Color: 
12b758

Noutăţi

Ședință de lucru la ADR Sud cu referire la examinarea caietului de sarcini pentru efectuarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco

La 5 iunie 2018, a avut loc o ședință de lucru cu privire la examinarea documentației de atribuire pentru procedura de achiziționare a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Satuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca" Etapa I. La această ședință au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ, Consiliului Raional Cahul și ai Primăriei com. Lebedenco.

În cadrul şedinţei participanţii au înaintat propuneri pentru modificarea prevederilor caietului de sarcini în vederea asigurării continuității executării lucrărilor și a micșorării perioadei de implementare a proiectului. Ulterior aprobării de către finanțatori a modificărilor propuse, se urmăreşte lansarea procedurii de achiziționare lucrărilor de construcţie.

De notat, că proiectul nominalizat prevede alimentarea cu apă a localităților sus-menționate din raionul Cahul, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDS). Acesta este parte a a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL)

*************

Proiectul MSPL este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa:adrsud.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS Viitorul și Consiliul Europei dau START competiției celor mai bune practici locale

IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul Europei lansează ediția 2016 – 2017 a Programului celor mai bune practici în administrația publică locală din Moldova.

Scopul acestei program este acela de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din administrația publică locală din Republica Moldova, precum și a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țară.

Secțiunile competiției celor mai bune practici pentru ediția curentă sunt:

  1. Cetățenie activă pentru o bună guvernare transparentă
  2. Dezvoltare locală prin implicare comunitară
  3. Patrimoniul cultural-istoric, cartea de vizită a localității tale
  4. Servicii publice de calitate, mai aproape de cetățeni

Competiția presupune parcurgerea a trei etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor depuse, desemnarea și premierea câștigătorilor.

Pentru a participa, practica locală trebuie să fie implementată în perioada iunie 2016 – decembrie 2017.  Cele mai bune practici vor fi evaluate în baza GRILEI DE CRITERII

DATA LIMITĂ de înscriere la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova (ediția 2016 – 2017) este 25 IUNIE 2018. Astfel, autoritățile administrației publice locale vor transmite FORMULARUL DE PARTICIPARE completat la următoarele adrese:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS „Viitorul”, pentru „Programul Bunelor Practici” sau programul.bunelepractici@gmail.com cu mențiunea „Programul Bunelor Practici”

Nu pot participa în competiția națională proiectele de bună practică care au fost premiate la edițiile anterioare ale programului sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate. Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare care au obținut rezultate până în momentul înscrierii în competiție.

Cele mai bune practici vor fi premiate în cadrul unei Ceremoniei Naționale, care va avea loc în luna decembrie a.c și vor fi diseminate printr-o Antologie de bune practici și documentarul „Împreună pentru performanțe în guvernarea locală”.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat de către IDIS Viitorul”, cu suportul financiar al Consiliului Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail programul.bunelepractici@gmail.com.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Marketing modern pentru turismul rural. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”, 15 iunie

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Marketing modern pentru turismul rural. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”. 

Seminarul va avea loc pe data de 15 iunie 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 8 iunie, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de aplicare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE experți

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ședința Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova"

Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", din componența căruia fac parte reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Coperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenției de Dezvoltare Regională Sud, APL de nivelele I și II, precum și exponenți ai societății civile,întreprinderilor prestatoare de servicii de apă și canalizare și alți actori și factori de decizie relevanți, s-au întrunit la data de 08.05.2017 în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat.

În cadrul ședinței, organizate în colaborare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost audiat raportul de progres privind implementarea proiectului pentru primele trei luni ale anului 2018, precum și activitățile planificate pentru trimestrul II al anului curent.

Astfel, potrivit managerului de proiect, Valeriu Porubin, de la începutul implementării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" și până în prezent au fost întreprinze mai multe activități care s-au soldat cu rezultate concrete. A fost semnat între APL Acordul de cooperare intercomuntară privind prestarea serviciului AAC în comunitățile Leova, Iargara, Sărata Nouă, Filipeni, Romanovca, Hănăsenii Noi și Cupcui din raionul Leova. Totodată, în perioada de referință, în localitățile din aria proiectului au avut loc ședințe ale Comitetelor Locale de Cetățeni, în cadrul cărora au fost discutate subiecte ca: termenii de implementare a proiectului, termenul de începere a lucrărilor, termenul de dare în exploatare a apeductului și de posibilitatea de conectare a populației, costurile de livrare către cetățeni a apei potabile etc. Au fost, de asemenea, întreprinse o serie de măsuri pregătitoare pentru elaborarea, în perioada următoarelor luni, a studiului privind analiza diagnostică a operatorului SA „Apă Canal Leova".

Valeriu Porubin a mai informat membrii CDL despre faptul că lucrările de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara de la priza de apă până la rezervoarele or. Iargara și de reabilitare și modernizare a stației de tratare a apei potabile din or. Leova se execută în strictă conformitate cu documentația de proiect și planul de execuție, sub supravegherea experților naționali și iternaționali.

În cadrul aceleiași ședințe a mai fost abordat și rolul organizațiilor societății civile în implementarea proiectlor cu finanțare din fondurile UE, la această temă având un cuvânt greu de spus reprezentanții IDIS Viitorul, organizație nonguvernamentală, selectată prin concurs pentru a monitoriza implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de aprovizionare cu apă și de extindere a celei de canalizare în raionul Leova.

Amintim că proiectul „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" este finanțat de Uniunea Europeană, fiind implementat în decursul anilor 2017-2020, în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sursa: leova.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț: Solicitare de oferte privind achiziționarea echipamentului electronic

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, solicită oferte din partea ofertanților eligibili pentru calculatoare, laptopuri, cameră video, cameră foto și imprimante.

Data limită pentru acceptarea ofertelor: 14 mai, ora 18.00. 

Procedura de depunere a ofertelor: Dosarul cu oferte va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlul: Oferte achiziționare echipament), sau depus la sediul la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 14 mai 2018, ora 18.00.

Pentru mai multe informații, faceți clik ANUNȚ SELECTARE OFERTE

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Republica Moldova, restantă la descentralizare și democrația locală

Descentralizarea, democrația locală și situația autonomiei locale sunt domenii restanțiere în RM, care frânează procesul de reforme cerut de parteneriii de dezvoltare ai țării.

Autoritățile locale susțin că guvernarea de tip centralist și neglijarea autonomiei locale reprezintă o moștenire mai veche a regimului de tip sovietic, dar mai ales în comparație cu standardele susținute de UE pentru buna guvernare, apare tot mai clar cât de mari sunt discrepanțele existente în materie de acces la justiție, servicii sociale și dezvoltare economică, ca efecte cumulative ale întârzierii reformelor legate de descentralizare. Observația aparține echipei de autori reprezentând CALM, V.Furdui, V.Russu, care-au prezentat astăzi la sediul IDIS un raport de monitorizare „Situația democrației locale și gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării”.

Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu a declarat în intervenția sa că: ”Reforma descentralizării nu trebuie să fie considerată o reformă secundară, față de alte reforme din sectorul administrației centrale. Ar fi o greșeală strategică. Ea este cel puțin egală cu reforma sectorului public, ca mesaj transmis autorităților locale și consistență față de autonomia locală, ca pilon al democrației participative. Raportul prezentat astăzi de CALM constată că majoritatea zdrobitoare a obligațiilor RM în domeniul democrației locale, înscrise în Foaia de Parcurs privind implementarea Recomandării 322, sub responsabilitatea Guvernului RM, Consiliului Europei și CALM din 8 iulie, 2016, nu au fost îndeplinite. Această realitate răspunde clar de ce cetățenii nu sesizează progrese reale în ceea ce privește starea financiară a localităților lor, calitatea serviciilor lasă de dorit, iar controlul guvernului a devenit în mod uzual un instrument de sancționare politică. Republica Moldova are nevoie de instituții funcționale ale administrației publice locale, nu reforme pro-forma, din care are de câștigat doar birocrația centrală și profitorii de ocazie. Acest raport oferă răspunsuri la problemele mari ale descentralizării și arată cât de util poate fi CALM pentru sarcinele reformei”.

Autorii studiului au ținut în mod special să respingă orice acuzații că ar fi adversari ai reformei administrativ-teritoriale, menționând însă că trebuie de învățat lecțiile reformelor anterioare, trebuie să creat consens public și trebuie de pus accentul pe dreptul cetățenilor de a se exprima asupra opțiunilor de recalibrare teritorial-administrativă, și nu de a fi puși în fața faptului împlinit, cu variante de amalgamare decise de altcineva. Autorii sunt convinși că, ”împreună putem reuși” și că există suficientă capacități și idei utile în rându autorităților locale, care pot fi folositoare conceptului și viziunii de reformă locală. Printre acesteta se numără: (1) Stabilirea și analiza complexă a cauzelor înrăutățirii situației în domeniul democrației locale, (2) crearea unui cadrul instituțional adecvat şi efectiv la toate nivelele puterii de stat în RM în scopul corelării și implementării politicilor/angajamentelor din domeniul APL, (3) descentralizare și consolidare a autonomiei locale și revizuirea cadrului legal din domeniul penal, a temeiurilor de intentare a dosarelor penale și (4) monitorizarea cazurilor de aplicare disproporțională/abuzivă a măsurilor preventive (arestului) de către organele judiciare în raport cu APL.

Situația democrației locale și descentralizării este, în opinia autorului raportului, Viorel Furdui, Director CALM, alături de justiție, drepturile omului si libertatea mass-media, un domeniu vital al puterii democratice. Doar neglijarea principiului constituțional de autonomie locală și eligibilitate a condus la restanțele acumulate în raport cu Consiliul Europei, ceea ce poate decredibiliza orice alte reforme implementate cu succes.

Studiul a fost realizat de CALM în colaborare cu IDIS Viitorul și a apărut cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei, într-un proiect de monitorizare a politicilor publice de către experți independenți ai societății civile.

Raportul poate fi descărcat aici.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la sediul IDIS, ori contactându-l pe Ofițerul de presă al IDIS Viitorul, Victor Ursu (tel.069017396 sau ursu.victoor@gmail.com).

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

2-е совещание рабочей группы по стратегическому планированию в области энергоэффективности

20 апреля 2018 года,прошло Второе совещание рабочей группы по стратегическому планированию в области  энергоэффективности  в районе Басарабяска.  На заседании присутствовали руководители района, специалисты отдела экономики Районного совета, районный менеджер по энергоэффективности, эксперты GIZ  и  IDIS VIITORUL, а также наблюдатели проекта представители Агенства по енергоэффективности РМ.

В результате рабочая группа утвердила перечень объектов по которым будут разрабатываться концепции для последующего финансирования:

Лицей „Матей Басараб” г.Басарабяска

Здание терапии г. Басарабяска  — для этих двух концепции уже есть.

 Детский сад „Андриеш” г.Басарабяска

Детский сад „Солнышко” г.Басарабяска

Лицей им. А.С.Пушкина г.Басарабяска

Здание поликлиники г.Басарабяска

Лицей в селе Абаклия

Детский сад №2 село Садаклия

Больничный пункт коммуны Исерлия      — объекты   по которым будут разрабатываться концепции.

www.basarabeasca.md

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Standarde privind prestarea serviciilor turistice rurale. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”, 17-18 mai 2018

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Standarde privind prestarea serviciilor turistice rurale. Sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri în domeniul turismului rural”. 

Seminarul va avea loc pe data de 17-18 mai 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 8 mai, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de aplicare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE experți

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

EVENIMENTUL DE LANSARE A DOUĂ GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ÎN SUBREGIUNI SELECTATE ÎN RAIOANELE UNGHENI ȘI ȘTEFAN VODĂ: PROVOCARI VECHI, PRACTICI NOI DE REANIMARE A SPAȚIULUI RURAL

Miercuri, 18 aprilie, 2018, în Sala de Conferințe a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) a avut loc premiera lansării celor două GAL (Grupuri de Acțiune Locală) pentru Subregiunea Culii din raionul Ungheni și Subregiunea Lunca Nistrului din rn Ștefan Vodă.

Ambele Grupuri de Acțiune Locală reprezintă vaste teritorii situate în zone deosebit de pitorești, străbătute de importante drumuri naționale, în apropierea unor vămi internaționale cunoscute, care se confruntă însă cu acute probleme legate de subfinanțare a infrastructurii de drumuri și tehnologii învechite de producție agricolă, indicatori social-economici în degradare, numeroase inegalități care stimulează depopularea rapidă a localităților, accesul limitat la servicii, servicii de educație restrânse, investiții insuficiente în educație, competitivitate, etc. Pornind de la analize SWOT minuțios efectuate, grupuri de inițiativă din subregiunile Cula și Lunca Nistrului au decis la mijlocul anului 2017 să constituie 2 asociații, care să reflecte viziunea și interesele de dezvoltare strategică a populației din aceste areale.  

Putem constata că obiectivul consolidării efortului comun și alegerii unei Strategii de dezvoltare a celor 2 GALuri a fost îndeplinită, rămânând ca recunoașterea lor legală să fie încheiată săptămâna viitoare. Cu sprijinul IDIS, aceste noi platforme sub-regionale își propun să promoveze obiectivul atragerii de resurse publice și private, experiență, expertiză, tehnologii în reanimarea economiei locale, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea unei game mai largi de servicii publice de calitate, promovarea exporturilor locale, valorificarea potențialului și caracteristicilor identitare ale arealelor în serviciul comunităților și a dezvoltării durabile (dezvoltarea turismului rural, recreativ, religios, nostalgic, sportiv, promovarea mărcilor comerciale și a brandurilor locale, meșteșugurilor și obiceiurilor localnice, promovarea regiunilor pe plan național și internațional).

Cuvânt de salut au rostit Primarul de Măgurele, Sergiu Bodrug (Subregiunea Culii) și Primarul de Palanca, Larisa Voloh (Subregiunea Lunca Nistrului), asociindu-se și reprezentanți ai mediului de afaceri (Serghei Șandru, Mircești), V.Zaharia, Palanca), Natalia Caraion (Ștefan Vodă) și Natalia Balica (Ungheni). Prezenți la eveniment, Președintele CR Ungheni, Dna Ludmila Guzun a salutat constituirea acestei forme noi de mobilizare ascendentă a dezvoltării locale, asigurând participanții de sprijinul autorităților raionale. De partea sa, Dl Alexandru Pavlicenco, Vicepreședintele CR Ștefan Vodă a remarcat că spațiul rural care aderă prin constituirea GAL la această platformă sub-regională are șanse reale să atragă interesul și atenția partenerilor pentru dezvoltare prin identificarea de proiecte bine scrise și organic legate de interesele reale ale populației.  

Din partea IDIS, organizatorii evenimentului au notat oportunitatea care există în acest moment, în 2018, de a crea politici eficiente de revitalizare a spațiului rural, completând efortul politicilor regionale și folosind modelul GAL-urilor, ca instrument european de dezvoltare și creare a bunăstării în mediul rural. Ambele subregiuni dispun de un potențial natural excelent în domeniul agriculturii ecologice și organice, turismului, comerțului, fiind amplasate în apropierea unor piețe de proximitate în creștere rapidă, magistrale rutiere și de cale ferată centrale esențiale pentru economia națională. Este nevoie ca ambele subregiuni să se învețe a comunica eficient și în timp util cu toți cei care vor dori să ajute cetățenilor Republicii Moldova din aceste sub-regiuni.

Asistența oferită în acest caz s-a făcut cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei și parteneriatului existent între IDIS și conglomeratul de orașe Tartu-Parnu din Estonia.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Concurs: Selectarea a doi experți pentru seminarul „Ce înseamnă politici locale eficiente în domeniul turismului rural?”

IDIS „Viitorul”, în cadrul proiectului „Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinnița)”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, organizează un concurs public de selectare a doi experți naționali.

Experții vor pregăti conținutul și prezentările corespunzătoare pentru seminarul „Ce înseamnă politici locale eficiente în domeniul turismului rural?”. Seminarul va avea loc pe data de 10 aprilie 2018, în orașul Soroca și se va desfășura în limba rusă.

Data limită de aplicare: 2 aprilie, ora 18.00. CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: adresa ungureanu.carolina@gmail.com (Titlul: Expert) sau depus la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1.

Pentru mai multe informații și detaliile de participare, faceți clik ANUNȚ SELECTARE traineri politici locale

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages