Color: 
12b758

Anunțuri

ANUNȚ DE ANGAJARE: Responsabil tehnic

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu IDSI „Viitorul” implementează proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului regional de vecinătate estică în sprijinul inițiativei emblematice a Parteneriatului Estic privind dezvoltarea urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței iluminatului public și a siguranței locuitorilor din orașul Călărași. Printre cele mai relevante activități incluse în proiect sunt: renovarea sistemului de iluminare stradală; iluminatul arhitectural al unei clădiri; implementarea sistemului de management al energiei; organizarea meselor rotunde tematice; elaborarea și publicarea articolelor privind problemele urgente în domeniul eficienței energetice etc.

Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal se va face în corespundere cu documentația de proiect disponibilă în format electronic pe https://drive.google.com/drive/folders/1RU45ONL3ME4q7ZySOVA4d5hZWjID3VvQ?usp=sharing.

În total vor fi achiziționate și montate 951 dispozitive de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți și/sau stâlpi noi în corespundere cu documentația de proiect. Cele 951 corpuri de iluminat sunt divizate pe diferite clase ale sistemului de iluminat după cum este descris mai jos: cu sistem dimming și telegestiune - 612 corpuri și fără sistem de dimming și telegestiune - 339 corpuri. Perioada preconizată pentru implementarea lucrărilor de renovare a sistemului de iluminare stradală este 1 septembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pentru activitatea de renovare a sistemului de iluminare stradală Primăriei orașului Călărași este în căutarea unui responsabil tehnic autorizat pentru monitorizarea lucrărilor.

Funcția responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminare publică stradală care vor fi executate de către o companie specializată.  Responsabilul tehnic este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu Primăria or. Călărași.

Responsabilul Tehnic va reprezenta interesele Primăriei pe perioada executării lucrărilor de construcții și va avea următoarele obligații și sarcini:

 1. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calității lucrărilor și completarea Registrului de lucrări și cărții tehnice;
 2. Efectuarea controlului și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor către Primărie și Managerul proiectului în timpul vizitelor sale la șantier;
 3. Lucrul cu contractorul în vederea identificării problemelor și raportarea lor imediată către Primăriei și Managerul proiectului;
 4. Colectarea de la contractor a rapoartelor privind lucrările executate și verificarea lor;
 5. Depistarea și informarea imediată a Primăriei despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă; 
 6. Monitorizarea și încadrarea în termenul de finisare a lucrărilor conform contractului semnat cu contractorul;
 7. Verificarea calității materialelor și echipamentelor, inclusiv documentele de proveniență, certificatele de calitate și alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
 8. Prezentarea cu regularitate a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu Primăria.

Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de investitor și beneficiarul care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu implementarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calității, respectării standardelor calitative și a specificațiilor cantitative descrise în documentația tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.

În procesul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică responsabilul tehnic va respecta prevederile tuturor actelor legislative și normative, în special cele prevăzute în legea calității nr.721 din 02.02.1996, Hotărârea guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor și normativele în vigoare.

Cerințele de eligibilitate față de candidat: 

 1. Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
 2. Existența legitimației pentru supraveghea lucrărilor specializate și instalații aferente construcțiilor în domeniul Instalații și rețele exterioare electrice;
 3. Cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel intermediar.
 4. Disponibilitatea de a presta servicii pe toată durata executării contractului (1 septembrie 2020-31 martie 2021);
 5. Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezenților Termeni de referință;

Ofertantul care nu va satisface cerințele de eligibilitate va fi descalificat și oferta acestuia nu va fi supusă evaluării tehnice.

Documentele necesare pentru concurs:

 1. Oferta financiară;
 2. Curriculum Vitae în limba engleză, semnat;
 3. Certificatul de atestare tehnico-profesională;
 4. Legitimația de responsabil tehnic;
 5. Copia diplomei de studii superioare;

Persoanele interesate care corespund criteriilor indicate sunt rugate să depună dosarul în format electronic pe adresa: info@calarasi-primaria.md sau fizic la adresa Primăriei orașului Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, MD 4400 până la data de 26.08.2020, ora 17:00.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Primăria municipiului Chișinău, premiată pentru transparență

 

Primăria municipiului Chișinău a fost premiată de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” pentru asigurarea transparenței în activitatea administrației publice locale în anul 2019. Evenimentul de premiere a avut loc pe 6 august, în cadrul unui eveniment public desfășurat în cadrul Primăriei capitalei.

Potrivit raportului cu privire la transparența autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în anul 2019 și portalul www.localtransparency.viitorul.org, Primăria municipiului Chișinău este a doua cea mai transparentă autoritate publică locală din Republica Moldova. Primăria municipiului Chișinău a plasat pe web Raportul de transparență pentru anul 2019 și a instituit linia telefonică anticorupție. Tot Primăria municipiului Chișinău a asigurat publicarea tuturor anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor imobile pe www.chisinau.md și publicat pe web Codul de etică pentru auditorii interni. Primăria capitalei reprezintă și un exemplu pozitiv printre autorități deoarece a urcat cu nouă poziții în clasament față de anul 2018.

Transparența determină calitatea serviciilor publice și calitatea activității administrației publice locale. O primărie transparentă este o primărie în care cetățenii au încredere. Îmi doresc ca acest trofeu să fie o dovadă în plus ca în Chișinău lucrurile merg spre bine”, consideră Veaceslav Ioniță, economist IDIS „Viitorul”.

Vrem ca Primăria municipiului Chișinău să devină una dintre cele mai performante entități și o fabrică mare de servicii calitative pentru cetățeni, o fabrică în care oamenii să vadă transparent cum se realizeză procesele, cum se cheltuie banii publici și cum sunt planificate activitățile. Îmi doresc ca Primăria municipiului Chișinău să fie numărul unu în țară la capitolul credibilitate, anticorupție și transparență”, a declarat Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban.

Potrivit edilului, municipalitatea se află în proces de digitalizare a peste 12 servicii, cum ar fi e-petiția sau autorizarea actelor permisive în construcție, iar până la sfârșitul acestei toamne în capitală va exista un ghișeu unic în municipalitate. În premieră istorică, primăria capitalei face evaluarea tuturor imobililor din capitală și la fel, pentru prima oară, pretorii raportează săptămânal activitatea lor.

Reamintim că cele mai transparente localități în anul 2019 sunt municipiul Bălți (76 puncte), municipiul Chișinău (58 puncte) și orașul Fălești (56 puncte). Clasamentul celor mai deschise autorități publice locale, este realizat al patrulea an consecutiv de IDIS „Viitorul” împreună cu INEKO Slovacia. Cele 60 de localități (40 de orașe și 20 cele mai mari sate/comune) au fost evaluate în baza următoarelor nouă criterii de transparență: accesul la informație, participarea în procesul decizional, procesul bugetar, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, conflictul de interese, resursele umane, serviciile sociale și investițiile autorităților locale în anul 2019. Punctajul maxim pentru administrația unui autorități publice locale constituie 100 de puncte.

Primăria municipiului Chișinău s-a ales cu un trofeu și diplomă de onoare.

Topul celor mai transparente autorități publice locale din Republica Moldova poate fi găsit pe portalul de date deschise www.localtransparency.viitorul.org.

……………..

Evenimentul a avut în cadrul inițiativei „Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova”. Inițiativa este implementată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO) și este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Inițiativa are ca scop informarea publicului despre dezvoltarea democrației și independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova.

 

Pentru detalii, contactaţi Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Proiectul bugetării participative realizat de IDIS „Viitorul” a adus schimbarea la Ialoveni și Budești

 

Preșcolarii de la grădinița „Viorel și Viorica” din satul Budești au acum parte de tobogane noi, iar locuitorii din Ialoveni, de un teren multifuncțional de sport de 800 m2 după ce cetățenii din aceste localități au decis cu ajutorul bugetului civic cum să investească 10 mii de euro în dezvoltarea locală. Acestea sunt doar câteva din rezultatele proiectului „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova”, prezentate de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” pe 9 iulie, în cadrul conferinței finale a proiectului.

Proiectul a fost lansat în 2019 și este implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu organizația cehă Agora Central Europe, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Proiectul urmărește să îmbunătățească transparența și cooperarea între sectorul public și cetățeni în cadrul procedurilor bugetare, prin consolidarea bunei guvernări la nivel local.

„Prin intermediul procesului de bugetare participativă cetățenii din Budești și cei din Ialoveni au reușit să se mobilizeze, au identificat problemele la nivel local, au venit cu viziuni noi și prin efort comun, au reușit să implementeze proiectele de bugetare participativă. În acest fel dialogul dintre autoritățile locale și cetățeni a devenit mai dinamic, iar democrația locală, consolidată. La fel, a crescut încrederea cetățenilor în faptul că opinia lor contează pentru dezvoltarea locală, iar la rândul lor, autoritățile locale au devenit mai transparente”, a declarat Liubomir Chiriac, directorul executiv IDIS „Viitorul”.

La rândul său, Miroslava Vitaskova, coordonator de proiecte în cadrul AGORA Central Europe a menționat: „Bugetarea participativă devine foarte populară în Cehia și în total există 80 de localități care implementează acest instrument și aproape 3 milioane de cetățeni care se pot implica. În Republica Moldova bugetarea participativă a fost implementată în Ialoveni și Budești și asta datorită muncii sârguincioase a partenerilor noștri de la IDIS „Viitorul” și de la partenerii locali. Consider de succes ambele proiecte din aceste localități și sunt fericită că am făcut parte din acest proiect”.

În cadrul proiectului, cetățenii din Budești și Ialoveni au decis cum să investească 10 000 de euro din bugetul public. Aceștia au depus proiecte de propuneri în vara anului 2019 pe domeniile de competență locală și au votat proiectul câștigător prin SMS și vot direct. În total, au fost depuse 27 de proiecte din ambele comunități. Ideile au vizat mai multe domenii, printre care infrastructura socială, mobilitate urbană, amenajarea teritoriului, cultură, terenuri de joacă și de sport, educație și smart city. De asemenea, a fost creată metodologia de bugetare participativă pentru autoritățile publice locale din Moldova, care va fi ulterior transferată în alte localități din țară. Unul din obiectivele pe termen lung ale proiectului este creșterea numărului de municipalități, cel puțin 10 localități, care vor folosi instrumentul de bugetare participativă.

Prin urmare, cei peste 180 de copii care vor frecventa grădinița-creșă „Viorel și Viorica” din satul Budești, municipiul Chișinău au un nou teren de joacă după ce aici au instalate tobogane moderne, achiziționate prin intermediul programului de bugetare participativă. Proiectul a întrunit cel mai mare număr de voturi, acumulând 444 de voturi din 616 oferite în total și a fost ales câștigător în luna noiembrie 2019 pentru a fi implementat de administrația publică locală împreună cu comunitatea.

„Părinții și-au dorit mult acest teren pentru noi și ne-am propus să fie un proiect nu doar pentru copii care actualmente frecventează instituția, dar și a viitorilor beneficiari. De accea, am considerat că este un proiect destul de benefic și le mulțumim mult care au realizat acest proiect pentru că, cu siguranță, copiii vor fi încântați”, este de părere directoarea grădiniței „Viorel și Viorica”, Ludmila Ganganu.

Majoritatea toboganelor existente pe terenurile de joaca ale grădiniței din Budești sunt vechi (încă din 1981), uzate, distruse de timp și chiar periculoase. Prin acest proiect s-au instalat leagăne, balansoare, togobane, carusel și alte elemente de joacă. Bugetul proiectului constituie 180 mii lei, dintre care 100 mii lei sunt parte a bugetului local din Budești, iar 80 mii au fost oferiți de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin AGORA Central Europe în cadrul proiectului de bugetare participativă.

„Proiectul de bugetare participativă ne-a oferit posibilitatea de a implica întreaga comunitate în identificarea priorităților de dezvoltare locală. Așadar, prin propunerea cetățenilor de a avea noi tobogane la grădiniță am reușit să realizăm o prioritate a comunității. Totodată, am învățat anumite lecții și am încercat să le insuflăm oamenilor încrederea de a se implica activ în realizarea obiectivelor de importanță socială”, a subliniat Nina Costiuc, primarul satului Budești.

Iar cetățenii de la Ialoveni, împreună cu administrația publică locală au reușit să amenajeze unui teren sportiv multifuncțional pe strada Păcii cu o suprafață de 800 m2. Terenul sportiv multifuncțional este amenajat cu spații speciale pentru practicarea fotbalului, baschetului și voleiului pentru cei 520 de cetățeni care trăiesc pe această stradă și ceilalți locuitori ai orașului Ialoveni. Bugetul proiectului constituie 298 mii lei, dintre care 211 mii lei sunt parte a bugetului local din Ialoveni, iar 87 mii au fost oferiți de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe.

„Proiectul stadionului multifuncțional din strada Păcii a fost selectat în urma votării din partea cetățenilor din orașul Ialoveni ca fiind cel mai râvnit proiect, de un impact major pentru locuitorii din zonă, care sunt extrem de recunoscători pentru rezultatele obținute”, spune Carolina Nofit, autoarea proiectului de bugetare participativă din orașul Ialoveni.

„Mulțumim partenerilor, Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, AGORA, IDIS „Viitorul”, pentru promovarea acestui proiect. Suntem siguri că atragerea proiectelor similare v-or aduce prosperitate pentru întreaga comunitate”, a subliniat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu.

Prin implementarea proiectului echipa IDIS „Viitorul” a reușit să crească competențele Primăriei orașului Ialoveni și a Primăriei satului Budești în promovarea conceptului de bugetare participativă. Astfel, pe durata desfășurării proiectului aceștia au beneficiat de mai multe ateliere de lucru în cadrul cărora au fost instruiți cum să coordoneze bugetarea participativă în comunitățile lor.

Bugetarea participativă reprezintă o practică de democrație participativă prin care cetățenii se implică în decizii cu privire la modul în care sunt alocați banii publici. Bugetarea participativă este un mecanism de implicare a cetățenilor în procesul decizional la nivel local și la dezvoltarea unui dialog constructiv dintre administrația publică locală și cetățeni. Apărută inițial la sfârșitul anilor ’80 în orașul Porto Alegre, Brazilia, bugetarea participativă a fost adoptată treptat de orașele din Europa, SUA și alte regiuni ale lumii, inclusiv România. În Republica Moldova, alături de Budești și Ialoveni, municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, dar și orașul Cimișlia implementează practici de bugetare participativă în comunitățile lor.

……………..

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova”. Proiectul este implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe în cadrul programului „Transition Promotion”. Află mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org

Pentru detalii, contactaţi Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” prezintă Buletinul informativ al proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, ediția de iunie

 

Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov – Russu” din orașul Călărași a ales în acest an să marcheze într-un mod cu totul inedit Săptămâna Europeană a Energiei Durabile, care se desfășoară în perioada 22 – 26 iunie. O expoziție intitulată „Evoluția iluminatului de la opaițe, lumânări  – până la becul inteligent”, a fost amenajată și poate fi urmărită de ochii curioșilor în cadrul unui tur virtual al muzeului. Anul acesta s-a renunțat la primirea vizitatorilor, însă nu și la ideea de a expune palmaresul impunător de candelabre, candele, lumânări, dar și alte corpuri de iluminat din secolul IX, precum și sfeșnice, lămpi cu gaz, leduri moderne etc. Astfel, cei de acasă pot lesne intra prin intermediul gadget-urilor în incinta muzeului și face o excursie virtuală a acestei expoziții unicat.

Aflați din numărul opt al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” care este cel mai vechi corp de iluminat expus la Călărași în cadrul Săptămânii energetice, cum să citim corect etichetele energetice, de ce Feștelița are statut de sat inteligent energetic, dar și alte subiecte interesante.

În numărul de iunie 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: Un proiect realizat în Cantemir și Ocnița a câștigat Premiul UE pentru energie durabilă
NOUTĂȚI: Un parc cu panouri fotovoltaice cu capacitatea de 300 kilowaţi urmează a fi amenajat la Feștelița
NOUTĂȚI: Utilizarea resurselor energetice alternative ar putea cunoaște un avânt, prognozează IEA
NOUTĂȚI: Cum reducem consumul de energie stând acasă? Premier Energy va implementa încă un experiment social
SĂPTĂMÂNA ENERGIEI DURABILE LA CĂLĂRAȘI: O nouă expoziție la muzeul din Călărași. Vedeți cum a evoluat iluminatul
FINANȚARE PRIN CONVENȚIA PRIMARILOR: Convenția Primarilor pentru Climă și Energie oferă autorităților locale oportunități de accesare a finanțărilor pentru proiecte de energie regenerabilă
UTIL: Săptămâna Europeană a Energiei Durabile, în Republica Moldova. Cum să citim corect etichetele energetice
BUNE PRACTICI: Exemplu de bune practici: Feşteliţa are statut de sat inteligent energetic
GHIDUL TĂU ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: Ce trebuie să știe cetățenii pentru a economisi energia electrică? Care sunt lecţiile învăţate privind modernizarea sistemului de iluminat public?

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Un nou teren sportiv multifuncțional în orașul Ialoveni mulțumită bugetului participativ

 

Locuitorii din Ialoveni vor avea parte în cel mai scurt timp de un teren multifuncțional de sport de 800 m2 după ce cetățenii din acest oraș au decis cu ajutorul bugetului civic cum să investească 10 mii de euro în dezvoltarea locală. Activitatea este de realizată de IDIS „Viitorul”, cu susținerea financiară a Primăriei orașului Ialoveni și Ministerul de Externe al Cehiei prin intermediul Agora Central Europe, în cadrul proiectului „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova”.

Astfel, cetățenii de la Ialoveni, împreună cu administrația publică locală au reușit să amenajeze unui teren sportiv multifuncțional pe strada Păcii cu o suprafață de 800 m2. Terenul sportiv multifuncțional este amenajat cu spații speciale pentru practicarea fotbalului, baschetului și voleiului pentru cei 520 de cetățeni care trăiesc pe această stradă și ceilalți locuitori ai orașului Ialoveni.

„Proiectul stadionului multifuncțional din strada Păcii a fost selectat în urma votării din partea cetățenilor din orașul Ialoveni ca fiind cel mai râvnit proiect, de un impact major pentru locuitorii din zonă, care sunt extrem de recunoscători pentru rezultatele obținute”, spune Carolina Nofit, autoarea proiectului de bugetare participativă din orașul Ialoveni.

„Mulțumim partenerilor, Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, AGORA, IDIS „Viitorul”, pentru promovarea acestui proiect. Suntem siguri că atragerea proiectelor similare v-or aduce prosperitate pentru întreaga comunitate”, a subliniat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu.

Bugetul proiectului de amenajare a terenului multifuncțional de sport constituie 298 mii lei, dintre care 211 mii lei sunt parte a bugetului local din Ialoveni, iar 87 mii au fost oferiți de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe.

……………..

Proiectul „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova” este implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe în cadrul programului „Transition Promotion”. Află mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org

Pentru detalii, contactaţi Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Ion Muntean: „Lipsa de consecvență a factorilor decidenți întârzie deschiderea pieței de energie regenerabilă în Republica Moldova”

 

Dezvoltarea sectorului energetic a cunoscut în ultimii 20 de ani o dinamică accentuată în direcția consolidării securității energetice prin dezvoltarea capacităților de producere la nivelul statelor care s-au confruntat cu problema aprovizionării populației cu energie sigură și accesibilă. În acest sens, valorificarea surselor de energie regenerabilă a constituit o prioritate pentru țările care nu dispun de suficiente resurse fosile de energie, dar au și anumite angajamente politice de mediu. La nivel țărilor membre ale Comunității Energetice din care face parte și Republica Moldova, începând cu anul 2010 au fost agreate obiective comune în ceea ce privește dezvoltarea sectorului pentru a consolida eforturile în vederea sporirii securității energetice, dar și atenuarea impactului sectorului energetic asupra mediului. Astfel, pentru anul 2020 a fost stabilit un obiectiv țintă de 20% a energiei regenerabile în consumul final brut și realizarea unei ponderi de 10% a energiei electrice în consumul final brut.

Progresele obținute pe parcursul acestei perioade au fost diferite de la o țară la alta, acestea fiind condiționate de factorii politici, economici și sociali, care în unele cazuri au devenit realizări ce depășesc obiectivele stabilite, iar în altele progresele sunt foarte modeste.

Obiectivul de 20% a ponderii energiei regenerabile în Republica Moldova

Ca și alte țări din Comunitatea Energetică, Republica Moldova și-a asumat în 2012 obiectivul de 20% ponderea energiei regenerabile în consumul final brut și 10% ponderea energiei regenerabile în consumul de electricitate. Ulterior, ținta de 20% a fost redusă la 17% ca în anul 2016 urmare a contabilizării biomasei utilizată preponderent în mediul rural la încălzire să fie raportat ca realizat 26%. La capitolul energiei electrice regenerabile rezultatele sunt foarte modeste. Deși în perioada anilor 2009-2018 au fost instalate centrale de producere a energiei electrice regenerabile ce însumau 36.7 MW, împreună cu centrala hidroelectrică de la Costești construită în anul 1978 ce are capacitatea de generare de 16 MW, volumul produs al energiei raportat la consumul final era puțin peste 2% în anul 2018.

Situația dată își găsește explicația în progresele slabe în ceea ce privește dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova de la obținerea independenței până în prezent. În această perioadă practic nu au fost construite noi capacități semnificative de generare a energie electrice, dar nici nu a fost realizată interconexiunea cu sistemul energetic european prin intermediul României. Din volumul total de energie electrică consumată, mai puțin de 20% sunt generate de centralele locale vechi. Din capacitățile de generare locală ce însumează 327 MW, aproximativ 11% le reprezintă centralele de producere a energiei electrice regenerabile și 5% cea hidroelectrică.

România o depășește pe Germania la producerea energiei electrice regenerabile

O asemenea arhitectură a sistemului energetic face dificil din punct de vedere tehnic integrarea unor capacități mai mari de generare a energiei regenerabile, așa cum se întâmplă în Austria, care în anul 2018 a ajuns în topul țărilor cu cea mai mare pondere a energiei electrice regenerabile în consumul final unde din capacitățile totale de generare a energiei electrice regenerabile 35% sunt de proveniență hidro, 32% eoliană, 23% solară și altele. Astfel, țările care dispun de capacități importante de generare a energiei hidroelectrice dispun de un avantaj tehnic în ceea ce privește integrarea altor surse de energie regenerabilă, fiind mai simplu și mai puțin costisitor balansarea întregului sistem în perioadele când energia vântului sau cea a soarelui fluctuează. Același lucru este valabil și în cazul României, care în anul 2018, conform datelor Oficiului European pentru Statistică, devansează Germania la capitolul producerii energiei electrice regenerabile, generând aproximativ 28% din energia electrică cu ajutorul centralelor hidroelectrice. Mai mult ca atât, piața de energie electrică din Romania se confruntă în unele perioade cu situații în care volumul de energie regenerabilă este atât de mare încât creează probleme sistemului electroenergetic, fapt ce provoacă căderi de prețuri semnificative la energia electrică. În unele țări precum Austria, Belgia sau Slovacia prețurile la energia electrică ajung din această cauză să devină negative, adică producătorii plătesc cumpărătorilor/consumatorilor pentru ca aceștia să consume energia în momentele când aceasta este în surplus.

Citește opinia integrală a lui Ion Muntean în Buletinul Informativ al proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” prezintă Buletinul informativ al proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, ediția de mai

 

„Republica Moldova are deja suportul declarat al unor instituții internaționale de finanțare pentru implementarea proiectelor de interconexiune pe partea electrică, însă lipsa de consecvență a factorilor decidenți întârzie realizarea acestora. Lipsa de voință politică privind deschiderea pieței de energie regenerabilă parțial a fost alimentată și de temeri legate de eventualele efecte economice și sociale negative pe care le-ar putea avea noile tehnologii de producere a energiei asupra tarifelor”, consideră expertul în energetică, Ion Muntean.

Aflați din numărul șapte al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” cât de dezvoltat este sistemul energetic în Republica Moldova, cum funcționează lămpile de tip LED, care sunt pașii de urmat pentru un sistem de iluminat rural modern, dar și alte subiecte interesante.

În numărul de mai 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:

NOUTĂȚI: Producătorii care investesc în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile pot solicita subvenții
NOUTĂȚI: Satul Feștelița își va moderniza sistemul de iluminat public cu 300 de lămpi LED noi
NOUTĂȚI: Clădirea Spitalului raional Cantemir, eficientizată termic
ACHIZIȚII: Clarificări la apelul lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași
OPINIE: Ion Muntean: „Lipsa de consecvență a factorilor decidenți întârzie deschiderea pieței de energie regenerabilă în Republica Moldova”
EFICIENȚA ENERGETICĂ: O treime din consumul de energie electrică din Europa provine din surse regenerabile. Ce are de învățat Republica Moldova?
INOVAȚIE: Cristina Smolenschi: „Sistemele de iluminat eficiente cu tehnologie LED sunt o necesitate pentru localitățile din Moldova”
GHIDUL TĂU ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: Pași de urmat pentru un sistem de iluminat rural modern
BUNE PRACTICI: Bune practici privind iluminatul stradal în ţările europene

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

IDIS „Viitorul” prezintă Buletinul informativ al proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, ediția de aprilie

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat pe 13 aprilie curent o şedinţă online pentru informarea potenţialilor participanţi-ofertanţi despre procedura de achiziții a lucrărilor de modernizare a sistemului public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Scopul prezentării a fost informarea despre situația iluminatului public stradal din orașul Călărași și clarificarea mai multor aspecte cu privire la procedura de achiziții publice. La ședință au luat parte patru participanți de la trei companii diferite. Ședința a fost structurată în două sesiuni, astfel că în prima sesiune au fost prezentate cerințele tehnice ale lucrărilor, iar în a doua parte au fost oferite întrebări din partea participanților și clarificări din partea echipei de implementare a proiectului.

Aflați din numărul șase al Buletinului informativ din cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” cum s-a desfășurat ședința de informare despre achiziția lucrărilor de modernizare a iluminatului stradal în Călărași, care sunt oportunitățile actuale de finanțare în domeniul eficienței energetice, dar și alte subiecte interesante.

În numărul de aprilie 2020 al buletinului veți descoperi următoarele subiecte:
NOUTĂȚI: 75 milioane de euro vor putea fi accesate pentru implementarea proiectului „Eficiență energetică în Republica Moldova”
NOUTĂȚI: Aplică acum la Premiul UE pentru energie sustenabilă
NOUTĂȚI: Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași
ACHIZIȚII: IDIS „Viitorul” a organizat o ședință de informare privind procedura de achiziții publice a lucrărilor de modernizare a iluminatului stradal în Călărași 
ENERGIE  și  ARTĂ: Zinaida Sturza: ,,Concursul «Energia din jurul meu» a ilustrat viitorul energiei prin intermediul artei”
FINANȚARE: Oportunități actuale de finanțare în domeniul eficienței energetice
INTERVIU: Cristina Smolenschi: „Tehnologiile LED vor permite reducerea cu mult a costurilor de întreținere pentru sistemul public de iluminat modern în orașul Călărași”
GHIDUL TĂU ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: Etapele de constituire a serviciilor publice de iluminat stradal. Care este diferența dintre auditul energetic şi studiul de fezabilitate?

Mai multe informații găsiți în varianta integrală a Buletinului Informativ

Buletinul Informativ apare în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Noutăţi

Copiii de la grădinița „Viorel și Viorica” din satul Budești au acum tobogane noi datorită bugetării participative

 

Cei peste 180 de copii care frecventează grădinița-creșă „Viorel și Viorica” din satul Budești, municipiul Chișinău au un nou teren de joacă după ce aici au fost instalate tobogane moderne, achiziționate prin intermediul programului de bugetare participativă. Activitatea este de realizată de IDIS „Viitorul”, cu susținerea financiară a Primăriei satului Budești și Ministerul de Externe al Cehiei prin intermediul Agora Central Europe.

Preșcolarii au tobonage noi deoarece majoritatea toboganelor existente pe terenurile de joaca ale grădiniței sunt vechi (încă din 1981), uzate, distruse de timp și chiar periculoase. Prin acest proiect echipa companiei SRL „Rovas” a instalat la grădiniță leagăne, balansoare, togobane, carusel și alte elemente de joacă. În același timp, de amenajarea teritoriului a fost responsabilă administrația grădiniței „Viorel și Viorica”, împreună cu părinții copiilor care o frecventează.

„Prin propunerea cetățenilor de a avea noi tobogane la grădiniță am reușit să realizăm o prioritate a comunității. Totodată, am învățat anumite lecții și am încercat să le inspirăm oamenilor încrederea de a se implica activ în realizarea obiectivelor de importanță socială”, a subliniat Nina Costiuc, primarul satului Budești.

„Părinții și-au dorit mult acest teren pentru noi și ne-am propus să fie un proiect nu doar pentru copii care actualmente frecventează instituția, dar și a viitorilor beneficiari. De accea, am considerat că este un proiect destul de benefic și le mulțumim mult care au realizat acest proiect pentru că, cu siguranță, copiii vor fi încântați”, este de părere directoarea grădiniței „Viorel și Viorica”, Ludmila Ganganu.

Bugetul proiectului constituie 180 mii lei, dintre care 100 mii lei sunt parte a bugetului local din Budești, iar 80 mii au fost oferiți de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin AGORA Central Europe în cadrul proiectului de bugetare participativă.

……………..

Proiectul „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova” este implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe în cadrul programului „Transition Promotion”. Află mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org 

Pentru detalii, contactaţi Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Anunțuri

Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu IDIS „Viitorul” anunță extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Noul termen limită de depunere a ofertelor este 22 mai 2020, ora locală 10:00.
În data de 13 aprilie 2020, ora locală 10.00, prin intermediul platformei zoom.us va avea loc o ședință de informare pentru toate persoanele interesate.

Limba de comunicare – limba română.
Pentru a participa la sesiunea de informare online vă rugăm să accesați link-ul de mai jos: 
https://us04web.zoom.us/j/668138194?pwd=NVBqa1NIbmo5d1RCSWR3d3FYOVZsdz09

utilizând următoarele date de acces:
Meeting ID: 668 138 194
Password: 010271    

Pentru a permite o conectare mai rapidă și ușoară la ședința de informare, vă rugăm să instalați în prealabil aplicația ZOOM fie pe calculator sau pe telefonul mobil accesând link-ul https://zoom.us/download.
Participarea la ședința de informare este gratuită.
Depunerea ofertelor: 
Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență.

Toate ofertele trebuie recepționate de către Autoritatea Contractantă până pe 22 mai 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trebuie trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:


Primăria Călărași
Str. M. Eminescu 19
Orașul Călărași, MD-4400
Republica Moldova
 

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos:

Dosarul licitației în limba română

și accesând următoarele link-uri de pe pagina oficială a Primăriei orașului Călărași - www.calarasi-primaria.md:

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria orașului Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, or. Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Smolenschi Cristina sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md 

***********

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us

Pages