Color: 
12b758

Noutăţi

Cea de-a 2-a ședință a Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide desfășurată în Regiunea de Dezvoltare Sud

Membrii Comisiei Regionale în Sectorul Managementului Deșeurilor Solide (CRS/MDS) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit astăzi, 7 iunie, în incinta Consiliului raional Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ședințe.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), membrii și specialiștii grupului de lucru ai CRS/MDS, consultanți GIZ/MSPL, reprezentanți IDIS Viitorul, specialiști ADR Sud, ADR Găgăuzia.

Ședința a fost moderată de Netedu Gheorghe, vicepreședintele raionului Cimișlia, substituindu-l la ședință pe Iovu Bivol, copreședinte al Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Cu un cuvânt de salut a venit și Tatiana Aramă, șef secția planificare strategică și programare, menționând faptul că trebuie să se asigure continuitatea activităților desfășurate în cadrul ședințelor și dacă apar impedimente, comisia instituită va avea rol de a înlătura aceste obstacole cu forțe comune.

La rândul său, Veveriță Petru, Consultant național superior în planificare și programare regională din cadrul GIZ/MSPL, a salutat participanții și a menționat că instituția pe care o reprezintă, este deschisă în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru ca această comisie să fie una funcțională și să-și atingă scopul.

Secretarul CRS/MDS Sud, Natalia Dubalari, a prezentat comisiei activitățile realizate în perioada noiembrie 2017 – mai 2018. Ulterior, membrii CRS/MDS au discutat despre situația curentă în sector specifică Regiunii de Dezvoltare Sud, reieșind din informațiile raportului bazat pe rezultatele unor chestionare completate de autoritățile publice locale din regiune. Raportul a fost prezentat de către Tamara Guvir, expertă GIZ, care s-a mai referit și la prioritățile în amenajarea depozitelor temporare, selectate din gunoiștile existente.

„Ne-am întrunit pentru a discuta cele mai stringente probleme ale regiunii în sectorul MDS și să identificăm cele mai bune soluții pentru fiecare problemă în parte”, a menționat șefa Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice în cadrul MADRM, Bolocan Svetlana. Reprezentanta MADRM a vorbit pe larg despre noile prevederi legale în domeniul managementul deșeurilor.

După un schimb de informații, participanții s-au implicat active într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, propuneri și soluții. În cadrul ședinței, membrii Comisiei au luat act de Planul de activitate al CRS/MDS pentru semestru al II-lea a.c., pe care l-au aprobat la finalul ședinței. 

CRS/MDS a fost constituită prin Decizia nr. 2/03 din 29 iunie 2017 a CRD Sud, în cadrul aceleiași ședințe fiind aprobat, de asemenea, Regulamentul de funcționare a structurii non-juridice nou formate. Funcționalitatea. În crearea și asigurarea funcționalității comisiilor regionale sectoriale, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și Agenția de Dezvoltare Sud sunt sprijinite de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene, Guvernului României, Guvernului Suediei, și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

În activitatea sa, CRS/MDS va dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Sud. Comisia va avea drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale în sectorul MDS, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

Materialele ședinței:

Activitile_realizate_in_perioada_noiembrie_2017-_mai_2018.ppt

Raportul_privind_statutul_actual_al_sectorului_MDS_in_RDS.ppt

Noile_prevederi_legale_in_domeniul_managementul_deeurilor.ppt

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

„Săptămâna energiei durabile", un eveniment celebrat de Primăria orașului Călărași

Orașul Călărași se alătură pentru prima oară orașelor din Europa care sărbătoresc Săptămâna europeană a energiei durabile (EUSEW) – cel mai important eveniment dedicat politicilor din domeniul energiei sustenabile. Programul în orașul Călărași se desfășoară în perioada 6-7 iunie în parteneriat cu IDIS „Viitorul” , și are drept scop dezvoltarea unui cadru de informare cu privire la inițiativele în domeniul energiei sustenabile.

În cadrul evenimentului au loc mai multe acțiuni de promovare a proiectelor de eficiență energetică și de energie durabilă. Organizatorii demonstrează publicului cum funcționează cea mai energo-eficientă clădire publică din Republica Moldova – grădinița „DoReMicii”; organizează ateliere de reciclare creativă și face – painting pentru copii; un maraton al energiei și un program artistic pentru toți locuitorii și oaspeții orașului Călărași.

Odată cu semnarea Convenției Primarilor privind clima și energia am reușit să efectuăm lucrări de termoizolare termică la Școala de arte, Școala primară, Liceul Mihail Sadoveanu și grădinițele din localitate. Am obținut cadoul   din partea Guvernului german pentru construcția grădiniței energo eficiente, au fost instalate cazane eficiente la doi agenți economici și în curând vom instala becuri LED pe străzile orașului, a declarat Nicolae Melnic, la festivitatea de deschidere a evenimentului.

Grădinița „DoReMicii” din orașul Călărași, inaugurată în iunie 2017, este un exemplu de respectare a normelor europene de mediu și de eficiență energetică. Datorită tehnologiilor inovative, panourilor solare instalate, pompelor geotermale şi termopanelor de ultimă generaţie, costurile anuale de întreţinere a grădiniței sunt fi cu 90% mai mici decât ale unei clădiri similare (în jur de 25 de mii de lei).

Iarna, pe căldură am cheltuit cel mult 3 600 lei comparativ cu celelalte grădinițe din oraș care cheltuie în mediu 40 mii lei. Respectiv, resursele economisite le-am investit în materialele pentru copii. Și pentru că temperatura din clădire se menține constantă de 25 de grade, copii nu se îmbolnăvesc, iar energia pe care o degajează în timpul activităților se transforme și ea în căldură. Nici praf nu avem în instituție, pentru că tot aerul se filtrează și este curat, fiind un plus pentru sănătatea copiilor. Astfel de grădinițe nu am mai întâlnit nici în Moldova și nici în țările vecine”, povestește Silvia Dodon, directoarea grădiniței. Potrivit ei, grădinița are o suprafață de 1100 metri pătraţi și este frecventată de peste 127 de copii, inclusiv cu vârste de până la 3 ani.

„E cald, frumos și răcoare. Știu că trebuie să păstrăm energia și să o utilizăm rațional”,, spune Ion Ranga, care frecventează grădinița.

Zilele energiei durabile în orașul Călărași au loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

Activitățile din cadrul Săptămânii energiei durabile în orașul Călărași sunt marcate prin numeroase evenimente publice, care au drept scop informarea cetățenilor privind metodele de eficientizarea energiei, reducerea emisiilor dioxidului de carbon, cât și sprijinirea modurilor de producere a energiei regenerabile. Astfel, administrația publică locală, în cooperare cu IDIS «Viitoru», pune un accent special pe dezvoltarea economică a orașului Călărași bazată pe emisii reduse de carbon, mobilizând în acest sens agenții economici să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivele UE și utilizare SMART a energiei regenerabile”, a menționat Liubomir Chiriac, managerul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași”.

Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Zilele energiei sunt organizate în toată Europa, oferind publicului posibilitatea de a descoperi ultimele evoluții în domeniul energiei durabile.

Republica Moldova sărbătorește Săptămâna europeană a energiei durabile în perioada 4-10 iunie 2018. Evenimentul are ca scop principal creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la necesitatea înlocuirii surselor de energie care provoacă poluarea mediului înconjurător cu surse de producere a energiei verzi. Săptămâna Energetică își propune organizarea unor „Zilele ale Energiei”, ce vor consta în acțiuni de promovare a soluțiilor de energie regenerabilă și eficiență energetică. Scopul acestor evenimente este de a  răspândi cele mai bune practici și de a inspira idei noi pentru dezvoltarea unui mediu mai durabil.

Lansată în 2006, la inițiativa Comisiei Europene, EUSEW reunește sute de organizații și persoane din întreaga Europă și dincolo de frontierele ei, pentru a încuraja schimbul de practici de succes și de a inspira noi idei, astfel contribuind la realizarea obiectivelor UE 2020.

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ședință de lucru la ADR Sud cu referire la examinarea caietului de sarcini pentru efectuarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco

La 5 iunie 2018, a avut loc o ședință de lucru cu privire la examinarea documentației de atribuire pentru procedura de achiziționare a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Satuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca" Etapa I. La această ședință au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ, Consiliului Raional Cahul și ai Primăriei com. Lebedenco.

În cadrul şedinţei participanţii au înaintat propuneri pentru modificarea prevederilor caietului de sarcini în vederea asigurării continuității executării lucrărilor și a micșorării perioadei de implementare a proiectului. Ulterior aprobării de către finanțatori a modificărilor propuse, se urmăreşte lansarea procedurii de achiziționare lucrărilor de construcţie.

De notat, că proiectul nominalizat prevede alimentarea cu apă a localităților sus-menționate din raionul Cahul, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDS). Acesta este parte a a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL)

*************

Proiectul MSPL este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS Viitorul și Consiliul Europei dau START competiției celor mai bune practici locale

IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul Europei lansează ediția 2016 – 2017 a Programului celor mai bune practici în administrația publică locală din Moldova.

Scopul acestei program este acela de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din administrația publică locală din Republica Moldova, precum și a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țară.

Secțiunile competiției celor mai bune practici pentru ediția curentă sunt:

  1. Cetățenie activă pentru o bună guvernare transparentă
  2. Dezvoltare locală prin implicare comunitară
  3. Patrimoniul cultural-istoric, cartea de vizită a localității tale
  4. Servicii publice de calitate, mai aproape de cetățeni

Competiția presupune parcurgerea a trei etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor depuse, desemnarea și premierea câștigătorilor.

Pentru a participa, practica locală trebuie să fie implementată în perioada iunie 2016 – decembrie 2017.  Cele mai bune practici vor fi evaluate în baza GRILEI DE CRITERII

DATA LIMITĂ de înscriere la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova (ediția 2016 – 2017) este 25 IUNIE 2018. Astfel, autoritățile administrației publice locale vor transmite FORMULARUL DE PARTICIPARE completat la următoarele adrese:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS „Viitorul”, pentru „Programul Bunelor Practici” sau programul.bunelepractici@gmail.com cu mențiunea „Programul Bunelor Practici”

Nu pot participa în competiția națională proiectele de bună practică care au fost premiate la edițiile anterioare ale programului sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate. Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare care au obținut rezultate până în momentul înscrierii în competiție.

Cele mai bune practici vor fi premiate în cadrul unei Ceremoniei Naționale, care va avea loc în luna decembrie a.c și vor fi diseminate printr-o Antologie de bune practici și documentarul „Împreună pentru performanțe în guvernarea locală”.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat de către IDIS Viitorul”, cu suportul financiar al Consiliului Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail programul.bunelepractici@gmail.com.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Marketing modern pentru turismul rural. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”, 15 iunie

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Marketing modern pentru turismul rural. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”. 

Seminarul va avea loc pe data de 15 iunie 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 8 iunie, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de aplicare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE experți

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ședința Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova"

Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", din componența căruia fac parte reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Coperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenției de Dezvoltare Regională Sud, APL de nivelele I și II, precum și exponenți ai societății civile,întreprinderilor prestatoare de servicii de apă și canalizare și alți actori și factori de decizie relevanți, s-au întrunit la data de 08.05.2017 în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat.

În cadrul ședinței, organizate în colaborare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost audiat raportul de progres privind implementarea proiectului pentru primele trei luni ale anului 2018, precum și activitățile planificate pentru trimestrul II al anului curent.

Astfel, potrivit managerului de proiect, Valeriu Porubin, de la începutul implementării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" și până în prezent au fost întreprinze mai multe activități care s-au soldat cu rezultate concrete. A fost semnat între APL Acordul de cooperare intercomuntară privind prestarea serviciului AAC în comunitățile Leova, Iargara, Sărata Nouă, Filipeni, Romanovca, Hănăsenii Noi și Cupcui din raionul Leova. Totodată, în perioada de referință, în localitățile din aria proiectului au avut loc ședințe ale Comitetelor Locale de Cetățeni, în cadrul cărora au fost discutate subiecte ca: termenii de implementare a proiectului, termenul de începere a lucrărilor, termenul de dare în exploatare a apeductului și de posibilitatea de conectare a populației, costurile de livrare către cetățeni a apei potabile etc. Au fost, de asemenea, întreprinse o serie de măsuri pregătitoare pentru elaborarea, în perioada următoarelor luni, a studiului privind analiza diagnostică a operatorului SA „Apă Canal Leova".

Valeriu Porubin a mai informat membrii CDL despre faptul că lucrările de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara de la priza de apă până la rezervoarele or. Iargara și de reabilitare și modernizare a stației de tratare a apei potabile din or. Leova se execută în strictă conformitate cu documentația de proiect și planul de execuție, sub supravegherea experților naționali și iternaționali.

În cadrul aceleiași ședințe a mai fost abordat și rolul organizațiilor societății civile în implementarea proiectlor cu finanțare din fondurile UE, la această temă având un cuvânt greu de spus reprezentanții IDIS Viitorul, organizație nonguvernamentală, selectată prin concurs pentru a monitoriza implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de aprovizionare cu apă și de extindere a celei de canalizare în raionul Leova.

Amintim că proiectul „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" este finanțat de Uniunea Europeană, fiind implementat în decursul anilor 2017-2020, în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa: leova.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț: Solicitare de oferte privind achiziționarea echipamentului electronic

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, solicită oferte din partea ofertanților eligibili pentru calculatoare, laptopuri, cameră video, cameră foto și imprimante.

Data limită pentru acceptarea ofertelor: 14 mai, ora 18.00. 

Procedura de depunere a ofertelor: Dosarul cu oferte va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlul: Oferte achiziționare echipament), sau depus la sediul la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 14 mai 2018, ora 18.00.

Pentru mai multe informații, faceți clik ANUNȚ SELECTARE OFERTE

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Republica Moldova, restantă la descentralizare și democrația locală

Descentralizarea, democrația locală și situația autonomiei locale sunt domenii restanțiere în RM, care frânează procesul de reforme cerut de parteneriii de dezvoltare ai țării.

Autoritățile locale susțin că guvernarea de tip centralist și neglijarea autonomiei locale reprezintă o moștenire mai veche a regimului de tip sovietic, dar mai ales în comparație cu standardele susținute de UE pentru buna guvernare, apare tot mai clar cât de mari sunt discrepanțele existente în materie de acces la justiție, servicii sociale și dezvoltare economică, ca efecte cumulative ale întârzierii reformelor legate de descentralizare. Observația aparține echipei de autori reprezentând CALM, V.Furdui, V.Russu, care-au prezentat astăzi la sediul IDIS un raport de monitorizare „Situația democrației locale și gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării”.

Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu a declarat în intervenția sa că: ”Reforma descentralizării nu trebuie să fie considerată o reformă secundară, față de alte reforme din sectorul administrației centrale. Ar fi o greșeală strategică. Ea este cel puțin egală cu reforma sectorului public, ca mesaj transmis autorităților locale și consistență față de autonomia locală, ca pilon al democrației participative. Raportul prezentat astăzi de CALM constată că majoritatea zdrobitoare a obligațiilor RM în domeniul democrației locale, înscrise în Foaia de Parcurs privind implementarea Recomandării 322, sub responsabilitatea Guvernului RM, Consiliului Europei și CALM din 8 iulie, 2016, nu au fost îndeplinite. Această realitate răspunde clar de ce cetățenii nu sesizează progrese reale în ceea ce privește starea financiară a localităților lor, calitatea serviciilor lasă de dorit, iar controlul guvernului a devenit în mod uzual un instrument de sancționare politică. Republica Moldova are nevoie de instituții funcționale ale administrației publice locale, nu reforme pro-forma, din care are de câștigat doar birocrația centrală și profitorii de ocazie. Acest raport oferă răspunsuri la problemele mari ale descentralizării și arată cât de util poate fi CALM pentru sarcinele reformei”.

Autorii studiului au ținut în mod special să respingă orice acuzații că ar fi adversari ai reformei administrativ-teritoriale, menționând însă că trebuie de învățat lecțiile reformelor anterioare, trebuie să creat consens public și trebuie de pus accentul pe dreptul cetățenilor de a se exprima asupra opțiunilor de recalibrare teritorial-administrativă, și nu de a fi puși în fața faptului împlinit, cu variante de amalgamare decise de altcineva. Autorii sunt convinși că, ”împreună putem reuși” și că există suficientă capacități și idei utile în rându autorităților locale, care pot fi folositoare conceptului și viziunii de reformă locală. Printre acesteta se numără: (1) Stabilirea și analiza complexă a cauzelor înrăutățirii situației în domeniul democrației locale, (2) crearea unui cadrul instituțional adecvat şi efectiv la toate nivelele puterii de stat în RM în scopul corelării și implementării politicilor/angajamentelor din domeniul APL, (3) descentralizare și consolidare a autonomiei locale și revizuirea cadrului legal din domeniul penal, a temeiurilor de intentare a dosarelor penale și (4) monitorizarea cazurilor de aplicare disproporțională/abuzivă a măsurilor preventive (arestului) de către organele judiciare în raport cu APL.

Situația democrației locale și descentralizării este, în opinia autorului raportului, Viorel Furdui, Director CALM, alături de justiție, drepturile omului si libertatea mass-media, un domeniu vital al puterii democratice. Doar neglijarea principiului constituțional de autonomie locală și eligibilitate a condus la restanțele acumulate în raport cu Consiliul Europei, ceea ce poate decredibiliza orice alte reforme implementate cu succes.

Studiul a fost realizat de CALM în colaborare cu IDIS Viitorul și a apărut cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei, într-un proiect de monitorizare a politicilor publice de către experți independenți ai societății civile.

Raportul poate fi descărcat aici.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la sediul IDIS, ori contactându-l pe Ofițerul de presă al IDIS Viitorul, Victor Ursu (tel.069017396 sau ursu.victoor@gmail.com).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

2-е совещание рабочей группы по стратегическому планированию в области энергоэффективности

20 апреля 2018 года,прошло Второе совещание рабочей группы по стратегическому планированию в области  энергоэффективности  в районе Басарабяска.  На заседании присутствовали руководители района, специалисты отдела экономики Районного совета, районный менеджер по энергоэффективности, эксперты GIZ  и  IDIS VIITORUL, а также наблюдатели проекта представители Агенства по енергоэффективности РМ.

В результате рабочая группа утвердила перечень объектов по которым будут разрабатываться концепции для последующего финансирования:

Лицей „Матей Басараб” г.Басарабяска

Здание терапии г. Басарабяска  — для этих двух концепции уже есть.

 Детский сад „Андриеш” г.Басарабяска

Детский сад „Солнышко” г.Басарабяска

Лицей им. А.С.Пушкина г.Басарабяска

Здание поликлиники г.Басарабяска

Лицей в селе Абаклия

Детский сад №2 село Садаклия

Больничный пункт коммуны Исерлия      — объекты   по которым будут разрабатываться концепции.

www.basarabeasca.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Standarde privind prestarea serviciilor turistice rurale. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”, 17-18 mai 2018

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Standarde privind prestarea serviciilor turistice rurale. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”. 

Seminarul va avea loc pe data de 17-18 mai 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 8 mai, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de aplicare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE experți

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages