorului aprovizionării cu apă și canalizare și continuarea implementării Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare.

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

ADR Sud a deschis ofertele pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab", orașul Basarabeasca

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat la 10 august 2018, ședința de deschidere a ofertelor în cadrul licitației publice repetate privind contractarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice pentru proiectul implementat cu suportul Guvernului Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațonală a Germaniei (GIZ), și anume: Liceul Teoretic „Matei Basarab", orașul Basarabeasca. 

Pentru participarea la licitația publică anunțată de ADR Sud, a fost depusă o singură ofertă. Grupul de lucru format din reprezentanți ai ADR Sud, GIZ, APL și ai societății civile, a desfășurat procedura de deschidere a ofertei în prezența reprezentanților operatorului economic ofertant.

Procedura de atribuire a contractului de achiziții publice va respecta cu strictețe regulile stabilite în Regulamentul (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG1 al UE, pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu ofertele competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

**************
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” descoperă bunele practici cu care se mândresc comunitățile locale din Moldova

Cele mai active 26 de comunități din Republica Moldova urmează să fie vizitate în august și septembrie pentru a vedea pe viu modalitatea de implementare a celor mai bune practici. Localitățile au fost selectate pe 8 august, de către membrii Grupului Coordonator al Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova în cadrul unei ședințe.

Printre comunitățile active putem menționa orașul Călărași, unde funcționează prima grădiniță de tip energo-eficient din Moldova; municipiul Ungheni, al cărui parc central a fost renovat cu suportul băstinașilor; satul Budești, unde 20 de tineri au învățat secretele administrației publice și au asistat-o pe doamna primar în timpul programului de lucru; orașul Telenești, care se remarcă printr-o stație de epurare modernă și chiar municipiul Chișinău, recunoscut pentru mai multe inițiative de succes, cum ar fi sistemul de e-Notificare și e-Autorizație în comerț. Pentru mai multe informații vedeți Lista comunităților ce urmează a fi vizitată de echipa Programului Bunelor Practici.

Anul acesta am identificat practici mai puține, dar mai inovative, iar unele din ele ne-au motivat să le cunoaștem mai îndeaproape. Foarte active au fost câteva comunități în acest an, cum ar fi orașul Călărași sau municipiul Edineț, care au dat dovadă de inițiative bune. Dar mă bucăr să văd la ediția din acest an și sate care participă pentru prima oară la Programul Bunelor Practici. Îmi doresc ca aceste experiențe de succes să fie pe viitor replicate de alte autorități publice locale”, a menționat președintele CALM, Tatiana Badan.

Potrivit Coordonatoarei de program, Ana - Maria Veverița, în cadrul competiției din acest an participă 60 dintre cele mai inovative bune practici, implementate de 37 de autorități publice locale din Moldova în perioada 2016-2017. Secțiunile la care au aplicat administrațiile publice locale sunt: 1. Cetățenie activă pentru o bună guvernare transparentă; 2. Dezvoltare locală prin implicare comunitară; 3. Patrimoniul cultural-istoric, cartea de vizită a localității tale; 4. Servicii publice de calitate, mai aproape de cetățeni.

În ce priveşte repartizarea practicilor pe regiuni, zona de Centru rămâne a fi cea mai activă. Prin urmare, din Centru au fost depuse 39 de bune practici din 23 localități, din regiunea de Nord – 13 bune practici din 7 comunități și Consiliul raional Soroca, iar 8 bune practici din 6 localități au fost depuse din regiunea de Sud a republicii. Cele mai bune exemple de bună practică vor fi incluse într-o Antologie a bunelor practici și vor fi premiate în cadrul unei ceremonii festive, la finele anului 2018.

Practicile prezentate la această ediție au fost diverse și totodată, noi. La fel, este un fapt încurajator pentru primării că inițiativa cetățenească predomină în bunele practici din acest an. Sunt practici model care merită a fi replicate și în alte localități. Iar cu suportul IDIS și a cetățenilor sper ca autoritățile locale să depună în continuare practici de succes cu același entuziasm cu care au făcut-o și până acum”, a declarat Ștefan Vlas, deputat și membru al Grupului Coordonator.

Grupul Coordonator al Programului Bunelor Practici are rolul de a monitoriza şi evalua implementarea Programului Bunelor Practici, de a superviza evaluarea şi selectarea celor mai bune practici ale autorităţilor publice locale.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005, cu suportul Consiliului Europei și implementat de către IDIS „Viitorul”. Scopul acestei program este acela de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din administrația publică locală din Republica Moldova, precum și a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țară.​

Pentru mai multe detalii, contactați Coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail ana.veverita@viitorul.org

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages